Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Pyrroline"

tEaR!dOwN – “Shades of Apathy”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedatum: 18 december 2017
Genre: Electro-industrial, dark electro
Bandmedlemmar: Oliver Spring, Nico Scharlock
Land: Schweiz
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Ett starkt inslag i genren

Smack, boom, bang! Efter ett par teasers under hösten är det nu äntligen här. Electro-industrial duon tEaR!dOwNs efterlängtade tredje fullängdare “The Shades of Apathy”.

I sann EAR-anda, packat till bristningsgränsen (inklusive tre bonusremixer signerade The Psychic Force, Pyrroline och kFactor) så levererar nu duon bestående av Nerve Conflict-,  Nine Seconds– och Sleepwalk-bekantingen Oliver Spring och Nico “Charly” Scharlock ett album inspirerat av (för alla er som är bevandrade) lättlokaliserade fornstora hjältar från båda sidorna av Atlanten.

“Shades of Apathy” serveras ett antal mörka electro- och electro-industriella skapelser med utgångspunkten i den klassiska skolan och samtliga inkluderar en stor del av de där fina detaljerna som vi alla efterfrågar. Stämningsskapande intros, outros och mellanspel placeras i en modern och proffsig produktion som är både sammetslen och harmonisk men på samma gång dissonant, mörk och hårdslående.

En av styrkorna på albumet är den ständigt närvarande kontrasten där vackra stråkarrangemang toppas med snygga ledsynthar och små inslag av både akustiskt piano och andra ljud som sedan skickas rakt in i en välkonstruerad och tjock barrikad av analoga basgångar, effekter, samplingar och oljud. Konceptet fungerar ypperligt i det dystopiska ljudlandskap där tEaR!dOwNs mörka, personliga och välskrivna berättelser utspelar sig alltmedan de med hjälp av lager på lager bygger upp en stor bubbla av mikrodetaljer för alla att upptäcka.

Att finna någonting att kritisera kräver att man gräver relativt djupt. Men om jag skall nämna något så är det att de vokala insatserna dippar på några få ställen och att albumet innehåller vad som skulle kunna uppfattas som ett par upprepningar längs vägen. Detta är dock petitesser i sammanhanget och det vägs också upp av den genomtänkta sammansättningen som gör albumet i sin helhet till ett långt och mörkt soundtrack snarare än en spretig samling av enskilda hits.

Mina tre favoritspår radas upp i mittpartiet. De refrängstarka “Mirror” och “Skin” är båda två väldigt dansanta exempel som skulle vända upp och ner på vilket mörkt dansgolv som helst. Den tunga och atmosfäriska “Pathfinder” får mig sedan att tänka på Front Line Assemblys mellantempoklassiker “Infra Red Combat” och dessutom att längta efter att få se en hårdslående batterist leverera trumrytmen ovanpå den vobblande basgången på en livescen omgiven av rök.

När det kommer remixerna så är alla som förväntas av hög kaliber. Allra bäst gillar jag The Psychic Forces avskalade och uppsnabbade tolkning av “Pathfinder” som verkligen lyckas med att plocka fram basgången och melodierna på ett bra sätt.

“Shades of Apathy” är ett av förra årets starkare inslag i den nya vågen av musik i den här genren som just nu sköljer över oss i en relativt stabil stridande ström från flera håll och dess sammansättning och proffsiga produktion gör det också väldigt långlivat.

Tracklist

01. Apathy Part 1 (01:24)
02. Apathy Part 2 (04:28)
03. My World (04:58)
04. Rivers (05:07)
05. Mirror (05:02)
06. Skin (04:19)
07. Pathfinder (04:42)
08. Desire Machine (05:32)
09. Across The Sky (04:50)
10. Shades (04:23)
11. Addiction (05:35)
12. Apathy Part 3 (04:55)
13. Pathfinder (Rmx By The Psychic Force) (05:16)
14. My World (Rmx By Pyrroline) (04:57)
15. Mirror (Rmx By kFactor) (09:10)

(English version below)

A strong input in the genre

Smack, boom, bang! After a couple of teasers during the fall, it’s finally here. Electro-industrial duo tEaR!DOwN’s long-awaited third full-length “The Shades of Apathy”.

In true EAR spirit and packed to the burst limit (including three bonus remixes by The Psychic Force, Pyrroline and kFactor) the duo with Nerve Conflict-, Nine Seconds– and Sleepwalk-acquaintance Oliver Spring and Nico “Charly” Scharlock delivers an album inspired by (for all of you who knows) easily located heroes from both sides of the Atlantic.

“Shades of Apathy” offers a number of dark electro and electro industrial creations made from a classic foundation including a great deal of the fine details that we all request. Mood-creating intros, outros and interludes are placed in a modern and professional production that is both velvety and harmonious but at the same time dissonant, dark and hard-hitting.

One of the strengths of the album is the ever-present contrast, where beautiful string arrangements are spiced up with nice leadsynths and small elements of both acoustic piano and other sounds and then sent straight into a well-constructed and thick barricade of analogue basslines, effects, samples and noise. The concept works superbly in the dystopian soundscape in wich tEaR!DOwN’s dark, personal and well-written stories take place while they’re constructing a big bubble of micro-details for everyone to discover.

Finding something to criticize requires that you dig deeply. But if I should mention something, the vocal qualities dips in a few places here and there and the album also containts what could be perceived as a couple of repetitions along the way. However, this is petitions in the context, and it the thoughtful composition easily makes up for that and it constructs the album in its entirety as long and dark soundtrack rather than a sparse collection of individual hits.

My three favorite tracks all appear in the middle. “Mirror” and “Skin” with their strong choruses are both quite dazzling examples that would turn any dark dancefloor completely upside down. The heavy and atmospheric “Pathfinder” then reminds me of Front Line Assembly’s mid-tempo classic “Infrared Red Combat”, and in addition to that also makes me longing to watch a hard-hitting batterist deliver the drum rhyme on top of the vibrating bassline on a live stage surrounded by smoke.

When it comes to the remixes, all of them are as expected of a high caliber. However, The Psychic Force’s scaled-down uptempo interpretation of “Pathfinder” is my favourite as it really succeeds in picking up the bassline and melodies in a good way.

“Shades of Apathy” is one of last year’s stronger outputs in this new wave of music in this genre which now is flowing over us in a steady stream from several directions. Its composition as a whole and professional production also makes it very long-lasting.

Pyrroline – “In the Dawn of Freedom”

Tags: , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Electro Aggression Records
Releasedatum: 27 juni 2017
Genre: Electro-industrial, Dark electro
Bandmedlemmar: Arnte, Schmoun
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

(English version below)

Gammal elektro möter modern aggression

Tyska duon Pyrroline släppte i juni deras tredje album på amerikanska skivbolaget Electro Aggression Records, som även arbetar med artister som Object, kFactor, Terminal State m.fl. Då det handlar om EAR så vet vi att vi kan förvänta oss mörk aggressiv electro med vibbar från förra århundradet.

Tempot på “In the Dawn of Freedom” är överlag lågt med svepande stråkar och sorgsna bakgrundskörer. Ibland skruvas intensiteten upp till nyss nämnda Object-nivå och blir riktigt intressant, som på andra spåret “Maria” som lånar skamlöst från “Mechanical Man” från TV-spelet Command & Conquer och dess soundtrack från 1995.

Och visst är det 90-talet som hälsar på i detta “Old School Electro”-albumsläpp från EAR. Tyvärr får väl det även gälla sånginsatserna på spåret “With You” som inte kan bestämma sig för om det ska vara en Backstreet Boys-ballad eller en Covenant-dänga från samma tidsperiod, även om slutresultatet tyvärr ligger närmare det förstnämnda. Den distade sången på övriga spår låter i princip likartat och känns oengagerad.

Ambitionen att dels inkludera spår med skönsång och dels helt instrumentala sådana är logisk, men känns mer som en slaviskt följd produktionsmall än helhjärtade försök till originella spår, även om “A Story for You” är trevlig att lyssna på.

De tre avslutande remix-spåren är intressanta tolkningar av originalen där Soillodge’s remix av “Nothing to Lose” står ut som den bästa.

De största problemen med detta album är det låga tempot – utan att vara atmosfäriskt, det aggressiva tonläget utan att vara snabbt eller tungt, samt ambitionen att vara originell utan att engagera. Utöver det är “In the Dawn of Freedom” ett stabilt album med bra produktionsvärde.

Bästa spår: “Maria”

 

 

Tracklist

01. One People (05:43)
02. Maria (04:39)
03. Fellow Passenger (04:55)
04. Nothing To Lose (06:41)
05. Your Apathy (04:25)
06. Divine Revelation (04:16)
07. Dismantled Society (04:47)
08. A Story For You (05:06)
09. With You (Feat. Emdezet) (04:13)
10. Vukovar (04:53)
11. Succeed (05:02)
12. End Of The Path (04:14)
13. Nikad Zaboraviti (03:23)
14. Lights Out (04:17)
15. Divine Revelation (Rebloom Remix By One Eye Wanders) (04:09)
16. One People (Remix By kFactor) (06:59)
17. Nothing To Lose (Remix By Soillodge) (06:39)

(English version below)

Old electro meets modern aggression

The german duo Pyrroline released their third album in June on the american label Electro Aggression Records, that also harbours acts like Object, kFactor and Terminal State among others. When it comes to EAR you know you can expect dark aggressive electro with vibes from the past century.

The tempo on “In the Dawn of Freedom” is low in general with sweeping strings and mellow chants. Sometimes the intensity is cranked up to Object-level and turns out really interesting. Like on the second track ”Maria” that rips off ”Mechanical Man” from the game Command & Conquer and its soundtrack from 1995.

And it truly is the nineties that comes to visit on this ”Old School Electro”-release from EAR. Unfortunately that also applies to the vocal arrangements on the track ”With You” that can’t decide if it’s going to be a Backstreet Boys-ballad or a Covenant-floorfiller from the same time period. The result however is closer to the first amentioned. The distorted vocals on the other tracks are similiar in style and sound uncommited.

It can seem ambitious and logical to include tracks with clean vocals and completely instrumental tracks, but if feels more like a production template than a wholly hearted attempt to be original, although “A Story for You” is pretty easy on the ears.

The three finishing remix-tracks are interesting interpretations of the originals, where Soillodge’s remix of ”Nothing to Lose” comes out as the strongest.

The biggest problems with this album is the lack of tempo, despite not being atmospheric, the aggressive appearance without being neither fast nor harsh, likewise trying to be original but fail to commit. Other than that “In the Dawn of Freedom” is a solid album with good production values.

Best track: ”Maria”

Nyheter i korthet: 2013-02-27

Tags: , , , , , , ,


Henric De La Cour arbetar på uppföljaren till det hyllade självbetitlade debutalbumet från 2011. Albumet heter “Mandrills” och det är i nuläget oklart när det finns i närmsta skivbutik. Några av de avslöjade spåren är: “Rust on Rust”, “Shark”, “Blackie Lawless” och “Hank Psycho”. Han är även bokad till den tyska Gothfestivalen Wave Gotik Treffen i maj i år.

Ladytronsångerskan Helen Marnie planerar att släppa ett soloalbum någon gång i år. En 7″ EP har släppts via siten PledgeMusic och du kan skaffa den här. PledgeMusic är en sida där fans kan stötta artisterna ekonomiskt eller på annat sätt hjälpa till och få exklusiva erbjudanden tillbaka.

Det amerikanska Dark Electro/Industrial-skivbolaget Electro Aggression Records meddelar att de har tre nya albumsläpp på gång nu i mars. Dessa är Terminal State“Illegal Space Activity”, Pyrroline“Ruins Outlast” samt tEaR!doWn“Clouds Cover The Sun”. EAR är ett relativt nystartat skivbolag och är kända för att ha släppt Objects “Mechanisms of Faith” från 2012 samt samlingen “Old School Electrology” från 2011. Båda släppen fick fin kritik och det ska bli intressant att se hur de tre “uppföljarna” mottas av publiken.

Pyrroline – “Behind The Horizon”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: CD / Digital Download
Skivbolag: Eget
Releasedatum: Ute nu!

Genre: Electro, Industrial

6/10

Som en skön minnesförlust

Tyskarna från Stuttgart, Arnte och Schmoun, startade för drygt sex år sedan det något ögonbrynshöjande bandet Nordslacht som fick en del kritik för just sitt namn. Deras första skiva, “Silence, Beauty and Cruelty” fick rätt okej kritik dock och nu när nummer två finns ute har de passat på att byta namn till Pyrroline. Det är med andra ord inga rookies som försöker sig på den rätt komplicerade uppgiften att utveckla ett sound hämtat från Front Line Assembly och Skinny Puppy. Faktiskt så har man lyckats. Typ.

Stämningen på “Behind the Horizon” är precis där den bör vara. Mörka toner, viskningar, softat ljud bidrar till att man får känsla av ett liv som rinner en förbi. Det är en smula deprimerande på ett positivt sätt, hela skivan är tung och ingenting som riktigt passar sig för en förfest men Pyrroline har hittat alldeles rätt i sitt eget slag. Att de själva har utlovat tunga dansgolvbeats känns mest som ett säljtrick eller bara dålig självinsikt för här hittar jag inget av den typen. Vad du däremot hittar på albumet är musik som passar sig för att ligga på golvet och njuta till, åka tåg till, hålla någon i handen till, gå på promenad till, äta middag till, bakissnooza till, efterfesta till eller sitta på gräsmattan en sommareftermiddag och dricka öl till.

Vad som är problemet ligger i Pyrrolines storhet. Man har skapat en skiva som funkar till så många saker att den inte riktigt kan sätta sig fast. Det blir lite tomt till sist, jag kan inte minnas vad det är jag har hört – bara att det har låtit bra. Spåren “Emp Fallout”, “Drown” och “When Angels Pass Away” är de få låtar som jag kan börja nynna på trettio minuter efter att jag har lyssnat genom hela “Behind the Horizon”. Resten känns lika svårt att minnas som en redig champagnefylla.

Där “Behind the Horizon” har sin storhet ligger även dess svaghet. Arnte och Schmoun har med sitt Pyrroline skapat något spännande fylld med fantastiska synthar men musiken kan vara lika svårgreppbart som något du febrilt försöker komma ihåg men inte kan.

// Joakim Holfve, ElektroSkull – Synthportalen

Tracklist

 1. Emp Fallout  5:19
 2. When Machines Get Souls  4:17
 3. My Dreams  5:01
 4. Cybernetic Civilization  5:15
 5. 1984  4:31
 6. Prophecy  4:56
 7. When Angels Pass Away  4:59
 8. The Collective (Reassimilated)  5:18
 9. Afghanistan  5:15
 10. Tears Behind Freedom  5:41
 11. Drown  3:24
 12. Cureless  6:56
 13. Doomsday Clock  4:19
 14. Cybernetic Civilization (Molecular Acoustic, MC1R Remix)  4:38
 15. Home Minbar  4:25
 16. Decision  5:18
 17. Eternal  6:05
 18. Nihilism  4:20
 19. Dread  6:12
 20. Reflexion  4:38