Subscribe via: RSS

Tag Archive | "The Mirrors"

The Mirrors ställer in Sverigespelningar

Tags: , , ,


The Mirrors har tyvärr valt att ställa in sina Sverigespelningar. Köpta biljetter återlöses/går att använda i entren. Arrangörerna –  The Station (Göteborg) och Neostalgia (Malmö) beklagar, men detta är ett beslut taget av The Mirrors och deras management.

Köpte biljetter återbetalas. I Göteborg (The Station) ersätter svenska Compute.