Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Ofensor"

Hocico – “Artificial Extinction”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD box**, Digital, vinyl
Skivbolag: Out of Line
Releasedatum: 19 juli 2019
Genre: Dark electro, Harsh EBM
Bandmedlemmar: Erk Aicrag, Rasco Agroyam
Land: Mexiko
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudReverbnation

(English version below)

Ett steg fram, två steg tillbaka

Ett nytt album från Hocico har sällan gjort mig besviken. Rent ljudmässigt är Artificial Extinction en rätt tydlig fortsättning på Ofensor (2015) med en lätt touch av de dubstep- och punkrockinfluenserna som duon har använt sig utav alltmer under senare tid. Albumet adderar inte något som helst revolutionerande nytt till Hocicos pantenterade formula, men samtidigt är allt sådär ypperligt genomproffsigt, genomtänkt och snyggt även den här gången. Med en stark slagkraft och svårslagen träffsäkerhet som efter några veckors lyssnande har fått mig att bli precis lika tagen som vanligt.

Hocico fortsätter att envist och målfokuserat att monotont sparka stenhårt i solar plexus-trakten med hjälp greppvänliga iskalla ledsynthar, avgrundsdjupa basgångar och låt-teman som kretsar kring den mänskliga rasens ondskefulla undermedvetna och rasens, till synes oundvikliga, undergång. “Dark Sunday”, “Shut Me Down!” och “Psychonaut” påminner förvisso mycket om låtar de gjort tidigare. Men acceptera inga imitationer, Hocico är utan tvivel fortfarande genrens stora dominant!

Mörka dystopiska mellanspel agerar tacksamma vilopauser inför det som komma skall. Den kalla, dissonanta och hotfulla men samtidigt väldigt vackra “El Ballet Mecanico” agerar snyggt intro till det fullmatade och mörka medryckande titelspåret.

Det jag uppskattar allra mest med Artificial Extinction är att Hocico i större utsträckning än på länge verkar ha hittat tillbaka till sina rötter. Mina absoluta favoriter är den spanskspråkiga “Palabras De Sangre” (Ord av blod) som, tillsammans med den avslutande mörka electro balladen “Quiet Zone (in dead silence)”,  de tydligaste referenserna till det “klassiska” Hocico-soundet från tiden strax efter millennieskiftet. En tid när akten skapade vilt tumult på mörka dansgolv världen över med hits som “Forgotten Tears”.

Hocico har sedan länge representerat den absoluta toppen av genren och Artificial Extinction utgör ytterligare ett högklassigt tillskott till duons kvalitativa diskografi.

Tracklist

Relaterad bild

01. Dark Sunday (06:02)
02. El Ballet Mecanico (04:28)
03. Artificial Extinction (05:14)
04. Blinded Race (04:41)
05. Shut Me down! (05:44)
06. Psychonaut (05:51)
07. Damaged (05:24)
08. Breathing Under Your Feet (04:49)
09. Cross The Line (05:14)
10. Palabras de Sangre (06:42)
11. Quiet Zone (in dead silence) (04:43)

Bonus disc **

01. Damaged (Remixed by Hallucinator)
02. Artificial Extinction (Remixed by ErilaZ)
03. Cross the Line (Remixed by Tragedy of Mine)
04. Dark Sunday (Remixed by LUCKIID)
05. Cross The Line (Remixed by Zardonic)
06. Dark Sunday (Remixed by Poizon Party IV)
07. Shut Me Down! (Remixed by Kreign)
08. Shut Me Down! (Remixed by 89s†)
09. Palabras de Sangre (Remixed by Nohycit)
10. Artificial Extinction (Remixed by Static of Masses)

(English version below)

One step forward, two steps back

A new album from Hocico has rarely disappointed me and in terms of the sound. Artificial Extinction is a fairly obvious continuation of Ofensor (2015) with a light touch of the dubstep- and punk rock influences that the duo have used more of in recent years. The album does not add any revolutionary new to the pantented Hocico formula, but at the same time everything is so utterly  professional, well thought out and neat even this time around. With a strong punch and hard hits, which after a few weeks listening has made me just as blown away as usual.

Hocico continues to stubbornly and goal-oriented monotonically kick you rock hard somewhere near the solar plexus area, with addictive cold synth hooks, deep bass-lines and themes that revolve around the human race’s vicious subconscious and the race’s, apparently inevitable, downfall. “Dark Sunday”, “Shut Me Down!” and “Psychonaut” certainly reminds a lot about some songs they have done before. But accept no imitations – Hocico is undoubtedly still the great dominators of the genre!

Dark dystopian interludes greatfully acts like breathers before what lies ahead. Like the cold, dissonant and horrifying, but at the same time very beautiful “El Ballet Mecanico”, which makes a nice intro to the bold, catchy and dark title track.

What I appreciate the most when it comes to Artificial Extinction is that Hocico seem to have found their way back to the roots to a greater extent than in a long time. My absolute favorites are the Spanish “Palabras De Sangre” (Word of Blood) and the concluding dark electro ballad “Quiet Zone (in dead silence)” which represent the album’s clearest references to the “classic” Hocico sound around the time just after the turn of the millennium. A time when the act created wild tumult on dark dance floors all over the world over with hits like “Forgotten Tears”.

Hocico has for a long time now represented the absolute top of the genre and Artificial Extinction makes another high-quality addition to the duo’s qualitative discography.

Hocico – “Ofensor”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, Box, Digital
Skivbolag: Out of Line
Releasedatum: 27 november 2015
Genre: Dark electro, Harsh EBM
Bandmedlemmar: Erk Aicrag, Rasco Agroyam
Land: Mexiko
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudReverbnationkollapslogga

(English version below)

Understryker vilka som är mästarna i genren

Vår värld mår inte bra och mycket av det som sker just nu spelas upp likt en iskall, ond och mörk thriller fylld av hat, oro, uppgivenhet och stor ilska. På den senaste fullängdare “Ofensor” så presenterar Hocico det perfekta soundtracket.

Ljudmässigt påminner albumet mer om det förrförra studioalbumet “Tiempos De Furia” och äldre klassiker som “Signios de Abberaccion” än bandets senaste speedade dansgolvsattack “El Último Minuto (Antes de que tu Mundo caiga)”. Den mexikanska duons musik är ännu en gång lite mer avskalad och ljudbilden är på ett positivt sätt inte lika välpolerad den här gången.

Efter det mörka och melodiösa instrumentalintrot “Déjà-Vu Siniestro” bjuds vi på den ursinniga och totalt nattsvarta mellantempolåten  “Relentless” som direkt sätter tonen när dess marschtakter toppas med en ytterst beroendeframkallande och greppvänlig refräng. Sången på “Ofensor” är genomgående precis lagom processad för att man skall kunna uppfatta budskapen och vackra instrumentala mellanspel som “El Destelle el en Cristal” och brutala musikala mardrömmar som “I Will Be Murdered (4 minutes of Horror)”, ger perfekta andrum inför mörka dansgolvsattacker som de i sin enkelhet ack så geniala “Heart Attack”“Mind Circus” och (det tidigare singelsläppet) “In the Name of Violence”.

“Ofensor” understryker ännu en gång vilka som är mästarna i genren och även om albumet innehåller mycket av det signifikativa Hocico-soundet som är väl bekant för de allra flesta vid det här laget så kan jag inte sluta imponeras av duons fullständiga genialitet där alla av genrens obligatoriska pusselbitarna gång på gång faller på plats utan krångel eller kompromisser.

8/10 STRÅLANDE!

hocico

Tracklist “Ofensor”

01. Déjà-Vu Siniestro (03:32)
02. Relentless (05:09)
03. Sex Sick (05:03)
04. Bienvenido A La Maldad (04:34)
05. El Destello En El Cristal (03:05)
06. Heart Attack (05:04)
07. I Will Be Murdered (4 Minutes Of Horror) (04:31)
08. Ofensor (04:15)
09. Mind Circus (04:51)
10. The 5th Circle (02:10)
11. Auf Der Flucht (04:55)
12. In The Name Of Violence (04:43)
13. Muerte En Reversa (04:14)

 

“Invasor” (Bonus Disc) **

01. Black Opium (Aneto Remix By Heimatærde) (04:28)
02. Sexsick (Touched By Stahlnebel & Black Selket) (05:22)
03. Mind Circus (Darkstaar Vs. AJ Afterparty Remix) (04:48)
04. Black Opium (Flames From Hell By Salem Witch Switch) (04:46)
05. Heart Attck (Remixed By Jak Syn) (05:21)
06. Relentless (Elektrosauerkraut Remix Von Ost+Front) (03:45)
07. Black Opium (H.Execution By H.Exe) (03:38)
08. Ofensor (Remixed By Powerotik) (04:27)
09. Sex Sick (Remixed By Twisted Destiny) (05:24)
10. Heart Attack (Unzyme’s Hyperventilation Shaft Remix) (03:39)
11. Ofensor (Remixed By Orbitales) (04:04)

 

(English version below)

Underscores who the masters of the genre really are

Our world is not feeling well, and much of what is happening around us right now is being put on display like an icy, evil and dark thriller filled with hatred, anxiety, despair and great anger. On the latest album “Ofensor” Hocico now presents the perfect soundtrack.

Sonically this reminds more about the “Tiempos De Furia” and older classics like “Signios the Abberaccion” than the band’s latest speeded dancefloor attack “El Ultimo Minuto (Antes de que tu Mundo caiga)”. The Mexican duo’s music is once again a little more stripped down and the sound is positively not as well polished this time around.

After the dark and melodious instrumental intro “Déjà-Vu Siniestro” we are invited to the furious and totally pitch black mid-tempo song “Relentless” wich directly sets the tone when the marching beat’s topped with a highly addictive and grippy chorus. The vocals on “Ofensor” is consistently just enough processed in order to be able to perceive the messages and beautiful instrumental interludes like “El Destelle electricity a Cristal” and brutal musical nightmares like “I Will Be Murdered (4 minutes of Horror)”, provides the perfect respite before dark dancefloor attacks like the simple but oh so ingenious “Heart Attack”, “Mind Circus” and (the former single release) “In the Name of Violence”.

“Ofensor” yet again underscores who the masters of the genre really are, and even if the album contains a lot of the  quite significant Hocico-sound that is well known to most by now I can’t stop being impressed by the duo’s full geniality where all of genre’s compulsory pieces again and again fall into place without hassle or compromises.

CLICK HERE TO ORDER THIS ALBUM!

Hocico på offensiven

Tags: , , , , , , , , , ,


Efter det senaste studioalbumet “El Último Minuto Antes De Que Tu Mundo Caiga” (2012), samlingen “Los Días Caminando En El Fuego (20 Years Keeping The Blood Boiling)”, liveskivan “Die Hölle Über Berlin” (2014) och nyutgåvan av monsterhiten “Forgotten Tears” som släpptes tidigare i år så presenterar nu Hocico det kommande albumet “Ofensor”.

Den mexikanska duon med sångaren Erk Aicrag och andremedlemmen Rasco Agroyam gjorde efter de två första kassettsläppen sin officiell albumdebut med “Odio Bajo El Alma” (1997) och “Ofensor” blir bandets åttonde studioalbum i ordningen.

Utöver den ordinarie utgåvan så levereras “Ofensor” både i en begränsad dubbeldiscutgåva ** och dito t-shirt bundlingar tillsammans med remixdiscen “Invasor”. För hardcore-fansen ger man dessutom en extra begränsad box i A5-format *** som utöver remixdiscen även inkluderar CD-maxin “Agresor” med tre exklusiva bonusspår.

Det första smakprovet “Bienvenido A La Maldad” finns ute nu med tillhörande video (se nedan).

“Ofensor” släpps den 27 november via Out of Line Music.

hocico

Tracklist

01. Déjà-Vu Siniestro
02. Relentless
03. Sex Sick
04. Bienvenido A La Maldad
05. El Destello En El Cristal
06. Heart Attack
07. I Will Be Murdered (4 Minutes of Horror)
08. Ofensor
09. Mind Circus
10. The 5th Circle
11. Auf Der Flucht
12. In the Name of Violence
13. Muerte en Reversa

 

Remix-CD “Invasor” **

01. Black Opium (Aneto Remix by Heimataerde)
02. Sexsick (Touched by Stahlnebel & Black Selket)
03. Mind Circus (Darkstaar vs. AJ Afterparty Remix)
04. Black Opium (Flames From Hell by Salem Witch Switch)
05. Heart Attack (Remixed by Jak Syn)
06. Relentless (Elektrosauerkraut Remix von Ost+Front)
07. Black Opium (H.EXEcution by H.exe)
08. Ofensor (Remixed by Powerotik)
09. Sexsick (Remixed by Twisted Destiny)
10. Heart Attack (Unzyme’s Hyperventilation Shaft Remix)
11. Ofensor (Remixed by Orbitales)

 

Bonus MCD “Agresor” ***

01. Black Opium
02. What Are You Doing in My Dream?
03. Made of Hate