Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Scars"

Tionde fullängdaren från spanska dark electro-akten Larva

Tags: , , , ,


Spanska dark electro/harsh EBM-akten Larva, som senast var aktuella med “Scars” som släppte förra året, presenterar nu bandets tionde fullängdare “The Sun Has Set Over Russia”.

Larva debuterade på egen hand med “Digenes Syndrome” (2005) och det nya albumet som kan förbokas här redan nu innehåller elva nya spår av bandets sydamerika-osande mörka electro.

“Om en sekund är tillräcklig för att dö, så måste den vara tillräcklig för förändring. Jag bor i en labyrint bland skuggor, där jag bara söker frid i ensamhet. Jag söker mörkret för att dölja känslorna som följer med min ensamhet. Skrik ut allt du behöver säga till världen och tveka inte inför de som inte förstår dig!”‘

Lyssna på smakprov nedan!

“The Sun Has Set Over Russia” släpps den 16 mars via ScentAir Records.

Tracklist

01. Agachar La Cabeza
02. Frio Y Oscuro Amanecer
03. You Are Alone
04. Los Perros Ahorcados No Ladran
05. Todo Es Una Estafa
06. Save Me From Myself
07. A Piece Of Me Is Dying(Without You)
08. Family Error
09. El Ejercito De Moscas
10. My Old Demons
11. Hate State

IAMX – “Everything is Burning (Metanoia Addendum)”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (EP) 2CD, Digital
Skivbolag: Caroline International
Releasedatum: 2 september 2016
Genre: ElectroPop
Bandmedlemmar: Chris Corner, (Janine Gezang)
Land: England (USA)/Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutube

(English version below)

I en värld bortom “Metanoia”

IAMX, med den numera Los Angeles-stationerade Chris Corner i förarsätet, levererade enligt mig ett av fjolårets starkaste album när han fullkomligt pulvriserade allt motstånd med den fantastiska “Metanoia”.

Förväntningarna på den här bonus-EP:n “Everything is Burning”, som ytterst passande förresten har fått undertiteln “Metanoia Addendum”, är således skyhöga.

Röstmässigt ligger Chris Corner här kvar i mycket av samma stil som han haft på de två senaste albumen och även om likheterna givetvis är större än skillnaderna i ljudbildeni sin helhet, så är det tydligt att Chris Corner är en låtskrivare och kompositör som ständigt vill söka nya fundament för sin konst och ständigt har en stark intention att vilja ta sig framåt.

Jag är glad att IAMX inte på något sätt valde att inkludera alla de här spåren på ett jättelikt dubbelalbum tillsammans med “Metanoia” eller dylikt. Dels hade vi fått vänta ännu längre på nys nämnda fullängdare (eftersom flera av de här låtarna inte var klara när det begav sig, förstås) och dels hade de inte alls passat tillsammans.

“Everything is Burning” står med andra ord stadigt på sina egna ben och ljudbilden är inte lika naken och avskalat melankolisk som på “Metanoia”. Mörkret är nu istället mer hotfullt och den tillbakalutande renheten har istället ersatts med en genomgående bombastisk, fyllig och småskitigt trivsam ton.

På det inledande titelspåret bjuder han på en precis lika vacker, smärtfull och emotionellt söndertrasad sånginsats som tidigare. Den balanserar kraftfullt och varsamt fram genom mörkret ovanpå en beroendeframkallande nästintill förhäxad matta av analog basgång och en simpel trumloop innan den landar någonstans bortom maskinparkens alla effekter, reverb och distboxar.

Andraspåret “Dead in this House” är i sin tur något mer tillbakalutad och avskalad med sina bakvända rytmer medan de två mellantempospåren “Triggers” och “The Void” sedan andas mer av det IAMX vi blivit vana med under senare år, även och de akustiska inslagen åter är många fler. Jämför man med många av de relativt minimalt arrangerade spåren på “Metanoia” så är det nu istället mustigt, tjockt och innehållsrikt.

Den sorgligt nattsvarta, men ack så skrämmande vackra “Scars” kan för övrigt vara en av de bästa balladerna han någonsin har levererat. Det är som om både Chris egna hjärtslag och tårar uppenbarar sig mitt framför mig balanserade på en akustisk gitarrmelodi.

I en värld bortom “Metanoia” och hela min verklighet står i lågor. En verklighet där Chris Corner är trollkarlen som ännu en gång har vevat runt med sin stav i de djupaste, mörkaste och känslosammaste delarna av mitt musikhjärta. Chris Corner skapar inte bara musik, han ger oss en snabbtitt in i hans självaste själ.

9/10 MÄSTERVERK!

iamx

Tracklist

01. Everything is Burning (04:23)
02. Dead in this House (04:49)
03. Triggers (04:19)
04. Scars (04:25)
05. The Void (04:58)
06. Eternity (04:23)
07. Turning Crimson (02:43)

 

Bonus disc

01. North Star (Future Funk Squad Remix) (05:27)
02. Oh Cruel Darkness Embrace Me (Aesthetic Perfection Remix) (04:11)
03. North Star (Mr. Kitty Remix) (04:31)
04. Oh Cruel Darkness Embrace Me (SlickNik_CE Remix) (06:43)
05. Happiness (Gary Numan Remix) (03:47)
06. Look Outside (Marat Sad remix) (04:04)
07. Oh Cruel Darkness Embrace Me (Single Mix) (03:16)
08. North Star (Addendum Mix) (04:27)
09. Happiness (Single Mix) (03:46)

 

In a world beyond “Metanoia”

IAMX, with the now Los Angeles-based Chris Corner in the driver’s seat, delivered in my opinion, one of last year’s strongest albums when he completely pulverized all opposition with the amazing “Metanoia”.

Expectations for this bonus EP “Everything is Burning”, which by the way has received the very suitable subtitle “Metanoia Addendum”, is then obviously sky-high.

Voice-wise, Chris Corner continues in much of the same style as he had in the last two albums and even though the similarities are greater than the differences in the sound as a whole, it is clear that Chris Corner is a songwriter and composer who constantly wants to find new foundations for his art and constantly has a strong intention getting forward.

I’m glad that IAMX in no way decided to include all of these tracks on an enormous double album together with “Metanoia”. Firstly, If that would have been the case, we probably would have had to wait even longer for the album (as several of these songs were not ready at the time, of course) and secondly, these do not at all fit on “Metanoia”.

“Everything is Burning” stands, in other words, firmly on its own feet and the sound is not as naked and unadorned melancholic as the ones on “Metanoia”. The darkness is now much more threatening and the reclining unit has been replaced with a consistently bombastic, full-bodied, dirty, gritty and very pleasant overall tone.

On the opening title track, he offers an equally beautiful, painful and emotionally torn vocal performance as before. It balances the powerful and carries the song carefully through darkness, on top of an addictive, almost bewitched,  carpet of analogue bassline and a simple drum loop before landing somewhere beyond the machine park with all the added effects, reverbs and distortion boxes.

Second track “Dead in this House” is in turn slightly more laid-back with its counterintuitive rhythms, while the two mid-tempo tracks “Triggers” and “The Void” inhale more of the IAMX we have become accustomed to in recent years, although the acoustic elements are once again in abundance. Compared with many of the relatively minimally arranged tracks on “Metanoia”, it is now rather spicy, thick, and substantial.

The night black, but oh so scary and beautiful “Scars” may actually be the best ballad he has ever delivered and when listening to it, it feels as if both Chris’s own heartbeat and tears reveals itself right in front of me on top of an acoustic guitar melody.

In a world beyond “Metanoia”, my whole reality is set on fire. A reality where Chris Corner is the wizard who once again have waved around with his magic staff in the deepest, darkest and most emotional parts of my musical heart. Chris Corner is not only making music. He’s giving everyone a sneak peek inside his very soul.

Essence of Mind – “Indifference”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD***, Digital, Spotify
Skivbolag: Alfa Matrix
Releasedatum: 18 maj 2012
Genre: Electro, Rock
Recensent: Niklas Hurtig

Andra halvan lyfter den norska trion

Den norska trion Essence of Minds senaste albumsläpp “Indifference” beskrivs på deras soundcloud-sida som deras svåraste och mest emotionella album hittills. Av det märks inte mycket när man väl lyssnar på texterna och dynamiken i musiken. Det är varken tungt, aggressivt, snabbt eller speciellt unikt. Det är elektronisk rock med futurepop-influenser som direkt för tankarna till landsbröderna i Apoptygma Berzerk.

Förutom introduktionsspåret så följer tre spår som varken överraskar textmässigt eller musikaliskt. Texterna är klyschiga och framförs i en vanlig pop-mall. Det första spåret man höjer på ögonbrynen till är det femte. “In the Night” är en lugn ballad med välklingande pianon. Hädanefter följer några riktigt bra spår som kulminerar i den starkt “Welcome to Earth”-influerade “Aldri Mer”. “Scars” är härligt electropoppig medan “No Denial” lika gärna kunde varit ett spår från ett Linkin Park-album.

Andra halvan av albumet är mycket starkare än den första. Det är där som de lite mer udda och elektroniska spåren dyker upp. På bonusdisken *** återfinns remixer av bland andra Thrill-X, Code 64 och Kant Kino. De är mer elektroniska men snarlika och det är en smaksak om man föredrar dessa före originalen. Kant Kinos mer EBM-aktiga remixer tillhör de hårdaste låterna på albumet. De två remixer som står ut från mängden är den italo disco-osande Midnight-remixen av “In the Night” samt SID-ljudande “Some Kind of Entertainment (Drum & SID Remix by Code 64)”.

De godkända remixerna till trots så räcker det inte för att som helhet imponera vilket är synd då idéerna finns där.

Tracklist “Indifference”

 1. The Opening  2:12
 2. It’s Killing You  4:47
 3. Indifference  3:53
 4. Some Kind of Entertainment  4:07
 5. In the Night  4:06
 6. Scars 3:53
 7. No Denial 4:02
 8. Retreat 4:31
 9. Aldri mer 3:09
 10. Desperate Times  4:28
 11. In Line  5:35

Tracklist Bonus Disc ***

 1. In Line (Thin Red Line Remix by Lebuart)  4:54
 2. Desperate Times (Remix by OK Minus)  4:38
 3. Aldri mer (Remix by Thrill-X)  4:02
 4. Retreat (Remix by Thrill-X)  3:42
 5. No Denial (Essence of Noise Remix by Neurobash)  5:27
 6. Scars (Reflection Remix)  4:16
 7. In the Night (Midnight Remix)  4:09
 8. Some Kind of Entertainment (Drum & SID Remix by Code 64)  4:55
 9. Indifference (Remix by Kant Kino)  3:25
 10. It’s Killing You (Remix by Kant Kino)  4:19
 11. The Closing (Remix by Exhaled)  1:01