Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Orange Sector"

Agrezzior – “Strike Back”

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 29 september 2017
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Jesper Nilsson, Mika Rossi
Land: Sverige
Recensent: Lars-Åke Andersson

(English version below)

Brölbody

Putsa kängorna. På med vitt linne och svarta armébyxor. Gurgla strupen med Jägermeister. Vråla åt grannens katt. Agrezzior är tillbaka! Det är dags för brölbody!

Vad är brölbody? I min värld är det smutsig, skitig och elak oldschool body direkt från smörjgropen. Råa, enkla taktfasta rytmer och en sångare som stundtals vrålar några simpla textrader i mikrofonen när han har lust. Det ska stänka svett och osa ilska. Det ska vara ren energi! Det ska vara världens undergång! Det behöver inte vara snyggt, det behöver inte vara synkat men det ska vara genuint. Arrrrghhhh! Man vill bara bröla med och ge utlopp för alla instängda aggressioner.

Den nya skivan ”Strike Back” inleds starkt med tre högoktaniga låtar, ”Never Wait To Hate”, ”Joker Joker” och titelspåret ”Strike Back”, i bästa oldschool stil. Stenhårt! Min tanke var genast – YES! – de har lyckats igen! En ny bra skiva. Eller?

Lyssnar man noga så hör man två stora skillnader gentemot tidigare. För det första så är musiken extremt välproducerad och tillrättalagd. Borta är det där underbara skitigt, brutala soundet som fanns på deras debutplatta ”Domination”. För det andra så känns det som det saknas lite tyngd i sången. Det är inte dåligt. Jesper Nilsson, som tog över mikrofonen redan på deras andra album ”Berserker”, gör sitt allra bästa för att sjunga och vråla men det känns som det saknas en dimension som Johan Damm hade.

Låtarna avlöser varandra i rask takt och variationen är kanske inte den allra största men jag tror nog att de allra flesta oldschoolfans lär hitta en del godis på den här skivan. Är man en fantast av bodyn på 80-talet så ska man vrida på volymen ordentligt när man lyssnar på de Nitzer Ebb-influerade spåren ”Master”, ”Youth” och ”Me And You”. Rejält drag! Och gillar man sångaren Lars Felker i Orange Sector får man sitt lystmäte stilla när han hoppar in och framför låten ”Kraft”.

Skivan avslutas med nyinspelade versioner av tre låtar från tidigare plattor, ”Shout” och ”Fingerprints” från ”Domination” samt ”Statue Of Liberty” från ”Berserker”. Trots en renare och tydligare ljudbild så blir inte låtarna bättre än originalen.

Det totala intrycket? En mycket välgjord platta. En stor eloge till grabbarna i Agrezzior. Tyvärr är det är nog det som är problemet också. Borta är charmen med det stökiga och grötiga soundet som kännetecknade första skivan. Det soundet jag kom att älska Agrezzior för. Brölbodyn!

Lars-Åkes favoritspår: ”Joker Joker”

Tracklist

01. Never Wait To Hate (04:40)
02. Joker Joker (03:31)
03. Strike Back (03:21)
04. BKKS (03:14)
05. Peace And War (03:42)
06. Master (03:43)
07. Youth (03:37)
08. Me And You (03:16)
09. Kraft (feat. Orange Sector) (03:16)
10. Fingerprint 2017 (03:15)
11. Shout 2017 (04:26)
12. Statue Of Liberty 2017 (04:00)

(English version below)

Bellowbody

Polish your boots. On with white linen and black army trousers. Gargle the throat with Jägermeister. Shout at the neighbor’s cat. Agrezzior is back! It’s time for bellowbody!

What is beollowbody? In my world, it’s filthy, dirty and wicked oldschool body music directly from the grease pit. Raw, simple rhythmic beats and a singer who sometimes roar a few simple lines of lyrics into the microphone when he wants. It shall sprinkle some sweat and ooze a lot of anger. It should be pure energy! It should be the end of the world! It doesn’t have to be neat, it need not be synced but it must be genuine. Arrrrghhhh! You would just bellow along loudly and give vent to all cooped up aggression.

The new album “Strike Back” starts strongly with three high-octane songs, “Never Wait To Hate”, “Joker Joker” and the title track “Strike Back”, in the best oldschool style. Hard as a rock! My idea was immediately – YES! –  they have managed to it again! A new great record. Or have they?

If you listen carefully you will hear two big differences from earlier records.  Firstly, the music is extremely well produced and arranged. Gone is that gorgeous dirty, brutal sound on their debut album “Domination”. Secondly, it feels like it is missing a little weight in the song. It is not bad. Jesper Nilsson, who took over the microphone already on their second album “Berserker”, does his very best to sing and roar but it feels like he is missing a dimension that Johan Damm had.

The songs relieve each other at a brisk pace and the variation is perhaps not the greatest but I do think that the vast majority of oldschool fans get to find some candy on this disc. Are you a fan of the body music from the 80’s, you should turn the volume properly when listening at the Nitzer Ebb-influenced tracks “Master”, “Youth” and “Me And You”. Sturdy stroke! And if you like the singer Lars Felker of Orange Sector you will be pleased when he jumps in on the track “Kraft”.

The record ends with newly recorded versions of three songs from earlier stuff, “Shout” and “Fingerprints” from “Domination” and “Statue Of Liberty” from “Berserker”. Despite a cleaner and clearer sound it doesn’t get the songs better than the originals.

The overall impression? An extremely well made record. A great tribute to the guys in Agrezzior. Unfortunately, that’s probably the problem too. Gone is the charm of the rambunctious and aggressive sound that characterized the first record. The sound I came to love the Agrezzior for. The bellowbody!

Lars-Åkes favourite track: ”Joker Joker”

Orange Sector – “Night Terrors”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Releasedatum: 8 maj 2015
Skivbolag: Infacted Recordings
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Lars Timm Felker, Martin Bodewell, (Rene Nowotny)
Land: Tyskland
Recensent: Carolina Lindahl

HemsidaFacebookMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

Underhåller utan att drabba

Nu är Orange Sectors trettonde fullängdsalbum, “Night Terrors”, här! Vad man inledningsvis kan säga om bandet är att de har sitt specifika sound. Studsiga bodyrytmer och arga textrader som skriks eller pratas fram på tyska och engelska. De spelar alltså ganska typisk EBM. Orange Sector har lyckats krysta ur sig en imponerande mängd låtar sedan 1992, då de började. Albumen har hållit en jämn produktions- och genremässig kvalitet, och “Night Terrors” är inget undantag. Man hör att detta är Orange Sector. Tyvärr låter det lite för mycket som Orange Sector. Det känns nämligen som att man har hört hela albumet förut.

“Night Terrors” innehåller tio spår och tre bonusremixer. “Monoton”, “Glasmensch” och “Rebell” sticker ut som lite extra svängiga. Dessa låtar kommer vi nog få höra på bodygolven framöver. I lyssningen försöker jag dock leta efter en hitlåt, utan framgång. Här står ingen hitlåt att finna. Albumet är en samling acceptabla spår som underhåller utan att drabba. Musiken är genretypisk och Orange Sector-typisk, men inte mycket mer än så.

Att lyssna på “Night Terrors” är ungefär som att träffa en gammal släkting som har blivit lite senil. Vi säger att släktingen är mormor. Hon berättar samma gamla historier om och om igen. “Har ni hört om den gången då jag…”. Och jo, alla har hört. Ur mormors mun kommer varken något nytt eller revolutionerande. Man vet vad man har att förvänta sig när man ska träffa mormor. Samtidigt menar hon väl. Hon tror nog att hon berättar något nytt som folk kan tänkas uppskatta. Så man accepterar att lyssna. Kanske kan man till och med finna någon glädje i att höra det här igen. Det är trots allt rätt hemtrevligt och lite nostalgiskt. På det hela taget känns det alltså okej att träffa mormor och att lyssna till hennes prat, men det är inget man direkt går och längtar efter. Ja, exakt så känner jag inför Orange Sectors nya album. Det är tolerabel, men inte särskilt spännande body.

Jag tror att det här är ett album som kan glädja inbitna Orange Sector-fans. Tyvärr tillhör jag inte den skaran. “Night Terrors” är nog inte ett album som kommer gå till hävderna. Snarare bekräftas härmed Orange Sectors ställning som ett medelmåttigt EBM-band.

5/10 GODKÄNT!

Tracklist

01. Braindead (03:15)
02. Monoton (03:17)
03. Glasmensch (03:13)
04. Burn In Hell (03:26)
05. Rebell (02:22)
06. Protest (03:13)
07. Das Erfrorene Herz (03:02)
08. Wir Sind Mensch (02:45)
09. Z.O.M.B.I.E. (03:51)
10. Das Letzte Lied (03:43)
11. Burn In Hell (Fucking Lies Mix) (03:42)
12. Rebell (Club Mix) (03:08)
13. Sturm (Martin Bodewell Remix) (03:30)

 

(English version below)

A collection of acceptable tracks

Orange Sector’s thirteenth full-length album “Night Terrors” has arrived! The band has always had their specific sound. Bouncy body rhythms and angry lyrics shouted or spoken in German and English. They play a classical kind of EBM.

Orange Sector has pushed out an impressive amount of songs since when they began in 1992. Their albums have kept a steady quality, both production- and qualitywise, and “Night Terrors” is no exception. It’s clear that this is Orange Sector. Unfortunately – it sounds a bit too much like Orange Sector. It feels like you’ve heard the whole album before.

“Night Terrors” contains ten tracks and three bonus remixes. “Monotone”, “Glasmensch” and “Rebel” stand out as as the ones with a little more energy. These songs we will probably be heard at many EBM-dancefloors from now on. During my listening I tried, to listen for the hit song, without success. There is no hit song to be found. The album is a collection of acceptable tracks that entertain without shaking you to the core. The music is genre-typical and Orange Sector-typical, but not much more than that.

Listening to “Night Terrors” is like meeting an old relative who has become a bit senile. Let’s say this relative is your grandmother. She tells the same old stories over and over again. “Have you heard about the time when I …”. And yes, everyone has heard. Nothing new or revolutionary comes out of grandma’s mouth. You know what you have to expect when you’re meeting grandma. But at the same time, she means well. She probably think she’s telling something new that people might appreciate. So you agree to listen. You might even find some kind of pleasure in hearing this again. After all, it’s kind of homely and a little nostalgic. All in all, meeting grandma and listening to her talk is all right, but it is not something you’re over the moon about doing. Yes, this is exactly how I feel about Orange Sector’s new album. It’s tolerable, but not particularly exciting body music.

I think this is an album that can satisfy the hardcore Orange Sector fans. Unfortunately, I am not one of them. “Night Terrors” is probably not an album that will write history. Rather, this album secures Orange Sector’s position as a mediocre EBM-band.

Order this album right here!

Sjuspårs-EP introducerar nytt från Orange Sector

Tags: , , , , , ,


Orange Sector, som senast var albumaktuella med “Vorwärts Nach Weit” som släpptes för snart två år sedan, är nu redo att presentera nytt material.

Sjuspårs-EP:n “Glasmensch”, som utöver originalversionen även inkluderar fyra remixer på titelspåret, b-sidan “Sturm” samt en remix på denna, blir introduktionen till bandets kommande album.

Den Hannover-baserade EBM-duon, som består av Lars Felker och Martin Bodewell, bildades 1992. Debutalbumet “Faith” från 1993 släpptes via det numera legendariska tyska skivbolaget Zoth Ommog Records.

“Glasmensch” släpps den 30 januari via Infacted Recordings.

Tracklist

orange_sector_glasmensch

01. Glasmensch
02. Glasmensch (NSA Mix)
03. Glasmensch (Dominatrix Remix)
04. Glasmensch (Plastic Noise Experience Remix)
05. Glasmensch (Rector Scanner Remix)
06. Sturm
07. Sturm (Martin Bodewell Remix)

 

Lasse Johanson sammanfattar 2013

Tags: , , , , , , , , , , , ,


“Född och uppvuxen lite utanför Stockholm. Började lyssna på synth när grannen skaffade Upstairs at Eric’s. Lyssnade länge på synthpop, men började även lyssna på Die Krupps, Front 242 och Nitzer Ebb i mitten av 80-talet. Allt sedan dess så har jag lyssnat på all typ av synth. I början av 90-talet så började jag göra musik ihop med kompisar, idag så är jag med i två grupper, Green Control och Apnea. Jag försöker även leka DJ så ofta jag får chansen på någon av de alla klubbar som huserar i Stockholm. Kock är mitt yrke, men musiken tar nog mest tid av min vakna tid, lyssna på nytt, återvända till gamla goda favoriter och att skapa min egna musik. Mina favoritartister är Yazoo, And One, Mesh, Nitzer Ebb och Front 242. Egentligen så kan listan göras hur lång som helst, då många av det som jag lyssnade på under första halvan av 80-talet är sådant jag fortfarande lyssnar mycket på, som Howard Jones, OMD, Thompson Twins.”

 

Album

Page – “Hemma”

 

Mesh – “Automation Baby”

 

Front Line Assembly – “Echogenetic”

 

Pouppée Fabrikk – “Dirt”

 

Die Krupps – “The Mashinist of Joy”

 

“Bubblare”

The Klinik – “Eat Your Heart Out”

 

Orange Sector – Vorwärts nach weit

 

“Skummare”

Spetsnaz – “For Generations to Come”

 

Nordarr – “Hass”

 

Signal_Aout_42_Inspiration

Signal Aout 42“Inspiration”

 

Konsert

Mitt 2013 har tyvärr inte medgivit så många konserttillfällen. Det bästa har varit utan tvekan Bodyfest!

Största besvikelse

Att Bodytåget lägger ner klubbverksamheten. Tomheten kommer kännas!

Årets låt

Mesh – “Born To Lie”

 

 

Orange Sector – “Vorwärts nach weit”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 19 april 2013
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Lars Timm Felker, Martin Bodewell, Rene Nowotny
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand
Köp: TBA

Halvt erkännande blir till ett helt konstaterande

Jag tänker inleda den här recensionen med ett halvt erkännande: EBM i allmänhet – och oldschool-EBM i synnerhet är långt ifrån min favoritgenre i den syntetiska, alternativa och elektroniska sfären jag lever och andas anno 2013.

Ett stort antal EBM-album har passerat mina trumhinnor sedan jag som tolvåring spelade Nitzer Ebb:s två första tolvor på repeat. Och även om de nyss nämnda brittiska legenderna förblir ett av mina absoluta favoritband alla kategorier, så är de arvtagare som lyckats riktigt bra för mig lätträknade.

Orange Sector är dock, i motsats till många andra av de band som härjar på festivaler som härjar på festivaler som Familientreffen och liknande varje år, just ett av de där banden som faktiskt lyckats knäcka koden och slå sig igenom myllret av dussinband.

1994, när Orange Sector var i ropet med deras andra album “Flashback”, så inkluderade jag (efter viss tvekan) nyfiken och spänd detta i den veckans postorderbeställning från legendariska Hot Stuff Records i Älmhult. Bandets debutalbum “Faith” slank med av bara farten och efter några dagars lyssning så hade jag ännu ett band att inkludera på kassett- och minidisc-blandningarna som följde mig var jag än gick.

Nu är det 2013 och den tyska trion, med Lars Timm Felker, Martin Bodewell och Rene Nowotny, som jag av någon anledning tappat lite av intresset för under 2000-talet, är tillbaka med det nya albumet “Vorwärts nach weit”.

Så väldigt mycket har egentligen inte hänt sedan spår som “Bodysmashing”“Kalt wie stahl” och “Violent Order” gick varma i mina hörlurar under nittiotalet. Men produktionen är av givetvis (av naturliga skäl) i mångt och mycket kristallklar jämfört med hur det lät på den tiden. Det är tajtare, snyggare arrangerat och jag tycks mig ana att Orange Sector har utvecklats på många plan sedan det begav sig. Detta med bedriften att inte tappa sin identitet och den berömda “röda tråden” på vägen.

Det första som slår mig är att Vorwärts nach weit” stundtals är ganska mörkt och atmosfäriskt och att bandet kryddat upp de monotona rytmerna och sedvanligt arga sånginsatsen, som liksom tidiare har inslag av både tyska och engelska, med en hel del nya grepp som passar perfekt i EBM-handsken anno 2013.

Ledmotivet Vorwärts nach weit” är ett mörkt och tungt nummer, den lite långsammare “Freak” med sin trasiga ledande synthslinga och innovativa inslag av rap är ett trevligt komplement till albumets övriga spår. Och tillsammans med den härligt blippiga “Geile Zeit” och de två avslutande spåren “Tränen in der tiefe” och “Frequenzangriff” så symboliserar det ganska bra hur jag vill ha mitt Orange Sector serverat.

Bandet har under senaste tiden varit lite anonyma för mig och jag har under några av bandens senaste album saknat riktigt starka låtar bakom de snygga arrangemangen och dansanta rytmerna. Vorwärts nach weit” innehåller förvisso fortfarande en hel bunt spår som jag gärna hoppar över och tillsammans med detta några lite fantasilösa upprepningar. Tolv spår kanske var i mesta laget och tillsammans med de fyra alternativa remixerna så blir öronen en smula trötta, men trots detta så är jag övertygad om att alla fans av oldschool-EBM kommer kunna ta till sig det mesta som levereras här.

Tracklist

01. Mein Kreuz (03:05)
02.
Vorwärts Nach Weit (03:52)
03.
Alles Dreht Sich Im Kreis (03:13)
04.
Take My Pain (02:06)
05.
John Kills (02:49)
06.
Volle Kraft Voraus (01:01)
07.
Der Maschinist (03:26)
08.
Geile Zeit (03:23)
09.
Life Is Fading Away (03:10)
10.
Freak (03:52)
11.
Tränen In Der Tiefe (03:30)
12.
Frequenzangriff (04:10)
13.
Mein Kreuz (Miniton Mix) (02:29)
14.
Vorwärts Nach Weit (Index Mix) (02:56)
15.
John Kills (Wellencocktail Remix) (03:24)
16.
Mein Kreuz (Skyla Vertex Remix) (03:23)

Orange Sector – “Der Maschinist”

Tags: , , , , , , ,


Format: (EP) CD (Digipak), Digital
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 14 december 2012
Genre: EBM
Mix: TBA
Master: TBA
Bandmedlemmar: Lars Timm Felker, Martin Bodewell
Land: Tyskland
Recensent: Lisa Zetterström
Köp: TBA

Titelspåret visar upp Orange Sector i sitt esse

“Der Maschinist” är en 13 spår lång EP som innehåller remixer på spår som “Krieg & Frieden” och “Arbeit ist Not”, samt titelspåret “Der Maschinist” och ett par andra nya låtar som “Touch” och “Frequenzangriff”. Medverkande remixande band är bland andra Ad:Key, Angstfabrikk och Mr. Dupont. (som inte har någonting med det svenska bandet Dupont att göra utan är signaturen för en av medlemmarna i Nordarr / Red.anm).

Remixerna i all ära, de är väldigt bra, men jag tycker originalversionen av “Der Maschinist” är den bästa. De har ett helt fantastiskt sound, och låten är riktigt riktigt bra. Kanske en av deras bästa, med ett tungt långsamt beat. Orange Sector i sitt esse!

Låten “Touch” tycker jag dock inte var lika bra. De kanske ska hålla sig borta från synthpop (ja, låten är väldigt synthpoppig) och göra det som de gör bäst: EBM. För då alstrar de pärlor som “Der Maschinist”.

Tracklist

01. Der Maschinist (03:27)
02. Frequenzangriff (04:11)
03. Touch (04:21)
04. Krieg & Frieden (Remix by Ad:Key) (03:27)
05. Krieg & Frieden (Remix by Martin Bodewell) (04:32)
06. Arbeit ist Not (v.2012) (04:17)
07. Die Zukunf (v.2012) (02:31)
08. Der Maschinist (Remix by Amnistia) (03:06)
09. Arbeit ist Not (Remix by Skyla Vertex) (05:49)
10. Der Maschinist (Remix by Ad:Key) (04:39)
11. Arbeit ist Not (Remix by Mr. Dupont) (03:30)
12. Der Maschinist (Remix by Angstfabrikk) (03:48)
13. Touch (Psyche Version) (07:40)

Maskinisterna i Orange Sector är tillbaka

Tags: , , , , , , ,


Orange Sector slog igenom under mitten av 90-talet, när man via legendariska Zoth Ommog släppte sina två första album “Faith” (1994) och “Flashback” (1995) med hits som “Kalt Wie Stahl” och “Für Immer”.

Den Hannover-baserade EBM-duon, som består av Lars Felker och Martin Bodewell, gjorde 1998 ett uppehåll på hela sju år innan man återvände med samlingen “Here We Are (Back Again)” under 2005.  Året därpå följde man upp med “Bassprodukt” efter att man skrivit på för Infacted Recordings.

Senaste albumet “Krieg & Frieden” släpptes för drygt två år sedan och följs tidigt nästa år upp med den nya fullängdaren “Vorwärts Nach Weit”.

Under tiden passar man på att ge ett smakprov från det kommande albumet med EP’n “Der Maschinist”. Förutom titelspåret (se videon nedan) så innehåller den tretton spår (!) långa EP’n ytterligare två orginalspår, nyinspelningar av två gamla låtar samt en lång rad remixer signerade bland andra Ad:Key, Amnistia och Skyla Vertex. Utöver detta  även en alternativ version av låten “Touch” med gästspel av Psyche-sångaren Darrin Huss.

“Der Maschinist” släpps den 14 december via Infacted Recordings.

Tracklist

 1. Der Maschinist
 2. Frequenzangriff
 3. Touch
 4. Krieg & Frieden (Remixed by Ad-Key)
 5. Der Maschinist (Remixed by Martin Bodewell)
 6. Arbeit ist Not (v.2012)
 7. Die Zukunft (v.2012)
 8. Der Maschinist (Remix by Amnistia)
 9. Arbeit ist Not (Remix by Skyla Vertex)
 10. Der Maschinist (Remix by Ad-Key)
 11. Arbeit ist Not (Remix by Mr. Dupont)
 12. Der Maschinist (Remix by Angstfabrikk)
 13. Touch (Psyche Version)

Skyla Vertex – “Urwerk”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album), CD, Digital, Spotify
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 20 april 2012
Genre: Harsh-EBM
Recensent: Joakim Holfve

Remixmakarna står stadigt på egna ben

Efter fyra år som flitiga remixmakare åt andra band gjorde tidigare i vår så äntligen nordtyska duon Skyla Vertex albumdebut. Med ett sound som inspirationsväxlar mellan Das Ich och Straftanz, så har man skapat en intressant debutplatta som landar i den berömda väl godkänt-filen.

“Urwerk” – ett sexton spår långt album (bonusremixerna inräknade), har varit i produktion ända sedan Skyla Vertex startade 2008. Gregor Beyerle och Alex är inga nykomlingar på scenen, framför allt inte Gregory, som har erfarenhet från medverkan i kändare projekt som Modulate och Reaper. Sin historia har de tagit med sig in i sitt “nya” projekt där ambitionen är att kombinera moderna och dansanta rytmer med ren industri och mörk electro. Det kanske låter lite klyschigt, men fair enough! Skyla Vertex lyckats med sin målsättning.

“Urwerk” försöker sig på den typiska rivstarten på samma sätt som allt fler artister har valt att deposinera sina album på. I internetålderns tid kanske det är smart, men plattan som sådan blir väldigt vinglasformad där det absolut största krutet läggs på starten, innan det smalnar av väldigt, för att sedan avsluta med tre trevliga remixinslag signerade Peter Spilles, Orange Sector och Nachtmahr. (fortsättning nedan)

Trots en bra start lyckas man inte övertyga till 100% förrän i albumets bästa spår, “Sinnkrieg”. Här visar man vad lyckade slingor och riktigt bra mixning kan göra för en låt samt som tyskan förstås är det optimala språket för sången.

Överlag är “Urwerk” en stabil produktion där tyskarna inte lämnat något åt slumpen. Även om de riktiga topparna, om man bortser från “Sinnkrieg” och den trevliga “Deconstructors”, saknas är lägstanivån väldigt hög. Vis av erfarenhet kanske har Gregor och Alex valt inte experimentera loss för alltför hårt utan har hittat sin nisch. Musikaliskt är det oklanderligt från start till mål men effekterna får ta lite för stor plats emellanåt – och plattan blir en smula anonym och obalanserad i sin helhet.

Oavsett vad så har Skyla Vertex i och med “Urwerk” visat att de utan problem kan stå på sina egna ben och förhoppningsvis börjar de springa snart.

Tracklist

 1. Somnia  3:36
 2. Sturm und Drang  4:12
 3. Befreiungsschlag  4:23
 4. Sinnkrieg  4:47
 5. Face It  5:36
 6. Urwerk (Funke)  4:54
 7. Urwerk (Feuer)  4:51
 8. Urwerk (Asche)  3:47
 9. Deconstructors  4:21
 10. Schall und Rauch  4:02
 11. City Demon  4:03
 12. The Buying Dead  5:05
 13. Zeitgeist  4:20
 14. Schall und Rauch (Kriegsmonster Remix by Peter Spilles)  4:07
 15. Strom und Drang (Orange Sector Version)  4:12
 16. Befreiungsschlag (Nachtmahr Remix)  4:33

Skyla Vertex gör albumdebut

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Efter en del uppmärksamhet via remixarbete åt andra band de senaste åren så är det nu dags för tyska Skyla Vertex att göra albumdebut senare i vår, efter att ha plockats upp av Infacted Recordings.

Skyla Vertex bilades 2008 och består av den Nordrhein-Westfalenbaserade duon Gregor Beyerle och Alex. Gregory har tidigare spelat med bland annat Modulate och Reaper. Bandnamnet kommer från svenskans ‘skyla’ och latinets ‘vertex’ som är en vändpunkt i geometrisk terminologi och målsättningen att att på ett smart sätt försöka kominera moderna och dansanta rytmer med hårdare elektroniska, och ofta industriella inslag och man har under de senare åren fått uppmärksamhet via sitt remixarbete åt bland annat Edge Of Dawn, Reaper och Santa Hates You.

Det kommande albumet, som titulerats “Urwerk”, levereras utöver de tretton ordinarie spåren med tre bonusremixer signerade Peter Spilles (känd från bland annat Project Pitchfork, Santa Hates You och Imatem), österrikiska Nachtmahr och den tyska EBM-duon Orange Sector, som bidrar med en omarbetad version på “Strom und Drang”.

“Urwerk” släpps den 20 april via Infacted Recordings.

Tracklist

 1. Somnia
 2. Strom und Drang
 3. Befreiungsschlag
 4. Sinnkrieg
 5. Face It
 6. Urwerk (Funke)
 7. Urwerk (Feuer)
 8. Urwerk (Asche)
 9. Deconstructors
 10. Schall und Rauch
 11. City Demon
 12. The Buying Dead
 13. ZeitgEist
 14. Schall und Rauch (Kriegsmonster Remix by Peter Spilles)
 15. Strom und Drang (Orange Sector Version)
 16. Befreiungsschlag (Nachtmahr Remix)

Liverapport: Bodyfest 2011, Stockholm

Tags: , , , , , , , , , ,


Artister: Sturm Café/Kommando XY, Schwefelgelb, Parade Ground, Orange Sector, A Split-Second, The Klinik
Datum: lördag 1 oktober
Scen: Nalen, Stockholm

Foto & rapport: Jens Atterstrand

OBS! Missa inte fotoalbumet under rapporten!

Efter förra årets urladdning på en utsåld Klubben (Fryshuset) så var i alla fall underteknads förväntningar rätt stora på årets Bodyfest.

Efter att man förra året fått en del kritik för att bara haft möjlighet att servera folköl under kvällen så valde man inför årets evenemang att flytta hela kalaset till Nalens stora lokaler på Regeringsgatan i Stockholm med tillgång till två scener och bar med full rättigheter. Tyvärr medförde detta också att man tvingades sparka igång hela kalaset redan klockan 16.30 (!!!) då Nalen inte tillåts köra liveband efter midnatt. (Faktum är att undertecknad på grund av detta faktiskt missade den första akten på scen..)

Lineupen den här gången var något ojämn och när jag summerar årets Bodyfest så är det tyvärr bara halva startfältet som får anses förtjäna godkänt – Schwefelgelb, A Split-Second och The Klinik. (Då bör jag dock poängtera att jag inte kan betygsätta Sturm Café/Kommando XY’s insats då jag inte var på plats!)

De förstnämda var det yngsta bandet för året som med sin väldigt unika hipsterbody satte bra fart på publiken. Den andra – den klassiska åttiotalstrion som numera består av tre äldre rutinerade herrar gjorde det mesta rätt med underbar scennärvaro. Men varför i hela fridens namn spelar man en av sina absolut största hits (“Rigor Mortis”) redan i början av settet?? Livetrummorna i första halvan av settet levererade en underbar energi och det är fantastiskt att man kan visa sådan fantastisk spelglädje efter alla dessa år!

Sist ut klev legendariska The Klinik med duon iklädd sin typiska outfit, med huvudena i bandage med tillhörande läderrockar. Bandet har genom året levererat ett antal undergroundhits som är väl rotade hos fansen vid det här laget och med milimeterprecision gjorde man sitt framträdande till något fantastiskt som i år sopar mattan med de andra banden under kvällen.

Elektroskull – Synthportalen passar på att skicka varma hälsningar och tack till arrangörerna som gjort ännu en fantastisk insats och arrangerat ännu en grym kväll! Känslan är att Bodyfest rotat sig rätt bra i synthsverige nu och även om årets kväll inte toppade 2010 års Bodyfest så är jag övertygad om att man redan laddar batterierna och smider planer inför 2012.

Schwefelgelb

Orange Sector

A Split-Second

A Split-Second

A Split-Second

The Klinik