Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Pustervik dansar och ler"

ElektroSkull på plats igen i både Göteborg och Oslo

Tags: , , ,


Vår huvudskribent Jens Atterstrand kommer igen vara på plats och rapportera, samt ta emot demos till höstens stora demospecial i oktober. Den sista september finns han på plats i Göteborg på Pustervik (Pustervik Dansar och Ler), för kommande liverapport med foto från Kite‘s releasespelning.

Den 1-2 oktober ses han i Oslo på ElektroStat Festivalen. Demos till höstens demospecial går utmärkt att lämna på plats, annars kan ni maila dessa (alternativt använda sprend.se för att skicka filerna) till jens “at” elektroskull.com

Väl mött i Göteborg och Oslo nästa vecka!