Subscribe via: RSS

Tag Archive | "SE Rotwang"

Model Kaos – “Phoenix”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Danse Macabre Records
Releasedatum: 27 juni 2014
Genre: Synthpop, Darkwave
Bandmedlemmar: Kris, KG, 42
Land: Tyskland
Recensent: Nicko Smith

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmWimpSpotifyDiscogsReverbnation

(English version below)

En väl sammansatt länk mellan synthpop och darkwave

Vad har vi här då måntro? Morgongröten är färdigäten och skjortärmarna uppdragna och Model Kaos senaste album “Phoenix” är redo att invadera mina öron.

Och ser man på! “Phoenix” är ett pigg uppryckning och framför allt ett mer solitt album än debutskivan “Ghost Market”, som känns blek i jämförelse med uppföljaren. Bandet har växt till sig rejält och fått en tightare framtoning.

Det har blivit uppdatering i både musiken och bland medlemmarna i Model Kaos, där kontentan av omjusteringen är att de forna medlemmarna S.E Rotwang och sångaren Alex M. Kintner har hoppat av för att ge plats åt mannen med det mystiska namnet 42 på gitarr samt den nya vokalisten KRIS (som sköter sina sånginsatser mycket väl).

Så tillsammans med orginalmedlemmen KG lyckats trion från det wunderbara Würzburg frammana en länk mellan synthpop och darkwave på på det här albumet som bara blir bättre för varje gång jag lyssnar på det. Det är ett skickligt hantverk som målar upp ett minimalistiskt electrolandskap med jagande trummor och snygga synthslingor.

Först ut är “New Age” som är en av de starkaste låtarna. Mångfasetterad tyngd med en rejäl stänk av Rosetta Stone-vibbar. Sen blir det lite mer synthpop a’ la New Order i “Running” och de här två låtarna är ganska tydlig bild av hur resten av skivan är uppbyggd – kontraster mellan tyngt och intensivitet. När det gäller lyriken, så är det teman som världens undergång, melankoli och olycklig kärlek, som mestadels besmyckar skivans elva spår och textraderna flyter snyggt in i musiken.

“Phoenix” är sammansatt helhet som till och från känns som en tidsresa tillbaka till det bästa av av 80-talet, som får mig att tänka på The Cures tidiga material och och Sisterhood(!).

Bästa spår: “New Age” och “Open Waters” (med sitt elektroniska malande in i ett dystopiskt skymningsland.)

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

model_kaos

01. New Age (05:44)
02. Running (05:16)
03. Open Waters (06:29)
04. Love Is A Castle (05:27)
05. Dreams (05:50)
06. In The Deep (05:46)
07. The Master (05:22)
08. The Fire (05:34)
09. Winter Without You (06:06)
10. Living A Lie (06:00)
11. Phoenix (05:56)

 

(English version below)

A well balanced link between synthpop and darkwave

So, what do we have here? I just finished my breakfast, pulled up my shirt sleeves and made myself ready to invite Model Kaos latest album “Phoenix” to my ears.

And look at that! “Phoenix” is a spirited shaken up, and above all a more solid album than the debut album “Ghost Market” which feels pale in comparison to this sequel. The band has grown up considerably and has gained a tighter appearance.

We get updated in both the music and the member section of Model Chaos, where the gist of realignment is that the former members SE Rotwang and singer Alex M. Kintner has left to make way for the man with the mysterious name 42 on guitar, and the new vocalist Kris (who manages very well).

So along with the original member KG the trio from the wonderful Wurzburg construct a link between synthpop and darkwave on this album that just gets better everytime I listen to it. There is a craftsmanship that conjures up a minimalist electronica landscape with chasing drums and stylish synth loops.

First up is “New Age” which is one of the strongest songs. Polymorphic weightlifting with a hefty splash of Rosetta Stone-vibes. After that we get some synthpop in the vein of New Order in “Running” and those two songs make a pretty clear picture of how the rest of the disc is built with a good contrasts between weight and intensity. When it comes to poetry, the themes are the world’s doom, melancholy and unhappy love, which covers up most of the albums eleven tracks and the lyrics flows nicely into the music.

“Phoenix” is a composite whole and it feels like a time warp back to the best of the 80’s. It makes me think of The Cure’s early outputs and Sisterhood.

Best tracks: “New Age” and “Open Waters” (with its electronic grinding into the dystopian twilight).