Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Rene Nowotny"

AD:Key – “Reanimator”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, digital
Skivbolag: Alfa Matrix
Releasedatum: 3 november 2017
Genre: EBM, electro
Bandmedlemmar: Andrea Nowotny, Rene Nowotny
Land: Tyskland
Recensent: Lars-Åke Andersson

 

(English version below)

Wirbelwind

Det här känns som en ”smash and grab”–kupp när det gäller lyssnarupplevelsen. Det kommer som en blixt från en klarblå himmel och på ett ögonblick invaderas dina öron. Intelligent utfört och med kirurgisk precision levereras EBM anno 2017 som är tänkt att skapa bestående intryck för lång tid framöver. Och sekunder senare är det slut, efterlämnande en känsla av att sakna något men inte riktigt veta vad det är. Med ett skivomslag som påminner om en poster för en crossoverfilm mellan de två hjältarna Xena, krigarprinsessan – och Wolverine, så är det dags för Andrea och Rene Nowotny att åter äntra scenen som den dynamiska duon AD:Key när de nu släpper sin femte skiva ”Reanimator”. Spänn fast säkerhetsbältet för det lär gå undan!

AD:Key handlar mycket om energi, den säregna sången, enkla refränger och modern EBM. Att de utstrålar ren energi märks redan på första spåret ”Mein Weg” som slår an tempot för hela skivan och samtliga 13 spår levereras i samma halsbrytande fart.

Även om man får renodlad oldschool body i ”Eskalation” och tysk bodypop i ”Science Fiction-Welt” så är det slående med AD:Keys musik är de blandar och mixar många element från samtliga genrer inom bodymusiken för att leverera en modernare och mer rumsren variant av EBM med mindre svett och muskler och mer hjärta och hjärna.

Sin vana trogen kör Andrea hårt vid micken och som ett eko fyller Rene på vilket utgör ett rätt unikt sound för gruppen vilket tydligt skiner igenom på exempelvis ”Hater”. Samtidigt spänner de även sina lingvistiska muskler när det förutom tyska även sjunger på engelska i ”Never Enough” och franska ”Lire Entre Les Lignes” – med tysk accent så klart! Språkliga krumsprång till trots är refrängerna enkla och man snappar upp dem på nolltid – ett av AD:Keys signum! Och det märks inte minst på de tre bästa spåren på skivan ”Ich Reanimiere Dich”, ”Shameless” och ”Reanimator” som lär fylla dansgolven på nolltid! Rejält taktfast dunka-dunk som man sjunga med till och stompa takten.

Svårt att sätta fingret på vad men det känns som det saknas någon ingrediens för att det ska bli för att skivan ska nå toppen. Har alltid tyckt att deras sound saknar den där riktiga tyngden. Och om man ska vara helt ärlig så är det lite så hade det inte skada med lite större variation mellan låtarna – det blir lite mono mono monotonie.

OBS! Albumet släpps även i en begränsad dubbeldiscutgåva med 12 bonusremixer signerade bland andra Stockholm Wrecking CrewOrange Sector och Robotiko Rejecto som kan förbokas här redan nu!

Lars-Åkes favoritspår: ”Ich Reanimiere Dich”

Tracklist

01. Mein Weg (03:42)
02. Kurz Und Schmerzlos (03:32)
03. Ich Reanimiere Dich (03:42)
04. Shameless (03:18)
05. Hater (03:44)
06. Never Enough (03:50)
07. Von Neumann-Maschine (03:18)
08. Du Beweg Dich Nicht (03:48)
09. Lire Entre Les Lignes (03:50)
10. Wie Du (03:34)
11. Eskalation (03:28)
12. Science Fiction-Welt (featuring Robert Meyer) (03:39)
13. Reanimator (03:39)

Bonus disc**

01. Never enough (remix by Stockholm Wrecking Crew)
02. Ich reanimiere dich (AD:keY clubmix)
03. Ich reanimiere dich (remix by Orange Sector)
04. Du bewegst dich nicht (remix by Zweite Jugend)
05. Eskalation (remix by Agrezzior)
06. Science Fiction-Welt (AD:keY otherland-version)
07. Du bewegst dich nicht (noisemix by Pseudokrupp Project)
08. Shameless (Amnistia modification)
09. Ich reanimiere dich (remix by The Psychic Force)
10. Wie du (remix by Decoded Feedback)
11. Lire entre les Lignes (remix by Trilogy)
12. Mein Weg (remix by RaHen of Robotiko Rejekto)

(English version below)

Wirbelwind

This is a smash and grab assault when it comes to the listening experience. It will hit you from nowhere and in seconds your ears are invaded. Intelligent and surgically performed state of the art EBM that will inflict on your brain. And seconds later it’s gone leaving you with a sense of missing something not really knowing what. With an album cover that is reminds of a poster for a crossover-movie between the two heroes Xena the warrior princess and Wolverine, it’s time for Andrea and Rene Nowotny to reenter the stage as the dynamic duo AD:Key when they release their 5th album “Reanimator”. Fasten your seatbelt because it’s gonna be a rough ride!

AD:Key is very much about energy, the peculiar song, simple refrains and contemporary EBM. That they radiate pure energy is noticeable already on first track “Mein Weg” setting the tempo for the entire record and all 13 tracks are delivered in the same breakneck speed.

Even though you’re getting some pure oldschool body in “Escalation” and German bodypop in “Science Fiction-Welt”, the thing that hits you straight away with AD:Key’s music are the fact that they mix and blend together many elements from all genres within it, to deliver a more modern and more polite version of EBM with less sweat and muscles and more heart and brain.

As usual Andrea takes care of much of the leading vocals while Rene is acting as the back up almost like an echo which makes for quite a unique sound for the band which clearly shines through on “Hater” for example. At the same time they show their linguistic muscles when they’re not only singing in German but also in English on “Never Enough” and in French on “Lire Entre Les Lignes” – all with German accent of course! Despite linguistic antics the choruses are simple to pick up in no time – one of the signums of AD:Key! And it shows, not to say the least on the best three tracks on the album, “Ich Reanimiere Dich”, “Shameless” and “Reanimator” that would fill every dance floor in no time! Solid fast body music to sing along to while stomping the pace.

Hard to put a finger on what, but it feels like there is some ingredient missing to make this record reach the top. I’ve always thought that their sound is a bit light. And if you’re going to be completely honest, it would not damage if they went with a slightly wider variation between the songs, it becomes a bit mono mono monotonie.

PS. The album is also released in a limited double-CD edition including 12 bonus remixes by Stockholm Wrecking CrewOrange SectorRobotiko Rejecto and others that can be pre-ordered here (from Poponaut.de) or if you’re in USA/Canada/South America here (from Stormingthebase).

Lars-Åke’s favourite track: ”Ich Reanimiere Dich”

Orange Sector – “Night Terrors”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Releasedatum: 8 maj 2015
Skivbolag: Infacted Recordings
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Lars Timm Felker, Martin Bodewell, (Rene Nowotny)
Land: Tyskland
Recensent: Carolina Lindahl

HemsidaFacebookMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

Underhåller utan att drabba

Nu är Orange Sectors trettonde fullängdsalbum, “Night Terrors”, här! Vad man inledningsvis kan säga om bandet är att de har sitt specifika sound. Studsiga bodyrytmer och arga textrader som skriks eller pratas fram på tyska och engelska. De spelar alltså ganska typisk EBM. Orange Sector har lyckats krysta ur sig en imponerande mängd låtar sedan 1992, då de började. Albumen har hållit en jämn produktions- och genremässig kvalitet, och “Night Terrors” är inget undantag. Man hör att detta är Orange Sector. Tyvärr låter det lite för mycket som Orange Sector. Det känns nämligen som att man har hört hela albumet förut.

“Night Terrors” innehåller tio spår och tre bonusremixer. “Monoton”, “Glasmensch” och “Rebell” sticker ut som lite extra svängiga. Dessa låtar kommer vi nog få höra på bodygolven framöver. I lyssningen försöker jag dock leta efter en hitlåt, utan framgång. Här står ingen hitlåt att finna. Albumet är en samling acceptabla spår som underhåller utan att drabba. Musiken är genretypisk och Orange Sector-typisk, men inte mycket mer än så.

Att lyssna på “Night Terrors” är ungefär som att träffa en gammal släkting som har blivit lite senil. Vi säger att släktingen är mormor. Hon berättar samma gamla historier om och om igen. “Har ni hört om den gången då jag…”. Och jo, alla har hört. Ur mormors mun kommer varken något nytt eller revolutionerande. Man vet vad man har att förvänta sig när man ska träffa mormor. Samtidigt menar hon väl. Hon tror nog att hon berättar något nytt som folk kan tänkas uppskatta. Så man accepterar att lyssna. Kanske kan man till och med finna någon glädje i att höra det här igen. Det är trots allt rätt hemtrevligt och lite nostalgiskt. På det hela taget känns det alltså okej att träffa mormor och att lyssna till hennes prat, men det är inget man direkt går och längtar efter. Ja, exakt så känner jag inför Orange Sectors nya album. Det är tolerabel, men inte särskilt spännande body.

Jag tror att det här är ett album som kan glädja inbitna Orange Sector-fans. Tyvärr tillhör jag inte den skaran. “Night Terrors” är nog inte ett album som kommer gå till hävderna. Snarare bekräftas härmed Orange Sectors ställning som ett medelmåttigt EBM-band.

5/10 GODKÄNT!

Tracklist

01. Braindead (03:15)
02. Monoton (03:17)
03. Glasmensch (03:13)
04. Burn In Hell (03:26)
05. Rebell (02:22)
06. Protest (03:13)
07. Das Erfrorene Herz (03:02)
08. Wir Sind Mensch (02:45)
09. Z.O.M.B.I.E. (03:51)
10. Das Letzte Lied (03:43)
11. Burn In Hell (Fucking Lies Mix) (03:42)
12. Rebell (Club Mix) (03:08)
13. Sturm (Martin Bodewell Remix) (03:30)

 

(English version below)

A collection of acceptable tracks

Orange Sector’s thirteenth full-length album “Night Terrors” has arrived! The band has always had their specific sound. Bouncy body rhythms and angry lyrics shouted or spoken in German and English. They play a classical kind of EBM.

Orange Sector has pushed out an impressive amount of songs since when they began in 1992. Their albums have kept a steady quality, both production- and qualitywise, and “Night Terrors” is no exception. It’s clear that this is Orange Sector. Unfortunately – it sounds a bit too much like Orange Sector. It feels like you’ve heard the whole album before.

“Night Terrors” contains ten tracks and three bonus remixes. “Monotone”, “Glasmensch” and “Rebel” stand out as as the ones with a little more energy. These songs we will probably be heard at many EBM-dancefloors from now on. During my listening I tried, to listen for the hit song, without success. There is no hit song to be found. The album is a collection of acceptable tracks that entertain without shaking you to the core. The music is genre-typical and Orange Sector-typical, but not much more than that.

Listening to “Night Terrors” is like meeting an old relative who has become a bit senile. Let’s say this relative is your grandmother. She tells the same old stories over and over again. “Have you heard about the time when I …”. And yes, everyone has heard. Nothing new or revolutionary comes out of grandma’s mouth. You know what you have to expect when you’re meeting grandma. But at the same time, she means well. She probably think she’s telling something new that people might appreciate. So you agree to listen. You might even find some kind of pleasure in hearing this again. After all, it’s kind of homely and a little nostalgic. All in all, meeting grandma and listening to her talk is all right, but it is not something you’re over the moon about doing. Yes, this is exactly how I feel about Orange Sector’s new album. It’s tolerable, but not particularly exciting body music.

I think this is an album that can satisfy the hardcore Orange Sector fans. Unfortunately, I am not one of them. “Night Terrors” is probably not an album that will write history. Rather, this album secures Orange Sector’s position as a mediocre EBM-band.

Order this album right here!

Orange Sector – “Vorwärts nach weit”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 19 april 2013
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Lars Timm Felker, Martin Bodewell, Rene Nowotny
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand
Köp: TBA

Halvt erkännande blir till ett helt konstaterande

Jag tänker inleda den här recensionen med ett halvt erkännande: EBM i allmänhet – och oldschool-EBM i synnerhet är långt ifrån min favoritgenre i den syntetiska, alternativa och elektroniska sfären jag lever och andas anno 2013.

Ett stort antal EBM-album har passerat mina trumhinnor sedan jag som tolvåring spelade Nitzer Ebb:s två första tolvor på repeat. Och även om de nyss nämnda brittiska legenderna förblir ett av mina absoluta favoritband alla kategorier, så är de arvtagare som lyckats riktigt bra för mig lätträknade.

Orange Sector är dock, i motsats till många andra av de band som härjar på festivaler som härjar på festivaler som Familientreffen och liknande varje år, just ett av de där banden som faktiskt lyckats knäcka koden och slå sig igenom myllret av dussinband.

1994, när Orange Sector var i ropet med deras andra album “Flashback”, så inkluderade jag (efter viss tvekan) nyfiken och spänd detta i den veckans postorderbeställning från legendariska Hot Stuff Records i Älmhult. Bandets debutalbum “Faith” slank med av bara farten och efter några dagars lyssning så hade jag ännu ett band att inkludera på kassett- och minidisc-blandningarna som följde mig var jag än gick.

Nu är det 2013 och den tyska trion, med Lars Timm Felker, Martin Bodewell och Rene Nowotny, som jag av någon anledning tappat lite av intresset för under 2000-talet, är tillbaka med det nya albumet “Vorwärts nach weit”.

Så väldigt mycket har egentligen inte hänt sedan spår som “Bodysmashing”“Kalt wie stahl” och “Violent Order” gick varma i mina hörlurar under nittiotalet. Men produktionen är av givetvis (av naturliga skäl) i mångt och mycket kristallklar jämfört med hur det lät på den tiden. Det är tajtare, snyggare arrangerat och jag tycks mig ana att Orange Sector har utvecklats på många plan sedan det begav sig. Detta med bedriften att inte tappa sin identitet och den berömda “röda tråden” på vägen.

Det första som slår mig är att Vorwärts nach weit” stundtals är ganska mörkt och atmosfäriskt och att bandet kryddat upp de monotona rytmerna och sedvanligt arga sånginsatsen, som liksom tidiare har inslag av både tyska och engelska, med en hel del nya grepp som passar perfekt i EBM-handsken anno 2013.

Ledmotivet Vorwärts nach weit” är ett mörkt och tungt nummer, den lite långsammare “Freak” med sin trasiga ledande synthslinga och innovativa inslag av rap är ett trevligt komplement till albumets övriga spår. Och tillsammans med den härligt blippiga “Geile Zeit” och de två avslutande spåren “Tränen in der tiefe” och “Frequenzangriff” så symboliserar det ganska bra hur jag vill ha mitt Orange Sector serverat.

Bandet har under senaste tiden varit lite anonyma för mig och jag har under några av bandens senaste album saknat riktigt starka låtar bakom de snygga arrangemangen och dansanta rytmerna. Vorwärts nach weit” innehåller förvisso fortfarande en hel bunt spår som jag gärna hoppar över och tillsammans med detta några lite fantasilösa upprepningar. Tolv spår kanske var i mesta laget och tillsammans med de fyra alternativa remixerna så blir öronen en smula trötta, men trots detta så är jag övertygad om att alla fans av oldschool-EBM kommer kunna ta till sig det mesta som levereras här.

Tracklist

01. Mein Kreuz (03:05)
02.
Vorwärts Nach Weit (03:52)
03.
Alles Dreht Sich Im Kreis (03:13)
04.
Take My Pain (02:06)
05.
John Kills (02:49)
06.
Volle Kraft Voraus (01:01)
07.
Der Maschinist (03:26)
08.
Geile Zeit (03:23)
09.
Life Is Fading Away (03:10)
10.
Freak (03:52)
11.
Tränen In Der Tiefe (03:30)
12.
Frequenzangriff (04:10)
13.
Mein Kreuz (Miniton Mix) (02:29)
14.
Vorwärts Nach Weit (Index Mix) (02:56)
15.
John Kills (Wellencocktail Remix) (03:24)
16.
Mein Kreuz (Skyla Vertex Remix) (03:23)