Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Rätten till sin identitet"

Rätten Till Sin Identitet släpper publikation

Tags: , ,


Arvsfondsprojektet Rätten Till Sin Identitet, även kallat RTSI, släppte i slutet av juni en publikation som tar upp ämnet om diskriminering av alternativa subkulturer. Denna PDF finns gratis för nedladdning på www.rtsi.se och innehåller berättelser från projektets deltagare.

RTSI startade den 1:a juli 2014 som ett initiativ för att förändra samhällets syn på alternativa subkulturer och att öppna upp för möjligheterna att lägga till “kulturell identitet och stil” i diskrimineringslagen, så personer med normbrytande kulturell identitet och stil, som idag blir vad man skulle kalla diskriminerad, också omfattas av lagen.

“Idag är det mer accepterat än för 10 år sedan att ha t.ex. tatueringar eller en annorlunda hårfärg, så vi ser att det går åt rätt håll. Men tyvärr går det inte snabbt nog. Än idag så blir människor trakasserade för deras klädstil, hårfärg och identitet och det finns även fall där personer blivit mördade på grund av det.” säger Kari Berg, Projektledare för Rätten Till Sin Identitet.

RTSI har under det senaste året jobbat tillsammans med ett ca 50-tal ungdomar som har fått prata och skriva om ämnet. Då det ofta är i yngre tonåren ens kulturella identitet börjar ta uttryck så var det viktigt att börja där och försöka hitta en bra struktur för att de skulle få berätta sina historier och efter ett års arbete så har nu materialet som deltagarna jobbat fram satts ihop till en publikation.

“Deltagarna i projektet RTSI har varit oerhört modiga som vågar berätta om sina erfarenheter, sina liv och sina tankar på ämnet.” fortsätter Kari.

Det är en bok full av tunga, personliga berättelser och konst som väcker frågor om hur det är att vara ung och ha en subkulturell identitet i samhället, vilka fördomar som de dagligen får utstå på grund av deras stil, deras identitet. Den tar upp deltagarnas egna berättelser om hur utanförskap på grund av sin stil upplevs och har visualiserats i allt från serier, foton och målningar till dikter, citat, texter och noveller. Detta är Sveriges första publikation av sin art, ett samlat initiativ som synliggör diskrimineringen mot subkulturer och som lyfter fram frågan i dagsljuset.

Men att ha en alternativ subkulturell stil är inte en “ungdomskultur”, det är något som växer med människor i hela ens liv. Och det är även därför många alternativa får höra att de ska växa upp och att det bara är en fas.

“Alla diskrimineringsgrunder uppkom för att någon en dag sa att det var nog. Att det var dags att förändra hur man såg på de som nu skyddas av lagen. Med publikation Våra Berättelser så säger vi att det är nog, att det är dags att acceptera att människor även kan klä sig olika utan att behöva bli misshandlade, trakasserade eller till och med mördade på grund av det.” avslutar Kari.

Läs mer om projektet på www.rtsi.se eller www.facebook.com/rtsi.se

Kari Berg projektledare i anti-diskrimineringsprojekt

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Musikern och soloartisten Kari Berg (känd från Chaos All Stars) har nu utöver sin kreativa artistiska sida även blivit projektledare för “Rätten till sin Identitet” (RTSI), det första projektet någonsin i Sverige som kommer att arbeta för att motverka diskriminering av subkulturer.

– Vi är oerhört tacksamma att Kulturens Bildningsverksamhet och Allmänna Arvsfonden trodde på idén, utan dem hade vi inte fått den stabila grund vi nu kan börja arbeta på för att förändra samhällets syn på de som har ett kulturuttryck som hittills inte skyddats i grundlagen. Berättar Kari Berg.

I samhället så finns det starka fördomar om hur alternativa (t.ex. synthare och gothare) personer är, fördomar som resulterar i utfrysning, särbehandling, mobbning och diskriminering, i värsta fall ännu värre. Internationellt har vi tyvärr sett fallen med Sophie Lancaster och West Memphis Three, i Sverige har vi sett bland annat det omtalade så kallade ”bankomatmordet”. Runtom på nätet finns grupper med initiativ och diskussion på området.

Projektet har under åratal funderats på och Kari är själv en av idégivarna till projektet. I början av 2014 skickades ansökan in och efter över ett halvårs väntan kom det efterlängtade beskedet. Bakom projektet står Sveriges nyaste studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Kulturföreningen Kretsen i Umeå och ett riksomfattande nätverk föreningar i genren samt Ung Media.

Grunden i projektet kommer från en grupp ungdomar, vilka också är huvudaktörerna i projektet. Deltagarna kommer under projekttiden att få berätta om sina erfarenheter om hur de upplevt och ser på diskrimineringen gentemot subkulturer, den diskriminering som strukturellt i samhället drabbar personer som valt en alternativ stil.

Under projektets andra år kommer artister inom dessa genrer få jobba med ungdomarnas berättelser för att få ge uttryck till dem. Resultatet av detta kommer sedan ges ut, bland annat som musikvideos och under tredje året bli en riksomfattande turné. Projektet kommer också resultera i material som kommer spridas i samhället för att påverka attityder och förändra.

– Jag har varit utsatt för många tråkiga saker i min uppväxt på grund av min klädstil, men jag har också haft turen att ha en fantastisk mamma som stöttat mig oavsett hur jag sett ut, något jag vet att inte alla haft turen att ha, säger Kari Berg.

Den 19-21 september kommer RTSI att ha en kick-off i Umeå för de ca 50-65 unga deltagare som blivit utvalda att delta, och det finns i skrivande stund fortfarande platser kvar om man vill ansöka. Det kommer bli workshops, föreläsningar och diskussioner men deltagarna får även chansen att gå på alternativfestivalen Uma Obscura på kvällarna.

– Just nu letar vi ungdomar under 26 år som känner att de är alternativa i sin stil. Främst har vi fokuserat på goth och synth som genrer då vi måste dra en linje någonstans så det inte blir för brett, men vi välkomnar även personer med andra subkulturella stilar att söka. Berättar Kari.

Programmet under Kick-offen är fullt av intressanta namn. Mest anmärkningsvärt är kanske att projektet gästas av ingen mindre än Sylvia Lancaster från Storbritannien, som kommer och berättar om sin dotter som blev mördad i vad som klassades som ett mord med “hatbrottskaraktär” och sin därpå följande kamp med att bygga The Sophie Lancaster Foundation som arbetar för att ändra vad som klassas som hatbrott och kämpa mot fördomarna.

Andra namnkunniga är t.ex. Morlocks frontfigur Johann Strauss som kommer hålla en föreläsning om den kreativa processen och Lina Reichwaldt som varit med och drivit festivalen Sunset Park i Umeå. En annan spännande aktör är Mirre Sennehed, klubbarrangör och författare, som var god vän med Pelle Nordkvist som blev mördad här i Sverige på grund av sin alternativa stil. Hon kommer berätta om sin bok hon skriver om Pelle och om synen på alternativa.

Projektet arbetar som sagt med unga i fokus men det har kommit frågor som belyst att det är ju inte bara ett ungdomsproblem med diskriminering för intresset för subkulturer har ingen ålder. – Vi vet att frågan i sig rör alla, ung som gammal, men projektet har medel för att arbeta med unga och därför kommer projektet att ha sitt fokus där, men det hindrar ingen äldre från att engagera sig och vara delaktig.

– Jag hoppas verkligen att detta projekt blir en grund för hela scenen att samarbeta för en förändring, säger Kari. Det är ett tydligt tecken i Sverige att våra genrers arrangörer runtom sällan får samma stöd som andra, att samhällsstrukturer begränsar friheten att ha sin identitet med en alternativ stil. Politiker och beslutsfattare saknar kunskap vilket leder till ett kanske omedvetet men systematiskt begränsande av subkulturer som ”fulkultur” som inte förtjänar att inkluderas. Vi är alla del av samhället och ska behandlas rättvist och med respekt för varandras kulturella identiteter. Vi vill förändra detta och RTSI är en spännande möjlighet för oss att göra skillnad.

Projektet RTSI har just startat men redan har massor av unga, föreningar, artister, klubbar och aktörer i scenen hört av sig.

– Jag hoppas att så många som möjligt hör av sig och visar sitt engagemang, för nu har vi chansen, säger Kari.

Läs mer på www.rtsi.se

Kari Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Joakim Jonsson