Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Visions"

11Grams – “Panacea”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: EK Product
Releasedatum: 29 september 2017
Genre: Electro, electro-industrial
Bandmedlemmar: Simeon Fitzpatrick, Rob Early
Land: Australien/USA
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

En bred mix av stilar från skickligt kollektiv

Australiensaren Simeon Fitzpatrick (från Project K11) och den amerikanska Retrogramme-bekantingen Rob Early slår nu sina påsar ihop under bandnamnet 11Grams och presenterar, tillsammans med en dryg handfull gästvokalister och musiker, det första albumet “Panacea”.

Det första intrycket man får av “Panacea” är att arrangemangen är byggda med relativt bekanta electro-industriella byggstenar, många av dem lånade av scenens kanske allra mest kända akter. “Machine Malfunction” och “Immortal” (med gästspel på sång av Chad Collier från Impulse Control) är de tydligaste exemplen på just detta, när de temaenligt framförs iklädda en väldigt Vancouversk electro-industriell ljudkostym med den klassiskt råa, karga och dystopiskt futuristiska framtoningen som vanligt levereras med densamma.

Men skenet bedrar sin lyssnare väldigt snabbt och precis som när det kommer till Rob Earlys tidigare projekt Retrogramme så duggar överraskningarna tätt. “Panacea” målas upp med en ytterst bred palett och hämtar sina influenser från en lång rad stilar vilket understryker att 11Grams definitivt vill framstå som något mycket mer än ytterligare en i raden av Front Line Assembly-wannabees eller dylikt. Rapinslaget i “The Stalker”, som levereras av en gästspelande Roy Retrofit från Red This Ever, för tankarna till experimentella akter som Meat Beat Manifesto, medan technoinfluenserna gör sig ständigt påminda albumet igenom. Allra tydligast framträder de i spår som “I Feel it Like a Drug” och “Visions” (med Wojciech Król från Clicks och Controlled Collapse) som påminner en del om Velvet Acid Christs tidiga material med ständigt närvarande acidsynthar, samplingar och smakfullt sammansatta oljud och effekter. Av de tre instrumentala inslagen som albumet dessutom bjuder på, så är “Cutaneous” i sin tur det jag finner mest intressant. Österländska körer och skruvade IDM- och dubstep-detaljer får här sällskap av ett tjockt och vackert arrangemang av stråkar och andra bakgrundsljud.

“Panacea” innehåller inte speciellt många svaga spår, möjligtvis kan jag finna de remixade versionerna, bortsett från Daniel Myers suveräna dansgolvsversion av “The Stalker”, och den tjatiga electropopdängan “Synthetic” (med Lisa P. Duse) något överflödiga. I sin helhet är dock albumet en alldeles utmärkt sammansättning av spår från den ytterst kompetenta Rob Early som som besitter såväl de produktionstekniska kunskaperna som krävs för att skapa en komplex men samtidigt medryckande och snygg ljudbild liksom har det stora mod som krävs för att våga blanda såpass många olika stilar på ett och samma album.

Tracklist

01. Machine Malfunction (04:36)
02. Feel It Like A Drug (04:34)
03. The Stalker (feat. Roy Retrofit) (05:54)
04. The Stalker 2 (Daniel Myer Version) (04:49)
05. Immortal (feat. Chad Collier) (04:47)
06. Visions (feat. Wojciech Król) (04:36)
07. S.O.D. (Give Me Death) (05:33)
08. Cutaneous (04:23)
09. Synthetic 3.5 (feat. Lisa P. Duse) (04:26)
10. Synthetic 4.0 (Xavier Swafford Version) (04:14)
11. Twist The Knife (04:33)
12. Machine Malfunction (Atropine Version) (05:05)

(English version below)

A wide range of styles from a skilled collective

The Australian Simeon Fitzpatrick (from Project K11) and American Retrogramme-acquaintance Rob Early have put their heads together under the band name 11Grams and along with a number of guest vocalists and musicians they now present us to their first album “Panacea”.

The first impressions of the arrangements on “Panacea” are that it uses some quite familiar electro-industrial blocks to build the foundation, some borrowed from this scene’s perhaps most famous acts. “Machine Malfunction” and “Immortal” (with a vocal guest appearance by Chad Collier from Impulse Control) are the most obvious examples of this, as they come dressed up in a quite Vancouverish electro-industrial suit with the classic raw, bold and dystopic futuristic appearance that usually comes with it.

But everything is not always as it seems and just like when it comes to Rob Early’s earlier music project Retrogramme, the surprises are many. “Panacea” is painted using a extremely wide palette and retrieves its influences from a wide range of styles, which emphasizes that 11Grams definitely wants to appear as something much more than just another Front Line Assembly wannabee or so. The addition of rap in “The Stalker”, delivered by guest starring Roy Retrofit from Red This Ever, makes me think of experimental acts like Meat Beat Manifesto, while the techno influences are quite constant all the way through the album. Most clearly they appear in tracks like “Feel It Like a Drug” and “Visions” (starring Wojciech Król from Clicks and Controlled Collapse), which reminds me of the early days of Velvet Acid Christ with constantly present acid synths, samples and tastefully inserted sounds and effects. When it then comes to the three instrumental tracks offered, “Cutaneous” is the one what I find most interesting. Eastern choirs and twisted IDM- and dubstep styled details are jointed by a thick and beautiful arrangement of strings and other background sounds.

“Panacea” doesn’t contain that many weakers tracks, allthough I could find the remixed versions, apart from Daniel Myer’s superb dance floor version of “The Stalker”, somewhat superfluous aswell as the somewhat irritating electropop song “Synthetic” (with Lisa P. Duse). In its whole, however, the album consists of a good combination of tracks from the highly skilled Rob Early who possess both the technical knowledge needed to create a complex yet catchy and stylish soundstage, while also showing alot of courage to blend in so many of different styles on one album.

Chrom – “Peak & Decay”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, digital
Skivbolag: Out of line
Releasedatum: 22 juli 2016
Genre: Synthpop, futurepop
Bandmedlemmar: Christian Marquis, Thomas Winters
Land: Tyskland
Recensent: Alexander Johansson

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsReverbnationYoutube

(English version below)

Chrom glänser när de spelar futurepop

Christian Marquis och Thomas Winters i den tyska duon Chrom (bandnamnet är en hopslagning av deras förnamn) fortsätter att göra kompetent futurepop på nya albumet “Peak & Decay”. I sina bästa stunder följer de den förra skivan “Synthetic Movement” (2012) och överträffar den med råge. I sina sämsta stunder blickar de längre bakåt och ut mot andra subgenrer som body och aggrotech och havererar ganska totalt.

Inledande “I Don’t Believe” är anständig synthtechno. Andralåten “Visions” är hygglig futurepop med samma vemod som fina balladen “Losing Myself” från förra plattan. Christian Marquis sjunger bra med ett uttryck vi känner från tysk synth från Camouflage till Solar Fake. Rent och tydligt fast inom ett ganska begränsat register. Efterföljande “Down Below” är en suverän synthpoplåt med en fin ekoeffekt på den bärande melodislingan och Marquis klagar fram en trevlig refräng med en fin höjning och sänkning på samma bärande stavelse. Singeln “Regret & Testify” är futurepop av ett kanske lite väl tyskt märke, långt från perfekt men kompetent, bättre än det mesta från Solitary Experiments men en bra bit kvar till Neurotic Fish, för att bjuda på lite jämförelser. Störst hitpotential har “The Start of Something New” som är en driven och fin speedsynthlåt av bästa Luna Square-märke. “Staring at the Sun” kan vara en av de finaste synthpoplåtarna från 2016, vårljus och melodiös som Mobile Homes “Feeling Better” (1989) och precis lika bitterljuv.

På minuskontot vill jag dock placera “Murder Fantasies” och “Obsessions”, för även om de på första skivan “Electroscope” laborerade med tuffare basgångar så fungerar det inte här. Chrom lyckas inte med konststycket att integrera futurepop med body och growl med integritet och trovärdighet.

I sina bästa stunder glänser det om Chrom.

Bästa låtar: “Staring at the Sun”, “The Start of Something New” och “I Don’t Believe”

Tracklist

01. I Don’t Believe (04:55)
02. Visions (05:13)
03. Down Below (04:46)
04. Heavenly (04:32)
05. Walked The Line (04:59)
06. Regret & Testify (05:17)
07. The Start Of Something New (05:31)
08. Murder Fantasies (04:43)
09. Obsession (04:37)
10. Staring At The Sun (04:32)
11. Farewell Letter (05:25)

Bonus Disc **

01. Murder Fantasies (Massive Ego Remix) (05:02)
02. Walked The Line (Rroyce Remix) (04:44)
03. Regret & Testify (Remix By Lord Of The Lost) (03:53)
04. Visions (Blutengel Remix) (05:18)
05. The Start Of Something New (Rob Dust Remix) (05:43)
06. Murder Fantasies (Hocico Reflux Remix) (05:03)
07. Walked The Line (Erdling Rebuild) (03:29)
08. Down Below (Remixed By Accessory) (05:01)
09. Visions (JanRevolution Remix) (05:22)

(English version below)

Chrom shines when they play futurepop

Christian Marquis and Thomas Winters in the German duo Chrom (the name is a combination of their first names) continues to create competent futurepop on the new album “Peak & Decay”. In their best moments they follow the ambitions from the former album “Synthetic Movement” (2012) and surpasses it fully. In their worst moments they look back in history to other genres like body and aggrotech and fail utterly.

The initial song “I Don’t Believe” is proper synth techno. The second song “Visions” is decent futurepop with the same melancholy that made the best song from “Synthetic Movement”“Losing Myself”, such an outstanding synth ballad. Christian Marquis sings very well with an expression we know from other German acts from Camouflage to Solar Fake. It is clear and clean but within a limited distention. The following “Down Below” is a great synth pop song with stylish echo effects on the dominant melody. Marquis laments a beautiful chorus with a catchy high-note low-note on the same syllable.

The single “Regret & Testify” is German futurepop, far from perfect, but yet qualified. It is far better than most songs from say Solitary Experiments but there is a long distance to futurepop master such as Neurotic Fish, in my opinion. Best potential for becoming a hit has the song “The Start of Something New”. It is a slick and chased speed synth song that reminds me of Boytronic’s stunning “Luna Square” (1983). Late song “Staring at the Sun” might be one of the most delicate synth pop songs from 2016. It is bright as the spring, very light and natural with the same bittersweet concept as Swedish The Mobile Homes’ beautiful single “Feeling Better” (1989).

On the minus account we have to put “Murder Fantasies” and “Obsessions”. Chrom might have started with harder beats and some body music on their debut album “Electroscope” (2010) but it doesn’t work on “Peak & Decay”. There are so many bands doing harder beats better, it actually sounds ridicolous. They do not manage to integrate body with futurepop, growl with fine tuned uptempo songs, on the same album. Next time they should put their harder songs under another label. Because in their best futurepop moments Chrom really shines.

Best songs: “Staring at the Sun”, “The Start of Something New” and “I Don’t Believe”

Grimes – “Oblivion”

Tags: , , , ,


Kanadensiska Grimes, med Claire Boucher, presenterar en musikvideo till “Oblivion” hämtad från hennes tredje album “Visions” som släpptes förra året via 4AD. Enjoy!