Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Rat Out"

Boar Alarm – “Conform to Decay”

Tags: , , , , , ,


Format: (Mini-album) CD, digital
Skivbolag: Riot Electronics
Releasedatum: 11 december 2016
Genre: Noise, industrial, experimental
Bandmedlemmar: Fredrik Djurfeldt
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

 

FacebookDiscogsBandcamp

(English version below)

Uttrycksfullt, experimentellt och udda

Severe Illusion– och Instans-bekantingen Fredrik Djurfelt, som även har släppt musik under monikers som AnalfabetismKnös och Vanvård, presenterar nu det första albumet med sitt nya noise/industrial-projekt Boar Alarm.

“Conform to Decay” lämnar ingen som helst pardon och albumet river tag ordentligt om trumhinnorna när Fredriks hårt distade röst placeras ovanpå komplexa oljudsmattor och tunga trasigt distade rytmer.

Trots bara sex spår så blir det dock lite för mycket för mig i sin helhet och jag avnjuter det helst uppdelat. Kanske hade jag önskat något eller ett par andrum och lite fler detaljer att utforska i ljudbilden. Det blir helt enkelt lite för avskalat och för oljudsfyllt. Jag saknar en del finess i de tunga rytmerna för att det skall kunna greppa tag ordentligt, även om känslorna som Fredrik vill förmedla å andra sidan i och med detta blir desto starkare. Bäst gillar jag den smattrande och skruvade “3rd Floor” och den blytungt maskinella “Rat Out”.

Som den svenska akten Kopfer Kat en gång uttalade: “Det gör lite ont i öronen, men det gör gott för själen”. Därmed bör fans av uttrycksfull, experimentell och udda noise/industrial definitivt kolla upp Fredriks senaste skapelse Boar Alarm.

Tracklist

01. Discontent (03:34)
02. 3rd Blood (03:34)
03. Rat Out (03:16)
04. Braineaters (Hand In Hand) (03:54)
05. No Rotation (03:54)
06. Drive (03:18)

(English version below)

Expressive, experimental and odd

Severe illusion– and Instans-acquaintance Fredrik Djurfelt, who has also released music under monikers like AnalfabetismKnös and Vanvård, now presents the first album with his new noise/industrial project Boar Alarm.

“Conform to Decay” leaves absolutely no mercy and the album makes a massive impact on your eardrums when Fredrik‘s hard distorted voice is placed on top of complex soundcarpets of noise and heavy broken distorted rhythms.

Although only six tracks in length, it becomes a bit too much for me as a whole and I must say I prefer it only partly. Maybe I would have liked a few breathers among the tracks and some more details to explore. It simply becomes too stripped down and noise-filled. I lack some finesse in the heavy rhythms to make me hooked more, even though the emotions Fredrik wants to express becomes very strong delivered in this certain manner. The clattering and screwed “3rd Floor” and the very heavy mechanical “Rat Out” are the ones I like best.

As the Swedish act Kopfer Kat once stated: “It makes your ears hurt a little, but it makes good for the soul”. With this said, fans of expressive, experimental and odd noise/industrial should definitely check out Frederik‘s latest creation Boar Alarm.