Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Phill Winter"

Wrangler – “White Glue”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: MemeTune
Releasedatum: 23 september 2016
Genre: Electro, electropop
Bandmedlemmar: Stephen Mallinder, Ben Edwards, Phill Winter
Land: England
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookTwitterLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloud

(English version below)

Egensinning, nyckfull och originell brittisk electro

Den brittiska trion Wrangler, som består av Cabaret Voltaire-bekantingen Stephen Mallinder, Ben Edwards (från bland annat John Foxx and The Maths) och Tunng-medlemmen Phill Winter, följer nu upp debutalbumet “LA Spark” (2014) med “White Glue”.

Det är måhända lite mer lättlyssnat den här gången men anslaget är fortfarande lika egensinnigt, nyckfullt och originellt som tidigare på de här nio nykomponerade spåren. Soundet är genomgående väldigt analogt, rått och kantigt i typisk brittisk stil där mängder av snygga detaljer fyller ljudbilden där de små pusselbitarna passar perfekt in i varandra och tillsammans formar en ytterst välbalanserad ljudkuliss. Känslan är att varje enskilt ljud fyller en funktion för helheten när väl sammansatta analoga synthsekvenserna och looparna möter de simpla, men ack så ljuva, melodislingorna.

Electro-funkiga spår som den inledande “Alpha Omega” och den bluesdoftande (singeln) “Stupid” mixas med den medryckande och snudd på beroendeframkallande “Dirty” samt vocodekryddade, rymdigt ambienta och repetetiva rytmiska nummer som “Clockwork” och den avslutande “Colliding”. De luftiga och rena får sedan en perfekt motvikt i några låtar med en mer tjock, mörk och rå framtoning, som de dansanta och väldigt kryptiskt komplexa “Real Life” och “Superset”.

När jag hyllade Wranglers debutalbum “LA Spark” för drygt två år sedan så underströk jag faktumet att det här må vara svårt för den stora massan att ta till sig, men jag är fullkomligt golvad av “White Glue” som tveklöst är ett av det här årets mest genomarbetade, tidlösa och unika album.

Notering: Tidigare under sommaren släppte Wrangler även det experimentella remixalbumet “Sparked: Modular Remix Project” där bland andra Daniel MillerChris Carter och Solvent levererar remixer på ett antal spår från debutalbumet. Värt att kolla in för alla er som gillar modularsynthar!

9/10 MÄSTERVERK!

Tracklist

wrangler

01. Alpha Omega (05:41)
02. Stupid (05:00)
03. Clockwork (04:26)
04. Dirty (06:32)
05. Stop (05:28)
06. Real Life (06:45)
07. Days (04:27)
08. Superset (05:46)
09. Colliding (06:02)

 

(English version below)

Original and whimsical brittish electro

The British trio Wrangler, with the former Cabaret Voltaire member Stephen Mallinder, Ben Edwards (from John Foxx and The Maths) and Phill Winter (from Tunng), are now back with “White Glue”, the follow-up to their debut album “LA Spark” that was released back in 2014.

It’s clearly more accessible this time around, but the touch is still as whimsical as before on these nine new compositions. The sound is very analogue, raw and edgy in a quite typically Brittish way where many nice details fill the soundstage where the small pieces consistently fit perfectly into each other and to shape an extremely well-balanced sound backdrop to the songs. I get the feeling that each and every sound has its own role to play in the whole sound where precise analog synth sequences and loops meet often quite simple but oh so sweet melodies.

Electro-funky tracks like the initial “Alpha Omega” and the bluesy (single) “Stupid” are mixed up with captivating and almost addictive tracks like “Dirty” and then spacious, ambient and repetetive rhythmic tracks filled with vocoders like “Clockwork” and the final track “Colliding”. The light, soft and clean tracks then meet their perfect counterbalance with a few other songs with a more thick, dark and rough appearance like the highly dancable and very cryptic and complex “Real Life” and “Superset”.

When I praised Wrangler’s debut album “LA Spark” back in 2014, I stressed the fact that this might not be a style of music for everyone but I’m completely knocked out by “White Glue” which is undoubtedly one of this year’s most elaborate, timeless and unique album releases.

Note: Earlier this summer Wrangler also released the experimental remix album “Sparked: Modular Remix Project” where, among others, Daniel MillerChris Carter and Solvent delivers remixes on some tracks from the debut album. Well worth checking out for all fans of modular synthesizers!

Wrangler – “LA Spark”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, LP
Skivbolag: MemeTune Studios
Releasedatum: 2 augusti 2014
Genre: Electro, Experimental
Bandmedlemmar: Ben Edwards, Phill Winter, Stephen Mallinder
Land: England
Recensent: Jens Atterstrand 

HemsidaLast.fmwimpSpotifyDiscogsSoundcloud

(English version below)

Originellt, medryckande och ytterst dansant

Den nya brittiska kollaborationen Wrangler, som består av Ben Edwards (från bland annat John Foxx & The Maths), Phill Winter och den forne Cabaret Voltaire-bekantningn Stephen Mallinder, är nu redo att presentera debutalbumet “LA Spark”.

Åtta spår fullmatade med oljud, analoga basgångar och skruvade loopar möter ljuva retrodoftande melodislingor och synthstråkar. Wrangler ekar ordentligt av Stephen Mallinders tidigare band Cabaret Voltaire, men trots detta så går de verkligen sin egen väg och skapar någonting oerhört medryckande, originellt och ytterst dansant. Liksom nyss nämnda giganter så har man en fantastisk förmåga att skapa oerhört smittsamma melodier ur oljud och brus.

kollapsbanner

Titelspåret “LA Spark” och “Space Ace” är kanske de tydligaste (och starkaste?) röda trådarna som binder ihop Wrangler med Mallinders forna musicerande medan de lite mörkare och mystiska numren, som de två väldigt The Klinik-doftande “Harder” och “Modern World” verkligen balanserar upp helheten och gör albumet variationsrikt och väl sammansatt.

Wrangler är mystiskt, kryptiskt och måhända ganska svårt för den stora massan att ta till sig men “LA Spark” är tveklöst ett av det här årets mest originella och intressanta albumsläpp.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

wrangler

01. Theme From Wrangler (05:20)
02. Lava Land (04:06)
03. LA Spark (05:14)
04. Mus IIC (03:53)
05. Space Ace (03:55)
06. Harder (06:09)
07. Modern World (05:55)
08. Peace & Love (Edit) (04:02)

 

(English version below)

Original, cathy and highly danceable

The new Brittish collaboration Wrangler, that consist of Ben Edwards (from John Foxx & The Maths and other projects), Phill Winter and former Cabaret Voltaire-member Stephen Mallinder, are now ready to introduce their debut album “LA Spark”.

Eight tracks packed with noise, analogue basslines and twisted loops meets sweet retro melodies and synth strings. Wrangler gives the vibe of Stephen Mallinders previous band Cabaret Voltaire, but that fact apart they’re really on their own path here and they create something very catchy, original and highly danceable. Just as the before mentioned gigants they have a fantastic ability to create extremely contagious melodies out of static and noise.

The title track “LA Spark” and “Space Ace” are perhaps the most obvious (and strongest?) proof that ties Wrangler to Mallinder’s previous music work while the more dark and mysterious inserts, like the two very The Klinik-styled “Harder” and “Modern World” really sums it all up and makes the album varied and balanced.

Wrangler are mysterious, cryptic and perhaps a bit hard for the masses to digest but “LA Spark” is undoubtedly one of this year’s most original and interesting albums.