Subscribe via: RSS

Tag Archive | "The Mebranes"

Liverapport: The Sisters of Mercy 20170909, Stockholm (foto)

Tags: , , , , ,


The Sisters of Mercy besökte Stockholm och spelade på Fryshuset den 9 september. Jens Atterstrand var på plats i fotodiket och levererar nu ett galleri från konserten.