Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Rob Early"

11Grams – “Panacea”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: EK Product
Releasedatum: 29 september 2017
Genre: Electro, electro-industrial
Bandmedlemmar: Simeon Fitzpatrick, Rob Early
Land: Australien/USA
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

En bred mix av stilar från skickligt kollektiv

Australiensaren Simeon Fitzpatrick (från Project K11) och den amerikanska Retrogramme-bekantingen Rob Early slår nu sina påsar ihop under bandnamnet 11Grams och presenterar, tillsammans med en dryg handfull gästvokalister och musiker, det första albumet “Panacea”.

Det första intrycket man får av “Panacea” är att arrangemangen är byggda med relativt bekanta electro-industriella byggstenar, många av dem lånade av scenens kanske allra mest kända akter. “Machine Malfunction” och “Immortal” (med gästspel på sång av Chad Collier från Impulse Control) är de tydligaste exemplen på just detta, när de temaenligt framförs iklädda en väldigt Vancouversk electro-industriell ljudkostym med den klassiskt råa, karga och dystopiskt futuristiska framtoningen som vanligt levereras med densamma.

Men skenet bedrar sin lyssnare väldigt snabbt och precis som när det kommer till Rob Earlys tidigare projekt Retrogramme så duggar överraskningarna tätt. “Panacea” målas upp med en ytterst bred palett och hämtar sina influenser från en lång rad stilar vilket understryker att 11Grams definitivt vill framstå som något mycket mer än ytterligare en i raden av Front Line Assembly-wannabees eller dylikt. Rapinslaget i “The Stalker”, som levereras av en gästspelande Roy Retrofit från Red This Ever, för tankarna till experimentella akter som Meat Beat Manifesto, medan technoinfluenserna gör sig ständigt påminda albumet igenom. Allra tydligast framträder de i spår som “I Feel it Like a Drug” och “Visions” (med Wojciech Król från Clicks och Controlled Collapse) som påminner en del om Velvet Acid Christs tidiga material med ständigt närvarande acidsynthar, samplingar och smakfullt sammansatta oljud och effekter. Av de tre instrumentala inslagen som albumet dessutom bjuder på, så är “Cutaneous” i sin tur det jag finner mest intressant. Österländska körer och skruvade IDM- och dubstep-detaljer får här sällskap av ett tjockt och vackert arrangemang av stråkar och andra bakgrundsljud.

“Panacea” innehåller inte speciellt många svaga spår, möjligtvis kan jag finna de remixade versionerna, bortsett från Daniel Myers suveräna dansgolvsversion av “The Stalker”, och den tjatiga electropopdängan “Synthetic” (med Lisa P. Duse) något överflödiga. I sin helhet är dock albumet en alldeles utmärkt sammansättning av spår från den ytterst kompetenta Rob Early som som besitter såväl de produktionstekniska kunskaperna som krävs för att skapa en komplex men samtidigt medryckande och snygg ljudbild liksom har det stora mod som krävs för att våga blanda såpass många olika stilar på ett och samma album.

Tracklist

01. Machine Malfunction (04:36)
02. Feel It Like A Drug (04:34)
03. The Stalker (feat. Roy Retrofit) (05:54)
04. The Stalker 2 (Daniel Myer Version) (04:49)
05. Immortal (feat. Chad Collier) (04:47)
06. Visions (feat. Wojciech Król) (04:36)
07. S.O.D. (Give Me Death) (05:33)
08. Cutaneous (04:23)
09. Synthetic 3.5 (feat. Lisa P. Duse) (04:26)
10. Synthetic 4.0 (Xavier Swafford Version) (04:14)
11. Twist The Knife (04:33)
12. Machine Malfunction (Atropine Version) (05:05)

(English version below)

A wide range of styles from a skilled collective

The Australian Simeon Fitzpatrick (from Project K11) and American Retrogramme-acquaintance Rob Early have put their heads together under the band name 11Grams and along with a number of guest vocalists and musicians they now present us to their first album “Panacea”.

The first impressions of the arrangements on “Panacea” are that it uses some quite familiar electro-industrial blocks to build the foundation, some borrowed from this scene’s perhaps most famous acts. “Machine Malfunction” and “Immortal” (with a vocal guest appearance by Chad Collier from Impulse Control) are the most obvious examples of this, as they come dressed up in a quite Vancouverish electro-industrial suit with the classic raw, bold and dystopic futuristic appearance that usually comes with it.

But everything is not always as it seems and just like when it comes to Rob Early’s earlier music project Retrogramme, the surprises are many. “Panacea” is painted using a extremely wide palette and retrieves its influences from a wide range of styles, which emphasizes that 11Grams definitely wants to appear as something much more than just another Front Line Assembly wannabee or so. The addition of rap in “The Stalker”, delivered by guest starring Roy Retrofit from Red This Ever, makes me think of experimental acts like Meat Beat Manifesto, while the techno influences are quite constant all the way through the album. Most clearly they appear in tracks like “Feel It Like a Drug” and “Visions” (starring Wojciech Król from Clicks and Controlled Collapse), which reminds me of the early days of Velvet Acid Christ with constantly present acid synths, samples and tastefully inserted sounds and effects. When it then comes to the three instrumental tracks offered, “Cutaneous” is the one what I find most interesting. Eastern choirs and twisted IDM- and dubstep styled details are jointed by a thick and beautiful arrangement of strings and other background sounds.

“Panacea” doesn’t contain that many weakers tracks, allthough I could find the remixed versions, apart from Daniel Myer’s superb dance floor version of “The Stalker”, somewhat superfluous aswell as the somewhat irritating electropop song “Synthetic” (with Lisa P. Duse). In its whole, however, the album consists of a good combination of tracks from the highly skilled Rob Early who possess both the technical knowledge needed to create a complex yet catchy and stylish soundstage, while also showing alot of courage to blend in so many of different styles on one album.

Simeon Fitzpatrick (Project K11) och Rob Early (Retrogramme) är 11Grams

Tags: , , , , , , , ,


Österrikaren Simeon Fitzpatrick från Project K11 och amerikanen Rob Early från Retrogramme slår nu sina påsar ihop under den nya monikern 11Grams.

Duons första album “Panacea” levererar tolv medryckande spår i en futuristisk stil som inkluderar influenser från såväl modern electro och EBM som synthpop och mer electro-industriella tongångar. Medverkar på varsitt spår gör norska Atropine och Haujobb– och Architect-bekante ljudkonstnären Daniel Myer.

Spana in videon till det första smakprovet “Machine Malfunction” (nedan).

 

“Panacea” släpps den 29 september via EK Product.

Stöd artisten & Elektroskull och förboka albumet här redan nu!

Tracklist

01. Machine Malfunction
02. Feel It Like A Drug
03. The Stalker
04. The Stalker 2 (Daniel Myer Version)
05. Immortal
06. Visions
07. S.O.D. (Give Me Death)
08. Cutaneous
09. Synthetic 3.5
10. Synthetic 4.0 (Xavier Swafford Version)
11. Twist The Knife
12. Machine Malfunction (Atropine Version)

Retrogramme – “Feed”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) 2CD, Digital
Skivbolag: Space Race Records (EK Product)
Releasedatum: 20 mars 2015
Genre: Electro, electropop, experimental
Bandmedlemmar: Nikk Allen, Rob Early, Jenna Christensen, Dmitry Pavlovsky
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationkollapslogga(English version below)

En salig blandning av relativt medryckande kompositioner

Electropop med touch av triphop, electrorap, dansant electro,  vocoderkryddad futurepop och electrorock. Låter det rörigt? Det är det. Men inte i spretighetens ordinära negativa bemärkelse.

Att nå hela vägen fram i nutidens hitfokuserade elektroniska popbrus är som alla vet ingen enkel uppgift. Retrogrammes arsenal av olika experiment gör det heller inte nödvändigtvis enklare. Men det gör tveklöst den här Amerikanska duons senaste album “Feed” mer originellt och spännande.

Här samsas nämligen en salig blandning av relativt medryckande kompositioner i en salig röra: Spikrak refrängstark electropop, som den dansanta “She Gives Me Nightmares” och “Furthest Planet”, binds här på ett underfundigt vis samman med bitar av studsig experimentell triphop, vocoderkryddad futurustisk futurepop och riviga experimentella electrorocknummer som “Thorns” och “Saved”.

Sång- och textbidrag har även de fyra medlemmarna Nikk Allen, Rob Early, Jenna Christensen och Dmitry Pavlovsky fått av Wojciech Król (från Controlled Collapse), Shane GardnerLaya Monarez och Roy Retrofit som även är känd från New Wave-akten Red This Ever.

Retrogramme verkar till synes inte finna några som helst begränsningar i vilka stilar som med relativ framgång kan presenteras sida vid sida på ett och samma album. Och när man inbillar sig att den sista fullkomligt skamlösa, men ack så geniala, överraskningen har landat mellan trumhinnorna så kommer en till. Och en till.

Trots den uppenbara spretigheten så är jag både fascinerad och förvirrad, mest av beundran.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

01. Feed (intro) (01:02)
02. She Gives Me Nightmares (05:14)
03. Thorns (05:28)
04. Confidant (04:48)
05. Saved (05:17)
06. Psychosis (05:42)
07. It’s Time (04:31)
08. Angel (04:41)
09. Furthest Planet (02:51)
10. Flesh Drive 2 (05:08)
11. Wars and Fear (05:05)
12. Unsettled (05:36)

 

CD 2

01. Confidant (Framework Remix) (04:01)
02. Thorns (Atropine Remix) (06:01)
03. She Gives Me Nightmares (Stoneroom Mix by Project K11) (05:02)
04. Saved (Bites Remix) (04:22)
05. Furthest Planet (DrMOllE Remix) (04:39)
06. Thorns (Red This Ever Fairy Mix) (05:42)
07. Unsettled (Goddamn Italo Disco Mix by TourdeForce) (03:52)
08. She Gives Me Nightmares (PDR Remix) (06:19)
09. Saved (For Last Mix by Deadliner) (04:52)
10. She Gives Me Nightmares (Echoknocks Remix) (05:09)
11. Psychosis (Revolution Remix by Citizen 16) (05:43)
12. Confidant (Enough Is Enough Mix by Halo Effect) (05:22)

 

(English version below)

A crazy mix of relatively catchy compositions

Electropop with a touch of triphop, electrorap, danceable electro, vocoderfilled futurepop and electro rock. Sounds messy? It is. But not in the sprawling and negative sense.

Reaching all the way in today’s hitfocused popscene is as everyone knows no easy task. Retrogramme’s arsenal of different experiments do not necessarily make it easier. But for sure makes this American duo’s latest album “Feed” more original and exciting.

Put together on here are a mix of relatively catchy compositions in a full-on-crazy mess: straightforward chorus strong electropop, as the danceable “She Gives Me Nightmares” are in a subtle way tied together with pieces of bouncy experimental triphop, vocoderfilled futurustic futurepop and spicy experimental electrorock like “Thorn” and “Saved”.

The four members Nikk Allen, Rob Early, Jenna Christensen and Dmitry Pavlovsky have also gotten some vocal and lyrical contributions from guest singers Wojciech Król (from Controlled Collapse), Shane Gardner, Laya Monarez and Roy Retrofit who’s also known from the new wave act Red This Ever.

Retrogramme seems to have no limitations whatsoever on what styles that with relative success can be presented side by side on one and the same album. And when one imagines that the final utterly shameless, but oh so brilliant, surprise has landed between the ears then there’s one more. And another one.

Despite the appearance of this sprawling unity I’m both fascinated and confused, mostly of admiration.

“Feed” blir tredje från Retrogramme

Tags: , , , , , , , ,


Amerikanska Retrogramme, som under 2012 plockades upp av italienska EK Product inför bandets andra album “For Our Dearly Departed”, är nu redo att presentera den kommande “Feed”.

Det tolv spår långa albumet släpps via nyss nämnda etiketts nya dotterbolag Space Race Records och levereras i en dubbeldiscutgåva där bonusdiscen innehåller remixer signerade bland andra FrameworkTourdeforce och Halo Effect.

Det första smakprovet “She Gives Me Nightmares” levereras även med tillhörande video (se nedan).

Den Washington DC-baserade trion, vars musik kan beskrivas som elektronisk pop med en stor dos av influenser från såväl IDM, ambient som modern dansmusik, består av Rob Early, Nikk Allen och sångaren Dmitry Pavlovsky.

Bandet gjorde på egen hand självbetitlad albumdebut 2008 och släppte även EP:n “Season of Scars” 2009.

“Feed” släpps den 20 mars via Space Race Records.

Tracklist

retrogramme

01. Feed (intro)
02. She Gives Me Nightmares
03. Thorns
04. Confidant
05. Saved
06. Psychosis
07. It’s Time
08. Angel
09. Furthest Planet
10. Flesh Drive
11. Wars and Fear
12. Unsettled

 

CD 2

01. Confidant (Framework Remix)
02. Thorns (Atropine Remix)
03. She Gives Me Nightmares (Stoneroom Mix by Project K11)
04. Saved (Bites Remix)
05. Furthest Planet (DrMOllE Remix)
06. Thorns (Red This Ever Fairy Mix)
07. Unsettled (Goddamn Italo Disco Mix by TourdeForce)
08. She Gives Me Nightmares (PDR Remix)
09. Saved (For Last Mix by Deadliner)
10. She Gives Me Nightmares (Echoknocks Remix)
11. Psychosis (Revolution Remix by Citizen 16)
12. Confidant (Enough Is Enough Mix by Halo Effect)