Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Subconscious Landscapes"

Velvet Acid Christ – “Ora Oblivionis”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, digital
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 9 augusti 2019
Genre: Industrial, Electro
Bandmedlemmar: Bryan Erickson
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogs

(English version below)

En perfekt diskografisummering

Bryan Erickson, grundaren, sångaren och hjärnan bakom amerikanska Velvet Acid Christ har sedan debuten 1992 haft ett antal medlemmar vid sin sida. Men sedan några år tillbaka har tyskan Dianna “Shiva” Recalde varit det stående inslaget och på nya albumet Ora Oblivionis bistår hon med både musik och sång.

Förstaspåret “Conviction” är en lika högt smällande, aggressiv albumöppnare som “Evoked” var på Maldire från 2012. Det här är Velvet Acid Christ i sin snabbaste form när det låter som bäst. Det känns överlag som att de har tagit ut svängarna något mer den här gången, då det är mer diversifierat och innehåller fler unika detaljer än motsvarigheterna under det senaste decenniet. Grunden är dock densamma. Obskyra, depressiva och ibland angränsande till nihilistiska textrader framförs med distorsionen uppskruvad till elva. Ibland är det snabbt och hårt, ibland lugnare och mer tillbakalutat, men dock alltid med mer eller mindre framstående aggressioner.

“The Colors of my Sadness” är en vacker pianoballad med kvinnlig sång i samma stil som deras tidigare låtar “Slut” och “Barbed Wired Garden”, ett format som de numera behärskar till fullo. Shivas sånginsatser låter lika magiska som Abby Hasstedts motsvarighet på klassiska “Dilaudid (Postponed)” från Twisted Thought Generator, vilket inte är något dåligt betyg.

Velvet Acid Christ har alltid införlivat andra elektroniska stilar i sin musik. Som gothrock, goatrance, trip-hop och acid, samtidigt som de senaste årens tendens varit att fastna i det där bubbliga acid industri-disco-träsket. Men via de fräscha elementen och kompakta spåren lyfter Ora Oblivionis högre än fallet hade varit annars. Här är det akustiska gitarrer och sångtexter på engelska, tyska och spanska. Det är pianoballader och metal-gitarrer. Det är trippiga, psykedeliska instrument och toner som om vore det självaste Juno Reactor som komponerat det hela. “Twist the Knife” låter som tagen från Maldire fram till det fantastiska The Art of Breaking Apart-flörtande akustiska gitarrsolot i slutet medan “Romero” är en långsam blodisande zombiehistoria och en hyllning till nyligen bortgångna George Romero.

Albumavslutaren “Not of this World” är en instrumental acid-känga som mest känns som en utfyllnad för att nå det standardmässiga dussinet, eller då Bryan behöver vila rösten under livespelningar. Ora Oblivionis framstår i slutändan som en summering av hela Velvet Acid Christs diskografi vilket torde göra det till den perfekta kandidaten att lyssna igenom för de icke redan frälsta.

Tracklist

01. Conviction (04:28)
02. Adventures In Babysitting The Antichrist (Burst Fire Mix) (05:08)
03. The Bullet Wins (04:10)
04. The Colors Of My Sadness (05:21)
05. Twist The Knife (04:20)
06. Wrack (04:40)
07. Trash (04:00)
08. Romero (05:12)
09. Conjuro (04:51)
10. Cog (04:44)
11. Pill Box (04:09)
12. Not Of This Earth (04:20)

(English version below)

A perfect discography summary

Bryan Erickson, the founder, singer and front man behind the American act Velvet Acid Christ, has had a number of members by his side since the debut in 1992. However in later years German Dianna “Shiva” Recalde has been a permanent member and on the new album Ora Oblivionis she has contributed both musically and vocally.

The first track “Conviction” is an just as loud and hard hitting aggressive album opener as “Evoked” was on Maldire (2012). This is Velvet Acid Christ in its fastest form and at its best sound. It generally feels like they have taken the turns a bit more this time, since it is more diversified and contains more unique details than their counterparts over the past decade. However, the basics are the same. Obscure, depressive and sometimes adjacent to nihilistic, lyrics are conveyed with the distortion cranked up to eleven. Sometimes it is fast and hard, sometimes calmer and more laid back, but always with more or less prominent aggressions.

“The Colors of my Sadness” is a beautiful piano ballad with female vocals in the same style as their previous songs “Slut” and “Barbed Wired Garden”, a format which they now fully master. Shiva’s vocal efforts sound as magical as Abby Hasstedt’s equivalent on the classic track “Dilaudid (Postponed)” from Twisted Thought Generator, which is not a bad score.

Velvet Acid Christ has always incorporated other styles into their music. Like goth rock, goatrance, trip-hop and acid, while the tendency of later years has been to get caught in that bubbly acid industrial-disco swamp, especially on the recent albums. But due to the fresh elements and compact tracks, Ora Oblivionis ascends higher than the case had been otherwise. There are acoustic guitars and lyrics in English, German and Spanish. We have piano ballads and metal guitars. There are trippy, psychedelic instruments and tones, as if it were the one and only Juno Reactor that composed it. “Twist the Knife” sounds like taken from Maldire until the amazing The Art of Breaking Apart-like acoustic guitar solo at the end while “Romero” is a slow chilling zombie story and a tribute to the recently deceased George Romero.

The album finisher “Not of this World” is an instrumental acid-kick that mostly feels like a fill-in to reach the standard dozen tracks, or when Bryan needs to rest his voice during live performances. In the end, Ora Oblivionis appears as a summary of the entire discography of Velvet Acid Christ, which should make it the perfect candidate to listen to for those not already a fan.

Velvet Acid Christ – “Subconscious Landscapes”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital, LP
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 27 oktober 2014
Genre: Industrial, Electro
Bandmedlemmar: Bryan Erickson
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

 

HemsidaFacebookMyspaceLast.fmwimpSpotifyDiscogs

(English version below)

En ny klassiker i dubbel bemärkelse

Efter en lite brokigare väg än planerat har nu äntligen Velvet Acid Christs nya studioalbum nått slutdestinationen: Dig!

Grundaren och sångaren Bryan Erickson rapporterade att det skulle dröja cirka ett år tills uppföljaren till 2012 års Maldire skulle släppas. Systeralbumet Mauvais skulle visa upp en mer eterisk och ambientare sida i kontrast till den karga föregångaren. Nu utvecklade sig historien så att Mauvais blev andra halvan av ”dubbelalbumet” Subconscious Landscapes, där den första självbetitlade halvan består av fyra spår där sångerskorna Sabine Theroni bistår med huvudsång och Malgorzata Wacht med körsång. Inledande spåret ”Barbed Wired Garden” är en fantastisk, melodisk och lite märklig produktion där Sabines sång passar den lågmälda elektron perfekt. Den inledande delen av albumet är helt enkelt ett resultat av Bryans vilja att skapa nya spår i samma stil som de klassiska ”Slut” och ”Dilaudid (Postponed)” från slutet av nittiotalet. På ”The Last Goodbye” får vi till och med höra Bryans odistade sångröst i denna melankoliska ballad.

Den andra halvan Mauvais är dock snäppet hårdare och sjätte spåret ”Strychnine” är en typisk dansgolvsvältare där VAC presenterar sin disco-industrial i bästa form. Man känner igen sig i VAC:s sound som har utvecklats under mer än tjugo års tid, men soundet är för den delen inte repetetivt eller pinsamt nostalgiskt. Detta är modern Industrial för de dels partysugna och dels fredagsmysiga ”syntharna”, där en respekt för det historiska och scen-definierande soundet sedan tidigt 80-tal är en självklarhet. Möjligheten att omfamna lyssnare utanför denna lilla del av den elektroniska scenen är en svår uppgift, oavsett om ambitionen har funnits där eller inte. Detta är synd då det finns melodiska och sångmässiga kvaliteter som hade imponerat på vilken icke-insatt som helst.

Enda gången jag finner mig lite smått uttråkad är på den instrumentala ”Zalflex” som påminner om en liknande intetsägande passage på föregångaren. Det känns som ett litet tempotapp mitt i albumet men det reparerar sig snabbt på den småförbannade ”Evil Toxin”.

VAC har med Subconscious Landscapes släppt en av gruppens bästa album som placerar sig i toppen bland Fun With Knives och Lust For Blood. Efter recensionen av Maldire för två år sedan skrev jag att framtiden såg ljus ut för VAC och ingenting har ändrats på den punkten efter detta.

8/10 STRÅLANDE!

TracklistVAC

01. Barbed Wired Garden (5:06)
02. Taste The Sin (5:41)
03. Grey (5:17)
04. The Last Goodbye (5:47)
05. Dire (3:44)
06. Strychnine (3:53)
07. Eye H8 U (3:42)
08. Zalflex (4:32)
09. Evil Toxin (3:39)
10. Empusa (4:21)

(English version below)

A new classic in an ambiguous sense

After a somewhat troublesome journey Velvet Acid Christ’s new studio album has finally arrived to please the listeners.

Founder and singer Bryan Erickson stated that it would take a year for the sister release to “Maldire” called “Mauvais” to be finished. The album would present a more ethereal and ambient side in contrast to the harsh predecessor. Instead it happened that “Mauvais” became the other half of the “double album” “Subconscious Landscapes” where the first self entitled half contain four tracks featuring singers Sabine Theroni and Malgorzata Wacht on main vocals and backing vocals respectively. The first track “Barbed Wired Garden” is a melodic and fantastic, but somewhat strange production where Sabine’s vocals matches the mellow electro perfectly. The initial part of the album is in summary a desire from Bryan to create new tracks in the same spirit as the old classics “Slut” and “Dilaudid (Postponed)” from the late nineties. On “The Last Goodbye” we can even hear Bryans clean vocals on this melancholic ballad.

“Mauvais”, which is the other half, is a bit harsher and the sixth track “Strychnine” is a typical club hit where VAC present its Disco Industrial in its purest shape, You clearly recognize the sound of VAC even though it has evolved for more than twenty years. But it has not evolved into a repetetive embarrasing nostalgia, but instead it sounds like modern Industrial for both the dancefloor aswell as a quiet evening at home and manages to respect its roots in the defining sounds of the early eighties. It is a hard task to embrace fans outside of this narrow sub genre even if the ambition was there or not, which is sad since there are enough qualities to impress anyone outside the scene.

The one time I find myself bored is on the instrumental track “Zalflex” which is as bland as a similar low on “Maldire”. But the temporary drop is quickly recovered on the pissed off track “Evil Toxin”.

In “Subconscious Landscapes” Velvet Acid Christ has produced one of the best albums of their career and reaches the top populated by albums like “Fun With Knives” and “Lust For Blood”. After the review I did two years ago I said that the future looks bright for VAC and nothing has changed after this release.