Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Your Pure Heart"

NZ – “Raw and Pure” + “Agressions”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (EP), CD, Digital
Skivbolag: Emmo.biz Records
Releasedatum: 21 mars 2014 / 2 oktober 2014
Genre: EBM
Bandmedlemmar: TBA
Land: Österrike
Recensent: Patrik Lark

FacebookSpotifyDiscogsSoundcloudYoutube

(English version below)

Exakt men grym kopia av tidiga Nitzer Ebb

Österrikiska EBM-duon NZ vet exakt vad de är ute efter. De gillar den old school EBM som DAF gjorde under det tidiga 80-talet och som Nitzer Ebb sedan förädlade under den senare halvan av decenniet. NZ:s egen musik är precis så taktfast och minimalistisk som dessa tidiga föregångares, med samma militant smattrande sequencerbasgångar och auktoritära röstpålägg som de. Faktum är att om du befann dig på ett dansgolv, och ovetandes om NZ fick höra ett av spåren, skulle du kunna ta miste och faktiskt tro dig dansa till en Nitzer Ebb-låt från ”That Total Age”. Likheten är så slående att du kanske skulle komma på dig själv med att fundera på vilken av de gamla klassikerna det är som spelas; ”Murderous”, ”Violent Playground” eller ”Let Your Body Learn”?

Låtarna är NZ:s egna men soundet så exakt in i minsta detalj. Basarna verkar vara framskruvade på DAF:s egen Korg MS20 eller Nitzer Ebb:s Pro-One. De metalliskt perkussiva inslagen som är så typiska för ”That Total Age” finns också med och rösten artikulerar på exakt samma sätt som Douglas McCarthys vid den tiden. Allting är så precist imiterat att de nästan uppnår konstnärlig höjd i och med det. Inte helt otippat visar det sig att världens hittills främsta Nitzer-emulator Spetsnaz finns med på ett hörn. Bakom mixning och mastering står nämligen Pontus Stålberg, sångaren i Spetsnaz.

Någon som helst innovation står alltså inte att finna i NZ:s musik, det här handlar enbart om en nostalgisk reproduktion av ett sound som en gång tände upp hela EBM-genren. De högenergiska och aggressiva låtarna från ”That Total Age” har egentligen aldrig överträffats och därför sönderspelats på alla klubbar genom åren. Nu finns det plötsligt två EP-skivor med nya fräscha låtar i samma stil. Och det låter bitvis ruskigt bra.

Första EP:n ”Raw and Pure” inleds stenhårt av ”Terror for Money”, som jag tycker är det allra bästa spåret. Efterföljande ”Your Pure Heart” är bara snäppet sämre och bägge hade nog kvalat in sig på ”That Total Age” om de hade funnits till då. ”Trigger Me” är inte dålig men har inte samma medryckande rytmkänsla, hook eller refräng som föregående två. Detsamma kan sägas om sista spåret ”Russian War” också. Totalt sett en väldigt stabil EP utan några platta spår.

Andra EP:n ”Agressions” inleds med det instrumentala spåret ”Empire” där bland annat Margret Thatchers patriotiska röst dyker upp som voice over-effekt i slutet. Låten som bara är 2:06 känns lite som ett introspår. ”Totalism” kompenserar för den lite avvaktande inledningen med sitt vansinnestempo och totala urladdning. ”Nothing But Yourself” och ”WDYTTYA” är mellanakter till EP:s sista och bästa spår ”No Time to Stay” som driver upp tempot rejält igen.

Men kan man verkligen gilla en kopia? Tja, NZ rekommenderas varmt till alla er som länge har väntat på att Nitzer Ebb ska göra en ny ”That Total Age”-skiva. Ni väntar troligen förgäves, men här har ni kopian som är minst lika bra som originalet, och med två starka EP:s lär inte fullängdaren låta vänta på sig. Ni får helt enkelt ta att det står NZ istället för Nitzer Ebb på omslaget. Jag behöver väl knappast säga att också omslagen imiterar Nitzer-stilen?

Bästa spår: ”Terror for Money”, ”No Time to Stay”, ”Your Pure Heart”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist “Raw and Pure”MW_CD_NZ_Raw+Pure_ZW.indd

01. Terror For Money (03:14)
02. Your Pure Heart (03:32)
03. Trigger Me (03:30)
04. Russian War (02:49)

 

 

Tracklist “Aggressions”nz_agressions

01. Empire (02:06)
02. Totalism (02:26)
03. Nothing But Yourself (04:29)
04. W D Y T T Y A (02:40)
05. No Time to Stay (03:01)

 

(English version below)

Exact but fabulous copy of the early Nitzer Ebb

Austrian EBM duo NZ know exactly what they are after. They like the old school EBM that DAF did in the early 80s and as Nitzer Ebb then processed in the latter half of the decade. NZ‘s own music is just so rhythmic and minimalist as these early predecessors, with the same militant pattering sequenced basslines and authoritative vocals as them. In fact, if you were on a dance floor and heard one of their tracks, not knowing NZ, you’d be mistaken and actually believe you dance to a Nitzer Ebb song from “That Total Age“. The resemblance is so striking that you might find yourself thinking about which of the old classics that are being played; “Murderous“, “Violent Playground” or “Let Your Body Learn“?

The songs are NZ‘s own but the sound as accurate in every detail. Basses seem to be tweaked out on DAF‘s own Korg MS20 or Nitzer Ebb‘s Pro-One. The metallic percussive elements that are so typical for “That Total Age” is also available and the voice articulate exactly like Douglas McCarthy’s at the time. Everything is so accurately imitated that they almost reach artistic heights in and with it. Not surprisingly, it turns out that so far the world’s premier Nitzer emulator Spetsnaz is part of the game. Behind the mixing and mastering is namely Pontus Stålberg, vocalist of Spetsnaz.

Any innovation is therefore not to be found in NZ‘s music, this is purely about a nostalgic reproduction of a sound that once lit up the whole EBM genre. The high-energy, aggressive songs from “That Total Age” has never really been surpassed and therefore been played at all the clubs over the years. Now there are suddenly two EPs with fresh new songs in the same style. And it sounds brutally good.

The first EP “Raw and Pure” begins very hard with “Terror for Money“, which I think is the best track. Subsequent “Your Pure Heart” is only just a little less good and both would have qualified to “That Total Age” if they had existed then. “Trigger Me” is not bad but does not have the same compelling sense of rhythm, hook or chorus as the previous two. The same goes for the last track “Russian War“. Overall, a very solid EP with no flat track.

The second EP “Agressions” opens with the mainly instrumental track “Empire” which includes Thatcher’s patriotic voice emerges as the voice over power at the end. The song is only 2:06 and feels a bit like an intro track. “Totalism” compensates for the slightly hesitant beginning with its insane pace and total discharge. “Nothing But Yourself” and “WDYTTYA” is between acts to EP’s final and best track “No Time to Stay” which drives up the pace and excitement considerably again.

But can you really like a copy? Well, NZ is highly recommended to all of you who have long been waiting for Nitzer Ebb to make a new “That Total Age” album. You’re probably waiting in vain, but here you have the copy that is at least as good as the original, and with two strong EP:s the full-length album should not be far away. You may simply have to take it that it says NZ instead of Nitzer Ebb on the cover. Do I have to say that even the covers mimics the Nitzer style?

Best tracks: ”Terror for Money”, ”No Time to Stay”, ”Your Pure Heart”