Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Skinny Puppy"

ohGr – “trickS”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) Digital, vinyl, boxes etc.
Skivbolag: Osignerat (Pledge music)
Releasedatum: 18 juni 2018
Genre: Electro-industrial, electropop, experimental
Bandmedlemmar: Nivek Ogre (aka Kevin Ogilvie), Mark Walk
Land: Kanada
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Skruvad industripop med Skinny Puppyska undertoner

Skinny Puppy-frontmannen ohGr (alias Nivek Ogre aka Kevin Ogilvie – som är hans riktiga namn) tillsammans med den forne Pigface– och Skinny Puppy-producenten Mark Walk presenterar (efter en framgångsrik crowdfunding-kampanj via pledgemusic) nu det nya albumet trickS under monikern ohGr, det femte i ordningen sedan duon släppte det första albumet Welt (2000).

trickS är lika annorlunda skruvat ljudmässigt som den är intressant när det kommer låttexterna, men trots att ljudbilden är ganska abstrakt och kantig och (av uppenbara anledningar) har en viss Skinny Puppysk underton, så överraskas jag av den lekfulla attityden när det kommer till melodier och arrangemang. trickS har en ständig popnärvaro i en traditionell vers/refrängstruktur som vi inte jätteofta har varit bortskämda med när det kommer till huvudprojektet Skinny Puppys kryptiska och originella spoken word-låtskrivarstil. Kevins röst varierar från att vara direkt och avskalad till att vara till synes processad av hela maskinparken och budskapen i låtarna kretsar kring intressanta och tänkvärda budskap uppenbart inspirerade av det nutida samhällsklimatet i världen i allmänhet och USA i synnerhet.

Från originell industripop och rockigare nummer som andraspåret “Subject” breder låtmaterialet sedan ut sig till oljudsfyllda och lite mörkare nummer som “Mind Made God”. ohGr gräver dock verkligen både på djupet och bredden på trickS med influenser hämtade från såväl funk som hiphop. Som exempelvis när det kommer till det medryckande retropoppiga titelspåret och den efterföljande “Due They Know”, som tillsammans med ytterligare ett par av spåren på albumet för mina tankar till kantig industriell synthpop från tidiga Mute Records-akter som The NormalRobert Marlow och Fad Gadget.

Alla som, precis som undertecknad, verkligen längtar efter nytt material från Skinny Puppy bör definitivt inte missa trickS. Albumet är ett fint fall framåt och hör tveklöst till ohGrs starkare tillskott till en solodiskografi som jag har uppfattat som lite ojämn genom åren.

Tracklist

01. FreAky (04:10)
02. SubjecT (04:31)
03. TrickS (03:56)
04. dUe they kNow (05:04)
05. BlowBy (04:55)
06. ToXick (04:31)
07. ResoLuTe (04:22)
08. Mind made goD (05:17)
09. MudDle (04:59)
10. LYe (03:58)

(English version below)

Twisted industrial pop with Skinny Puppyish undertones

Skinny Puppy frontman ohGr (alias Nivek Ogre aka Kevin Ogilvie – his real name) and the former Pigface– and Skinny Puppy producer Mark Walk after a successful crowdfunding campaign on pledgemusic now presents the new album under the ohGr moniker. trickS is the fifth since ohGr released the first album Welt (2000).

trickS is just as oddly interesting soundwise as when it comes to the lyrics, but even though the sound is quite edgy and abstract and (for obvious reasons) has some Skinny Puppyish undertones, I’m positively surprised about its playful attitude when it comes to melodies and arrangements . trickS has a constant pop presence in a traditional verse/chorus structure that we have not been spoiled with when it comes to the main project Skinny Puppy’s often quite cryptic and original spoken word songwriting style. Kevin’s voice varies from being direct and stripped down to seemingly processed by the entire machine park and the messages in the songs revolve around interesting and thoughful topics evidently inspired by the present-day social climate, the world in general and the current United States political situation.

From the original industrial pop and to driven rock styled songs like the second track “Subject”, the song material then spawns into darker songs like “Mind Made God”. ohGr really digs both deep and wide on trickS with influences from everything from funk to hiphop. Like for example when it comes to the catchy title track and “Due They Know” that, along with a couple of other tracks on the album, makes me think of minimal industrial synth pop from early adopted Mute Records-acts such as The Normal, Robert Marlow and Fad Gadget.

Everyone who, like myself, really are longing for new stuff from Skinny Puppy should definitely not miss out on trickS. The album is a good fall forward and is without doubt one of ohGr’s stronger additions to a solo discography that I feel has been a little bit uneven down the years.

Liverapport: Skinny Puppy (+Inhalt) 20170614, Stockholm

Tags: , , , , , , , , ,


Electro-industrial pionjärerna Skinny Puppy tillsammans med amerikanska nykomlingen Inhalt gästade ett för kvällen utsålt Kraken i Stockholm den 14 juni.

Jens Atterstrand (text & foto), Niklas Hurtig (text),  och Patrik Lark (foto) var på plats för att dokumentera händelserna.

 

 

 

(English version below)

Skinny Puppy, som enligt de allra flesta räknas som en hel musikgenres gemensamma ursprungsband, gästade Stockholm för första gången sedan 2010 och konstnärerna från Kanada levererade en underhållande och bisarr show, idel fylld av handplockade pärlor hämtade framförallt från de äldre delarna av bandets långa diskografi.

Den ständigt energiske Kevin Ogilvie (alias Nivek Ogre) håller i ensam majestät uppe intresset under föreställningen, som musikaliskt levererar det man kan förvänta sig egentligen utan några större överraskningar. Det var varmt och svettigt, ölen flödade och humöret var på topp. Men kanske börjar det märkas att bandet inte släppt något nytt sedan 2013?

Skinny Puppy chockerade en hel värld med sina framföranden i mitten av 80-talet, fram till dess att originalmedlemmen och bandkamraten Dwayne Goettels tragiskt dog i en överdos 1995. Efter detta lades bandet på is för att under början av 2000-talet återvända med nya krafter och sedan dess har man genomfört flera starka turnéer världen över. Men överraskningsmomentet som alltid varit bandets starka sida lyser allt svagare med åren även om nivån är otroligt hög i sammanhanget. Kanske skulle ett nytt studioalbum kunna tända gnistan ordentligt igen? Oavsett detta gör Skinny Puppy dig aldrig besviken.

På grund av en, enligt rykten, pågående rättighetstvist, så domineras konserten av spår från bandets äldre album med låtar hämtade framförallt från “Vivi Sect VI” (1988), “Too Dark Park” (1990) och “The Process” (1996). “Village” från “HanDover” (2011) är faktiskt det nyaste inslaget i setlisten och även om publikfavoriten “Smothered Hope” fanns med på den fusklapp som ljudteknikern hade vid sin sida så utelämnades den. Snopet.

Precis som på Tyrol 2010 så inkluderade konserten Ogre iklädd ett antal nya masker och utklädnader med tillhörande rekvisita, som med hjälp av ett par extra medverkande på scenen kryddar upp showen. Skinny Puppys låtteman och texter som fokuserar på ämnen som miljöförstöring, djurförsök och kemiska stridsmedel är tyvärr lika högaktuella idag som för trettio år sedan och sätten på vilka Skinny Puppy tolkar vår omvärld och förmedlar den via sin musik är ibland nästan skrämmande träffsäker. Bandets liveframträdanden liknar ingenting annat och när de sista tonerna av det avslutande extranumret, med “VX Gas Attack” och “Candle” ekar ut i lokalen så lämnar Skinny Puppy sina fans rejält omruskade och chockerade i ett, i de flesta fall, totalt lyckorus.

Supportbandet Inhalt från San Fransisco, med den schweizfödde sångaren Philip Winiger, inledde för övrigt kvällen med en väldigt tysk-klingande och tempostark spelning. Deras musik, som skulle kunna beskrivas som en mix av DAF och Gesaffelstein, var väldigt medryckande, med en sällan stillastående energisk sångare och två i allra högsta grad aktivt medverkande keyboardister.

Setlist (Skinny Puppy)

01. Jahya
02. Dogshit
03. Fascist Jock Itch
04. Death
05. Tin Omen
06. T.F.W.O.
07. Curcible
08. Hardset Head
09. Village
10. The Choke
11. Worlock
12. Killing Game
13. Assimilate

Encore

14. VX Gas Attack
15. Candle

Skinny Puppy (Jens Atterstrand)

Skinny Puppy (Patrik Lark)

Inhalt

Skinny Puppy, who according to the vast majority would be described as the founding fathers of their own genre, visited Stockholm for the first time since 2010, and the artists from Canada delivered an entertaining and bizarre show filled with songs mainly picked out from the older parts of their massive discography.

The constantly energetic Kevin Ogilvie (alias Nivek Ogre) makes the main attraction on stage during a concert that musically delivers what is expected without any major surprises. It was hot and sweaty, the beer was flowing from the bars and the general mood at the venue was superb. But maybe we’re starting to get some signs that underlines the fact that they’ve not released anything new since back in 2013?

Skinny Puppy shocked the music world with their live performances in the middle 80’s until the original member and close friend Dwayne Goettel  tragically died from an overdose in 1995. After this, Skinny Puppy as a band was put hold too then return as a regained force in the early 2000’s. Since then they have completed several massive and highly appreciated worldwide tours. The real surprise moment, which has always been the strong side of the band, does shine somewhat weaker over the years, even though the peak level is incredibly high. Perhaps a new studio album could turn the spark back on properly? Nevertheless, Skinny Puppy never ever dissapoints you.

Due to a supposed ongoing conflict of copyrights, the setlist is dominated by tracks from the band’s older albums with songs primarily picked from “Vivi Sect VI” (1988), “Too Dark Park” (1990) and “The Process” (1996) . “Village” from “HanDover” (2011) is actually the newest feature in the set list, and although the massive fanfavourite “Smothered Hope” was enlisted on the soundtechnicians note, it was omitted in the end. Bummer.

Just like in Tyrol back in 2010, Ogre is wearing a number of different masks and outfits with accompanying tools wich with some assistance from a couple of extra participants on the stage spices up the show. The lyrical topics and themes, with songs about pollution, animal testing and chemical warfare are (unfortunately) just as relevant today as they were thirty years ago, and the ways that Skinny Puppy interprets our world and then communicates it back through their music is sometimes almost frigtenly spot-on. The band’s live performances are unlike anything else out there and when the final tones of the encore with “VX Gas Attack” and “Candle” fades out, Skinny Puppy leave their fans shaken, shocked and, in most cases, in complete euphoria.

The support band Inhalt, from San Francisco, with the Swiss-born singer Philip Winiger, opened up the evening in a enjoyable catchy mood in a German-scented style that could be described as a mix of DAF and Gesaffelstein. Compelling, with a charismatic and active singer and two just as energic and actively involved keyboardists.

Liverapport: Skinny Puppy (+Inhalt) 20170613, Göteborg

Tags: , , , , ,


Vår Göteborgsskribent och fotograf Krichan Wihlborg (text & foto) var på plats på på Brewhouse i Göteborg när de kanadensiska electro-industrial pionjärerna Skinny Puppy, i sällskap med San Fransisco-trion Inhalt, stod på scenen den 13 juni.

 

 

 

(English version below)

Med stora förväntningar räknar jag ner till Skinny Puppys liveframträdande. Senast jag själv fick uppleva dem live var på 80-talet. Brewhouse slog upp portarna tidigt, för att erbjuda besökarna lite mat och dryck, något som uppskattades av många. Förbandet Inhalt från USA väljer jag att inte kommentera så mycket mer än att beskriva dem som ett typiskt tyskt synthband någonstans mitt i mellan Welle:Erdball, Gesaffelstein och DAF.

Skinny Puppys konsert kan liknas vid ett enda långt performance-framträdande över de 85 minutrarna, som går väldigt fort då man får uppleva saker på scenen hela tiden. För ovanlighetens skull används (tacksamt) inte speciellt mycket rök vilket möjliggör att även den bakre delen av publiken ser bra. Ljudet var inte heller uppskruvad på max, utan mixen var snarare fokuserad på kvalitét vilket många uppskattade. Låtvalet var en blandning från i stort sett hela bandets karriär.

Mitt betyg är högsta möjliga och konserten hamnar bland mina topp fem bästa konserter någonsin.

(English version below)

With great expectations I’m counting down the clock until Skinny Puppy’s live performance. Most recently, I experienced them alive every 80’s. Brewhouse doors are opened early to offer the visitors something to eat and drink wich is appreciated by many. The trio Inhalt from San Fransisco opened the evening with a typical German sound somewhere in between Welle:Erdball, Gesaffelstein and DAF.

Skinny Puppys concert could be described as one single art of performance over the 85 minutes and time flies when you’re constantly fed with events on the stage. Thankfully not much smoke is used on stage, wich especially benefitted the ones in the back. Soundwise the mix was focused on quality instead of volume wich was appreciated by many and the song selection was a mixture of the whole band’s career.

My rating is the highest and this concert is among my top five ever best concert experiences.

Skinny Puppy- och Legendary Pink Dots-medlemmar på nytt från Ketvector

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Det experimentella projektet Ketvector, som skapades av Skinny Puppy– och Askew-bekantingen Justin Bennett samt Banter– och Detune-X-medlemmen Stefano Rossello, följer nu upp det första albumet “The Infinite Regress” (2008) med den kommande fullängdaren “Fig. 23”.

Konceptalbumet “Fig. 23” beskrivs som en resa genom jazzig electro noir med inslag av såväl trip-hop som psykedelia-inspirerad electro och experimentellt oljud. Gästspelar gör inga mindre än Skinny Puppy-sångaren Nivek OgreEdward Ka-Spel från Legendary Pink DotsGroovie Mann och Buzz McCoy från My Life With the Thrill Kill KultRyan Wildstar och Doriandra Smith från EXP och många fler.

Det nya albumet från Ketvector, som under 2015 även gjorde det delade LP-släppet “The Shock Exchange” tillsammans med Legendary Pink Dots, levereras utöver den ordinarie CD-utgåvan och den till 299 exemplar begränsade vinylboxen med tillhörande bonus-CD innehållande samtliga spår, även i en extra begränsad samlarbox som endast kommer att släppas i 23 exemplar!

“Fig. 23” släpps den 14 april via Rustblade.

Tracklist

01. ‘TIL THEN vocals & lyrics by Edward Ka-Spel, additional sounds by Filippo Corradin
02. WE’LL BE FINE vocals & lyrics by Suz
03. FORGOTTEN TIME additional keyboards & samples by Buzz McCoy
04. ARTIFACTS OF AN ANXIOUS MAN vocals & additional samples by Doriandra Smith, additional synths by Jeff Smith
05. FALLING INTO DREAMTIME vocals & lyrics by Ryan Wildstar, backing vocals by Manu Chintesco, additional drums & synths by Jacen Touchstone
06. NUOVA EPOCA additional sounds by Filippo Corradin & Jeff Smith
07. THE ELEPHANTS THAT CAME TO DINNER guitars by Dylan Beck
08. CURIOSITY LEADS THEM TO STRANGE PLACES vocals & lyrics by Groovie Mann
09. NATION IS COMING vocals & lyrics by Nivek Ogre, additional sounds by Jeff Smith & Filippo Corradin

CD Bonus Tracks:

10. EPHEMERALIZE
11. THE YOUNGER DRYAS additional production and keyboards by Dylan Beck
12. Merror (from “The Shock Exchange” vinyl only release) additional sounds by Jeff Smith
13. Anta (from “The Shock Exchange” vinyl only release) additional sounds by Trif-O

Intervju: Dead When I Found Her 2015

Tags: , , , , , , , , ,


niklas_hurtig

Niklas Hurtig fick en pratstund med den albumaktuelle Dead When I Found Her där den den enda medlemmen Michael Holloway från Portland, Oregon förklarar de allvarliga ämnen som albumet kretsar kring, hans totala hängivelse till industrialgenren samt sin dröm om att kunna leva på sin musik.

 

(Publiceras på originalspråket)

 

 

– You just finished your third album as Dead When I Found Her (DWIFH). What can we expect to hear?

You can expect to hear an album that sounds very much like the Dead When I Found Her you already know, but which very deliberately pushes itself into new directions — stylistically, thematically, vocally. It’s my most ambitious album yet, and was designed to be experienced as an Album, rather than as a collection of songs.

You can also, perhaps, expect to be in a dreary mood while exploring the material, so hopefully that’s ok with the listener. It’s an exploration of the fear of old age, “end of life care” and death itself, so it’s not exactly light-weight subject matter.

– So one could say that the overall theme of the album is about death and how we all eventually end up there?

Yes, but more specifically, it is about the experience of the elderly — of being old, probably alone, and facing death while dealing with a progressively deteriorating life. Really what I’m hoping to explore here isn’t death itself but the experience that precedes it, for those who live to an old age.

I think it’s deeply uncomfortable territory, and usually avoided by the world of arts & entertainment. I know my own level of denial about being Old and Infirm some day is very deep, and that’s probably true of many of us. And that probably explains why (at least here in the US) the attitude toward the elderly is: let’s not talk about them, let’s not make art about them, let’s just sort of pretend we don’t have to face any of that until, well, we become one of them.

So, being a musician, I figured I could attempt to explore my feelings about all of this via music. And that’s what this album is about.

– It’s a pretty heavy subject. How do you keep those thoughts and ideas in your mind for that long a time an album takes to produce?

I’m not sure, exactly. I think I naturally am good at compartmentalizing my feelings. I’ve worked a lot in health care fields — mostly residential mental health care, tending to the severely mentally ill — and I think you learn how to keep your headspace clear outside of work of all that baggage going on during work. So maybe it’s the same with music: I venture into that space when I’m actually writing the songs, but stay away otherwise. Cool trick, eh?

– I would say that it’s a good property. And I understand that you have that if you have experience of healthcare.

Well I think the people who can’t manage their feelings about working with very negative, very ill people won’t last very long in the field.

– Has your other professional life helped you in your musical career?

Not really. I currently work in immigration, so that’s a total mess. I value the time I spent in mental health care specifically for the exposure it gave me to human experience — that is, the huge range of human mental experience, getting outside of typical healthy comfort zones and into really scary, self destructive places. It certainly helps one get some perspective on their own mind.

Currently I’m working on making Music my full time career, so I can just focus on doing what I love, as well as paying the rent.

– Is that an old dream of yours? The Sex, drugs and rock n’ roll lifestyle-dream?

Ha, not so much. I’m a pretty mild mannered guy, I’d say. But to make a living creating music, that’s certainly a dream, yes. Hopefully a realistic one!

– Has anything changed in the production compared to the previous two albums?

Overall the process, technically speaking, was the same: I do everything at home with software, it’s zero-to-finished all within my bedroom, because that’s just how spoiled we are these days with the computer technology. I use Ableton Live for everything, I’m what you could call a FanBoy for sure.

So the production process wasn’t different, broadly speaking. But I’m also learning new tricks and refining my process here and there. There is always more to learn in the world of digital music production. And always one more plugin to buy!

– So you don’t feel like designing sounds by recording them in asylums or in caves and forests and such?

Field recording is something I’m very interested in getting into, but no, I haven’t really explored that yet. I’m sure I will, it’s on my To Do list!

But with DWIFH, developing elaborate FX chains is my favorite form of sound design. I love synths and my samplers of course, and sampling movies and random sources discovered on the internet is a huge part of the process. But everything winds up in Ableton, running through my massive FX chains.

– What is your musical vision of DWIFH?

It’s pretty simple: I want to make the kind of music that I want to hear. Classic industrial music is just in my blood. It’s an integral part of my life, I’ve been listening to it for over two decades now. Making it just feels like a natural, essential part of who I am.

I always figure with DWIFH song: If i make an industrial song that I personally would want to hear, then there is probably someone else out there who wants to hear it, too. Because it’s such a creative, challenging style of music and I think the people who love it, like any deep niche of music, love it very deeply, and get very attached. So that keeps things tidy, because my only standard is just pleasing my self, meeting my own standards for what is Good Music in this genre.

– Reading your posts on social media along with what you just said indicate that you were a fan that decided to start making industrial music. What made you take that step?

Just the general creative urge that people get when they really love something — they want to get involved.

I got started pretty early — around age 18, when my parents bought me a K2000 synth as a high school graduation present. Before that I’d been trying to teach myself piano on a cheap casio keyboard and recording into Windows Media Player. It was awful, but it’s what I had. Then the k2000 really let me get going. I learned all about MIDI, sequencing, synthesis. It was a monster.

– It seems like most acts that are into this type of music are sound engineering geeks. Do you have a theory on why it is like that?

Sure, it’s because with a lot of electronic music — and certainly Industrial music in particular — sound design is just as much a part of the songwriting as anything else going on.

So anybody interested in sounds, the atmosphere they create, and to manipulate them or create them from scratch — well, industrial music is a fertile ground for that kind of work. Or it used to be, anyway.

Look at an album like “Last Rights” — the sounds themselves are more important than the musical elements, in a sense. If you tried to print sheet music for those songs, it probably would be mostly empty. It’s all about the crafting of sounds and then arranging them in engaging, exciting ways.

– So why is industrial ambient not a genre? :)

Good question. Though I’d say bands like Nurse With Wound have stuff I might give that label.

– Have you ever had thoughts of cooperating with other musicians or vocalists and include them in DWIFH?

I often have that thought, and I’ve made a few connections in that direction… but so far I haven’t followed through on any of it. I think it’s more likely that I’d start a side-project involving collaboration rather than changing the form of DWIFH. It’s probably an ego-driven, self-branding control thing. But I’m ok with that, I think. This project is my venue for expressing my idea of industrial music, very personally. But I’d love to collaborate and see what happens with others, it just probably won’t have the DWIFH name on it.

– Your musical career before DWIFH?

Before DWIFH music was just a casual hobby. I did scores to a few short films made by friends, I had some early industrial tunes show up on small indy compilations under an old name. Though for a lot of my twenties, I was in a different phase and playing indie rock songs on guitar with some other guys, and recording them at home. Thinking back on that now, it feels like a different person.

But I like to think that I can enjoy and, if wanted, learn to play most styles of music. It’s all one song, after all.

– Is it hard to come up with an original beat that doesn’t sound like something you have done before?

Yes, actually. Which is why it’s very important to listen to lots of different style of music, not just industrial. Even when doing syncopated rhythms and avoiding 4-on-the-floor, it’s still easy to just re-write the same beat. But listening to jazz, or non-western music, or metal or just anything else — it gets your mind thinking about different rhythms.

I’m listening to Tom Waits right now, and I love the percussion. On “Rain Dogs” there’s a lot of jangly percussion, hands on sticks and little drums and that sort of thing. It loosens up the rhythm a lot, which is great. That sort of thing inspires me to think about new ways to approach drums in industrial music.

On the new album, I did a lot of “fake acoustic” arrangements, using multi-sampled acoustic drums, to try and create a more “live” feeling to the drum parts. I’d say half the album takes that approach. It’s not better than the standard industrial drums, just something different. It can help create a sense of movement and momentum that static samples often struggle to acheive.

– What are your primary influences in music and why?

Influences, well, of course Skinny Puppy is the predominant one. But years of listening to Coil also shifted my thinking about music a lot, too. And Mentallo & The Fixer, I think, really impacted my sense of songwriting with electronic tools. I like to keep things very musical while still sounding “industrial,” and these bands I’m mentioning all do that very well.

Outside the genre, I listen to a huge range of things, and all of it can influence me in one way or another — doom jazz like Bohren & Der Club of Gore, soundtracks by Angelo Badalamenti, indie music like The National and Mark Kozelek. I like country music, I like jazz music. Any genre can have inspiring stuff going on if you find your way into it, but if you look at my iTunes statistics, I think Skinny Puppy, Coil and Tom Waits comprise about 90% of my daily listening.

– What albums defined you as a musician or had a huge impact on your life? You have already mentioned “Last Rights”…

“Last Rights” was my first Puppy album, so that’s deeply imbedded in my experience of industrial music. The infidel by Doubting Thomas is another one. “Where Angels Fear to Tread” by Mentallo, that was a big one for sure.

I hate to mention Depeche Mode because I never listen to them anymore, but I should probably mention “Music For The Masses” — simply because my dad had a tape of it when I was very young, and it was a huge discovery for me. That was sort of my introduction to synths in music, and it really stuck. I remember replaying the instrumental track “Agent Orange” (I think that’s what it’s called anyway) (Från singeln “Strangelove” red.anm.) over and over again.

Perhaps it got TOO attached to my childhood, because when I try to revisit it, something doesn’t quite click, even though I know how important of a discovery it was.

– What do you think of the new acts of old-school-industrial that has emerged during the last ten years?

The other two, you mean?

– Haha…

I’m joking.. sort of. I’d love to hear more! I love Necro Facility, I think Oscar is just a huge talent and could probably do well at anything he attempted to do.

– Yes and he is like a pop-producer nowadays…

Yeah, which is great for him, but maybe not as great for us fans who want to hear more industrial music, ha.

– What about 3TEETH?

Oh. They’re great, for sure. You know, the Ministry side of industrial was never huge for me. I’m not Anti-Guitar, i actually really like them. But I think maybe the repetition and simplicity of the guitar-based industrial music always turned me off. 3TEETH add a lot of samples and layers in and keep things pretty dense, so that’s great. And I love their approach to imagery and branding, it’s so effective.

– Which leads me to my next question. How important is visual art when releasing music and do you have a vision that can act as a foundation for it?

I’m not a visual art guy, at all. My abilities and instincts just don’t communicate in that realm. So that’s where I rely on the talents of others — John Worsley does all the artwork for DWIFH, and even just simple decisions like the font used for the band name, that becomes a huge part of the image of the band and how the band is seen online, on t shirts, etc.

So I give him pretty general thoughts about what I want, and let him take over and make the decisions his own talent brings him to.

– What are your opinions about visual art bundled with physical copies of an album in this age of online streaming?

It’s probably a dying approach, I’d guess. It’s certainly nice when it’s done with thought and care, so the package feels like a work of art, something essential to the whole product and experience of the work. You can tell when it’s just packaging for the sake of product, something to snare hardcore fans and make $. But when it’s a great artist really creating a memorable package, that’s still very exciting.

Album cover art is so damn important. When I think about all my favorite albums, the album art pops up in my head, every time.

– So you believe there is a future for this ”art in package”-format?

Hard to say. I think that people will always want a visual cue for the music they are buying. We are just wired that way — full stimulation. It helps organize the contents, to associate the experience with other senses being engaged by cool images. Even if I’m only buying music digitally, I still want to see that album cover pop up in the player — it anchors the experience.

– You use a lot of samples from horror movies in your music. Why are you so fascinated in that?

It feels like a tradition, an inherent part of the genre and the landscape of this style of music. And I love the atmosphere of old horror movies, so it’s a way to make a sort of bridge between the mediums. You can borrow some of the atmosphere created in those films, by those voices, and put it to use in a new medium.

– Why is DWIFH relevant today?

I think that’s a question for the audience, not me. As I said before, my intention is simple: to make the music I’d want to hear. If I can keep doing that, I’m happy. If it’s also relevant to other people, that’s wonderful. But that’s up to them.

– If you could have chosen, would you have preferred to launch DWIFH in 1990 instead of 2010?

In a fantasy reality, there’s a certain attraction to that idea, of being literally a part of the thing that I mentally feel so connected to. But I’m happy to continue the tradition, rather than have formed it.

– How was it to tour with Velvet Acid Christ and what are your experiences of touring?

Actually we never did — we just opened for VAC here in Portland. DWIFH has never been on tour.

We play the occasional festival when invited, and that’s fantastic. And we play a lot of local shows here in Portland, opening for industrial bands on tour. A few times, up in Seattle. Whether or not to expand on that is a huge question at the front of my mind. It’s a matter of time, energy & priorities.

– Did you know that it actually was me that got Bryan Erickson of Velvet Acid Christ into your music?

I did not! Right on.

– I mentioned DWIFH to him when I interviewed him three years ago. He later wrote on his blog that he started listening to you after that!

Ah, that’s cool. Thanks!

– You’re welcome. I find ”Curtains” to be one of the greatest tracks overall in later years. How did the track came to be? Was it the first track you produced as DWIFH?

The first song was actually “Glass Trap”, which was never released. The label, ArtOfFact, is probably going to re-issue “Harm’s Way” in 2016, because it has been out of print for a long time. And it will have two out-takes from that era, including the first DWIFH song.

“Curtains” was probably the 7th or 8th DWIFH song, so still pretty early on. And interestingly, it was one of the fastest written songs I’ve ever done. That’s partly because it’s instrumental, but the overall composition happened in one session and didn’t need very much editing or fixing.

– Do you have something in secret to reveal to our readers?

Heh, I’m not sure. The “Harm’s Way” re-issue was probably the only secret news I had to drop for now. I think I can confidently say that there will not be another 3 year wait for new material from Dead When I Found Her…. There is much underway and there’s no reason it needs to take years to get out there.

– Thank you so much Michael for your time and we wish you all the best in your future career!

Thank you Niklas!

Niklas Hurtigs recension av det nya albumet All The Way Down” hittar ni här.

Guilt Trip – “Brap:tism”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: EK Product
Releasedatum: 19 Dec 2014
Genre: Industrial, Electro
Bandmedlemmar: Karl Lindberg, Magnus Nilsson
Land: Sverige
Recensent: Niklas Hurtig

 

HemsidaFacebookLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsReverbnation

(English version below)

Neostalgisk industri värdig din skivsamling

Svenska duon Guilt Trip öser ur den oändliga brunnen av influenser på deras senaste kreation ”Brap:tism”. Albumet är ytterligare en i raden av moderna Industrial-album med tydliga referenser till åttiotalets klassiker. Albumet släpptes i juletid av italienska EK Product.

Begreppet ”Brap ” myntades av Skinny Puppy och betyder ungefär: ”Träffas, koppla in elektroniska instrument, bli hög och spela in musik” men det är dock oklart om det gick till så i det här fallet.

”Brap:tism”s tolv spår presenterar ett sound som är krispigt, innovativt och innehåller inslag från andra delar av den elektroniska musikscenen vilket är välkommet. Det är också spretande i sin form och det har allt från minimalistiska inslag till mer episka episoder. Ibland får jag vibbar av Godflesh fast med burkiga gitarrer. Ljudbilden har även tydliga influenser av nordamerikansk Industrial omsvept i en elektrofunkig kappa.

Det första jag slås av är hur jag reagerar på sången. Jag uppfattar den först som oengagerad och släpig med tråkiga texter fylld av motsatser, tänk ”Yes – No”, ”Right – Wrong” o.s.v. Jag skulle kunna vara så ärlig att tycka att man inte ska försöka sjunga som ohGr om man inte har något vettigt att sjunga om och saknar den energi och det driv som han har. Om tanken var att låta lite sådär härligt helylle-amerikansk som Al Jourgensen gör så misslyckas man med det också. Nu är detta inte något som är uppenbart på alla spår och man vänjer sig på något konstigt vis. Det är definitivt inte fallet på den knasiga ”Politalk” och de fantastiska ”Wormwood” samt ”Fist Resist” som tillhör albumets höjdpunkter. Det finns inte någon riktig dal i intressekurvan utan samtliga spår innehåller inslag som gör sitt för det samlade intrycket. Avslutningen ”The Itch” påminner mycket om Dead When I Found Hers mer experimentella inslag.

Albumet växer när man väl accepterat de mer udda inslagen och man kommer till insikt med att Guilt Trip släppt ett riktigt bra album som oavkortat bör läggas till i din nostalgiosande industrisamling.

7/10 MYCKET BRA!

 

Tracklist

01. Biopticon (06:19)
02. Waiting In Pain (04:19)
03. Tick… Tock… Boom (05:10)
04. Wormwood (04:40)
05. Creep And Crawl (05:02)
06. No Way Out (03:41)
07. Wakey Wakey (04:11)
08. Claptrap (04:53)
09. Politalk (02:55)
10. Tail of a Whail (06:10)
11. Fist Resist (04:59)
12. The Itch (02:34)

 

(English version below)

Neostalgic Industrial worthy of a place in your collection

The Swedish Industrial duo Guilt Trip pours from the well of influences on their latest release “Brap:tism”, which is yet another modern Industrial album with clear references to the classics of the eighties. The album was released around Christmas by Italian label EK Product.

The term “Brap” was introduced by Skinny Puppy and roughly means “Get together, connect electronic instruments, get high and record music”. It is however unclear if that was the process in this case.

The twelve tracks on the album present a sound that is crisp, innovative and has elements from other sub genres in electronic music which is highly appreciated. It is also sprawling in its shape and sometimes contain minimalistic parts and sometimes episodes of a more epic style. From time to time I hear Godflesh but with more dormant guitars. The sound also has obvious influences from the North American Industrial scene but wrapped in a funky coating.

The first thing I notice is that the vocals seem drowsy and dull with lyrics full of contradictions like “Yes – No” and “Right – Wrong”. I could be so honest to say that if you can’t sing as high energetic as ohGr and have nothing of importance to say you shouldn’t try. If they meant to mimic Al Jourgensens typically self-confident American vocals they fail at that too. This is however nothing that is that specific on all of the tracks and somehow you get used of it. It is definitely not the case on the weird “Politalk” and the amazing “Wormwood” and “Fist Resist” which are among the highlights of the album. There is no obvious low among the tracks and they all contain something that elevates the overall experience. The finishing track “The Itch” reminds you of the more experimental sides of “Dead When I Found Her”.

“Brap:tism” grows on you as you accept the somewhat odd elements and realize that Guilt Trip has released a really good album that immediately should be placed in your nostalgic collection of Industrial gems.

 

Niklas Hurtig sammanfattar 2013

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Ett nytt år, allmänna reflektioner

The Knife släppte ett mycket bra och okonventionellt album och deras spelning på Way Out West-festivalen i Göteborg i augusti var en imponerande upplevelse och när Karin sjöng “And that’s when it hurts, when you see the difference” etsades tillfället fast som det starkaste jag hört 2013. Tech Noir firade den sista festen någonsin i den legendariska lokalen Kolingsborg ”Synthborgen” eller ”Sveriges enda bit av Berlin” i Slussen i Stockholm innan hela bygget ska rivas. Det var lugnt den fetaste tillställningen för mig under året och ett bevis för att denna scen kan locka folk i drivor.

2013 präglades annars av den hemska festivaldöden då Siestafestivalen i Hässleholm, Peace And Love i Borlänge samt Hultsfred i Sigtuna (!?) fick slänga in handduken och meddelade att tillställningarna är över. Efter Arvikafestivalens sorti 2011 har Sverige saknat en naturlig samlingsfestival för alla synthare där ute i landet. Kanske kommer Emmabodafestivalen att axla den manteln då de har fokuserat de senaste årens line-up till elektroniska akter blandat med den sedvanliga dosen indie. Den lilla synthfestivalen Kalabalik på Tyrolen kommer aldrig bli någon populär tonårsfestival utan får anses vara en liten nischad festival som kommer få svårt att boka de riktigt stora banden.

Wow 2013 - The Knife 2

Synthåret 2013 i korthet

Skinny Puppy återvände till fornstora dagar, Front Line Assembly slopade gitarrerna detta år medan Psyclon Nine lät de ta över helt och Velvet Acid Christ släppte aldrig uppföljaren till “Maldire”. Covenant släppt nytt relativt kort tid efter föregångaren och det var helt tyst om Necro Facility denna gång. Depeche Mode släppte sitt bästa album på denna sida av millennieskiftet medan In Strict Confidence var en stor besvikelse. Frågan jag ställer mig är om de någonsin kommer repa sig efter de senaste årens popifiering och generella skifte i ljudbild.

Pouppée Fabrikk släppte årets tyngsta album efter en hel tonårslivstid sedan sist, dock med stor del omarbetat gammalt material. I brist på nytt material från Ladytron var Marnies ”Crystal World” en trevlig lindrare av den ständiga abstinensen. Kirlian Camera släppte ett intetsägande album medan Henric De la Cour släppte en mycket bra uppföljare till hans första succé som soloartist där avslutande spåret ”Sound the Alarm” var bland det bästa som ljöd ur mina högtalare. Apropå det så ser min top-10-lista över årets bästa spår ut som följer, utan inbördes ordning:

hdlc-4

 1. Henric De la Cour – “Sound The Alarm”
 2. The Knife – ”Wrap Your Arms Around Me”
 3. Pouppée Fabrikk – “Satans Organism”
 4. Gary Numan – “My Last Day”
 5. Front Line Assembly – “Ghosts”
 6. Diorama – “Hope”
 7. Austra – “Home”
 8. Hypocrisy – “Living Dead” (Inte “synth” men förbannat bra)
 9. Skinny Puppy – ”Terminal”
 10. Depeche Mode – ”Should Be Higher”

Spotifylista finns här N’s top-10 of 2013. Tyvärr utan Front Line Assemblys bidrag då det spåret inte finns på Spotify.

Skinny Puppy – “Illisit”

Tags: , , , , ,


Skinny Puppy presenterar en video till “Illisit” hämtad från det senaste albumet “Weapon”. Enjoy!

Skinny Puppy – ”Weapon”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital, LP
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 28 maj 2013
Genre: Industrial, Electro
Mix: Ken Marshall
Master: Ken Marshall
Bandmedlemmar: Kevin Cromptom, Kevin Ogilvie, Mark Walk, Justin Bennet
Land: Kanada
Recensent: Niklas Hurtig

Skinny Puppys nya album förvaltar synthvärldens tyngsta arv med bravur

Skinny Puppy är tillbaka med nyaste studioalbumet “Weapon” endast ett och ett halvt år efter förra släppet “hanDover”. Det albumet vart dock kraftigt försenat p.g.a. strul med gruppens förra skivbolag SPV och grundmaterialet hade varit klart en lång tid innan det. Personligen har jag lyssnat på Skinny Puppy i ca fem år och mitt kunnande om denna grupp är inte i närheten av vissa andra skribenters här på Elektroskull. Det jag dock kan bidra med i en recension som denna är att försöka förklara vad jag får ut av “Weapon”, som en liten bit i det gigantiska musikaliska pussel som fortsatt läggs varje dag i mitt huvud.

“Weapon” startar med “wornin'” som med elektro-trip-hoppiga synthar blandat med C64-inslag ger ett intryck som direkt länkar ihop med föregående album. Det man slås av redan från början är att Kevin Ogilvie, även kallad Ohgrs röst låter argarare och mörkare än på de senaste årens kreationer. Musiken i sig har dock inte genomgått samma förändring som sången.

Andra spåret “Illisit” är ett av albumets höjdpunkter där Ohgrs distade röst basunerar ut spårets budskap “This is a criminal age”. Texten om hur vanligt folk anses vara brottslingar i en polisstat påminner om ett av gruppens mest minnesvärda lånade citat: “The police used to watch over the people, now they’re watching the people”. Tredje spåret “Salvo” har bakgrundssynthar som låter väldigt lika de i klassikern “Smothered Hope”.

“Solvent” är en remake på spåret med samma namn från minialbumet “Remission” från 1984. Spåret är uppdaterat till 2013 års sound med samma tunga trummor och Ohgrs röst som är lika mörk och lidande som för nästan 30 år sedan. Det man kan sakna är att basgången är tunnare än 80- och 90-talets tunga Industrial-trummor som lät fantastiska. Resultatet överglänser dock originalet.

Avslutande “Terminal” – icke inräknat det dolda spåret “Overdose” på samma CD-spår – börjar nästan identiskt som en av Skinny Puppys bästa låtar: “Worlock” från albumet “Rabies”. Denna är dock en el-orgel-ljudande ambient historia med twistad sång och mässande röster i bakgrunden. Ett mycket speciellt verk som på sitt egna sätt är det intressantaste på hela albumet.

Skinny Puppy har ofta väldigt komprimerade låtar. Snitt-tiden för spåren landar runt fyra minuter vilket bör anses vara ett par minuter kortare än genregenomsnittet. Det finns med andra ord ingen plats för stämningsfulla intron eller långdragna experimentella avsnitt.

Gruppen har ett av de tyngsta arven att förvalta i synthvärlden. Jag har inte fått ut något minnesvärt från deras tre studioalbum på 2000-talet innan “Weapon”. Kanske har jag bara inte lyssnat tillräckligt mycket på dem, vilket i det fallet är mitt eget fel. Men med det resonemanget så har de flesta fans inte lyssnat tillräckligt mycket på dessa album då responsen och kritiken varit halvljummen. Och i all ärlighet, hur skulle en publik anse att en livespelning med material från “Greater Wrong of the Right” fram till “Weapon” vara till skillnad mot motsvarande fyra senaste album från t.ex. Front Line Assembly eller varför inte Skinny Puppys fyra första album..?

Den stora bristen på “Weapon” är att det tyngsta spåret är en remake på ett nästan tre decennier gammalt alster. Albumet är oavsett detta ett steg i rätt riktning i min mening och är bättre än föregångaren även om det inte visar sig i betyget.

Tracklist

 1. wornin’ (4:42)
 2. illisit (3:58)
 3. saLvo (3:46)
 4. gLowbeL (3:15)
 5. solvent (4:37)
 6. paragUn (4:53)
 7. survivalisto (4:51)
 8. tsudanama (5:53)
 9. Plasticage (3:13)
 10. terminal (5:00)
 11. Overdose (2:10)

Gratis nedladdning av Skinny Puppy’s singel “Salvo”

Tags: , , ,


Skinny Puppy erbjuder i samarbete med Rolling Stone Magazine en gratis nedladdning av singeln “Salvo”, hämtad från bandets kommande album “Weapon”.

Ladda ner låten här. Enjoy!