Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Sol"

Seeming – “Sol: A Self-Banishment Ritual”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, digital, vinyl
Skivbolag: Artoffact Records
Releasedatum: 4 augusti 2017
Genre: Industrial rock, experimental, darkwave
Bandmedlemmar: Aaron Fuleki, Alexx Reed
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Will the world finally get the message If I hide it in a pop song?

Just den frågan ställer Seeming i inledningsspåret “Doomsayer” på deras nya album Sol” som även bär undertiteln “A Self-Banishment Ritual”. Värt att nämna är att Daniel Myer (mest känd från Haujobb och Architect) och Paul Kendall (som har arbetat med bland andra Nitzer Ebb och Depeche Mode) båda har varit en del av produktionsteamet bakom det här albumet.

Seeming är ett projekt från ThouShaltNot-medlemmarna Aaron Fuleki och Alexx Reed och de släppte sina två första album Madness & Extinction och “Silent DiscoVery” 2014. Bandet beskriver själva sin musik som post-gothic, men den korta och tämligen intetsägande etiketten inser jag är inte ens i närheten av sanningen när ger mig på att försöka beskriva hur den här amerikanska duons tredje fullängdare låter.

“Sol” fullkomligt svämmar över av en, på pappret helt otänkbar och ibland helt vansinnig, blandning av stilar. I den ofta tjocka ljudbilden finner jag såväl experimentell elektroakustisk och organisk folktronika som triphop, darkwave och electro-industriella inslag. Överraskningarna tar till synes aldrig slut i en ljudmix som arrangerats ovanpå en annars ganska traditionell nordamerikanska grund av såväl alternativ- som industriell rock, ofta levererad i en lätt psykadelisk tappning med inslag av flöjt, fiol och en lång rad andra instrument.

Låtskrivaren Alexx Reed är en väldigt duktig sångare med ett sannerligen brett register. Låtar som “The Unspeaking” och “The Wildwood”, med sitt melankoliskt nattsvarta och stundtals desperat sorgsna anslag, får mig att tänka på akter som Wolfsheim och Deine Lakaien med deras, under stora delar av karriären, folkmusikinspirerade sound. Mer avskalade nummer framförda med berättande tillbakalutad sångstil som den electro-funkiga “The Forgetting Room” möter sedan både ordentligt klös och både trombon (av Eliott Mangini) och trumpet (av Robert J. McMahon) i den psykadeliska “Knowledge” som får mig att tänka på Skinny Puppy-bekante Cevin Key och The Legendary Pink Dots-frontmannen Edward Ka-Spels projekt The Tear Garden“Feral” bakar sedan ihop electropunk i ett rockmusikalnummer som är albumets kortaste låtexperiment.

Tre bidrag från andra artister är också att finna på “Sol”S∆MMUS bidrar på “Stranger” medan den experimentella oljudsmakaren Merzbow injicerar det han kan bäst på det näst sista spåret “At the Road’s End”. På sexspårsversionen av bonus-EP:n “Faceless” som kommer med den begränsade deluxeutgåvan bidrar även Krys Cannon på “Yes, Artemis”.

Alla ni som har läst den här recensionern så här långt har för länge sedan insett att “Sol” definitivt inte är något album för de elektroniska alternativpuristerna. Men alla ni som önskar vidga era vyer – mot utkanterna av experimentell elektroniskt inspirerad musik i gränslandet mellan alternativ rock och industriella tongångar bör definitivt kolla upp Seeming, som för övrigt också kommer genomföra sin europeiska livepremiär på årets upplaga av den årsliga festivalen ElectriXmas i Malmö i december. Albumet innehåller inte speciellt många svaga spår och fungerar väldigt bra i sin helhet.

Tracklist

01. Doomsayer (05:16)
02. If I Were You (03:11)
03. Zookeeper (04:07)
04. The Unspeaking (05:00)
05. Stranger (04:12)
06. Knowledge (03:47)
07. Feral (04:20)
08. Phantom Limb (03:56)
09. The Forgetting Room (05:11)
10. I Love You Citizen (03:15)
11. The Wildwood (05:20)
12. At The Road’s End (09:47)
13. Talk About Bones (04:12)

Tracklist “Faceless EP” **

01. Yes, Artemis (feat. Krys Cannon) (04:18)
02. City of the Faceless (04:20)
03. Phantom Limb (Classic Mix) (03:57)
04. Stranger (feat. S∆MMUS) (Null Device remix) (04:52)
05. 20 Goto 10 (02:54)
06. The Wildwood (Single Mix)

(English version below)

Will the world finally get the message If I hide it in a pop song?

This questuon is raised by the singer on the introductory track “Doomsayer” on Seeming’s new album “Sol” that also has the subtitle “A Self-Banishment Ritual”. Worth mentioning is also the fact that Daniel Myer (most known from Haujobb and Architect) and Paul Kendall (who has worked with Nitzer Ebb and Depeche Mode among others) have both been part of the production team on this album.

Seeming is a project from ThouShaltNot members Aaron Fuleki and Alexx Reed who released their two first albums “Madness & Extinction” and “Silent DiscoVery” back in 2014. The band describes their music as post-gothic, but I realize that this short and fairly bland label tells far from the complete story when I’m trying to describe how this American duo’s third longplayer sounds.

“Sol” completely overflows with a, on paper completely unthinkable, and sometimes completely crazy, mix of different styles. In their often thick and layered soundstage, I find both experimental electroacoustic and organic folktronica, triphop, darkwave and electro-industrial elements. The surprising inputs seems neverending in an audio mix being put on top of a fairly traditional North American foundation of alternative and industrial rock, often delivered in a somehow psychedelic manner with additions of violins, flutes and other instruments.

The songwriter Alexx Reed is a very good singer with a very dynamic presence. Songs like “The Unspeaking” and “The Wildwood”, with their melancholic, dark and desperately sad chants remind me of acts like Wolfsheim and Deine Lakaien with their often presented folk-inspired sound. More scaled-up songs performed with a more layed back narrative recurring song style – like the electro-funky “The Forgetting Room” are then faced to their raw counterpart aswell as both trombone (by Eliott Mangini) and trumpet (by Robert J. McMahon) in the psychedelic electro-funk styled “Knowledge” a song that makes me think of Skinny Puppy-member Cevin Key and The Legendary Pink Dots frontman Edward Ka-Spel’s project The Tear Garden. “Feral” then puts electropunk and rockmusical together in the album’s shortest song experiment.

Three contributions from other artists are also found on “Sol”. SΔMMUS contributes on “Stranger” while the experimental noise archer Merzbow injects what he knows best on the second last track “At the Road’s End”. The shortened six track version of the bonus-EP “Faceless” that comes with the limited deluxe edition also features Krys Cannon on “Yes, Artemis”.

Everyone who has read this review so far has allready realized that “Sol” definitely not is an album for the electronic alternative purists. But anyone wishing to widen their views – towards the outskirts of experimental electronically inspired music in the border between alternative rock and industrial should definitely check out Seeming, who by the way will make their European live debut at this year’s edition of the annual ElectriXmas festival in Malmö in December. The album doesn’t contain many weaker tracks and works very well as a whole.

Order the 2CD deluxe edition right here!