Subscribe via: RSS

Tag Archive | "T.A.L.O.S."

PreEmptive Strike 0.1 – “Through the Astral Cold”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: DWA
Releasedatum: 27 februari 2017
Genre: Dark electro, harsh EBM
Bandmedlemmar: George Klontzas, Jim “The Blaster”, Yiannis Dseq
Land: Grekland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Grekiska folkmusikinfluenser i dansant mörk electro

Vid första anblicken så kan PreEmptive Strike 0.1:s nya album “Through the Astral Cold” lätt uppfattas som ett relativt alldagligt generiskt album i den mörkare skolan av electro och harsh EBM. Men så fort man grävt bara lite djupare i den snygga och melodiösa produktionen, så framträder i många av spåren ett mörker och en tyngd som många av banden i den här genren alltför ofta misslyckas med att förmedla numera.

Den Kreta-baserade frontmannen och låtskrivaren George Klontzas, tillsammans med kombattanterna Jim “The Blaster” och Yiannis Dseq har nu lämnat det grekiska mytologi-temat från aktens två föregående ordinarie studioalbum “T.A.L.O.S.” (2012) och “Epos V” (2015) bakom sig. “Through the Astral Cold” tar trion tillbaka till dess tidigare sci-fi tema när man berättar en mörk och dystopisk futuristisk thriller över nio kapitel samtidigt som man genomför ännu en attack mot scenens allra mörkaste dansgolv.

De grekiska folkmusikinfluenserna, som ständigt har kryddat PreEmptive Strikes originella ljudbild finns fortfarande representerade via originella melodistrukturer och akustiska inslag, även om de den här gången framträder något mer dolt, ständigt inbäddade i de råa och distinkta elektroniska arrangemangen. Mörka klubbdräpare som “Killing Protocols” och “Phantom” (med gästspel av Schwarzblut-sångaren Pascal Altena) möter Laibach-doftande marschtakter i titelspåret samt min personliga favorit – den ljuvt analogt basgångbubblande “Harbinger”.

Albumet levererar måhända lite väl mycket av det goda, konceptet upprepas lite för mycket på vissa ställen och mittpartiet innehåller tyvärr ett par-tre något svagare spår. Men när allt kommer omkring så är “Through the Astral Cold” ett härligt fartfyllt, snyggt producerat, melodiöst och ytterst dansant album på vilket PreEmptive Strike 0.1 på ett fascinerande sätt har lyckats injicera sina musikaliska grekiska rötter i en stil av musik som inte alltid verkar tillåta speciellt stora utsvävningar.

Tracklist

01. (A)llied (M)astercomputer (01:18)
02. Killing Protocols (05:26)
03. Phantom (feat. Scwarzblut) (05:02)
04. Pyrrhic Victory (04:29)
05. The Astral Cold (04:21)
06. More Than Flesh (05:50)
07. Once They Came (04:23)
08. Harbinger (05:59)
09. Stasis Capsules (03:48)

(English version below)

Greek folk influences in dancable dark electro

At a first glance it may appear that Preemptive Strike 0.1’s new album “Through the Astral Cold” perceives as a relatively common generic album in the darker school of electro and harsh EBM. But as soon as you’ve dug a little deeper into the sleek and melodic production, many of the tracks contains darkness and penderosity that many of the bands in this genre too often fails to convey these days.

The Crete-based frontman and songwriter George Klontzas, along with his combatants Jim “The Blaster” and Yiannis Dseq have now left the Greek mythology theme from the act’s two preceding regular studio albums “T.A.L.O.S.” (2012) and “Epos V” (2015) behind. “Through the Astral Cold” takes the trio back to it’s previous sci-fi theme telling a nine chapters long, dark and dystopian futuristic thriller while yet making another attack on the scene’s darkest dancefloors.

The Greek folk influences, that have constantly spiced up PreEmptive Strike’s original sound is still represented through original melody structures and acoustic elements, although this time it all appears discretely hidden and constantly embedded in the raw and distinct electronic arrangements. Dark club killers like “Killing Protocols” and “Phantom” (with guest appearance by Schwarzblut-singer Pascal Altena) meets Laibach-scented marching beats of the title track, as well as my personal favorite – the sweet analogue-bass-wobbling “Harbinger”.

The album might deliver a bit too much of the goods, the concept is repeated a few times too many here and there and the middle section unfortunetely contains two or three slightly weaker tracks. But after all “Through the Astral Cold” a wonderfully pacey, nicely produced, melodic and highly danceable album on which PreEmptive Strike 0.1 in a fascinating way has managed to inject their musical Greek roots in a style of music that doesn’t always seem to allow much debauchery.

PreEmptive Strike 0.1 – “Epos V”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 15 maj 2015
Genre: Dark electro
Bandmedlemmar: George Klontzas, D. Argyrakis, Yiannis Dseq
Land: Grekland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Talos är död – länge leve Talos!

Efter tre års frånvaro, som har resulterat i ett par musikaliska utflykter på annat håll, så återvänder nu grekiska PreEmptive Strike 0.1 med “Epos V”. Detta är bandets femte album sedan man debuterade med “Lethal Defence Systems” 2006.

Den nya “Epos V” inleds med en relativt lyckad svängig cover på Sabatons “Coat of Arms”, som även bland bonusspåren ges en typisk tysk synthpoptolkning via ett gästspel av Endanger. I övrigt tar det nya albumet mycket vid där föregångaren “T.A.L.O.S.” (2012) avslutades. Bandets folkmusik- och dark metal-influenser är fortsatt mycket tydliga vilket skapar en spännande och egensinnig mix av flera olika stilar.

På något sorts speedat Laibach-manér radar “Epos V” upp elektroniska folkmusik-hymner i högt och dansant tempo. Det gäller dock att sortera ut russinen ur den här stundtals lite slätstrukna kakan. Femte delen av albumet huvudtema “Quest For The Golden Fleece: A Heroic Epos In Five Acts” med titeln “Act IV Medea’s Threnody” liksom själva dödförklaringen av Talos i eposets sista del “The Death of Talos” håller hög klass.

För er som har förträngt era grekiska mytologi-kunskaper från skoltiden så är Talos den där jätten i brons som Zeus gav till sin älskarinna Europa efter att han dumpade henne på Kreta. Den skapades av Hefaistos och cykloperna och det påstås också att Talos vara en av bronsålderns sista män och faktiskt ensam om att ha överlevt de mindre gudarnas styre. Han blev kvar på ön efter det att Europa tog med honom dit för att vakta den.

Det grekiska mytologi-temat passar givetvis PreEmptive Strike 0.1 perfekt. Duon bildades på Kreta och även om “Epos V” måhända inte är deras starkaste album så är detta ett väldigt trevligt inslag i det i övrigt ganska tråkiga generiska överflödet av dark- och hellectroakter som florerar därute.

6/10 BRA!

Tracklist

01. Coat Of Arms (Sabaton Cover) (04:09)
02. Act I Epos Of The Argonauts (04:40)
03. Act II The Clashing Rocks (04:19)
04. Act III Slain Of The Hydra (04:36)
05. Act IV Medea’s Threnody (04:22)
06. Act V The Death Of Talos (04:15)
07. Anthropophagus (Feat. Black Altar) (04:26)
08. Invertebrate Terror (04:46)
19. Cosmic Key (04:25)
10. Coat Of Arms (German Version Feat. Endanger) (04:08)
11. Epos Of The Argonauts (Italodisco Remix By Syrian) (04:41)

 

(English version below)

Talos is dead – Long live Talos!

After a three year absence that have resultet in a couple of musical excursions elsewhere Greek Preemptive Strike 0.1 now returns with “Epos V”. This is the band’s fifth album since they debuted with “Lethal Defence Systems” in 2006.

“Epos V” starts up with a relatively successful cover of Sabaton’s “Coat of Arms” and the song is also included in a typically German synth pop interpretation with a guest-appearance from Endanger among the bonus tracks. In the bigger picture this album picks it all up where the predecessor “T.A.L.O.S.” (2012) ended. The band’s folk- and dark metal music influences remains very clear, creating an exciting and idiosyncratic mix of several different styles.

In some sort of speeded Laibach-mannerisms “Epos V” lines up a number of electronic folk-hymns in a high and danceable tempo. Some sorting of the best tracks are howewer needed in this a little bit unewen package. Part Five of the album’s main theme “Quest For The Golden Fleece: A Heroic Epic in Five Acts” with the title “Act IV Medea’s Threnody” as well as the actual death of Talos in the epos’ final part “The Death of Talos” are both high class tracks.

For those of you who have repressed your Greek mythology knowledge from your school time Talos is that bronze giant that Zeus gave to his mistress Europe after he dumped her on Crete. It was created by Hephaestus and the Cyclops, and it is also alleged that Talos was of the Bronze Age’s last men, and indeed the only one who survived the lesser gods ruling. He remained on the island after Europe took him there to guard it.

The Greek mythology theme fits PreEmptive Strike 0.1’s music perfectly. The duo was indeed formed in Crete and even though “Epos V” might not be their strongest album to date it is an original and strong input into an overall quite boring generic scene of dark- and hellectroacts that we’ve got these days.

Femte eposet från PreEmptive Strike 0.1

Tags: , , , , , , , ,


PreEmptive Strike 0.1, som senast var albumaktuella med “T.A.L.O.S.” (2012), återvänder nu med nytt material. Bandet bildades av George Klontzas och Jim (alias The Blaster) i Agios Nicolaos på Kreta 2002 och debuterade med “Lethal Defence Systems” (2006).

Den grekiska trion, som aldrig har dolt sina black metal-influenser, återvänder nu efter ett par metalltyngda utflykter på två fristående maxisinglar och en 7-tummare till sina mer elektroniska rötter på den kommande “Epos V”.

Se videon till det första smakprovet “The Death of T.A.L.O.S” (nedan).

Albumet blir precis som titeln antyder bandets femte fullängdare i ordningen och till mastringsarbetet har man tagit hjälp av Iambia-bekante Dimitris Douvras.

“Epos V” inleds med en Sabaton-cover och innehåller totalt elva spår inklusive en bonusremix av tyska Endanger och de italienska italodisco/electropopparna Syrian.

“Epos V” släpps den 15 maj via Infacted Recordings.

Tracklist

preemptive_strike_0.1_epos_V

01. Coat of Arms (Sabaton Cover)
02. Quest for the Golden Fleece: Act I Epos of the Argonauts
03. Quest for the Golden Fleece: Act II the Clashing Rocks
04. Quest for the Golden Fleece: Act III Slain of the Hydra
05. Quest for the Golden Fleece: Act IV Medea’s Threnody
06. Quest for the Golden Fleece: Act V The Death of Talos
07. Anthropophagus (Feat. Black Altar)
08. Invertebrate Terror
09. Cosmic Key
10. Coat of Arms (German Version feat. Endager)
11. Epos of the Argonauts (Italodisco Remix by Syrian)

Preorder this album here!

PreEmptive Strike 0.1 – “T.A.L.O.S.”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album), CD, Digital, Spotify
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 18 maj 2012
Genre: Harsh-EBM, Dark electro
Recensent: Joakim Holfve

Folkmusikinslag ger blandade känslor

Tioårsjubilerande PreEmptive Strike 0.1 firar sin födelsedag med nya albumet “T.A.L.O.S”, en resa som tar oss mellan hårda synthslingor, körer och… folkmusik!

Bandet bildades på Kreta 2002, har sedan dess släppt tre album och skapat sig ett hyfsat stort namn i genren. Via flertalet gästspel hos andra band och som remixmakare har de på allvar klivit in i finrummet, där man nu hoppas kunna befästa sin position med “T.A.L.O.S.”. Med sig in i finrummet har man också Raven WingsNiklas Kvarforth (från Shining) och Phosgore som gästspelar på albumet.

Det unika med den nya fullängdaren är det extensiva användandet av orientaliska musikinslag med ton av folkmusik. Redan i titelspåret är det extremt markant, där fiolerna tar ordentligt plats och utgör den egentliga melodin. På flera andra spår återkommer fiolen (eller ja, det som låter som en fiol) och det är med blandade känslor. Man kan inte ta ifrån grekerna att “T.A.L.O.S” är ett ganska unikt album i genren med just dessa inslag, men tyvärr tar de över spåren för mycket. Annars högklassiga låtar förvandlas till någon sorts midsommardänga när fiolen drar i gång och pajar hela arrangemanget. Jag ser inte alls poängen, mer än att plocka några enkla poäng för att göra något nytt. Men tyvärr fungerar det inte riktigt hela vägen.

Om man bortser från den eländiga fiolen är både titelspåret och låtar som “Hubris (Infinite)” samt “Omnivorous Lurkers” albumets stora behållning. Militäriska samplingar och snabbt tryck dominerar ljudbilden, ett typ av sound som jag tycker har försvunnit mer och mer från genren och jag märker att jag saknat det. Dock fortsätter låtarna att innehålla irriterande moment som det helt onödiga gitarriffet i “Invisible Invaders”. Jag kanske är gammalmodig, så att säga, men trots att dark electro-genren har mycket gemensamt med till exempel death metal funkar det alltid bättre när man håller de strängbaserade instrumenten utanför synthen.

Överlag är “T.A.L.O.S” ett trevligt experiment med ett par höjdarlåtar. Tyvärr förstörs många av spåren av det för ihärdiga mixandet med onödiga tilläggsinstrument. Först känns det spännande och fräscht men snabbt infinner sig känslan av irritation. Grundsoundet är i princip oklanderligt, samplingarna snygga och det vokala prickfritt.

Om man har tur kanske det kommer en remixad version av “T.A.L.O.S” var det lider.

Tracklist

 1. T.A.L.O.S. (Extended)  6:02
 2. Bedingungslose Kapitulation  5:30
 3. Hubris (Infinite)  5:10
 4. Omnivorous Lurkers  4:38
 5. Titans Awake  5:21
 6. Raketenschlag (Vs. Phosgore)  3:59
 7. Pierce Their Husk (feat. Niklas Kvarforth of Shining)  4:21
 8. Seasons In The Abyss  4:58
 9. The Scorcher (feat. Raven Wings)  4:14
 10. Zeitgeist (Sub Specie Aeternitatis)  4:27
 11. Invisible Invaders  4:26
 12. Hubris (Ic 434 Remix)  4:40
 13. Invisible Invaders (E-Craft Noize Mix)  4:01