Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Neofolk"

Rome – “Coriolan” + “The Hyperion Machine”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Minialbum) CD, LP, Digital / (Album) CD, LP, Digital
Skivbolag: Trisol
Releasedatum: 1 apil 2016 / 12 augusti 2016
Genre: Neofolk
Bandmedlemmar: Jérome Reuter, Nikos Mavridis, Patrick Damiani
Land: Luxemburg
Recensent: Niklas Hurtig

FacebookLast.fmSpotifyitunesDiscogsSoundcloud

(English version below)

Två musikaliska pärlor i en historisk kontext

Den ständigt produktive Jérôme Reuter med vänner har släppt inte mindre än två album i år. “Coriolan” släpptes tidigare i vår och är ett fantastiskt minialbum där Jérôme utforskar de mer experimentella delarna av Rome. Med influenser dels från post-punk, martial industrial och neoklassisk musik har albumet ett sound som starkt påminner om de tidigaste albumsläppen för tio år sedan. På “Coriolan” får vi äntligen ett par fantastiska spår i inledande ”Investiture” och avslutande ”Funeratio”, i samma stil som ”Ni dieu ni maitre” och ”Les Hirondelles”, vilket är mycket välkommet. Annars kan man notera att ”Fragments” är en väldigt upplyftande punkig historia medan “Coriolan” är en av bandets mer episka verk och ett mycket bra sådant.

Det andra är “The Hyperion Machine” och Rome fortsätter att sätta nutiden i en historisk kontext allt presenterat i en semiakustisk skrud. Fascinationen för det förra århundradets Europa är ständigt närvarande. Ljudbilden påminner mer om den före det episka trippelalbumet “Die Æsthetik Der Herrschaftsfreiheit” från 2011. Det blandas friskt från Folk-pop på ”Cities of Asylum” till den mer mörka melodiska ”Skirmishes for Diotima” och den fantastiska och melankoliska ”Adamas”. Tre spår som sammanfattar allt vad Rome handlar om.

På det femte spåret “Stillwell” bidrar ingen annan än vår egna Joakim Thåström med bakgrundssång. Även om man kanske hade önskat sig en duett så får vi nöja oss med att Rome inkluderar bonusspret “FanFanFan” – som såklart är en cover på samma låt av just Thåström. Det känns ovant att höra refrängen på svenska men Jérôme gör en väldigt bra cover på denna svenska nationalklenod. Det är imponerande hur Jérôme kan inkludera så många olika musikstilar och ändå få det att låta som en helhet. En helhet som man aldrig kan ifrågasätta.

Sammanfattningsvis har Rome delvis gått tillbaka till rötterna med sina två albumsläpp i år och musikaliskt står gruppen starkare än någonsin.

8/10 STRÅLANDE!

 

 

Tracklist “Coriolan”
Coriolan

01. Investiture (3:22)
02. Make You A Sword Of Me (1:14)
03. Broken (4:43)
04. Fragments (3:07)
05. This Light Shall Undress All (2:40)
06. Coriolan (4:07)
07. Der Krieg (3:48)
08. Funeratio (3:11)

 

Tracklist “The Hyperion Machine”

01. The Hyperion Machine (0:24)
02. Celine In Jerusalem (4:42)
03. Transference (4:26)
04. The Alabanda Breviary (3:21)
05. Stillwell (5:04)
06. Cities Of Asylum (4:35)
07. Skirmishes For Diotima (4:42)
08. Adamas (6:33)
09. The Secret Germany (4:09)
10. Die Mörder Mühsams (4:28)
11. FanFanFan (4:55)

 

(English version below)

Two musical gems in a historical context

The ever productive Jérôme Reuter with friends are back with no less than two albums this year. “Coriolan” was released earlier this spring and was a fantastic minialbum were Jérôme explored the more experimental elements of Rome. Including influences from post-punk, Martial Industrial and neo-classical the sound of the album was more like that of the earlier releases more than ten years ago. We are finally presented with two fantastic tracks in the opening track ”Investiture” and the closing ”Funeratio”, resembling classic tracks like ”Ni dieu ni maitre” and ”Les Hirondelles”, which is much appreciated. Other than that the track ”Fragments” is an uplifting punky track while “Coriolan” is one of the groups more epic productions and a really good one too.

The other release is “The Hyperion Machine” and Rome continue to place our present time in a historical context, all presented in a semi-acoustic suite. The fascination for the last century Europe is ever present. The sound on the album is more resembling of that before the massive release “Die Æsthetik Der Herrschaftsfreiheit” from 2011 where musical styles like Folk pop on “Cities of Asylum” transitions into the dark  and melodic “Skirmishes for Diotima” and continues with the fantastic and melancholic “Adamas”. Three tracks that summarizes all that is Rome.

The fifth track “Stillwell” is a collaboration with our own Joakim Thåström who contributes with backing vocals. One could have expected a duet between the two but at least the cover track of Thåströms “FanFanFan” is included as a bonus. It feels wierd hearing the chorus in swedish but Jérôme manages to interpret this swedish national gem in his own way. It’s impressive that Jérôme is able to  mix all these different genres and make it a whole, a whole that you can never question. Rome has in some sense returned to their roots with these two releases and musically the group stands stronger than ever.

Rome – ”A Passage to Rhodesia”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album), CD, 2CD, DVD, Digital
Skivbolag: Trisol Music Group
Releasedatum: Juli 2014
Genre: Neofolk, Folk
Bandmedlemmar: Jérome Reuter
Land: Luxemburg
Recensent: Niklas Hurtig

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogs

(English version below)

Gripande historier om ett förnekat land

Rhodesia – En brittisk koloni i södra Afrika som upphörde 1979 och som idag består av staterna Zambia och Zimbabwe och står som huvudrollsinnehavare i Luxemburgska Romes senaste fullängdare ”A Passage to Rhodesia”.

Föregångaren ”Hell Money” var en besvikelse i skribentens mening och förväntningarna på detta album var helt nollställda. Därför är det upplyftande att Rome redan på första spåret – om man räknar bort introduktionen ”Electrocuting an Elephant” – ger intrycket av att ha slipat bort de mest experimentella elementen som omgav hela produktionen på förra albumet. När sedan den vackra folkballaden ”One Fire” rullar ut sina storslagna melodiska toner ackompanjerat av en hopplöshetens sång så inser jag att Rome återfått sin forna glans.

Albumet är i stora delar helt akustiskt och Rome fortsätter sin bana bort från neofolken och mot en sorts modern folkmusik där Jérômes mörka berättarröst och plinkande gitarrer dominerar ljudbilden. Spåren är generellt lågmälda långsamma historier om ett folks kamp för sitt land. De olika spåren har sin egen stämning som sträcker sig från de mest deprimerande till de mest lekfulla tonerna och kan ses som liknelser till de toppar och dalar människorna i Rhodesia upplevde dagligen. Romes musikaliska teman om strävan mot – och den ständiga kampen för – frihet är återkommande genom samtliga album.

Det jag kan sakna är de fantastiska samspelen mellan den akustiska folkmusiken och de drivande industriella inslagen som de facto definierar subgenren Neofolk. Nu återstår ändock en intressant och melodisk typ av musik som lägger mer fokus på texterna och stämningen än på ljudlandskap och tempo. Oavsett vad man tycker om denna förändring så kan ingen förringa de musikaliska kvaliteterna som ”A Passage to Rhodesia” består av och som Rome genomför med bravur.

”A Passage to Rhodesia” kommer även som en dubbelutgåva där den andra delen av albumet titulerats ”House of Stone” och innehåller tolv i huvudsak ambienta spår. De bygger vidare på den tragiska historien om Rhodesia och berättar – utan Jérômes sång – om de människoöden som utspelats i ett land som inte längre finns.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

CD1 – “A Passage To Rhodesia”

Rome

01. Electrocuting An Elephant (03:12)
o2. The Ballad Of The Red Flame Lily (04:38)
03. One Fire (03:42)
04. A Farewell To Europe (03:06)
05. The Fever Tree (03:20)
06. Hate Us And See If We Mind (04:21)
07. The River Eternal (03:35)
08. A Country Denied (04:04)
09. Lullaby For Georgie (04:06)
10. In A Wilderness Of Spite (07:58)
11. Bread And Wine (07:06)
12. The Past Is Another Country (02:32)

 

CD2 – “House Of Stone”

01. The Road To Rebellion (02:35)
02. The Declaration (04:43)
03. A Short 1000 Years (02:48)
04. A Deafening Silence (03:26)
05. The Great Divide (02:58)
06. Matabele Land (05:22)
07. Open Grass / High Ground (02:57)
08. The Rape Gate (02:54)
09. Wreaths (02:04)
10. The When-Wes Of Rhodesia (03:36)
11. Gesture Without Motion (05:12)
12. Ending An Era (01:09)

 

(English version below)

Poignant stories of a country denied

Rhodesia – A british colony in the southern parts of Africa, that ceased to exist in 1979 and which now is a part of the two nations Zambia and Zimbabwe. Rhodesia is also the main character in Romes latest studio album ”A Passage to Rhodesia”.

The predecessor “Hell Money” was a disappointment according to the writer and the expectations on this album was completely reset. This is why it is such a relief that Rome on the first track – not counting the introduction ”Electrocuting an Elephant” – seems to have cut away the most experimental elements that completely engulfed the previous album. When the beautiful folk ballad “One Fire” presents its grand melodic tones along with a song of hopelessness, I realize that Rome has restored its former glory.

The sound of the album is mostly acoustic and Rome keeps moving away from Neofolk and towards a kind of modern folk music with easygoing guitars and Jérômes dark narrative voice. The tracks are in general mellow slow stories about a peoples struggle for their country. The various tracks har its own mood that, like the lives of the residents of the time, ranges from the most depressing to the most playful of tones. The main musical theme has always been about the pursuit of, and the struggle for freedom and is common throughout Romes productions.

What I miss the most are the fantastic interactions between the acoustic folk music and the driving industrial elements that in fact defines the Neofolk subgenre. What is left now is an interesting and melodic type of music that emphazises the lyrics and the mood instead of on soundscapes and pace.

Regardless of what one thinks about this change in sound no one can take away the musical qualities that ”A Passage to Rhodesia” consist of and that Rome accomplishes without a doubt.

”A Passage to Rhodesia” is also released as a double album where the second half is entitled “House of Stone” and contains twelve ambient tracks. They continue on the tragic story of Rhodesia and tells of the human destiny in a country that no longer exists.