Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Pendulum"

Sumerian Fleet – “Pendulum”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) Vinyl, digital
Skivbolag: Dark Entries Records
Releasedatum: 20 september 2017
Genre: EBM, electro, coldwave
Bandmedlemmar: Ingmar Pauli, Martijn Hoogendijk, Saša Rajković
Land: Holland
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Nyskapande EBM och karga kallvågor

“Lista dina favoritalbum” är ett ständigt återkommande samtalsämne i mitt och många andras dagliga facebookflöde och när det kommer till favoritband som till exempel Nitzer Ebb, så överraskas jag av det faktum att så många av mina likasinnande vänner väljer att hylla deras tidiga material, som deras första stora albumsläpp “That Total Age” (1987). Missförstå mig inte, albumet är en milstolpe som ju helt uppenbart har varit en av de allra största inspirationskällorna för en oändlig rad av dagens EBM-akter. Men personligen väljer jag dock mycket hellre att hylla och lyfta fram uppföljaren “Belief” (1989), där jag anser att Nitzer Ebb tog steget till att faktiskt börja skriva riktiga låtar och visade på en i övrigt mycket större originalitet och finess.

Jaha, och vad har detta med trion Sumerian Fleets tredje fullängdare “Pendulum” att göra? Jo, den röda tråden är faktumet att även den här trion, till skillnad från många av EBM-scenens nuvarande akter som tyvärr ofta verkar fast förankrade i standardmallen, på samma sätt verkar vilja bredda det musikaliska begreppet i sig vilket gör det hela mycket mer dynamiskt och spännande och bidrar till väldigt många överraskningsmoment.

Precis som på deras förra album “Just Pressure” (2014) så fortsätter Ingmar “Mr Pauli” PauliMartijn “Alden Tyrell” Hoogendijk och Saša “Zarkoff” Rajković blanda mörk dansant electro med en melodiös touch av EBM, med ständigt närvarande element från såväl coldwave som postpunk. Deras dova, karga och avskalade framtoning där en stor del av ljudbilden hämtar sina grunder någonstans i de klassiska belgiska och brittiska akternas sound från andra halvan av åttiotalet, adderar ständigt spännande detaljer och melodier. Sumerian Fleet har tidigare ibland gett mig något mer splittrade intryck, med fler experimentella utsvävningar. I det sammanhanget så känns “Pendulum” mycket mer rättfram, direkt och sammanhängande vilket kanske gör det något mer lättlyssnat den här gången.

Inspiration till låtarnas teman och texter är hämtade från klassiska cyberpunknoveller som William Gibsons Sprawl-triologi, Poes “The Pit and the Pendulum”, Pelevins “Generation P” och “Life of Bugs” och de mörka melodiska inslagen som är bandets signum finns fortfarande där, men är nu något mer frånvarande till förmån för rakare och mer rytmiska EBM-doftande spår som “This Game Has No Name”“Seven Sins” och “Blackrooms”.

“Still Walking” är den största överraskningen, när den mitt på albumet dyker upp och helt bryter mönstret med en stor dos melankoli, atmosfär och fina melodislingor. Den komplexa strukturen i “All Against One” får mig i sin tur att tänka på det, av Cabaret Voltaire-bekantingen Stephen Mallinder frontade, musikprojektet Wrangler som jag har skrivit om några gånger tidigare.

Sumerian Fleet fortsätter att representera stor originalitet och nyskapande med sin musik och “Pendulum” är ännu en anledning till att de definitivt förtjänar mycket mer uppmärksamhet än de fått hittills. Albumet är släppt digitalt och i en begränsad vinylutgåva som kan beställas här.

Tracklist

01.Pendulum (04:41)
02.This Game Has No Name (04:02)
03.Seven Sins (05:51)
04.Still Walking (05:05)
05.All Against One (05:31)
06.Blackrooms (05:43)
07.Wasteland (04:59)
08.Thorazine (04:34)

(English version below)

Innovative EBM and low key coldwave

“List your favorite albums” is a constantly recurring conversation topic in my own and many others’ daily Facebook stream and when it comes to favorite bands like Nitzer Ebb, I’m surprised by the fact that so many of my like-minded friends choose to pay tribute to their early material, like their first major album release “That Total Age” (1987). Do not get me wrong, the album is a milestone that has obviously been one of the biggest sources of inspiration for an endless line of today’s EBM acts. However, personally, I prefer to pay tribute and highlight the sequel “Belief” (1989), where Nitzer Ebb took the step towards actually writing real songs with melodies and displayed much more originality and finess.

So, what’s all this got to do with the trio Sumerian Fleet’s third full-length album “Pendulum”? Well, the red thread here is the fact that this trio, unlike many of the current acts in the EBM scene, which unfortunately often seems to be firmly anchored in the standard template, likewise seems to widen the musical concept itself, making it all the more dynamic and exciting and contributes to a lot of surprises.

Inspirational sources for the themes and lyrics of the songs are derived from classical cyberpunk novels like William Gibson’s Sprawl Triology, Poe’s “The Pit and the Pendulum”, Pelevin’s “Generation P” and “Life of Bugs” and the dark melodic elements that are the band’s signum are still there , but is now something more absent in favor of sharper and more rhythmic EBM fragrant tracks like “This Game Has No Name”, “Seven Sins” and “Blackrooms”.

Just like on their previous album “Just Pressure” (2014), the trio with Ingmar “Mr Pauli” PauliMartijn “Alden Tyrell” Hoogendijk and Saša “Zarkoff” Rajković mixes dark dancable electro with a melodic touch of EBM, with constantly present elements from both coldwave and postpunk. Their low key, bold and stripped appearance, where a large part of their sound could be retrieved somewhere in the classic Belgian and British sound from the second half of the eighties, constantly ads on exciting details and melodies. Sumerian Fleet has sometimes given me a somewhat more of a split impression before, with more experimental inputs. In this context, “Pendulum” feels much more direct, straightforward and coherent, which perhaps makes it a bit of a easier listening experience this time around.

The dark melodic elements that are the band’s signature are still there, but are now somewhat absent in favor of sharper and more rhythmic EBM fragrant tracks like “This Game Has No Name”, “Seven Sins” and “Blackrooms”. “Still Walking” is the album’s greatest surprise when it appears in the middle and completely breaks the pattern with a large dose of melancholy, atmosphere and nice melodies. The complex structure of “All Against One” reminds me of the Cabaret Voltaire acquaintance Stephen Mallinder fronted project Wrangler which I have written about a few times before.

Sumerian Fleet continues to represent great originality and innovations with their music and “Pendulum” is yet another reason why they definitely deserve much more attention than they have received so far. The album is released digitally and on a limited edition 12″ vinyl that can be ordered right here!

Project Pitchfork – “Look Up, I’m Down There”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital**, Box**
Skivbolag: Trisol Music Group
Releasedatum: 28 oktober 2016
Genre: Electro, darkwave
Bandmedlemmar: Peter Spilles, Dirk Scheuber, Jürgen Jansen
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

HemsidaFacebookTwitterLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudReverbnation

(English version below)

Project Pitchfork har lärt sig hemläxan.

Många artister och grupper har försökt sig på det förut, men oftast slutar det på samma sätt. Att släppa ett album varje, eller vartannat år under en längre tid leder otvetydigt till att den övergripande kvaliteten sjunker. Det finns några undantag som Skinny Puppys sju legendariska första album på enbart sex år. Men också andra exempel som Cradle of Filths elva album på tolv år mellan 2000 och 2012 bevisar att kvantitet många gånger leder till lägre kvalitet.

Vissa spår kan fortfarande vara helt fantastiska men många fyller också funktionen som “utfyllnadsspår” för att kunna släppa det klassiska 12-spårsalbumet och göra skivbolaget nöjt. Under fem år mellan 2009 och 2014 släppte Project Pitchfork fem album. Värt att nämna i sammanhanget är att under gruppens första 20 år släppte de tio fullängdsalbum. Det är alltså inte på något sätt en i övrigt oproduktiv akt vi har att göra med, men att frekvensen då ökade än mer den senaste tiden.

Nu verkar de dock dragit ner på tempot något och med det nya albumet “Look Up, I’m Down There” har de också släppt sitt bästa album på sju år. Den första halvan av albumet är idel hits med fantastiska melodier och det klassiska soundet vi känner igen, men naturligtvis blandat med nya inslag. Det är melodiskt, vrickat, spretigt men ändå sammanhållet på det där typiskt ologiska Project Pitchfork-sättet. Det är t.o.m så att vissa spår spelar i samma liga som gamla klassiker från album som “Entities” och “IO” vilket knappt har hänt på denna sida av millennieskiftet.

Andra halvan av “Look Up, I’m Down There” är lite mer upp och ner men där bl.a. “Open With Caution” står ut som en riktig dansgolvsvältare och avslutande “Sky Eye” stänger albumet på ett mästerligt sätt.

Albumet släpps också i en begränsad utgåva med bonusspåret “Pendulum” och fem remixer samtliga signerade upphovsmännen själva. Låt se om Project Pitchfork kan förvalta detta momentum inför framtiden och inte dränka detta utmärkta album i en uppsjö av mediokra uppföljare.

8/10 STRÅLANDE!

 

 

Tracklist

"Look Up, I'm Down There" blir 17:e från Project Pitchfork

01. Into Orbit (04:29)
02. Titânes (04:13)
03. Propaganda Child (04:20)
04. Blind Eye (04:52)
05. Pandora (04:51)
60. Look Up, I’m Down There (03:44)
07. Volcano (04:26)
08. Sunset Devastation (04:33)
09. Open With Caution (04:19)
10. Furious Numbers (05:11)
11. Exile (04:29)
12. Sky Eye (04:42)

Bonus tracks**

01. Pendulum (Bonus Track) (4:23)
02. What Have We Done (Rmx) (5:17)
03. Titânes (Rmx) (5:30)
04. Volcano (Rmx) (5:46)
05. Exile (Rmx) (5:32)
06. Pandora (Rmx) (4:37)

(English version below)

Project Pitchfork has done their homework

Many artists have tried if before, but only a few have succeeded. To release a studio album every or every other year for a period of time almost always result in a decline in overall quality. There are though a few exceptions to this. Skinny Puppys first seven legendary albums in only six years is one of them. However Cradle of Filths eleven albums in twelve years between 2000 and 2012 is one proof that quantity many times lead to lower quality.

Despite the risk of quantity over quality there are usually som tracks that are completely fantastic but many just fill the space between them just to be able to release the standard twelve-track album and please the record company. Project Pitchfork released five albums during five years between 2009 and 2014. Worth mentioning is that the group released ten studio albums during their first 20 years, so they are in no meaning an unproductive act although the frequency of their releases increased during the last years.

It seems they have now lowered the pace somewhat and the new album “Look Up, I’m Down There” is also the best they have released in seven years. The first half of the album are all hits with fantastic melodies and the classic recognizable sound, blended with new elements. It is melodic, wicked and without a clear focus but at the same time coherent in that typical and illogical way of Project Pitchfork. Some tracks are even up there along with classics from albums like “Entities” and “IO” which is a first on this side of the millennial shift.

The second half of the album is somewhat uneven but the track “Open With Caution” stand out as a pure dance floor killer and the finishing “Sky Eye” is a perfect round up of the album.

The album is also released in a limited edition including the bonus track “Pendulum” and five remixes all signed by the band. It is unclear if Project Pitchfork can manage this momentum for the future and not drown this excellent album in a sea of mediocre sequels.

“Look Up, I’m Down There” blir 17:e från Project Pitchfork

Tags: , , , , , , , , , , ,


Project Pitchfork, som utöver bandets jubileumssamlingar “Anthology” senast var albumaktuella med “Blood” (2014) och som dessförinnan släppte “Black” (2013) och “Quantum Mechanics” (2011) presenterar nu detaljerna kring den kommande fullängdaren “Look Up, I’m Down There”.

Det nya albumet blir Project Pitchforks sjuttonde i ordningen sedan bandet, efter två egna kassettsläpp, gjorde sin officiell debut med “Dyani” (1991) och den ordinarie utgåvan innehåller 12 nya spår signerade den tyska trion som frontas av sångaren och låtskrivaren Peter Spilles.

 

“Look Up, I’m Down There” levereras även i en till 2523 exemplar begränsad certifierade och signerad samlarbox som utöver bonusdiscen ** med den exklusiva låten “Pendulum” och fem bonusremixer även inkluderar en 80-sidig bok med samtliga låttexter, bilder signerade bland andra SeasonZero (som även har arbetat med ASP och L’Ame Imortelle) samt en novell av fantasyförfattaren Björn Springorum baserad på albumets koncept översatt till såväl engelska som tyska.

Frontmannen Peter Spilles har även känd från en dryg handfull andra project som Santa Hates You, Imatem och REC.

Spana in videon till det första smakprovet “Titânes” nedan.

“Look Up, I’m Down There” släpps den 28 oktober via Trisol.

Tracklist

project_pitchfork_look_up_im_down_here

01. Into Orbit
02. Titânes
03. Propaganda Child
04. Blind Eye
05. Pandora
06. Look up I’m down there
07. Volcano
08. Sunset Devastation
09. Open with Caution
10. Furious Numbers
11. Exile
12. Sky Eye

 

 

 

project_pitchfork_look_up_im_down_here_2cdbook

Bonus disc **

01. Pendulum (bonus track)
02. What have we done (rmx)
03. Titânes (rmx)
04. Volcano (rmx)
05. Exile (rmx) 06 Pandora (rmx)