Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Nikos Mavridis"

Rome – “Hall of Thatch”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: Trisol
Releasedatum: 19 januari 2018
Genre: Neofolk
Bandmedlemmar: Jérome Reuter, Nikos Mavridis, Patrick Damiani
Land: Luxemburg
Recensent: Niklas Hurtig

FacebookLast.fmSpotifyitunesDiscogsSoundcloud

(English version below)

Vackra akustiska gitarrer i sammanvävd historia

Rome inleder år 2018 med sitt tionde studioalbum, elfte om man räknar med minialbumet “Coriolan”  från 2016 och får oss direkt att fokusera hörselsinnet och lägga vår koncentration på ytterligare ett kapitel i en av den moderna tidens mest framgångsrika neofolkprojekt.

Men först bör man kanske ställa frågan hur man kan låta relevant efter elva album på nästan lika många år. Hur behåller man originaliteten utan att tappa “sitt sound”? Svaret är höljt i dunkel men vissa artister har förmågan att genom sin konst besvara den gång på gång. Rome är en sådan artist.

“Hall of Thatch” är en något annorlunda del i albumserien och kan kanske ses som den mer framgångsrike brodern till “Hell Money” där de utstickande elementen matchar bättre än vad de gjorde 2012. Albumet startar med singeln och albumsäljaren “Blighter” som är en ganska klassisk Rome-komposition med vibrerande akustiska gitarrer och svepande mässosång i bakgrunden. Andra spåret “Nurser” är bland det vemodigaste Jérome har skrivit och de avtrubbade plinkande elgitarrerna påminner om de Human Decay använder i “Credit to Humanity”. Gitarrerna i den genommörka “Hunter” påminner då istället om Rammsteins ibland halvakustiska inslag.

Albumet växer för varje genomlyssning och innehåller nog många originella partier för att till och med bli riktigt intressant. Dock inte helt utan några frågetecken. På femte spåret “Martyr” försöker sig Jérome sig på någon sorts hårdslående akustisk metal och det mycket märkliga spåret “Keeper” ignorerar jag utan skuldkänslor varje gång.

Albumet avslutar sedvanligt med en ballad, den här gången den vackra “Clemency” som genom de stilla gitarrerna och Jéromes vackra sång för iväg lyssnaren till en stilla oas bland änglarna.

Spåren väver in i varandra på ett mer ingående sätt än tidigare album vilket får de nio spåren att flöda naturligt genom de 42 minuter som “Hall of Thatch” klockar in på. De nya inslagen av österländska samplingarna är mycket välkomna och påminner närmast om Psy/Goa-Trance-artisternas djupa fascination och utbredda nyttjande av dem.

Så när som på två spår som svävar ut alldeles för yvigt är detta ett mycket bra album som åter igen visar på Jéromes nästan unika förmåga att blanda allt möjligt och ändå få det att låta Rome.

OBS! Albumet släpps även i en begränsad svart vinyl + CD-box som kan beställas här samt i en genomskinlig vinyl + CD-box som kan beställas här!

Missa inte Niklas Hurtigs liverapport från Romes spelning på Musikfyren (Fryshuset) i Stockholm som du finner här!

 

 

Tracklist

01. Blighter (04:22)
02. Nurser (04:44)
03. Hunter (06:11)
04. Slaver (05:29)
05. Martyr (03:40)
06. Hawker (03:50)
07. Prayer (05:05)
08. Keeper (04:18)
09. Clemency (04:39)

(English version below)

Beautiful acoustic guitars in an interwoven story

Rome starts off the new year with their tenth studio album, or eleventh if you count in the mini album “Coriolan” from 2016, and makes us focus our ears and place our concentration on yet another chapter in one of the most successful neofolk projects in modern time.

You should however start by asking the quesion of how an act can sound relevant after eleven albums on almost as many years. How do you keep your originality without losing your sound? The answer is shrouded in mystery, but some artists has the ability to answer this question through their art, over and over again. Rome is one of those artists.

The new album “Hall of Thatch” is a somewhat odd part of the series and could be seen as the more successful brother of “Hell Money” where the extravagant elements fits better than they did in 2012. The album starts off with the single and album seller “Blighter” that is a classic Rome composition with vibrating acoustic guitars and sweeping chants in the background. The second track “Nurser” is one the most melancholic Jérome has written and the blunted electric guitars reminds of the ones used on Human Decays “Credit to Humanity”. The guitars in the all-through-dark “Hunter” reminds instead of the sometimes, somewhat acoustic parts of Rammstein.

The album grows with every listen and it contains enough originality to even become very interesting albite rising some questions along the way. On the fifth track “Martyr” Jérome tries out some hard hitting acoustic metal rock and the strange track “Keeper” goes by completely ignored every time without feeling any guilt at all.

The album as usual ends with a ballad, this time around the beautiful “Clemency” that together with the low key guitars and beautiful vocals takes the listener away to a peaceful oasis among the angels.

The tracks are woven into each other in a more thorough way than on previous albums, making the nine tracks flow naturally through the 42 minutes that “Hall of Thatch” make up. The new elements of eastern samples are very welcome and are most reminiscent of the deep fascination and widespread use of some psy/goa trance artists. So when on two tracks hovering just too vigorously, this is a very good album that again shows Jérome’s almost unique ability to mix anything together and yet make it sound Rome.

Rome – “Coriolan” + “The Hyperion Machine”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Minialbum) CD, LP, Digital / (Album) CD, LP, Digital
Skivbolag: Trisol
Releasedatum: 1 apil 2016 / 12 augusti 2016
Genre: Neofolk
Bandmedlemmar: Jérome Reuter, Nikos Mavridis, Patrick Damiani
Land: Luxemburg
Recensent: Niklas Hurtig

FacebookLast.fmSpotifyitunesDiscogsSoundcloud

(English version below)

Två musikaliska pärlor i en historisk kontext

Den ständigt produktive Jérôme Reuter med vänner har släppt inte mindre än två album i år. “Coriolan” släpptes tidigare i vår och är ett fantastiskt minialbum där Jérôme utforskar de mer experimentella delarna av Rome. Med influenser dels från post-punk, martial industrial och neoklassisk musik har albumet ett sound som starkt påminner om de tidigaste albumsläppen för tio år sedan. På “Coriolan” får vi äntligen ett par fantastiska spår i inledande ”Investiture” och avslutande ”Funeratio”, i samma stil som ”Ni dieu ni maitre” och ”Les Hirondelles”, vilket är mycket välkommet. Annars kan man notera att ”Fragments” är en väldigt upplyftande punkig historia medan “Coriolan” är en av bandets mer episka verk och ett mycket bra sådant.

Det andra är “The Hyperion Machine” och Rome fortsätter att sätta nutiden i en historisk kontext allt presenterat i en semiakustisk skrud. Fascinationen för det förra århundradets Europa är ständigt närvarande. Ljudbilden påminner mer om den före det episka trippelalbumet “Die Æsthetik Der Herrschaftsfreiheit” från 2011. Det blandas friskt från Folk-pop på ”Cities of Asylum” till den mer mörka melodiska ”Skirmishes for Diotima” och den fantastiska och melankoliska ”Adamas”. Tre spår som sammanfattar allt vad Rome handlar om.

På det femte spåret “Stillwell” bidrar ingen annan än vår egna Joakim Thåström med bakgrundssång. Även om man kanske hade önskat sig en duett så får vi nöja oss med att Rome inkluderar bonusspret “FanFanFan” – som såklart är en cover på samma låt av just Thåström. Det känns ovant att höra refrängen på svenska men Jérôme gör en väldigt bra cover på denna svenska nationalklenod. Det är imponerande hur Jérôme kan inkludera så många olika musikstilar och ändå få det att låta som en helhet. En helhet som man aldrig kan ifrågasätta.

Sammanfattningsvis har Rome delvis gått tillbaka till rötterna med sina två albumsläpp i år och musikaliskt står gruppen starkare än någonsin.

8/10 STRÅLANDE!

 

 

Tracklist “Coriolan”
Coriolan

01. Investiture (3:22)
02. Make You A Sword Of Me (1:14)
03. Broken (4:43)
04. Fragments (3:07)
05. This Light Shall Undress All (2:40)
06. Coriolan (4:07)
07. Der Krieg (3:48)
08. Funeratio (3:11)

 

Tracklist “The Hyperion Machine”

01. The Hyperion Machine (0:24)
02. Celine In Jerusalem (4:42)
03. Transference (4:26)
04. The Alabanda Breviary (3:21)
05. Stillwell (5:04)
06. Cities Of Asylum (4:35)
07. Skirmishes For Diotima (4:42)
08. Adamas (6:33)
09. The Secret Germany (4:09)
10. Die Mörder Mühsams (4:28)
11. FanFanFan (4:55)

 

(English version below)

Two musical gems in a historical context

The ever productive Jérôme Reuter with friends are back with no less than two albums this year. “Coriolan” was released earlier this spring and was a fantastic minialbum were Jérôme explored the more experimental elements of Rome. Including influences from post-punk, Martial Industrial and neo-classical the sound of the album was more like that of the earlier releases more than ten years ago. We are finally presented with two fantastic tracks in the opening track ”Investiture” and the closing ”Funeratio”, resembling classic tracks like ”Ni dieu ni maitre” and ”Les Hirondelles”, which is much appreciated. Other than that the track ”Fragments” is an uplifting punky track while “Coriolan” is one of the groups more epic productions and a really good one too.

The other release is “The Hyperion Machine” and Rome continue to place our present time in a historical context, all presented in a semi-acoustic suite. The fascination for the last century Europe is ever present. The sound on the album is more resembling of that before the massive release “Die Æsthetik Der Herrschaftsfreiheit” from 2011 where musical styles like Folk pop on “Cities of Asylum” transitions into the dark  and melodic “Skirmishes for Diotima” and continues with the fantastic and melancholic “Adamas”. Three tracks that summarizes all that is Rome.

The fifth track “Stillwell” is a collaboration with our own Joakim Thåström who contributes with backing vocals. One could have expected a duet between the two but at least the cover track of Thåströms “FanFanFan” is included as a bonus. It feels wierd hearing the chorus in swedish but Jérôme manages to interpret this swedish national gem in his own way. It’s impressive that Jérôme is able to  mix all these different genres and make it a whole, a whole that you can never question. Rome has in some sense returned to their roots with these two releases and musically the group stands stronger than ever.

Nachtmahr ger två nya låtar på kommande EP’n

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Efter att ha släppt tredje fullängdaren “Semper Fidelis” i november förra året så är nu Österrikiska Nachtmahr med Thomas Rainer i spetsen redo att presentera den första singeln/EP’n från nyss nämda album.

(Läs vår recension av “Semper Fidelis” här!)

“Can You Feel The Beat?” släpps som en trettonspårs-EP och titelspåret levereras i remixer från Grendel, Uberbyte och nykomlingen Dirty Bird 13. Utöver detta de nya exklusiva spåren “(Wo Ist) Dein Gott?”, “Geräuschplatten”, “Nenn’ Mich Wie Du Willst”, albumspåret “Verräter An Gott” – som också kommer i tre remixer av X-RX, Memmaker och Suicide Commando, samt en remix av “Rise and Fall” signerad Patrick Damiani.

Patrick är känd som en del av den Luxemburg-baserade neofolk-trion Rome, tillsammans med Jérôme Reuter (från Mack Murphy & The Inmates) samt Nikos Mavridis.

Thomas Rainer gjorde officiell debut med sitt Nachtmahr via EP’n “Kunst ist Krieg” under 2007, som sedan följes upp med det debutalbumet “Feuer Frei!” året därpå (2008). Han är även känd från L’Âme Immortelle, tillsammans med Sonja Kraushofer (även känd från Persephone) och den (numera avhoppade) tidigare tredjemedlemmen Hannes Medwenitsch.

L’Âme Immortelle har sedan debuten 1997 släppt ett dussin album och ett stort antal singlar och EP’s.

Nachtmahr besöker Sverige i början av november med spelningar i Göteborg den 5 (Sticky Fingers) och Stockholm (Kolingsborg) den 6.

“Can You Feel The Beat?” släpps den 26 september via Trisol Music Group.

Tracklist

 1. (Wo Ist) Dein Gott?
 2. Geräuschplatten
 3. Nenn’ Mich Wie Du Willst
 4. Can You Feel The Beat?
 5. Can You Feel The Beat? (Grendel Remix)
 6. Can You Feel The Beat? (Uberbyte Remix)
 7. Can You Feel The Beat? (Dirty Bird 13 Remix)
 8. Verräter An Gott
 9. Verräter An Gott (Suicide Commando Remix)
 10. Verräter An Gott (X-RX Remix)
 11. Verräter An Gott (Memmaker Remix)
 12. Rise And Fall (Patrick Damiani Remix)
 13. Can You Feel The Beat? (Rioters Anthem By Population)