Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Philip Winiger"

Inhalt – “Part Time Punk Sessions”

Tags: , , , , , ,


Format: (Minialbum) CD, digital
Skivbolag: Dark Entries Records
Releasedatum: 14 april 2017
Genre: NDW, Minimal wave
Bandmedlemmar: Philip Winiger, Matia Simovich, Steven Campodonico
Land: USA
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Genom ett skimmer av tysk klassisk melankoli

Den amerikanska trion Inhalt gjorde positivt intryck på mig när de spelade på Kraken i Stockholm den 15 juni. Bandet agerade öppningsakt för självaste Skinny Puppy och gjorde såpass bra ifrån sig att jag blev nyfiken på att lyssna in mig närmare på minialbumet “Part Time Punk Sessions”, ett skivsläpps som vi påannonserade i vårt nyhetsflöde tidigare under våren och som innehåller ett antal av spåren från bandets två tidgare EP:s.

“Det här påminner om DAF”sa någon i publiken på Kraken. “Welle:Erdball” hörde jag någon annan nämna och Gessafelstein refererade sedan min gästskribent Alexander Johansson till efter spelningen. Nu när jag lyssnat lite noggrannare på “Part Time Punk Sessions” så kan jag konstatera att alla tre liknelserna är väldigt relevanta för att försöka beskriva hur Inhalt låter.

Att en trio från San Francisco har valt att göra elektronisk musik i en ytterst tysk-klingande stil är förresten vid första anblicken rätt fascinerande i sig, även om man sedan finner en stor del av förklaringen i sångaren Philip Winigers schweiziska ursprung. “Part Time Punk Sessions” är en intressant hyllning till den klassiska tyska minimal wave och neue deutsche welle-vågen som rann över dansgolven i Europa under åttiotalet. Charmiga analoga oktabasgångar, stilrena rytmer och retrodoftande synthar samsas i sådär avslappnat opretentiösa, lågmälda och ljudmässigt väldigt avskalade, men samtidigt stundtals ytterst svängiga arrangemang.

En skimmer av klassisk tysk melankoli vilar över “Panopticon” som inleder albumet efter det entoniga sågtandsformade introt “Aphonia” medan “Black Sun” sedan injicerar en stor dos punk i Inhalts minimala och retrodoftande ljudbild och den i sann Laibach-andra, via analogbas och piano, framförda monologen “Noise” agerar sedan i sin tur någon form av lugnande mellanspel innan sångaren Philip Winigers röst kryddas upp med en smakfull vocoder i min personliga favorit – den franskspråkiga och medryckande blippiga “Programming”.

Den andra akten inleds sedan i DAF-anda med den kryptiska “Walking on Glass” för att sedan avslutas med den drygt 7 minuter långa “Occupations”, vars basgång och rytm delvis lånats från nyss nämnda tyska akts stora hit “Kebab Traume”.

Inhalt må hålla sig inom relativt snäva ramar på “Part Time Punk Sessions”, men även om låtmaterialet dippar något på sina ställen så finns det egentligen inte mycket att anmärka på.

Tracklist

01. Aphonía
02. Panopticon
03. Black Sun
04. Noise
05. Walking On Glass
06. Programming
07. Vehicle
08. Occupations

Through a skimmer of German classical melancholy

The American trio Inhalt made a positive impression when they played at Kraken in Stockholm on June 15:th. The band starred as the opening act for Skinny Puppy, and their concert made me curious about their mini-album “Part Time Punk Sessions”, a record release that we advertised in our newsflow earlier this spring that contains many tacks from their two first EP:s.

“This is reminiscent of DAF” said someone in the crowd at Kraken. “Welle: Erdball” I heard someone else say and my co-writer Alexander then mentioned Gessafelstein after the show. Now that I’ve listened some more to “Part Time Punk Sessions”, I can see that all three comparisons indeed are quite relevant when trying to describe how Inhalt sounds.

The fact that a trio from San Fransisco has chosen to make electronic music with an extremely German-sounding touch, by the way, is something that at first sight, is quite fascinating in itself, although much of the explanation is given by the fact that the singer Philip Winiger’s has Swiss origins. “Part Time Punk Sessions” is an interesting tribute to the classic German minimal wave and neue deutsche welle time of music that was spread across the dance floors in Europe back in the eighties. Charming analogue octave basslines, classic rhythms and retro scented synths are all being combined in relaxed, unpretentious, low-key and quite minimal, but at the same, but at the same time occasionaly quite arrangements.

A skimmer of classical German melancholy rests on “Panopticon” which launches the album after the enthoused saw-toothed “Aphonia” intro. “Black Sun” then injects a large dose of punk into Inhalt’s minimal and retro toned sound while the, in a true Laibach-manner with analogue bass and piano, monologue “Noise” acts as some kind of calming interstitial before the singer Philip Winiger’s voice is spiced up with a tasteful vocoder in my personal favorite – the French-sung and compassionately blippy “Programming”.

The second act is then launched in DAF’s spirit with the cryptic “Walking on Glass”, and then ends with the 7-minute long “Occupations”, with a bass line and rhythms partly borrowed from the big hi “Kebab Traume” by the earlier mentioned act.

Inhalt puts everything inside a quite tight musical frame on “Part Time Punk Sessions”, but although the song material has a few dips along the way, there are really not many negatives to be pointed out.

Liverapport: Skinny Puppy (+Inhalt) 20170614, Stockholm

Tags: , , , , , , , , ,


Electro-industrial pionjärerna Skinny Puppy tillsammans med amerikanska nykomlingen Inhalt gästade ett för kvällen utsålt Kraken i Stockholm den 14 juni.

Jens Atterstrand (text & foto), Niklas Hurtig (text),  och Patrik Lark (foto) var på plats för att dokumentera händelserna.

 

 

 

(English version below)

Skinny Puppy, som enligt de allra flesta räknas som en hel musikgenres gemensamma ursprungsband, gästade Stockholm för första gången sedan 2010 och konstnärerna från Kanada levererade en underhållande och bisarr show, idel fylld av handplockade pärlor hämtade framförallt från de äldre delarna av bandets långa diskografi.

Den ständigt energiske Kevin Ogilvie (alias Nivek Ogre) håller i ensam majestät uppe intresset under föreställningen, som musikaliskt levererar det man kan förvänta sig egentligen utan några större överraskningar. Det var varmt och svettigt, ölen flödade och humöret var på topp. Men kanske börjar det märkas att bandet inte släppt något nytt sedan 2013?

Skinny Puppy chockerade en hel värld med sina framföranden i mitten av 80-talet, fram till dess att originalmedlemmen och bandkamraten Dwayne Goettels tragiskt dog i en överdos 1995. Efter detta lades bandet på is för att under början av 2000-talet återvända med nya krafter och sedan dess har man genomfört flera starka turnéer världen över. Men överraskningsmomentet som alltid varit bandets starka sida lyser allt svagare med åren även om nivån är otroligt hög i sammanhanget. Kanske skulle ett nytt studioalbum kunna tända gnistan ordentligt igen? Oavsett detta gör Skinny Puppy dig aldrig besviken.

På grund av en, enligt rykten, pågående rättighetstvist, så domineras konserten av spår från bandets äldre album med låtar hämtade framförallt från “Vivi Sect VI” (1988), “Too Dark Park” (1990) och “The Process” (1996). “Village” från “HanDover” (2011) är faktiskt det nyaste inslaget i setlisten och även om publikfavoriten “Smothered Hope” fanns med på den fusklapp som ljudteknikern hade vid sin sida så utelämnades den. Snopet.

Precis som på Tyrol 2010 så inkluderade konserten Ogre iklädd ett antal nya masker och utklädnader med tillhörande rekvisita, som med hjälp av ett par extra medverkande på scenen kryddar upp showen. Skinny Puppys låtteman och texter som fokuserar på ämnen som miljöförstöring, djurförsök och kemiska stridsmedel är tyvärr lika högaktuella idag som för trettio år sedan och sätten på vilka Skinny Puppy tolkar vår omvärld och förmedlar den via sin musik är ibland nästan skrämmande träffsäker. Bandets liveframträdanden liknar ingenting annat och när de sista tonerna av det avslutande extranumret, med “VX Gas Attack” och “Candle” ekar ut i lokalen så lämnar Skinny Puppy sina fans rejält omruskade och chockerade i ett, i de flesta fall, totalt lyckorus.

Supportbandet Inhalt från San Fransisco, med den schweizfödde sångaren Philip Winiger, inledde för övrigt kvällen med en väldigt tysk-klingande och tempostark spelning. Deras musik, som skulle kunna beskrivas som en mix av DAF och Gesaffelstein, var väldigt medryckande, med en sällan stillastående energisk sångare och två i allra högsta grad aktivt medverkande keyboardister.

Setlist (Skinny Puppy)

01. Jahya
02. Dogshit
03. Fascist Jock Itch
04. Death
05. Tin Omen
06. T.F.W.O.
07. Curcible
08. Hardset Head
09. Village
10. The Choke
11. Worlock
12. Killing Game
13. Assimilate

Encore

14. VX Gas Attack
15. Candle

Skinny Puppy (Jens Atterstrand)

Skinny Puppy (Patrik Lark)

Inhalt

Skinny Puppy, who according to the vast majority would be described as the founding fathers of their own genre, visited Stockholm for the first time since 2010, and the artists from Canada delivered an entertaining and bizarre show filled with songs mainly picked out from the older parts of their massive discography.

The constantly energetic Kevin Ogilvie (alias Nivek Ogre) makes the main attraction on stage during a concert that musically delivers what is expected without any major surprises. It was hot and sweaty, the beer was flowing from the bars and the general mood at the venue was superb. But maybe we’re starting to get some signs that underlines the fact that they’ve not released anything new since back in 2013?

Skinny Puppy shocked the music world with their live performances in the middle 80’s until the original member and close friend Dwayne Goettel  tragically died from an overdose in 1995. After this, Skinny Puppy as a band was put hold too then return as a regained force in the early 2000’s. Since then they have completed several massive and highly appreciated worldwide tours. The real surprise moment, which has always been the strong side of the band, does shine somewhat weaker over the years, even though the peak level is incredibly high. Perhaps a new studio album could turn the spark back on properly? Nevertheless, Skinny Puppy never ever dissapoints you.

Due to a supposed ongoing conflict of copyrights, the setlist is dominated by tracks from the band’s older albums with songs primarily picked from “Vivi Sect VI” (1988), “Too Dark Park” (1990) and “The Process” (1996) . “Village” from “HanDover” (2011) is actually the newest feature in the set list, and although the massive fanfavourite “Smothered Hope” was enlisted on the soundtechnicians note, it was omitted in the end. Bummer.

Just like in Tyrol back in 2010, Ogre is wearing a number of different masks and outfits with accompanying tools wich with some assistance from a couple of extra participants on the stage spices up the show. The lyrical topics and themes, with songs about pollution, animal testing and chemical warfare are (unfortunately) just as relevant today as they were thirty years ago, and the ways that Skinny Puppy interprets our world and then communicates it back through their music is sometimes almost frigtenly spot-on. The band’s live performances are unlike anything else out there and when the final tones of the encore with “VX Gas Attack” and “Candle” fades out, Skinny Puppy leave their fans shaken, shocked and, in most cases, in complete euphoria.

The support band Inhalt, from San Francisco, with the Swiss-born singer Philip Winiger, opened up the evening in a enjoyable catchy mood in a German-scented style that could be described as a mix of DAF and Gesaffelstein. Compelling, with a charismatic and active singer and two just as energic and actively involved keyboardists.

“Part Time Punk Sessions” – nytt minialbum från Inhalt

Tags: , , , , , , , ,


Inhalt, som består av Philip Winiger, Matia Simovich och Steven Campodonico, följer nu upp bandets första tre EP:s med minialbumet “Part Time Punk Sessions”.

Den San Fransisco-baserade trion bildades 2009 av Schweizaren Philip Winiger tillsammans med Matia Simovich efter att den förstnämnde hade spenderat ett sabbatsår i USA och presenterade det första smakprovet “Walking on Glass” på en, tillsammans med Jam Factory, delad 12″ maxi 2011.

Låten ackompanjerades även av en tillhörande video (se nedan) producerad av Dmitry Semenov, vars videokonst tidigare har ackompanjerat bland annat den forne Depeche Mode-medlemmen Alan Wilders soloprojekt Recoil.

Inhalt hämtar influenser från den mörkare minimal wave- och neue deutsche welle-scenen och “Part Time Punk Sessions” innehåller åtta spår varav några av dessa även återfinns på bandets två tidigare EP:s “Vehicle” (2012) och “Occupations” (2013). (lyssna på smakprov nedan).

“Part Time Punk Sessions” släpps den 14 april via Dark Entries Records.

Tracklist

01. Aphonía
02. Panopticon
03. Black Sun
04. Noise
05. Walking On Glass
06. Programming
07. Vehicle
08. Occupations