Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Space Race Records"

Mechatronic – “A Life Pretending”

Tags: , , ,


Uppsaladuon Mechatronic med sångaren Wilhelm Äretun och Emma Hortlund presenterar videon till “A Life Pretending”. Låten är hämtad från bandets senaste album Still Life som släpptes tidigare i år via Space Race Records. Beställ albumet här!

Halo Effect – “Let the Stars Can Shine Away”

Tags: , , , , , ,


 

Italienska Halo Effect presenterar videon till “Let the Stars Can Shine Away”. Låten är hämtad från bandets nya album Shout som finns ute ny via Space Race Records som kan beställas här!

Nytt album från synthpoparna i Halo Effect

Tags: , , , , , , , ,


Synthpopakten Halo Effect, som släppte cover-EP:n Mode to Cure förra året och som innan dess har släppt Life is Perfect (2015) och Recoding (2012) är nu åter aktuella med nytt material.

Shout är titeln på den nya skapelsen från den italienska trion, som numera består av Alessandro PolinoriJohn Andrew Peverieri och Marco Cattani.

Shout finns ute digitalt sedan den 25 maj och släpps även i en begränsad CD-utgåva som kan förbokas här redan nu. Albumet är producerat av Retrogramme-bekantingen Rob Early och innehåller elva nya spår av Halo Effects snygga och melodiösa moderna mix av electro, synthpop och EBM.

Lyssna på det första smakprovet “The Last Goodbye” och spana in videon till “Let the Stars Can Shine Away” (nedan).

Halo Effect bildades 2001 och debuterade med New Romantic Industry (2007) efter att ha släppt flertalet EP:s och singlar sedan 2003.

Shout släpps den 1 juni via Space Race Records.

Tracklist

01. In Love and Death
02. The last Goodbye
03. So hard to sleep at Night
04. Melt My Brain
05. Bleed
06. Let the Stars can shine away
07. Love is black
08. We’ll meet again for the last Dance
09. The Innocence
10. I never meant to hurt
11. Just beyond the Fall from Grace

 


TourdeForce introducerar “Very Industrial People”

Tags: , , , , , , ,


Italienska TourdeForce följer nu upp senaste studioalbumet “Jedem Das Seine” (2014) med “Very Industrial People”.

På det nya albumet har hjärnan bakom projektet, den Bergamo-baserade producenten och låtskrivaren Christian Ryder, som även samarbetade med Sköll“Anttologia Elettronica” förra året, också plockat in de två gästspelande sångerskorna Jenna Christensen och Porta Vittoria-sångerskan Lisa P. Duse.

“Very Industrial People” kan förbeställas här redan nu och är mastrat och mixat av Rob Early (från Retrogramme) och innehåller sexton nya spår av italienarens klassiska synthpop. Den första teasern “Die Toteninsel” finns ute nu (se videon nedan).

“Very Industrial People” släpps den 16 mars via Space Race Records.

Tracklist

01. Viva la Fiesta
02. Dresden
03. Die Toteninsel
04. Innocence of the Beast
05. Aryan Reptilian
06. Vampa
07. New Sex Order
08. Factory
09. Which is the Goal?
10. Panic
11. Fight for your Right (to hate)
12. Very Industrial People
13. Van’ka’s Death
14. Office Punk
15. Before Oblivion comes
16. Once we were Kids

Mechatronic – “Still Life”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Space Race Records (EKProduct)
Releasedatum: 2 februari 2018
Genre: Synthpop, bodypop
Bandmedlemmar: Wilhelm Äretun, Emma Hortlund
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Melodiös lekfullhet möter starka refränger

Drygt tre år har passerat sedan Uppsaladuon Mechatronic senast var albumaktuella med “Dystopia” (2014) men nu, genom  det nya albumet “Still Life” tar sångaren Wilhelm Äretun och Emma Hortlund oss vidare på en resa i bandets charmanta och refrängstarka bodypoplandskap.

Mechatronic får mig ofta på väldigt bra humör och “Still Life” hör inte till undantagen. Det fortsätter att återspegla duons melodiösa lekfullhet via snygga oktavbasar över en handfull starka upptempolåtar. Albumet låter inte vänta på sig utan sätter full fart direkt med hjälp av mörka vocoderpålägg i den (efter introt) inledande “A Life Pretending”.

Wilhelm Äretun, som själv har uttalat egna önskemål om att försöka bli en bättre sångare, tar ett rejält kliv framåt på de nya låtarna som samtliga även har fått en ordentlig produktionsteknisk ansiktslyftning. Influenserna från både EBM och futurepop finns fortfarande representerade i Mechatronics låtskapande och de rena popmelodierna som är duons absoluta styrka, lyfts fram på ett ypperligt sätt i snyggt arrangerade låtar som “Black Heart” och “Illusions”, som också är mina personliga favoriter.

När det gäller låtarnas kvalitet, i vanlig ordning så blandar och ger Mechatronic lite och jag hade gärna sett fler inslag i stil med “Killing Time” för att bryta det något strömlinjeformade mönstret. Topparna är dock relativt höga och “Still Life” får mig under vissa partier av någon anledning att tänka på Ashbury Heights tidiga material, vilket definitivt inte är något dåligt betyg. Den stora överraskningen lämnas för övrigt till sist när duon ställer om till ett tyskt electro-mode i den hårdkokta “Malicious Intent”.

Kära Wilhelm och Emma: Drygt tre år är en alldeles för lång väntan och att försöka stå still och hålla käften på er nästa livespelning kommer minst sagt att bli svårt!

Tracklist

01. Still Life (Intro) (00:53)
02. A Life Pretending (05:24)
03. Illusions (05:18)
04. Killing Time (06:11)
05. Until The End (05:46)
06. Contagious (04:07)
07. Black Heart (04:36)
08. Everlasting (04:52)
09. Rewind (05:19)
10. Creatures (03:49)
11. Beautiful Shadows (04:36)
12. Pushing Flower (05:03)
13. Lullaby (04:50)
14. Malicious Intent (03:56)

(English version below)

Melodic playfulness meets strong choruses

Just over three years have passed since the swedish duo Mechatronic was on everyones lips with the release of “Dystopia” (2014) and on their new album “Still Life” singer Wilhelm Äretun and Emma Hortlund takes us on another journey through the band’s charming and catchy land of bodypop.

Mechatronic often puts me in a very good mood and “Still Life” is no exception. It continues to represent the duo’s melodious playfulness lead out by nifty octave bases on a hand full of strong uptempo tracks. The album goes full speed ahead right from the start with the addition of some nice beautiful dark vocoder add ons on the first track (after the intro) “A Life Pretending”.

Wilhelm Äretun, who earlier has expressed his own desire to try to become a better vocalist, takes several steps forward on the new songs, and all of them have also received a proper production technical facelift. Influences from both EBM and futurepop are still represented in Mechatronic’s songwriting, and the pure pop melodies that are their absolute strength are highlighted in nicely arranged songs such as “Black Heart” and “Illusions” which are my personal favorites.

Mechatronic’s song quality takes, as usual, a few bumps here and there, and perhaps I would have liked to hear more songs like “Killing Time” to break that somewhat streamlined pattern. However, the peaks are relatively high and “Still Life” for some reason make me think of Ashbury Heights’s early material here and there, which definitely is not a bad thing when it all comes around. The big surprise though is left untill the end, when the duo switches into somewhat German electro mode on the hard-boiled “Malicious Intent”.

Dear Wilhelm and Emma: Just over three years is too long of a waiting and trying to shut up and stand still on your next gig will be quite difficult indeed!

We the North – “Unhealing”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Space Race Records (EK Product)
Releasedatum: 27 oktober 2017
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Johan Hansson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

En kompetent samling elektroniska poplåtar

Stockholmaren Johan Hansson, som tidigare kanske är mest känd för sitt futurepopprojekt Unitary, släppte under hösten “Unhealing”, uppföljaren till “Dayblind” som 2016 introducerade oss till hans senaste skapelse We the North.

Hurvida melankolisk musik fungerar bäst under årets mörkare och kallare höst- och vintermånader tänker jag låta vara osagt. Själva konceptet “anpassa musiken efter årstiden” står givetvis fritt för alla därute att anamma, eller inte, som de själva vill. Men som så vackert heter så gäller givetvis inga regler utan undantag och med detta sagt så innebär det ju inte på något vis att man inte kan njuta av vemodig synthpop, som till exempel We the North, bara under den här tiden på året.

Ensamhet, ångest och personliga livskriser är teman som står i huvudfokus på “Unhealing”. Albumet är måhända en något ojämn, men samtidigt är den en kompetent och välproducerad samling elektroniska poplåtar stöpta i ett format som hämtar influenser från såväl åttiotalets klassiska synthpop som en lång rad andra elektroniska stilar. Den ter sig också som väldigt naturlig vidareutveckling av We the Norths koncept. Jag finner måhända inte lika många enskilda låtar som sticker ut på samma sätt som de gjorde på det första albumet, men å andra sidan är lägstanivån istället snäppet bättre vilket ger ett bra helhetsintryck även om topparna är lägre den här gången.

När jag recenserade We the Norths första album “Dayblind”, så påpekade jag att jag saknade de riktigt starka melodierna (och kanske också lite mer driv i låtarna). En hel del av detta presenteras nu med råge i starkt refrängdrivna och melodistarka upptempolåtar som “Nightcall”,  “Never Alone” och den sprudlande och blippiga synthdiscodängor som “Standing By” och “Us”. Men även om jag finner många fler anledningar till att dansa den här gången, så vilar samtidigt ett sådär lagom tillbakalutat skimmer över “Unhealing”, som även ger utrymme till fina temposkiftningar via sorgsna midtempoballader som “Repair”. Plus i kanten för den avslutande i stort sett instrumentala “Sapiens” som för mina tankar till Vangelis.

Johan Hansson genomför inte någon omvälvande synthpoprevolution på We the Norths andra fullängdare, men “Unhealing” är ett melodiöst, snyggt och trivsamt tillskott under den moderna synthpophimmel och delar av albumet kommer definitivt hålla mig sällskap i den fortsatta färden genom vinterns kyla och mörker mot vårmånadernas ljus och värme.

Tracklist

01. Unhealing (03:28)
02. Nightcall (04:33)
03. Never Alone (03:41)
04. A Lonely Choir (04:03)
05. Standing By (03:30)
06. Repair (04:23)
07. Us (03:29)
08. Wash Away (04:11)
09. Sapiens (04:05)
10. Nightcall (TourdeForce Remix) (05:18)

(English version below)

A competent collection of electronic pop songs

Stockholm-based Johan Hansson, who is probably best known for his future pop project Unitary, have released “Unhealing”, the sequel to “Dayblind” the album that back in 2016 introduced us to his latest creation We the North.

However melancholic music works best during the year’s darker and colder autumn and winter months is up to each and every one to decide for themselves. The concept of “customizing music after the season” itself is of course free for everyone to embrace, or not, as you wish to do. But, as always there are no rules without exception and with that said it doesn’t mean that you can’t enjoy melancholic synth pop, like We the North, only during this time of the year.

Lonelyness, anguish and personal life crisis are some of the themes that are the main focus on “Unhealing”. The album may be a bit uneven, but at the same time it is a competent and well-produced collection of electronic pop songs, stamped in a format that captures influences from the eighties classic synthpop as well as many other electronic styles. It also appears as a quite natural development of We the North’s concept. I may not find as many individual songs that stand out the way they did on the first album, but on the other hand, the lowest level here is much higher, wish gives better overall impression even though the peaks are lower this time around.

When I reviewed We the North’s first album “Dayblind”, I pointed out that I missed the really strong melodies (and maybe a bit more drive) in the songs. A lot of this is now presented in abundance in driven and melodic upptempo songs like like “Nightcall”“Never Alone” and the sparkling and blippy “Standing By” and “Us”. But even though I find many more reasons to dance this time, there is a somewhat nice layed back skimmer resting over “Unhealing”, which also gives room for nice tempochanges in melancholic sad mid-tempo ballads like “Repair”. Extra credit should also be given for the last and mostly instrumental track “Sapiens” that brings Vangelis to mind.

Johan Hansson doesn’t convey a revolutionary synth pop revolution on We the North’s second full length. But “Unhealing” is a melodious, nice and pleasant addition under the skies of modern synth pop, and parts of the album will definitely keep me company in the continued journey through the winter’s cold and darkness towards the spring’s sunlight and warmth.’

Spilstars Kenneth Steen Larsen albumdebuterar med Dead Man Recovering

Tags: , , , , , , , ,


Precis som vi har rapporterat tidigare, så är den tidigare Spilstar-bekante Kenneth Steen Larsen sedan en tid tillbaka aktuell med sitt nya synthpopprojekt Dead Man Recovering och den numera Malmö-stationerade dansken har nyligen plockats upp av italienska EK Products dotteretikett Space Race Records för att släppa den första fullängdaren “Panic in Slow Motion”.

Den första singeln från det kommande tolvspårsalbumet, “Pleasure”, släpptes på en niospårs-EP via Conzoom Records redan i början av 2016.

 

Från Dead Man Recovering kan vi förvänta oss melodiös, melankolisk synthpop i den klassiska skolan som hämtar inspiration från såväl 80- och 90-talet liksom en modernare touch av välskriven och välproducerad elektronisk pop (lyssna på smakprov från albumet nedan).

“Panic in Slow Motion” släpps den 8 september via Space Race Records.

Tracklist

01. License to Live (04:23)
02. I Need Your Love (04:11)
03. Zombie (04:31)
04. Fool Not Cool (04:20)
05. Falling (03:46)
06. Kissed (04:00)
07. Pleasure (04:14)
08. Panic in Slow Motion (05:44)
09. Time (03:38)
10. The Essence of the Good Life (04:10)
11. Under the Sun (04:48)
12. Crooked (01:43)

Den tyska synthpopduon Gimme Shelter släpper nytt

Tags: , , , , , , ,


Gimme Shelter presenterar nu debutalbumet “Kosmodrom” efter att ha plockats upp av det italienska skivbolaget EKProducts synthpopfokuserade dotteretikett Space Race Records.

Den tyska duon, som senast var aktuella med “Warnemünde” (2015), består av Robert Grolms och Niko Kötzsch och bildades 2009.

Pressreleasen nämner namn som De/Vision och Camouflage och albumet innehåller elva spår. Spana in videon till det första smakprovet “Keep Your Secret” (nedan).

 

“Kosmodrom” släpps den 19 maj via Space Race Records.

Tracklist

01. Kosmodrom (04:10)
02. Zitronen im Sand (05:54)
03. Get Out Of My Life (03:35)
04. Gagarin II (03:07)
05. In Perfektion (04:33)
06. Everthing Is Here To Stay (04:34)
07. Gagarin I (03:40)
08. Keep Your Secret (05:06)
09. Never Enough (05:19)
10. Something Precious (03:52)
11. One rEVOLution (05:39)

We the North – “Dayblind”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Space Race Records (EK Product)
Releasedatum: 4 november 2016
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Johan Hansson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

Knivskarp och snygg synthpop som öppnar starkt

Unitary-bekantingen Johan Hansson, som tidigare även har släppt musik under monikern Cyanide, ställer nu om siktet via det nya synthpopprojektet We the Norths första fullängdare “Dayblind”. Albumet följer upp EP:n “Endemic” som släpptes i somras och klär Johan Hanssons låtar i en melankolisk och stundtals riktigt knivskarp och snygg modern synthpopkostym.

“Dayblind” öppnar väldigt starkt. Efter det inledande (i stort sett instrumentala) introt “Once Afraid” och den tidigare EP:ns titelspår, den starka midtempoballaden “Endemic”, så bjuder We the North sedan på härlig svärta och vackert svårmod i den snyggt arrangerade, refrängstarka och sorgsna “Lost Inside”, en låt som snabbt har blivit min personliga favorit. Tillsammans med den andra halvans “Understand Me” och den vemodiga “We All” tillhör just “Lost Inside” de absoluta höjdpunkterna på albumet.

Låtmaterialet på “Dayblind” varierar dock en hel del i kvalitet och även om väldigt många av spåren är snyggt arrangerade så saknar jag en hel del starka melodier. Den andra halvan flyter ihop en hel del, tyvärr mycket tack vare stundtals väldigt långa relativt intetsägande intron, outron och flera (nästintill) instrumentala spår som exempelvis “Chrysalis” och den avslutande “Impact Winter”.

“Dayblind” är ljud och produktionsmässigt ett gediget hantverk och innehåller på sina ställen massor med trevligt örongodis i avsaknad av riktigt starka låtar. Samtidigt är det ändå tillräckligt bra för att hålla mitt intresse tillräckligt uppe för att vilja hålla utkik efter kommande släpp från We the North.

Tracklist

01. Once Afraid (03:19)
02. Endemic (03:57)
03. Lost Inside (03:19)
04. Ælone (03:33)
05. Chrysalis (04:15)
06. Down (03:02)
07. Understand Me (04:20)
08. Comatose (04:05)
09. We All (03:37)
10. Impact Winter (04:23)
11. Endemic (Mr. Kitty Remix) (03:35)

(English version below)

Sharp and neat synthpop opens strongly

Unitary-acquaintance Johan Hansson, who previously also has released music under the moniker Cyanide, now sets his sights on modern synthpop with the new project We the North’s first full length album “Dayblind”. The album follows up the EP “Endemic” which was released in the summer and dresses up Johan Hansson’s songs in a melancholic and sometimes quite sharp and stylish contemporary synthpop suit.

“Dayblind” opens strongly. After the initial (mostly instrumental) intro “Once Afraid” and the earlier EP’s title track, the strong midtempo ballad “Endemic”, We the North invites us to the lovely dark, gloomy and nicely arranged, chorus strong and sorrowful “Lost Inside”, a song that has quickly become my personal favorite. Together with the other half’s “Understand Me” and the wistful “We All” it is the absolute highlight of the album.

The songs on “Dayblind” vary a lot in quality and although many of the tracks are nicely arranged I’m missing some strong melodies. The other half flows together a lot, unfortunately, largely thanks to the sometimes very long relatively bland intros, outros, and several (almost) instrumental tracks such as “Chrysalis” and the ending track “Impact Winter”.

“Dayblind” is sound and production-wise solid craftsmanship and contains alot of earcandy here and there in the unfortunate absence of really strong songs while it is still good enough to keep me interested enough to watch out for the upcoming releases from We the North.

Johan Hansson (Unitary) albumdebuterar med We the North

Tags: , , , , , , ,


Stockholmsbaserade Johan Hansson, som tidigare har är bekant från såväl Unitary som Cyanide, fortsätter nu på den nya inslagna vägen med We the North.

Den första fullängdaren “Dayblind” följer upp EP:n “Endemic” som släpptes tidigare i år. Albumet innehåller totalt elva spår inklusive titelspåret från nyss nämnda EP samt en bonusremix av detsamma signerad Mr.Kitty.

“Dayblind” tar Johan Hanssons nya musikprojekt med lyssnaren på en musikalisk resa inspirerad av de karga nordiska vidderna med susande vindar och tunga himmel som fyller sinnena av melankoli och suggestiv atmosfär.

Foto: Magnus Eklund (Lyssna på smakprov nedan).

“Dayblind” släpps den 4 november via Space Race Records (EK Product)

Tracklist

we_the_north_dayblind

01. Once Afraid
02. Endemic
03. Lost Inside
04. Ælone
05. Chrysalis
06. Down
07. Understand Me
08. Comatose
09. We All
10. Impact Winter
11. Endemic (Mr. Kitty Remix)