Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Radiant"

Iris – “Six”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, digital, deluxe edition**
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 23 augusti 2019
Genre: Synthpop, synthrock
Bandmedlemmar: Reagan Jones, Andrew Sega
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloud

(English version below)

Uppdaterat sound adderar dynamik till starka kompositioner

Iris tog stora delar av scenen med storm när de släppte Radiant 2014 och nu är den amerikanska duon med Reagan Jones och Andrew Sega tillbaka med det som, precis som titeln antyder, blir bandets sjätte fullängdare i ordningen.

Six adderar stilfulla och diskreta gitarrer till duons eleganta och moderna elektroniska pop-formula i ett ljudlandskap där den kristallklara, luftiga och bomulls-mjuka bubblan av detaljer och breda reverb omger de starka melodierna. Iris hämtar influenser från både new wave och shoegaze och albumet är en naturlig vidareutveckling av deras koncept där kompositionerna, trots sin fullmatade densitet, aldrig upplevs grötiga eller svårlyssnade.

Retrodoftande synthar mixas med moderna detaljer och låtarna har genomgående substantiella och genomarbetade teman och budskap, något som albumets kanske starkaste trio “Silent”, “Speak Out” och “One Kind” verkligen visar prov på. Den sistnämnda levererar det viktiga budskapet att vi alla behöver dra vårt strå till stacken och ta oss ur det ibland till synes evighetslånga mörkret fyllt av hat som vår värld just nu befinner sig i och komma ihåg att vi faktiskt är en och samma sort som lever under samma sol.

Gitarrinslag inom elektronisk popmusik är ibland ett hett debattämne, som snabbt kan få rynkorna i pannan på alla bakåtsträvande synth-purister att bli än djupare än vanligt. Men i Iris fall så blir den debatten tämligen kortlivad om du frågar mig, då det uppdaterade soundet på Six verkligen tillför ytterligare dynamik till deras kompositioner. Den duktige sångaren Reagan Jones fortsätter att visa prov på god bredd i sina vokala insatser i allt ifrån den electro-rockiga och Gary Numan-vibrerande “Joy Kill” till den avslutande balladen “Out Of My Mind”, där hans inlevelsefulla och känslostarka stämma sällskapar med ett par vackra gitarrslingor.

Att Iris skulle kunna toppa det senaste mästerverket Radiant hade kanske varit för mycket begärt men jag har inte det minsta tvivel när det kommer till att framhålla Six som en av årets absoluta höjdpunkter i genren.

Tracklist

Bildresultat för iris six band pic

01. Third Strike (03:38)
02. Joy Kill (04:22)
03. Feeder (03:22)
04. Silent (03:52)
05. Speak Out (04:07)
06. Pure White Snow (04:40)
07. Sundowner (04:38)
08. Take The Pain (04:10)
09. One Kind (04:42)
10. Final Fate (03:27)
11. Out of my Mind (04:29)
12. Right Before My Eyes (04:08)**
13. Back to Life (03:05)**
14. I Wanna Be Adored (03:55)**
15. Take the Pain (Mesh remix) (05:11)**
16. Third Strike (Neuroticfish remix) (03:59)**
17. Take the Pain (Solar Fake remix) (04:40)**
18. Price I Have to Pay (03:16)**

(English version below)

Updated sound ads dynamics to great compositions

Iris really took big parts of the scene by storm when they released Radiant back in 2014 and the American duo with Reagan Jones and Andrew Sega are now back with, like the title implies, the band’s sixth album in order.

Six adds stylish and discreet guitars to the duo’s elegant and modern electronic pop formula in a soundscape where the crystal clear, airy and cotton soft bubble of details and wide reverbs surrounds their strong melodies. Iris draws influences from both new wave and shoegaze and the album comes off as a quite logical development of their concept where the compositions, despite their full density, never feels mushy or hard to listen to.

Retro-scented synths are mixed with more modern details and the songs comes with consistently substantial and elaborated themes and messages, something that the album’s perhaps strongest trio of tracks “Silent”, “Speak Out” and “One Kind” really puts on display. The latter delivers the important message that we all need to pull our straw to the stack to get away from the current often dark and evil state that our world is in, filled with hatred and remember that we’re all the same species that lives under the same sun.

Guitars in electronic pop music is sometimes a hot topic of debate that can quickly make the wrinkles in the forehead of the electro purists appear even deeper than usual. But in Iris‘ case, that debate gets pretty short-lived if you’re asking me, as the updated sound on Six really adds further dynamics to their compositions. The talented Reagan Jones continues to put a great width of qualities in his vocal efforts on display, from the electro-rock driven and Gary Numan-vibrating “Joy Kill” to the emotionally melancholic closing ballad “Out Of My Mind” where his empathetic and emotional voice is accompanied by a couple of beautiful guitar loops.

That Iris would top their latest masterpiece Radiant might have been too much to ask, but I don’t have the slightest hesitation when it comes to regarding Six as one of this year’s definite highlights of the genre.

Iris – “Radiant”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital**, Box**, Box**
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 24 oktober 2014
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Reagan Jones, Andrew Sega
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloud

(English version below)

Storslagen, elegant och vacker

Efter en första aptitretande tvåspårssingel (som delades med tyska Seabound och släpptes under bandets gemensamma turné förra året) så är nu Amerikanska Iris tillbaka med bandets sjätte fullängdare “Radiant”.

Drygt fyra år har passerat sedan man gjorde den senaste inteckningen i diskografin med den något lågmälda “Blacklight” som släpptes under Infacted Recordings-flagg 2010 och den Texas/New York-baserade duon, med Andrew Sega och Reagan Jones, har genomgått mycket sedan man debuterade med “Disconnect” för femton år sedan.

Även om soundet har förändrats en hel del sedan man slog igenom med hiten “Annie, Would I Lie to You” (under bandnamnet Forgiving Iris 1995) och skapade kaos på de alternativa dansgolven med clubversioner av “Sorrow Expert” och “You’re the Answer” i början av millenniet så är det lika mycket som består: Reagan Jones kraftfulla, klagande och välljudande stämma är lika unik nu som då och melodierna och arrangemangen liksom låttexterna är fortfarande lika originella.

Intensiteten och drivet som jag saknade mycket av på “Blacklight” infinner sig nästan omgående på “Radiant”. Den lyckas vara kraftfull och storslagen men på samma gång elegant, spröd och på sina ställen blödande vacker. Ljudbilden, alltsom oftast tjock och välmatad, där harmonier och melodier tillsammans med kraftfulla reverb och filter bygger upp storslagen elektronisk pop. Synthpop för de stora arenorna som Iris borde förtjäna vid det här laget.

Vackra midtempoballader som “Wayseer”“Sound Becomes Waves” och den avslutande “Life in a Forest” får mig att rysa av välbehag. Och när dessa sedan möter sina motpoler i slagkraftiga hits som “Phenom”“Clear” och “Cries of Insanity” och något mörkare nummer i stil med “Don’t Cry” så är det perfekta ett faktum.

Iris har inte låtit så här bra på mycket länge.

Obs! Utöver den ordinarie 11-spårs utgåvan och två begränsade boxutgåvor (där den ena utöver en extra CD-EP även inkluderar albumet på vinyl) så levereras “Radiant” även i en 16-spårs (digital) deluxeutgåva som utöver ett tre remixer även inkluderar de två exklusiva låtarna “Sing, Dark Choir” och “Inside We All are One”.

10/10 KLASSIKER!

 Tracklist

iris

01. Another Way (03:09)
02. Phenom (04:05)
03. Wayseer (04:13)
04. In The Clear (03:46)
05. Sound Becomes Waves (07:09)
06. Don’t Cry (04:29)
07. Infinite Yonder (04:13)
08. Cries Of Insanity (03:44)
09. Rewired (03:21)
10. Sight Unseen (03:18)
11. Life In A Forest (03:37)
12. Phenom (Club Mix) (06:08) **
13. Phenom (Celestial Mix) (06:14) **
14. Wayseer (Extended) (05:45) **
15. Sing, Dark Choir (03:44) **
16. Inside We All Are One (05:09) **

 

(English version below)

Magnificent, elegant and beautiful

After a first appetizing two track-single (which was shared with German Seabound and released during the bands joint tour last year) Americans Iris are now back with the band’s sixth full-length album “Radiant”.

More than four years have passed since the last discography check-in was made with the somewhat low-key “Blacklight” which was released under Infacted Recordings-flag in 2010 and the now Texas/New York-based duo with Andrew Sega and Reagan Jones, has gone through a lot since they debuted with “Disconnect” fifteen years ago.

Although the sound has changed a lot since the breakthrough with the hit “Annie, Would I Lie to You” (as Forgiving Iris 1995) and when they created chaos on the alternative dance floors with alternative club-versions of “Sorrow Expert” and “You’re the Answer” in the beginning of the millenium it still comprises the same: Reagan Jones powerful, plaintive and melodious voice is as unique now as then, and the melodies and arrangements as well as the lyrics are still as original.

The intensity and drive I was somewhat missing a lot on “Blacklight” arises almost immediately on “Radiant”. It manages to be powerful and magnificent, but at the same time elegant, crisp and in places bleeding beautiful. The soundstage, most of the times thick and well fed, where the harmonies and melodies with powerful reverbs and filters builds grandiose electronic pop. Synthpop for the large arenas were Iris belongs by now.

Beautiful mid-tempo ballads like “Wayseer”, “Sound Becomes Waves” and the concluding “Life in a Forest” makes me shiver with pleasure. And then when they meet their opposites in impactful hits like “Phenom”, “Clear” and “Cries of Insanity” and the slightly darker numbers like “Don’t Cry”, the perfect is a fact.

Iris has not sounded this good in a very long time.

 

Xenturion Prime – “Mecha Rising”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: Progress Productions
Releasedatum: 16 juni 2014
Genre: Synthpopelectropop, futurepop
Bandmedlemmar: Bjørn Marius Borg, Hasse Mattsson
Land: Sverige/Norge
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Code 64-duo i uppdaterad och välljudande kraftkostym

Efter Christian Espelands avhopp under det förra året så återvände den kvarvarande Code 64-duon, med sångaren Björn Marius Borg och (den numera Oslo-baserade) Hasse Mattsson, under den nya monikern Xenturion Prime med det första singelsläppet “Rise” i höstas.

Att den kvarvarande duon, via det nya bandnamnet, har haft syftet att sätta en allt tydligare science-fiction-prägel på vad de själva har valt att kalla för powersynth står snabbt klart när de nu levererar debutalbumet “Mecha Rising”.

Bandets typiskt breda, sprudlande och atmosfäriska fullmatande ljudlandskap med en mix av synthpop, futurepop liksom trance och technovibbarna man har gett oss mycket av tidigare har nu även fått sällskap av några intressanta flirtar med EBM liksom ett par spår med mer grovhuggna och skitigt industriella anslag.

“Rise” liksom den andra halvans “Skyline” och “Elite” är några av exemplen på just detta med sina snabba basgångar, grovhuggna rytmer och distade sångpartier medan “Transmissions”“Second Nature”“Voyagers” och den smått fantastiska, nästa sju och en halv minut långa “Radiant” med det härliga chip-baserade introt alla är ytterst starka spår med ett uppdaterat sound som utgår från en ljudpalett vi väl känner igen från Code 64. Utöver detta levererar man även den starka electroballaden “Realms” som, utöver en riktigt stark sånginsats, innehåller flera fantastiska delmoment.

“Mecha Rising” är liksom Code 64 Manifest-vinnande succéalbum “Trialogue” (från 2010) uppbyggt som ett konceptalbum som, trots en lätt avsaknad av de direkta hitlåtarna som återfanns i större skala på “Trialogue”, är en mycket stark och väl sammansatt fullängdare.

Låtmaterialet måhända inte är riktigt lika genomgående starkt den här gången. Men den uppdaterade och i sammanhanget härligt fräscha och nyskapande ljudbilden väger upp och gör albumet till rent och skärt örongodis som är svårt att tröttna på i första laget.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

01. Mecha (03:42)
02. Rise (04:01)
03. Transmissions (04:04)
04. Second Nature (06:06)
05. Radiant (07:27)
06. Vermilion (04:23)
07. Voyagers (05:52)
08. Realms (04:29)
09. Ignition/Power Up (04:26)
10. Skyline (07:16)
11. Elite (05:25)
12. Beyond Infinity (03:01)

 

Tracklist Bonus Disc **

01. Elite (Essence Of Mind RMX)
02. Makrowave
03. Radiant (SIDelicious RMX by HasseM)
04. Elite (Hell Sector Remix)
05. Vermilion (3×0 Cosmos RMX)
06. United

 

Code 64-duo in updated and sonorous powersuit

After Christian Espeland’s exit from Code 64 last year, the remaining duo with vocalist Björn Marius Borg and the (now Oslo-based) swede Hasse Mattsson, returned under the new moniker Xenturion Prime with the first single “Rise” last fall.

And that the remaining duo under the new bandname clearly has had the aim to increase their science-fiction theme on what the band themselves have chosen to label powersynth is quite obvious when they now deliver their debut album “Mecha Rising”.

The band’s typically wide, exuberant and atmospheric thick soundscapes with a mix of synthpop, futurepop aswell as trance and techno they have given us alot of in the past has now been joined by some interesting flirts with EBM as well as a couple of tracks with more crude and dirty industrial grants.

“Rise” as the second half’s “Skyline” and “Elite” are some of the examples of just that with their fast basslines, rough-hewn rhythms and distorted vocals while “Transmission”, “Second Nature”, “Voyager” and the somewhat fantastic, almost seven and a half minutes-long “Radiant” with the glorious chip-based intro are all extremely strong tracks with an updated sound emanating from a sound palette wellknown from Code 64. Apart from this, they also include the strong electro ballad “Realms” that, in addition to a really strong vocal performance, contains several amazing parts.

“Mecha Rising” is like Code 64’s Manifest Awards-winning hit album “Trialogue” (from 2010) built as a concept album which, despite a slight lack of direct hit songs that were found on a larger scale on “Trialogue” is very strong and well composed.

The songs might not be quite as consistently strong this time. But the updated and in context delightfully fresh and innovative sound image weighs up and makes this album to pure and simple ear candy that is hard to get tired of.

Swedish Electro Scene presenterar “Swedish Electro Vol. 2”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Efter att ha gjort stor succé med samlingen “Swedish Electro Vol. 1” förra vintern så följer nu facebook-fenomenet (gruppen) Swedish Electro Scene, som startades (och administreras)  av greken Nikos Konstantinou, upp med en andra volym av samlingen.

“Swedish Electro Vol. 2” släpps den 15 december och innehåller tidigare outgivna spår/remixer från:

#366: A Life Lived, Andy PlanckArachnophobiasArt FactAsfaltAtari CowboyChaos All StarsCryoDenormalDpointElectro ActFatal CasualtiesHenric de la Cour, International, Kite, Liebe, Machinista, Mechatronic, NeurobashNude LibrariansOpticThe PhistolsRadiantRo 13Sad Sad ZooSine CitySocial AmbitionsSteelberry ClonesThat SecretThe Pain MachineryTrain to SpainVladimir From Vostok och Wolf Dragonard.

Lyssna på smakproven nedan och håll koll på släppet via facebookeventet här:

https://www.facebook.com/events/407760976018420/

I samband med släppet arrangeras även ett releaseparty på Bunker Bar i Stockholm den 21 december!

Radiant – “Lifeline”

Tags: , , , ,


Ny låt från svenska Radiant. Enjoy!

Night Before Ascension – Del 2: Magnus Gladén (foto och intervju)

Tags: , , , , , , , , ,


Psyche’s livespelning på Nalen/Alcazar (Club Rotor) den 12 maj 2010, var på många sätt unik. En speciell medverkan gjorde det extra speciellt.

ElektroSkull’s Jens Atterstrand tog ett snack med Magnus Gladén som var den stora bidragande orsaken till att det blev på det viset, under den där magiska kvällen i maj..

ElektroSkull: Hej Magnus! Du har ju gjort en massa saker tidigare. Kan du berätta lite kort om det, och lite mer om  dig själv?

Magnus: Hej Jens! Nja, massor är nog överdrivit! Jag var 13 år och köpte min första synt genom att dela ut direktreklam under ett år och det var då allt började. I gymnasiet startade jag och två klasskamrater ett syntpopband som hette Vision, där jag var sångare och låtskrivare. Vi hade några spelningar bl.a på anrika Studion i Stockholm. Helt plötsligt fanns det massor av grupper som hette något med Vision så 1997 bytte vi namn till The Mourning After. Vi släppte en EP 1999 och 2002 fick vi möjligheten att åka på turné till USA och Mexico, men två veckor innan vi skulle åka splittrades vi tyvärr.

Efter det har jag mest gjort musik för mig själv, för att det gör mig glad och rensar hjärnan ifrån stress. 2007 frågade Lars Blomstrand, och Theresa Hagberg i electrorock bandet Radiant om jag ville bli deras livekeybordist. När vi började arbeta med låtarna funkade det så bra ihop att dom frågade om jag ville vara i Radiant fullt ut. Theresa sjunger och skriver texter, Lasse spelar gitarr, keyboard, samt är väldigt duktig ljudtekniker som jag lärt mig mycket av. Själv spelar jag klaviatur, kommer på melodier, ljud m.m.

Psyche med Magnus Gladén, Live i Stockholm, Nalen/Alcazar (Club Rotor) 2010-05-12

Foto: Diana Malm

ElektroSkull: Den 12 Maj 2010, på Club Rotors arrangemang av livespelningen med Psyche, så hände något väldigt unikt. Kan du berätta mer om vad som hände och bakgrunden till att det blev så?

Magnus: Jo, unikt blev det allt! Jag fick reda på detta ganska sent. Tvåveckor innan spelningen kontaktade Karl Lindberg mig och frågade om jag ville vara live keyboardist åt Psyche. Först var jag tveksam p.g.a. tiden men Karl sa att det bara var playback så jag tackade ja. Nu blev det ju inte så, Darrin ville att jag skulle spela live, och då kunde jag inte backa ur. Han skickade mig en setlist samt 20 låtar i mp3-format.

Det var bara att börja öva. Inte bara lära sig melodier, utan även skapa ljud, tar mer tid än vad man tror faktiskt. Jag hade verkligen jätte roligt och kom på egna melodier till många av låtarna. När jag tyckte jag var klar med en låt spelade jag in mig själv ovanpå hans låt och skickade det som mp3 till Darrin för feedback. Han är otroligt ödmjuk och snäll, och tyckte det jag gjorde var bra så jag fick fortsätta köra mina egna grejer. Jag hade lite problem med The Crawler som i min version var instrumental med bara trummor. Där blev det ett par versioner men natten innan spelningen kom jag på grejer att spela. I tio dagar höll vi på så där, jag skickade låtar och fick feedback. Jag spelade till två på natten på vardagar och till fem på helgerna. Grannarna var nog inte så glada, jag spelade med lurar men dansade medan jag övade för jag hade så roligt! Lite kul är att första gången Darrin och jag sågs var precis innan sound check. Där berättade Darrin att vissa av låtarna var kortare eller längre om dom jag övat till. På vår 20 minuter korta sound check övade vi tillsammans för första gången på låtarna som var annorlunda. Så har jag aldrig repat innan ett gig!

Psyche, Live i Stockholm, Nalen/Alcazar (Club Rotor) 2010-05-12. Foto: Diana Malm

(Magnus Gladén på keyboard.)

ElektroSkull: Hur har ditt framträdande tagits emot, och har det lett till något annat?

Magnus: Jag tror det gick bra, och att publiken inte blev allt för besviken på att Psyche’s ordinarie keyboardist tyvärr inte kunde komma. Jag och Darrin hade i alla fall väldigt roligt på scen, och hoppas att vi kunde sprida den glädjen. Han är som sagt otroligt trevlig, rolig och enkel att ha att göra med, så jag bara njöt av stunden. Om det har lett till nått annat. Nja jag kommer fortfarande inte förbi inneställenas köer! (Red. anm: Nej du Magnus, det gör inte vi hårt arbetande skribenter heller! *skratt*) Nej, ärligt talat, jag har en grej på gång, men det är för tidigt att säga nått än. Vi får se hur det går och om det kan bli något av det.

ElektroSkull: Status på ditt eget musikskapande? Hur ligger landet? Kan vi få höra något snart igen på skiva? Radiant? Nya projekt? The Mourning After? (Red. anm: The Mourning After rullar fortfarande i mina högtalare då och då! Sådeså!)

Magnus: Mitt eget musikskapande har legat nere då jag flyttat. För ett år sedan började jag äntligen bygga upp min studio igen och tack vare Lars har den blivit så mycket bättre. Nu är den 90% klar, och det går att spela in, jag skriver låtar igen som är tänkta till Radiant. Lars bygger också om sin studio men när den är klar har vi två studios med lite olika inriktning, min mera inriktad på analogsynthar och Lars på coola vintage effekter, gitarrer och ett Trident Series 80 bord m.m. På så vis kan vi arbeta väldigt effektivt. Målet med Radiant är självklart att släppa en egen CD men vi har varit med på samlingar i USA. Jonas Sjöström (Red. anm: i synthpopbandet La Dolce Vita) har frågat om jag kan tänka mig hjälpa honom producera deras nya låtar. Detta är något  som ska bli väldigt roligt då jag gillar själva inspelning/mix delen av att skapa musik. Sedan är det en bonus att han varit min idol när han lirade i Restricted Area. Jonas är otroligt duktig på att skapa catchy syntmelodier, och ljud. Jag har lärt mig mycket av honom när det gäller att skruva på analogsyntar. Sedan har jag det andra projektet som är förtidigt att tala om. Jag har börjat arbeta med det, och det går bra.

Psyche med Magnus Gladén, Live i Stockholm, Nalen/Alcazar (Club Rotor) 2010-05-12

Foto: Diana Malm

ElektroSkull: Vad är din syn på synthscenen idag, framförallt i Stockholm när det gäller klubbar, konserter och andra relaterade arrangemang?

Magnus: Alltså det har hänt mycket sedan jag började. Då hade vi 4 spårs rullbandare, senare Atari Falcon och idag har man hela studion i en laptop. Allt är så mycket enklare för unga musiker. Jag är fortfarande såld på hardware och är stamkund på Ebay! Det finns så sjukt mycket bra nya band i alla grenar inom synthen. Det märks verkligen på antalet klubbar och konserter. Man kan ju i princip gå ut varje dag  i Stockholm och gå på nått syntrelaterat. Så var det inte på 90 talet, eller i början av 2000 talet, då var det södra Sverige som gällde. Jätte kul!

ElektroSkull: Vi behöver ju inte sticka under stol med att du haft en del internkontakt åtminstone med en av oss på ElektroSkull innan vi ens satte igång. Vad tycker du om det vi har gjort så här långt, och vad skulle du som läsare av sidan gärna se mer av?

Magnus: Jag tycker ni har gjort ett jätte bra arbete, sidan är snygg och enkel att navigera runt i. Allt man behöver veta när det gäller synthscenen samlat på en sida! Något som skulle vara bra är en avdelning med vad som händer i resten av synthvärlden. Typ aktuella klubbar/spelningar i Tyskland. Jätte arbete men det skulle underlätta när man är ute och
reser!

ElektroSkull – Synthportalen tackar för intervjun, och passar på att önska Magnus stort lycka till med kommande projekt, och hoppas på ett snart återseende!