Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Puldisco #2"

Celldöd – “Pulsdisco”

Tags: , , , , , , ,


Format: (EP) Vinyl, Digital
Skivbolag: Suction Records
Releasedatum: 3 februari 2015
Genre: Electro, Experimental
Bandmedlemmar: Anders Karlsson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

FacebookLast.fmSpotifygoogleplayDiscogsSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

På upptäcktsfärd mellan analoga basgångar, skruvade rytmer och oljud

Stockholmsbaserade Celldöd med Anders Karlsson, som för de allra flesta kanske är mest känd från The Pain Machinery tillsammans med sångaren Jonas Hedberg, men som även har gästspelat med bland annat Severe Illusion och Bunkersex nyligen, släpper nu sexspårs EP:n “Pulsdisco” både digitalt och på en begränsad vinylutgåva via Kanadensiska Suction Records.

Anders Karlsson har redan släppt tre begränsade kassetter på egen hand (och via Complete Control Productions nya dotteretikett Complete Command) med det dansanta sidoprojektet som innehåller influenser av såväl acid house och new beat som EBM och annan tyngre elektronisk dansmusik. EP:n innehåller ett urval av spår hämtade från de två första kassetterna “Pulsdisco #1″ och “Pulsdisco #2″.

Ljudbilden byggs sakta upp via lager efter lager för att blir tjock och mastig för att lika snabbt sedan brytas ner igen, ibland till så lite som bara en basgång och ett bakgrundsbrus. Detta skapar trevliga små andrum och bygger upp en nyfikenhet på vad som komma skall i nästa parti. Rytmer byter klangfärg när trumljud och basgångar skiftar fram och tillbaka. Acidrytmerna möter suggestiv techno där de industriella oljuden vilar på en taktfast analog basgång. Små melodislingor och loopar blir till små spännande stopp på en monoton, mörk och väldigt medryckande dansant resa.

Det femte spåret “Stålull” är min personliga favorit, men det är tydligt att de enskilda spåren är noggrant utvalda då hela den här EP:n trots dess monotoni fungerar förvånansvärt bra i sin helhet.

“Pulsdisco” är en experimentell och mörk resa in i ett fantastiskt ljudlandskap och det skulle förvåna mig mycket om vi inte inom kort får höra en hel del av det här på en stor del av de mörkare dansgolven när timmen väl är slagen. Om inte så är det verkligen synd och skam och jag hoppas innerligt att Anders Karlsson fortsätter sin upptäcktsfärd mellan de analoga basgångarna, oljuden och de skruvade rytmerna med Celldöd.

8/10 STRÅLANDE!

Celldöd på vinyl!

Tracklist

A1: Betong
A2: Pulsdisco 1
A3: Deffad
B1: Pulsdisco 2
B2: Stålull
B3: Som Rakblad

 

(English version below)

A journey in between analogue basslines, twisted rhythms and noises

Stockholm-based Anders Karlsson, preciously wellknown from The Pain Machinery with singer Jonas Hedberg, who also have made guestappearances in Severe Illusion and Bunkersex recentlyand his new project Celldöd, now brings us the the six track EP “Pulsdisco” released through Canadian Suction Records both digitally and on a limited edition 12″ vinyl.

Celldöd has already released three limited cassettes on it’s own (and through Complete Control Productions sublabel Complete Command) with the danceable side project that contains influences of both acid house and new beat aswell as EBM and other electronic dance music styles. The EP contains a selection of tracks taken from the first two cassettes “Pulsdisco #1” and “Pulsdisco #2”.

The sound image is built up slowly through layer on layer, becomes thick and hearty until it’s just as quickly broken down again, on occation to as little as just a bass line and a few background noises. This creates nice little breathing spaces and builds up a huge curiosity about what is to come next. Rhythms change the timbre when the drum sounds and bass lines shift back and forth. Acid Rhythms meet suggestive techno where the industrial noises rests on a rhythmic analogue bassline. Small melodies and loops becomes small thrilling stops on a monotonous, dark and very catchy danceable trip.

The fifth track “Stålull” is my personal favorite, but it is clear that the individual tracks are carefully selected as the tracks on this EP, despite its monotony, works surprisingly well together.

“Pulsdisco” is an experimental and dark journey into an amazing soundscape and it would surprise me greatly if we do not soon get to hear a lot of this on a large portion of the darker dancefloors in the late hours. If not it’s would really be a shame and I sincerely hope that Anders Karlsson continues his journey of discovery between the analog bass lines, noises and twisted rhythms of Celldöd.