Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Souvenir de Chine"

Liverapport: Jean-Michel Jarre 20161029, Stockholm

Tags: , , , , ,


Jean-Michel Jarre gästade Hovet i Stockholm den 29 oktober under den pågående “Electronica World Tour”.

Jens Atterstrand (text och foto) rapporterar.

 

 

Jens Atterstrand

 

 

 

(English version below)

Att Jean-Michel Jarre tillsammans med Kraftwerk och några till skulle vara givna kandidater på en lista av musikhistoriens största pionjärer inom elektronisk musik är det få som säger emot. Många av de allra största låtskrivarna inom en lång rad musikgenrer och stilar nämner ju ofta att de någonstans på vägen har inspirerats av fransmannens musik.

Men skillnaden mellan Jean-Michel Jarre och nyss nämnda tyska legender är nog hans ständiga nyfikenhet och vilja att utvecklas och hans genomgående orädda attityd till modern musik. Detta blev extra tydligt på hans senaste tvådelade album “Electronica” där han samarbetar med allt från synthpop-gurun Vince Clarke till den moderna trance-maestron Armin van Buuren. Så det faktum att konserten på Hovet således skulle komma att handla allra mest om nyare material kom därför knappast som någon större överraskning. Jean-Michel Jarre och hans livemusiker levererar en ytterst dansant och synkroniserad elektronisk musikresa inramad av en bländade laser och ljusshow med proffsig videoprojektion och flera spännande och rörliga element.

Pet Shop Boys-sångaren Chris Lowe medverkar naturligtvis inte själv under fransmannens samarbete med den brittiska elektropopduon, “Brick England”, utan gestaltas istället via två gigantiska perfekt synkade abstrakta animationer i franska flaggans färger blått, vitt och rött. Utöver ett smakprov från det kommande jubileumssläppet “Oxygene 3” som ett av extranumren, så är setlistan helt dominerad av material från “Electronica”-albumen, jag tror jag räknar till en handfull äldre spår. Men när de nyare skapelserna sömnlöst mixas ihop med klassiker som den nu 40 år gamla “Oxygene part 4” (1976), “Equinoxe part 4” (1978) eller “Souvenir de Chine” (1982) så inser man även om den elektroniska musikhistorien har gett oss en oändligt lång rad av hjältar, så är det få som framträder så livslevande som Jean-Michel Jarre.

(English version below the photo gallery)

Few people would argue against the fact that Jean-Michel Jarre, along with Kraftwerk and some others would be strong candidates on a list of our music history’s greatest pioneers of electronic music. Many of the greatest songwriters in a wide range of musical genres and styles have mentioned that they in one way or another have been inspired by the Frenchman’s music.

But the difference between Jean-Michel Jarre and the aforementioned German legends is probably his constant curiosity and desire to develop and his consistently fearless attitude towards modern music. This is particularly clear on his recent two-part album “Electronica” where he collaborates with everything from synth pop guru Vince Clarke to the modern trance maestro Armin van Buuren. So the fact that the concert at Hovet in Stockholm thus would involve mostly newer song material therefore don’t come as a great surprise. Jean-Michel Jarre and his live musicians deliver an extremely danceable and synchronized electronic music journey framed by a dazzling laser and light show with professional video projection and several exciting and moving elements.

Pet Shop Boys singer Chris Lowe is obviously not on stage himself during the Frenchman’s cooperation with the British electropop duo, “Brick England”, but is instead portrayed through two gigantic perfectly synced abstract animations in the French flags colors blue, white and red. In addition to a taste of the upcoming anniversary release “Oxygene 3” among the encores, the setlist is completely dominated by material from the “Electronica” albums. I think I count to a handful of older tracks. But when the newer creations are seamlessly mixed together with classics like the now 40 years old “Oxygene part 4” (1976), “Equinoxe part 4” (1978) or “Souvenir de Chine” (1982) you realize that even though the electronic music history’s given us an infinitely long line of heroes, few artists appear as lifelike as Jean-Michel Jarre.