Subscribe via: RSS

Tag Archive | "The Sea"

Battery Operated Orchestra – “Radiation”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD-r, digital
Skivbolag: Osignerat
Releasedatum: 1 augusti 2016
Genre: Synthpop, electropop
Bandmedlemmar: Brigitte Rose, Chris Black
Land: Skottland
Recensent: Stefan Last

 

HemsidaFacebookLast.fmBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Ohämmad, elektronisk skaparglädje på egna villkor

I slutet av 00-talet fångade Chris Black och hans dåvarande musikaliska parhäst Donna Grimaldi min uppmärksamhet med låten ”Where Nobody Can Find Us” och sin kompromisslösa ”gör-det-själv”-inställning till såväl musik som videos och skivomslag. De kallade sig Katsen och fick en del uppmärksamhet bland synth- och electrobloggar och släppte albumet ”It Hertz!” 2009. När jag för några år sedan började fundera på vad som hände med bandet skulle det bara dröja några veckor tills jag fick höra talas om ett band som kallade sig Battery Operated Orchestra (eller kort och gott BOO) och som av någon anledning lät bekant. Det tog inte lång tid för pusselbitarna att falla på plats och jag kunde konstatera att det var Chris nya band, den här gången tillsammans med sin fru Brigitte Rose.

Debutalbumet ”Incomplete Until Broken” släpptes 2014 och visade tydligt att ”gör-det-själv”-andan under Katsen-tiden inte var en engångsföreteelse. Samma ideologi genomsyrade BOO, men man hade också utvecklat hantverket i alla delar av den kreativa processen vilket gjorde ”Incomplete…” till ett av det årets bästa och mest intressanta album. Glädjande nog visar det sig att uppföljaren ”Radiation” följer upp trenden med en än mer förfinad produktion, och den som bestämmer sig för att satsa på den fysiska CDn kommer också att se att de precis som vid sina tidigare fysiska släpp lagt ner mycket jobb på det fantastiska omslaget.

Albumet öppnar med ”New Town” och titelspåret ”Radiation”, en låtduo som redan från början sätter ribban högt och hintar om ett högt slutbetyg. Bitpop-kryddade ”Grey Room” fortsätter på den inslagna vägen.

The Sea” var den första singeln från det nya albumet och utgör en naturlig brygga mellan ”Incomplete…” och ”Radiation”, en treminuters käftsmäll till popdänga som platsat lika bra på båda albumen. Nyligen släppta ”Diamond Feelings” blev singel nummer två, ännu en härligt skruvad poplåt som sätter sig som kardborreband.

Det obönhörliga drivet i ”Rewild” och reflektionen över människans självdestruktiva sätt (min tolkning) i den upplyftande ”Fairy Tale” utgör ytterligare två av plattans höjdpunkter. Men egentligen är det nästan meningslöst att tala om enskilda låtar när de tio spåren tillsammans skapar en såpass tätt sammanhängande enhet. Istället bevisar BOO återigen att albumformatet INTE är dött.

BOO har utvecklat ett unikt sound som friskt blandar influenser från 70-talets synthexperiment, 80-telets lekfulla pionjäranda och 90-talets electro (typ Elecktroids och Yamo) med 2000-talets alla nya möjligheter. De beskriver sig själva som ”stolta leverantörer av medvetet opolerad, ironifri synthpop sedan 2010”. Ett band som ligger BOO nära musikideologiskt är kollegorna i Vile Electrodes. Även om soundet skiljer sig en del finns här ett tydligt släktskap i det att man gör precis det man själv vill på helt egna villkor.

”Radiation” är som en musikalisk Lego-byggsats. De hundratals enskilda bitarna i olika färger och former uppmuntrar nyfikenhet och skaparlust. När sedan Chris och Brigitte börjar sätta ihop bitarna växer en fantasieggande värld fram där inga externa begränsningar håller dem tillbaka. ”Radiation” som helhet har kanske en något mörkare ton jämfört med debutalbumet, men det är på intet sätt en dyster tillställning. Är man det minsta intresserad av elektronisk pop erbjuder plattan 42 minuters oavbrutet nöje som redan går på repeat här hos Elektroskulls lidköpingskorrespondent…

10/10 KLASSIKER!

battery_operated_orchestra

Tracklist

01. New Town (05:07)
02. Radiation (03:50)
03. Grey Room (03:29)
04. The Sea (03:08)
05. I Go Invisible (04:56)
06. Diamond Feelings (04:13)
07. Live Rail (03:50)
08. Rewild (04:28)
09. Fairy Tale (03:52)
10. Backburning (05:06)

 

(English version below)

Joyfully creative synthpop on their own terms

Chris Black and his then musical partner Donna Grimaldi caught my attention at the end of the noughties with their song ”Where Nobody Can Find Us” and their uncompromising DIY attitude towards both music and videos as well as artwork. They called themselves Katsen and received some well-earned attention within the synth and electro blogosphere and released the ”It Hertz!” album in 2009. A few years ago when I began asking myself whatever happened to the band, it would only take a few weeks before I heard about a band named Battery Operated Orchestra (or BOO for short) that sounded oddly familiar. It didn’t take long for the pieces to fall into place and I realised it was Chris‘ new band, this time teaming up with his wife Brigitte Rose.

The debut album ”Incomplete Until Broken” was released in 2014 and clearly showed that the DIY spirit from the Katsen era was not a one-time thing. The same ideology permeated BOO, but the craftmanship had also evolved in all aspects of the creative process which made ”Incomplete…” one of that year’s best and most interesting albums. To my joy it turns out that this trend continues on ”Radiation” with an even more refined production, and those who decide to invest in the physical CD will also find that they have put just as much hard work into the amazing cover artwork as they’ve done with previous releases.

The album opens with ”New Town” and title track ”Radiation”, two songs that set the bar high right from the start, hinting of a high final rating. Bitpop-induced ”Grey Room” continues along the same path.

The Sea” was the first single to be released from the new album and provides a natural bridge between ”Incomplete…” and ”Radiation”, a three-minute in your face pop stomper that wouldn’t have been out of place on either album. The recently released ”Diamond Feelings” was single number two, another wonderfully wonky pop tune that sticks like velcro.

The relentless drive of ”Rewild” and the reflection upon the self-destructive ways of human kind (my interpretation) in the uplifting ”Fairy Tale” are another couple of album highlights. But it’s almost pointless to talk about specific songs when the ten tracks together make up such a sonically coherent unit. Instead BOO once again prove that the album format is NOT dead.

BOO have developed a unique sound, happily mixing influences from the synth experimentalists of the 70s, the playful pioneering spirit of the 80’s and the electro of the 90s (such as Elecktroids and Yamo) with all the possibilities of the new millennium. They describe themselves as ”proud purveyors of unpolished on purpose, irony-free synthpop since 2010”. A band very close to their musical ideology are their colleagues in Vile Electrodes. The difference in sound aside, there is an obvious kinship there in that they’re doing exactly what they want, and entirely on their own terms.

Radiation” is like a musical Lego kit. The hundreds of individual parts in various shapes and colours encourage curiosity and creativity, and when Chris and Brigitte start putting the pieces together an amazing new world emerges where no external limitations are holding them back. ”Radiation” as a whole may be slightly darker in its overall tone compared to the debut, but it’s in no way a gloomy set of songs. If you’re even the slightest bit interested in electronic pop, then the album offers 42 minutes of uninterrupted pleasure that is already spinning on repeat over here…