Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Running"

Information Society – “_Hello world”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital, Box, LP, Kassett
Skivbolag: Hakatak International, Artoffact Records
Releasedatum: 23 september 2014
Genre: Electropop, Synthpop, Electro
Bandmedlemmar: Paul Robb, James Cassidy, Kurt Larson
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmwimpSpotifyDiscogsSoundcloudBandcampYoutube

(English version below)

Charmerande opretentiös comeback från nittiotalshjältar

Information Societys självtitulerade andra album från 1988, med hits som “What’s On Your Mind” och “Running”, var ett av mina absoluta favoritalbum när det begav sig. Det Minneapolis-baserade synthpopbandet var ständigt en av representanterna på mina kassettband i sällskap med andra tidiga amerikanska band i genren som Red FlagCosmicityThe Echoing GreenCause & Effect och Faith Assembly för att nämna några.

Information Society släppte fem album fram till 1997 och gjorde sedan comeback med nytt material via “Synthesizer” tio år senare. Bandet består nu åter av originaltrion Paul Robb, James Cassidy och sångaren Kurt Larson (tidigare Harland) som har tagit tillbaka mikrofonen efter Christopher Antons inhopp mellan 2006 och 2009.

Det nya albumet “_Hello world” är således bandets första studiomaterial på sju år och det som imponerar (på gott och ont) är hur lite som egentligen har förändrats sedan det begav sigInformation Society besitter nämligen fortfarande alldeles säregna förmågor.

Inledningen med “Land of the Blind” och det tredje spåret “Where Were You” förflyttar mig snabbt till slutet av åttiotalet igen och jag konstaterar att bandet fortfarande kan producera starka poplåtar.

“Beautiful World” med sina chiptune inslag (och ett gästspel av Devo-bekantingen Gerald V. Casale) visar tydligt på bandets brittiska influenser medan “Creatures of Light and Darkness” med sina moderna rytmer påminner oss om att det faktiskt är 2014 och att även Information Society följer trenden av modern elektronisk dansmusik även om de bortom de moderna rytmerna tappert försöker leverera en vacker och åttiotalsdoftande dansant poplåt.

“Above and Below” är kanske annars tillsammans med den dansanta “Get Below” och den melankoliska “Let it Burn” det mest originaltrogna spåret på albumet: Ett drömskt stråkarrangemang, en rullande melodislinga, några diskreta gitarrpålägg, ett taktfast beat och en väldigt typisk Information Society-refräng. “Dancing With Strangers” är i sin tur originell på bara ett sätt som Information Society kan få till det.

Albumet rycker och sliter både hit och dit och precis som tidigare när det kommer till Information Society så vet man aldrig riktigt vad man har att förvänta sig. Överraskningsmomenten är många men det hör också till bandets charm. Information Society har sällan haft någon pretentiös tanke eller arbetat efter något speciellt tema och de verkar ha en synnerligen avslappnad relation till sitt låtskrivande.

Så även på “_Hello World”.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

Information_Society
01. Land Of The Blind (03:49)
02. The Prize (04:01)
03. Where Were You? (03:51)
04. Get Back (04:09)
05. Jonestown (03:30)
06. Dancing With Strangers (04:35)
07. Beautiful World (feat. Gerald V. Casale) (03:32)
08. Creatures Of Light And Darkness (04:26)
09. Above And Below (03:53)
10. Let It Burn (04:35)
11. Tomorrow The World (03:12)
12. Untitled (00:31)

 

(English version below)

Charming and unpretentious comeback from nineties-heroes

Information Society‘s self-titled second album from 1988, with hits like “What’s On Your Mind” and “Running”, was one of my absolute favorite albums at the time. The Minneapolis-based synthpop band was constantly one of the representatives of my cassette tapes in the company of other early American bands of the genre like Red Flag, Cosmicity, The Echoing Green, Cause & Effect and Faith Assembly to name a few.

Information Society released five albums until 1997 and then made a comeback with “Synthesizer” ten years later (2007). The band now again consists of the original trio with Paul Robb, James Cassidy and the singer Kurt Larson (former Harland) who has taken back the microphone after Christopher Anton joined in between 2006 and 2009.

The new album “_Hello world” is the band’s first studio material in seven years and what impresses (for better or worse) is how little has actually changed since back in the days. Information Society still possess peculiar abilities.

The beginning with “Land of the Blind” and the third track “Where Were You” moves me quickly to the end of the eighties again and I note that the band still possesses great skills to write strong pop songs.

“Beautiful World” with its chiptune elements (and a guest-appearance by Devo’s Gerald V. Casale) clearly demonstrates the band’s British influences while “Creatures of Light and Darkness” with its modern rhythms remind us that it is actually 2014, and that Information Society follows the trend of electronic dance music just like everyone else, even though they – beyond the modern rhythms – valiantly tries to deliver a beautiful and eightiesfregrant dance-pop song.

“Above and Below” together with the highly danceable “Get Below” and the melancholic “Let it Burn” the most fidelity track on the album: A dreamy string arrangement, a rolling melody, some subtle guitar toppings, a rhythmic beat and a very typical Information Society chorus. “Dancing with Strangers” is, in turn, original in just such a way that the Information Society can get to it.

The album pulls and tears both here and there, and just as before when it comes to Information Society, you never know quite what to expect. The moments of surprises are many but it also belongs to the band’s charm. Information Society has rarely had a pretentious thought or worked it all up to some special theme and they seem to have a very relaxed relationship with their songwriting.

The same goes for “_Hello World”.

Model Kaos – “Phoenix”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Danse Macabre Records
Releasedatum: 27 juni 2014
Genre: Synthpop, Darkwave
Bandmedlemmar: Kris, KG, 42
Land: Tyskland
Recensent: Nicko Smith

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmWimpSpotifyDiscogsReverbnation

(English version below)

En väl sammansatt länk mellan synthpop och darkwave

Vad har vi här då måntro? Morgongröten är färdigäten och skjortärmarna uppdragna och Model Kaos senaste album “Phoenix” är redo att invadera mina öron.

Och ser man på! “Phoenix” är ett pigg uppryckning och framför allt ett mer solitt album än debutskivan “Ghost Market”, som känns blek i jämförelse med uppföljaren. Bandet har växt till sig rejält och fått en tightare framtoning.

Det har blivit uppdatering i både musiken och bland medlemmarna i Model Kaos, där kontentan av omjusteringen är att de forna medlemmarna S.E Rotwang och sångaren Alex M. Kintner har hoppat av för att ge plats åt mannen med det mystiska namnet 42 på gitarr samt den nya vokalisten KRIS (som sköter sina sånginsatser mycket väl).

Så tillsammans med orginalmedlemmen KG lyckats trion från det wunderbara Würzburg frammana en länk mellan synthpop och darkwave på på det här albumet som bara blir bättre för varje gång jag lyssnar på det. Det är ett skickligt hantverk som målar upp ett minimalistiskt electrolandskap med jagande trummor och snygga synthslingor.

Först ut är “New Age” som är en av de starkaste låtarna. Mångfasetterad tyngd med en rejäl stänk av Rosetta Stone-vibbar. Sen blir det lite mer synthpop a’ la New Order i “Running” och de här två låtarna är ganska tydlig bild av hur resten av skivan är uppbyggd – kontraster mellan tyngt och intensivitet. När det gäller lyriken, så är det teman som världens undergång, melankoli och olycklig kärlek, som mestadels besmyckar skivans elva spår och textraderna flyter snyggt in i musiken.

“Phoenix” är sammansatt helhet som till och från känns som en tidsresa tillbaka till det bästa av av 80-talet, som får mig att tänka på The Cures tidiga material och och Sisterhood(!).

Bästa spår: “New Age” och “Open Waters” (med sitt elektroniska malande in i ett dystopiskt skymningsland.)

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

model_kaos

01. New Age (05:44)
02. Running (05:16)
03. Open Waters (06:29)
04. Love Is A Castle (05:27)
05. Dreams (05:50)
06. In The Deep (05:46)
07. The Master (05:22)
08. The Fire (05:34)
09. Winter Without You (06:06)
10. Living A Lie (06:00)
11. Phoenix (05:56)

 

(English version below)

A well balanced link between synthpop and darkwave

So, what do we have here? I just finished my breakfast, pulled up my shirt sleeves and made myself ready to invite Model Kaos latest album “Phoenix” to my ears.

And look at that! “Phoenix” is a spirited shaken up, and above all a more solid album than the debut album “Ghost Market” which feels pale in comparison to this sequel. The band has grown up considerably and has gained a tighter appearance.

We get updated in both the music and the member section of Model Chaos, where the gist of realignment is that the former members SE Rotwang and singer Alex M. Kintner has left to make way for the man with the mysterious name 42 on guitar, and the new vocalist Kris (who manages very well).

So along with the original member KG the trio from the wonderful Wurzburg construct a link between synthpop and darkwave on this album that just gets better everytime I listen to it. There is a craftsmanship that conjures up a minimalist electronica landscape with chasing drums and stylish synth loops.

First up is “New Age” which is one of the strongest songs. Polymorphic weightlifting with a hefty splash of Rosetta Stone-vibes. After that we get some synthpop in the vein of New Order in “Running” and those two songs make a pretty clear picture of how the rest of the disc is built with a good contrasts between weight and intensity. When it comes to poetry, the themes are the world’s doom, melancholy and unhappy love, which covers up most of the albums eleven tracks and the lyrics flows nicely into the music.

“Phoenix” is a composite whole and it feels like a time warp back to the best of the 80’s. It makes me think of The Cure’s early outputs and Sisterhood.

Best tracks: “New Age” and “Open Waters” (with its electronic grinding into the dystopian twilight).

Information Society gör comeback med nytt album

Tags: , , , , , , , , , , ,


Information Society, med de kvarvarande medlemmarna James CassidyKurt Harland och Paul Robbhar inte presenterat nytt material sedan man släppte de tredje albumet “Peace and Love, inc” för över tjugo år sedan (1992).

Men efter ett par festivalinhopp i hemlandet under den förra sommaren så inledde bandet arbetet med det kommande albumet “_hello world” som innehåller elva nya spår.

Se videon till den första singeln “Land of the Blind” (nedan).

 

Den amerikanska synthpoptrion, som slog igenom på allvar med bandets andra självbetitlade album “Information Society” under 1988, debuterade redan 1983 och har genom åren givit oss ett antal hits som till exempel “Running” (1984) och “What’s On Your Mind” (1988).

Bandet har tidigare även innehållit namn som – den numera soloaktuelle synthpopparen – Christopher Anton, The Psychadelic Furs-sångerskan Amanda Kramer, Mithat och Murat Konar liksom sångerskan Maria Nocera.

“_hello world” släpps den 23 september via Hakatak International.

Tracklist

information_society_hello_world

01. Land of the Blind
02. The Prize
03. Where Were You?
04. Get Back
05. Jonestown
06. Dancing with Strangers
07. Beautiful World (Featuring Gerald V. Casale)
08. Creatures of Light & Darkness
09. Above and Below
10. Let It Burn
11. Tomorrow the World

Condition One återvänder med singel

Tags: , , , , , , , , ,


Efter en del arbeta med olika sidoprojekt mellan 2006 och 2008 i club och popsfären, flera som givit top 10 placeringar i diverse club och dancecharts,  återförenades bandet igen under mars i år för att planera sin musikaliska framtid.

Detta har resulterat i nya synthpop-doftande singeln “Running” finns ute nu via skivbolaget iM Europe tillsammans med b-sidan “Despair”. Nytt album är planerat till februari 2011.

“Running” släpps även i en extra utgåva med remixer av bland annat Ohrenfleisch och Crom Trompeta, enkelt titulerad “Running Remixes”.

“Running” är nyligen adderad på vår omåttligt populära Spotify-spellista “P.O.P”, komponerad av vår huvudskribent Jens Atterstrand (aka DJ ElektroSkull via Solar Driftwood).

Du hittar spellistan tillsammans med de andra – här.