Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Nils Upahl"

Beyond Obsession – “Moments of Truth”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Osignerat
Releasedate: 23 september 2016
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Nils Upahl, André, Sören Köstel
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutube

(English version below)

Imponerande utvecklingskurva

Beyond Obsession följer nu upp det senaste albumet “Pieces of Machinery”, vilket under förra året bland annat ledde till att de fick dela scen med And One under delar av deras inhemska turné.

Det nya albumet “Moments of Truth” gör att jag kan inte annat än imponeras stort av den här tyska synthpoptrions utvecklingskurva sedan man debuterade med “Listen, Learn and Speak” (2013) och även om de varken behöver skämmas för debutalbumet eller den tidigare nämnda uppföljaren, så är det ett ännu bättre album än sina föregångare.

Inom synthpopscenen i allmänhet men särskilt inom den tyska, så duggar klichéerna och de usla vokala insatserna ju tyvärr ofta relativt tätt. Men desto mer varse jag blir om detta faktum, desto mer imponeras jag över Nils Upahls röstkvaliteter på det  här nya albumet. “Moments of Truth” är inte lika mörkt och melankoliskt och har ett genomgående mycket lättare och luftigare anslag i ljudbilden än tidigare. Samtidigt har såväl låtskrivarkvaliteterna som produktionen fått en rejäl ansiktslyftning med en för genren synnerligen originell ljudbild utan överanvändning av för densamma alltför sedvanliga ljud och rytmer. Nils visar sångmässigt upp ett fantastiskt brett och tonsäkert register med full inlevelse och olika känslor för låtarnas olika uttryck. Allra mest imponeras jag över hans förmåga att leverera såväl råhet och attityd som en mer känslosam sida när stunden kräver.

Att nämna Erasure och i synnerhet deras sena åttiotalsperiod är absolut relevant, men mest för att beskriva den generella framtoningen på vissa av albumets spår, för Beyond Obsession har utvecklat en tämligen unik stil i en genre där detta inte alltid är så lätt. Allra enklast att plocka fram just den referensen är det i refrängstarka upptempospår som “Home” och “Ghost Pictures”.

“Moments of Truth” är måhända enklare att ta till sig än bandets tidigare material, men albumet håller ytterst hög kvalitet rakt igenom med bra variation. Det bluesiga andraspåret, en av mina personliga favoriter “Weight of Your Words” och känslosamma och komplexa midtempoballader som “My Thoughts” möter spår som min andra personliga favorit, den något råare, mörkare, vocoderkryddade och ytterst dansanta “Destroyer”.

Beyond Obsession förtjänar all uppmärksamhet de kan få och att de även i år kommer att göra And One sällskap på den inhemska turnén kommer således inte som någon överraskning. Nils har utvecklats till en av de bästa sångarna inom synthpopscenen i dagsläget och “Moments of Truth” är ett av det här årets absolut bästa synthpopalbum så här långt.

8/10 STRÅLANDE!

 

Tracklist

beyond_obsession

01. Louder (05:39)
02. Weight Of Words (05:39)
03. Home (04:42)
04. Moment Of Truth (04:18)
05. Sleep! (03:25)
06. Ghost Pictures (04:40)
07. My Thoughts (03:41)
08. Lie After Lie (05:01)
09. Memories Fade (05:06)
10. Destroyer (04:30)
11. Purities (04:07)

 

(English version below)

Impressive development curve

Beyond Obsession now follow up their last album “Pieces of Machinery” that, last year, among other things, led to them getting the opportunity to share the stage with And One for parts of their national tour.

“Moments of Truth” makes me nothing but very impressed by this German synthpop trio’s development curve since they debuted with “Listen, Learn and Speak” (2013) and even though they shouldn’t at all be ashamed of their debut album or the aforementioned sequel, it’s overall an even better album than its predecessors.

Within the synthpop scene in general, but particularly in the German one, the clichés and poor vocal efforts are unfortunately relatively common these days. Though, the more I become aware of this fact, the more impressed I become with Nils Upahl’s vocal qualities on this album. “Moments of Truth” is not quite as dark and melancholy and it’s got a consistently much lighter and airier approach in the sound than before. Meanwhile the song writing qualities as well as the production has got a major facelift with a, for the genre, highly original sound without overusing the same customary sounds and rhythms. Nils puts, vocally, an amazingly dynamic and tuneful register on display with full empathy where he manages to put in a lot of emotions to the songs many different expressions. Most of all, I’m impressed by his ability to deliver both roughness and attitude as well as making the more emotional approach when the moment requires.

To mention Erasure and particularly their peiod in the later eighties, is certainly relevant, but that would be mostly to describe the overall casual appearance on some of the album’s tracks, becaue Beyond Obsession has surely developed a rather unique style in a genre where this is not always so easy to do so. The easiest way to pick up the before mentioned brittish duo as a reference is on chorus strong up tempo tracks like “Home” and “Ghost Pictures”.

“Moments of Truth” is perhaps a bit easier to digest than the band’s earlier material, but the album has extremely high qualities throughout with a good variety of songs. The bluesy second track, one of my personal favorites “Weight of Your Words” and emotional and complex mid tempo ballads as “My Thoughts” then meets tracks like, my other personal favorite, the slightly rougher, darker, vocoder filled  and highly danceable “Destroyer”.

Beyond Obsession surely deserves all the attention they’re getting and the fact that they also this year around will make And One company in the domestic tour therefore comes as no surprise. Nils has developed into one of the best singers in the synth pop scene of current days and “Moments of Truth” is one of this year’s best synthpop albums so far.

Beyond Obsession – “Song For the Dead”

Tags: , , , ,


 

Tyska Beyond Obsession presenterar videon till “Song For the Dead”. Låten är hämtad från bandets andra album “Pieces of Machinery” som släpptes den 3 april via Popgefahr Records.

Beyond Obsession – “Pieces of Machinery”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Popgefahr Records
Releasedate: 3 april 2015
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Nils Upahl, André, Sören Köstel
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

Synthpop med alla trumfkorten på hand

Den tyska synthpopscenen är fascinerande. Släktet verkar i det närmaste odödligt och år efter år fortsätter den intressera ett stort antal nya akter till att producera musik. Många faller snabbt bort likt dagsländorna på sommaren medan vissa andra klamrar sig fast på samma sätt som den envisa sommarsolen som tappert kämpar med den där obligatoriska regnskuren, ni vet.

Beyond Obsession är ett av alla de nya namnen som har fångat mitt intresse lite extra på senare tid. Faktumet att man drygt ett drygt år efter den tämligen starka debuten “Listen, Learn and Speak” redan är tillbaka med uppföljaren “Pieces of Machinery” är således mycket angenämt.

Många försöker, men få lyckas riktigt bra, och man behöver ju knappast varar raketforskare för att inse vad som är receptet för den här genren: Starkt låtmaterial, en intressant ljudbild och en bra och gärna originell vokalinsats.

Beyond Obsession har alla tre trumfkorten på hand och har på den här uppföljaren tagit precis den väg jag önskade, utan att för den sakens skull tappa bort den röda tråden på vägen. Hörnstenarna är starka melodier och låttexter, som på ett väldigt tacksamt sätt aldrig omges av onödigt svulstiga arrangemang.

Redan halvvägs in i den inledande “Run to You (Some Call it Love)” står det klart att Beyond Obsession har velat göra ett hårdare och mörkare album den här gången med fokus på upptempolåtar. Starka känslor och refräng finns även att finna på “Song for the Dead”“Beautiful Pain” och den väldigt vackra och avslutande “Love Child”.

“Pieces of Machinery” visar på mognad och framsteg på flera områden. Att Beyond Obsession nu givits äran att turnera med en storhet som And One kommer således inte som någon överraskning. Inte heller att det här albumet släpps på De/Vision-bekantingen Steffen Keths skivbolag Popgefahr Records.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

beyond_obsession

01. Run To You (Some Call It Love) (3:46)
02. Black White Hearts (04:08)
03. Let Me Go (04:26)
04. Song For The Dead (04:05)
05. Beautiful Pain (03:34)
06. Failing (03:59)
07. Unwinnable War (03:51)
08. Pieces Of Machinery (04:11)
09. Washed Away (03:39)
10. Love Child (06:15)

 

(English version below)

Synthpop that holds all the trump cards

The German synthpop scene is fascinating. The genus seems almost immortal, and year after year it interests a large number of new acts to start producing music. Many falls quickly away like mayflies in the summer while others cling to on like the stubborn summer sun valiantly struggling with that mandatory downpour, you know.

Beyond Obsession is one of all the new names that have caught my interest a little extra recently. The fact that they already a little more than a year after the strong debut “Listen, Learn and Speak” are back with the follow-up “Pieces of Machinery” is therefor very pleasant.

Many try, few succeed really well, and it’s hardly rocket science realizing what is the recipe is for this genre: Strong song material, an interesting sound and a good and original vocal effort.

Beyond Obsession’s got all three trump cards in their hand and has done it just the way I wanted them to on this sequel, without losing their thread in the process. The fundamental cornerstones of strong melodies and lyrics are still there, and are in a very rewarding way never surrounded by unnecessarily pompous arrangements.

Already halfway through the initial “Run To You (Some Call it Love)” it is clear that Beyond Obsession wanted to do a harder and darker album this time around with the main focus on up-tempo songs. Strong emotions and chorus are delivered on songs like “Song for the Dead”,  “Beautiful Pain” and the very beautiful and concluding “Love Child”.

“Pieces of Machinery” shows the maturity and progress in several areas. Beyond Obsession has recently been given the honor of touring with a big nam like And One that doesn’t come to me as any surprise at all. Neither does the fact that this album is released on De/Vision-acquaintance Steffen Keth’s label Popgefahr Records.

Beyond Obsession – “Listen, Learn and Speak”

Tags: , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Osignerat
Releasedatum: 21 september 2013
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Nils Upahl, André, Sören Köstel
Land: Tyskland
Recensent: Alexander Johansson

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmSpotifySoundcloudBandcampYoutube

Smäktande “depechig” gaysynth

Beyond Obsessions debutalbum “Listen, Learn and Speak” är en hommage till Depeche Mode och deras ljudbild från “A Broken Frame” till “Violator”. Man hör direkt att Martin Gore är sångaren och kompositören Nils Upahls stora idol. På YouTube kan man hitta honom göra en hygglig balladversion på “Enjoy the Silence”.

Albumets bästa låt är titelspåret “Listen, Learn and Speak”. Det är rentav kanske en av årets bästa synthballader? Mig veterligen hittills endast överträffad av Hurts “Somebody To Die For” i alla fall.

Talrika är nu de tyska (och svenska) band som genom åren försökt sig på att producera synthpop åt Depeche Mode-hållet. Och den gode synthguden ska veta att få lyckas lika bra som Beyond Obsession. “Not Real” är nästan lika enerverande som Depeche Modes “Flexible”, som jag faktiskt råkar veta (gud förbjude) uppskattas av vissa synthare. Upptempolåterna når kanske inte riktigt fram refrängmässigt för att bli hitlåtar men balladerna är uppriktigt fängslande.

Nils har en stark och personlig stämma med ett smäktande vibrato som i flera av låtarna, som exempelvis i “Endless”, låter som Soft Cell-sångaren Marc Almonds. Även textmässigt så känns just Marc Almond som det andra benet, om Depeche Mode är det första, i Beyond Obsessions fina synthpop.

De homoerotiskt anstrukna låtarna “Letter to a Strange Guy” och “I (Don’t) Hate You” skänker i sin tur en hel del associationer till mitt älskade favorit-gaysynthband Boytronic. Och där kanske vi har den trekant den här begåvade nordtyska trion baserar sin fina pop på?

Bästa låtarna: “Listen, Learn and Speak” och “Endless”

7/10 MYCKET BRA!

 

Tracklist

beyond_obsession

01. Cold Side of Bed (04:00)
02. Endless (03:55)
03. Tokio Underground (04:06)
04. Listen, Learn and Speak (04:00)
05. Free & Lost (04:44)
06. Not Real (03:36)
07. I (Don’t) Hate You (03:52)
08. On My Way (04:11)
09. Your Secret Your Lie (03:56)
10. Nothing Like That (03:38)
11. Letter to a Strange Guy (03:28)