Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Summoning"

Ice Ages – “Nullify”

Tags: , , , , , ,


Format: (Album) Digital
Skivbolag: Eget, (Temple of Darkness)
Releasedatum: 9 april 2019
Genre: Darkwave, industrial, dark electro
Bandmedlemmar: Richard Lederer
Land: Österrike
Recensent: Niklas Hurtig

 

(English version below)

En vacker mörk våg av melodier

Ice Ages är ett österrikiskt enmansprojekt som har varit aktivt sedan mitten på 90-talet och som har släppt fyra fullängdare med det senaste alstret Nullify inräknat. Albumet finns tillgängligt digitalt och via de flesta streamingtjänster, men kommer även framåt hösten att släppas fysiskt via Temple of Darkness.

Ice Ages består av Richard Lederer, som även är känd som ena halvan av Tolkien black metal-gruppen Summoning och neoklassiska akten Die Verbannten Kinder Evas. Under Ice Ages paroll är det dock Richards elektroniska ådra som får sitt utlopp i den distade darkwave som Nullifys åtta spår består av.

Rent musikaliskt är det vackra toner och hårda beats som samsas i enkla arrangemang. Lägg på en distortion på Robert Alfons vackra sångröst på hans två TR/ST-album och du är ett steg närmare Ice Ages ljudbild. Men detta är dock inte den enda liknelsen mellan dessa två projekt. När TR/ST släppte sitt självbetitlade debutalbum 2012 var det en fräsch twist av det dammiga begreppet darkwave, som förenade tyska goter med amerikanska hipsters. Ice Ages är inte på något sätt tilltalande för nyss nämnda skägg- och möss-beklädda män, utan tar de klassiska melankoliska texterna, den aggressiva sången och de mörkaste audiovisuella inslagen och sveper in det hela i fantastiska melodier.

Ljudmässigt hade albumet kunna vara släppt 1993, med sin grova, mullriga ljudbild och relativt enkla produktion. Sammantaget ger detta en känsla av DIY, med den något oslipade och lite underground’iga inramningen, men det otroligt starka låtmaterialet höjer albumet till den absoluta toppen.

Det går inte lyssnaren obemärkt förbi att Richard har komponerat melodislingor i mer än 25 års tid. Nullify hör till de starkaste i hela hans samlade diskografi. Sången kan i vissa fall kan vara på gränsen till för distad, men håller sig ändå inom rimliga nivåer. Man skönjer Richards rispiga stämma där bakom alla maskiner och jämför direkt med hans bidrag på Summonings senaste album With Doom We Come, där den tidvis okonventionella sången var en frisk fläkt.

Samtliga spår är uppbyggda på ungefär samma sätt med likartat tempo. Det enda som sticker ut är den avslutande “Forsaken” som är något långsammare med vackra bakgrundskörer, vilket snabbt ger insikten att det är de första sju hårt drivna spåren som är albumets stora behållning.

Nullify är ett av de senare årens bästa bidrag till den mörka vågen i den ocean av alternativ musik som nu sköljer över oss och bör inte missas av någon!

Tracklist

01. Nullify (04:59)
02. Empty Shrine (06:25)
03. Reunion (06:42)
04. Chasm (07:03)
05. Death Parade (06:21)
06. Lost (04:52)
07. The Wheel (04:52)
08. Forsaken (07:30)

(English version below)

A beautiful dark wave of melodies

Ice Ages is an Austrian one-man project active since the mid-90s, that has released four studio albums including the latest addition Nullify. The album is available digitally and on all major streaming services, but will also be released in a physical format this fall by Temple of Darkness.

Ice Ages consist of Richard Lederer who for some might be known as one half of the Tolkien black metal group Summoning and the neo-classic act Die Verbannten Kinder EvasIce Ages is, however, Richard’s electronic vein that gets its outlet in the distant darkwave that Nullify’s eight tracks consist of. Put on a distortion on Robert Alfons beautiful vocals on the two TR/ST albums and you’re one step closer to Ice Ages. However, it is not the only parable between these two projects. When TR/ST released its self-titled debut album in 2012, it was a fresh twist of the dusty concept darkwave that united German goths with American hipsters. Ice Ages is in no way appealing to the aforementioned bearded men, but takes the classic melancholy lyrics, the aggressive vocals and the darkest audiovisual elements and wraps it all in amazing melodies.

Sound-wise, the album could have been released in 1993 with its rough, rumbling sound and relatively simple production. All in all, this gives a DIY feeling with the slightly uncut and somewhat underground framing, but the incredibly strong song material raises the album to the absolute top.

It does not go unnoticed by the listener that Richard has composed melodies for more than 25 years, which on Nullify are one of the strongest in his entire discography. The vocals can in some cases be on the verge of too distorted, but still stays within reasonable levels. You can notice Richard’s rasp voice behind the machines and compare it with his contribution on Summoning’s latest album With Doom We Come where the occasionally unconventional vocals felt fresh.

All tracks are structured in much the same way with similar tempo. The only one that stands out is the finisher which is somewhat slower with beautiful background chants, but you realize that it is the first seven hard, driving tracks that are the album’s peak.

Nullify is one of the best contributions of recent years to this dark wave of the ocean of alternative music and should not be missed by anyone!