Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Nemesis"

2nd Face återvänder med EP:n “Nihilum”

Tags: , , , , , ,


2nd Face, som inspirerad av både den gamla och nyare skolans electro/industrial och som vi uppmärksammade i samband med debutalbumet “Nemesis” förra året, återvänder nu med nytt material.

“Nihilum” agerar ledmotivet på den kommande femspårs-EP:n med samma namn som utöver en specialversion av titelspåret signerad “Director’s Cut” även inkluderar ytterligare tre helt nya spår (lyssna nedan).

EP:n släpps både digitalt och i en begränsad utgåva på CD som kan förbokas här redan nu!

 

Bakom 2nd Face finns vi tysken Vincent Uhlig och på EP:n Nihilum har han med hjälp av sina fina produktionstekniska kunskaper och den välutrustade studion i Mainz, som inkluderar såväl modernare synthar liksom 40 år gammal hårdvara, tagit sitt sound vidare till nästa nivå. Klubbanpassade rytmer ämnade för scenens mörka dansgolv möter ett intensivt mörker i dramatiska kompositioner som bådar gott inför det kommande andra albumet.

2nd Face presenterade även den nya “Insanity (Assimilate)” på förra årets upplaga av Dependent Records samlingsserie Dependence(Lyssna nedan)

Nihilum släpps den 22 juni via Dependent Records.

Tracklist

01. Nihilum (Essential)
02. Long Live Humanity
03. Nuclear Winter is Coming
04. Blind Wonderer
05. Nihilum (Director’s Cut)Guilt Trip – “Body:Parts”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Double album) 2CD, digital
Skivbolag: EK Product
Releasedatum: 8 december 2017
Genre: Electro-industrial, industrial
Bandmedlemmar: Karl Lindberg, Magnus Nilsson
Land: Sverige
Recensent: Niklas Hurtig

HemsidaFacebookLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsReverbnation

(English version below)

Mastodontalbum når nästan ända fram

Guilt Trip är tillbaka inte bara med ett, utan faktiskt två hela fullängdsalbum i ett paket och på Body:Parts har de samlat ihop det de lyckats skruva ihop sedan föregångaren Brap:tism (2015).

“The Great Leap Forward” startar med en skruvad historia i lågt tempo med sköna synthar som direkt ger vibbar från de bästa stilbildande akterna från 80- och 90-talet. Sången på “A Pit of Shit” påminner starkt om Oghrs nyarga röst på Skinny Puppys Weapon från 2013 och visst är det nästan övertydligt vilket band som är den stora inspirationskällan. En rolig detalj är dessutom att albumomslaget är förvillande likt Front Line Assemblys Caustic Grip från 1990.

“Chains” tar vid introduktionsspårets sköna bakgrundssynthar, om än något vemodigare och införlivar dem i ytterligare en långsam och lite tillbakadragen produktion. Första spåret som sticker ut från den uppmålade mallen är “Bite the Bait”, där lekfulla elektroniska ljud samspelar med minimala tonarter och mullrande basljud. Sången är en lek med tempo, tonart och ord i en kombination som får en att dra på smilgroparna.

Det man kan sakna är den där riktiga golvvältaren som vrider upp tempot och aggressiviteten. Tyvärr fortsätter första halvan av albumet i samma lugna mak och därefter utan några större utropstecken. Vi får helt enkelt hållas till andra halvan tar vid som vrider upp ett högre tempo och andra spåret “Burn ’til Death”, vilket är dubbelalbumets längsta spår, ljuder in någonstans mellan aggrotech och psytrance. Refrängen kan mäta sig med VNV Nations mest dansanta och euforiska dansgolvsvältare.

Texterna avhandlar stort som smått, om världen, om samhället, om demokrati, om fascism. En sorts röd tråd jag tycker mig identifiera är hur de med makt alltid drar i alla trådar och styr agendan för de utan någon.

De breda syntharna och elektroniska ljuden på den melodiska “Nemesis” är den hittills mest DJ-vänliga låten med sina catchiga texter som direkt sätter sig på plats. “Blood Flood” är en peppande historia både textmässigt och i ljudbilden med rappa distade gitarrer och 4-4 uptempo. Industrins motsvarighet till The Offspring kanske? Avslutande “Fashcismus Ein Verbrechen Bleibt” är en ren EBM-dänga och känns naturlig i den nygamla våg av EBM som dragit igenom Sverige de senaste 10-15 åren och som fortfarande med värdighet håller fanan högt.

På det stora hela är det ett ganska spretigt album som inte har någon USP (Unique Selling Point) utan blandar friskt mellan tempo, instrument, framtoning och sång på ett sätt som inte håller ihop det hela på samma sätt som ttill exempel Fix8:Sed8:s fantastiskt tajta Foren6 från förra året.

Guilt Trip är på vissa spår snubblande nära illavarslande förglidningar av ljudbilden även om de i slutändan håller ihop det hela på ett konsistent sätt. Topparna är mycket höga och helhetsintrycket av detta mastodontalbum på totalt 24 spår blir med beröm godkänt, men det innehåller ändå kanske lite väl många spår för att hålla intresset uppe och få lyssnaren att fokusera till fullo.

Tracklist CD1

01. The Great Leap Forward (04:26)
02. A Pit Of Shit (05:17)
03. Church And State (04:19)
04. Chains (04:25)
05. Empires (04:23)
06. Bite The Bait (04:38)
07. Seething Not Breathing (03:49)
08. Future Passed (04:17)
09. Dead Abuse (04:07)
10. Time Enough (04:07)
11. Sick Trick Trickle (03:39)
12. What Is Your Pleasure Sir? (03:43)

CD 2

01. Conform Bad Form (04:27)
02. Burn ’til Death (06:04)
03. Don’t Drink Don’t Swollow (05:18)
04. Moontrap (05:17)
05. Nemesis (05:41)
06. Aim Straight Aim True (04:07)
07. Fed the Dead Head (04:08)
08. Bombs For Salvation (04:44)
09. A Class For Sacrifice (04:03)
10. Blood Flood (04:59)
11. Deep Down Drown (04:17)
12. Fashcismus Ein Verbrechen Bleibt (04:07)

(English)

Mastodontal album that reaches almost all the way

Guilt Trip returns not only with one, but actually two full length albums in one package and on Body:Parts they’ve assembled what they have put together since the release of Brap:tism in 2015.

“The Great Leap Forward” begins as a low paced twisted story with beautiful synth work that instantly provide vibes from the genre’s most original acts of the 80’s and 90’s. The vocals on “A Pit of Shit” is reminiscent of Ohgr’s latter angry styled voice on Skinny Puppy’s Weapon from 2013, and Guilt Trip’s main sources of inspiration are indeed quite obvious. A fun detail is also the striking resemblance of the cover compared to the one of Front Line Assembly’s Caustic Grip from 1990.

“Chains” continues the beautiful background synth work from the introductory track, albeit slightly more melancholic and inserted in a slower and slightly more laid back production. The first track that really stands out from the main template is “Bite the Bait”, where playful electronic sounds interact with minimal tones and a sort of muddy bass line. The song is a play with pace, tone and words in a combination that instantly puts a smile on my face.

What one could miss is that real dancefloor stomper that turns the pace and that adds some aggressiveness. Unfortunately, the first half of the album continues in the same calm spell and without any big exclamation marks. We simply have to hold on for the second that turns the pace on the second track “Burn to Death”, which is the longest track of the double album and it ends up somewhere in between aggrotech and psytrance. The chorus could be compared to some of VNV Nation’s most danceable and euphoric dance floor hits.

The lyrics deals with both major and minor topics of the world, society, democracy and fascism. The red thread I find is how the ones with all the power always seem to pull the strings for everyone else.

The wide synths and electronics of the melodic “Nemesis” makes it the most DJ-friendly song so far, with its catchy lyrics that immidiately falls into place. “Blood Flood” is a uplifting story both lyrically and soundwise with its pacey guitar riffs on top of the four to the floor beat. Industrial music equivalent to The Offspring perhaps? The final “Fashcismus Ein Verbrechen Bleibt” is a pure EBM track that falls naturally in line with the new oldschool wave of EBM that has been a popular take from Swedish acts of the past 10-15 years and that with dignity still keeps the flag flying high.

On the whole, it’s a pretty sprawling album that has no real USP (Unique Selling Point) and that mixes together a variety of styles with different pace, instrumentation, appearance and songs that doesn’t come together all the way like on for example Fix8: Sed8’s amazingly tight and held together Foren6 from last year.

Guilt Trip is on some tracks staggeringly close to ill-fated glitches of their sound stage, even if they ultimately cluster the whole thing together in a consistent way. The tops are very high and the overall impression of this 24-track mastodontal album should be praised, but it may still contain too many tracks to keep the audience on their toes and get the full focus of its listener.

2nd Face – “Nemesis”

Tags: , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: Dependent Records
Releasedatum: 17 februari 2017
Genre: Electro-industrial
Bandmedlemmar: Vincent Uhlig (alias Thorn)
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookLast.fmtidalSpotifydeezeritunesDiscogsBandcamp

(English version below)

Nykomlingens debut imponerar föga

Nykomlingen 2nd Face från Tyskland, som är en enmansshow signerat artistnamnet Thorn eller Vincent Uhlig som informationen på facebooksidan gör gällande, släppte den 17 februari debutalbumet “Nemesis” via Dependent Records. Det handlar om modern industrial av det aggressiva slaget med melodiska inslag och distad röst, ungefär som vanligt med andra ord. Ibland låter 2nd Face som In Strict Confidence anno 1998, både ljudmässigt och sångmässigt och det är först på tredje spåret “Divine” som jag hajar till och insuper de vackra stråkarna med det mörka mullret. Även på nästkommande “Mindlapse” som antagligen är albumets höjdpunkt drömmer man sig tillbaka till en Dennis Ostermannsk tid i Tyskland i slutet av 90-talet.

Det är dock inte så frekvent som man hade önskat och ganska fort återställer sig soundet till det normala. Influenser hörs även av Front Line Assembly och kanske Combichrist, men även där inte lika bra som förlagan eller i en unikt intressant tappning. Tyvärr så lämnar sångtexten övrigt att önska då de rent generellt avhandlar egocentriska ämnen med korta budskap.

Ljudmässigt har 2nd Face en förmåga att fylla ut partier i vissa spår med upprepningar i brist på melodiska sidoäventyr. Ljudbilden vecklar aldrig ut sig till sin fulla potential utan stannar mellan melodiskt, aggressivt och tungt, även om just vissa melodiska partier är mycket välljudande.

Sjunde spåret “Weapon” är trots den Skinny Puppy-osande titeln mer en referens till Front Line Assemblys “Target” och är aktens, nu för tiden, obligatoriska inslag av 80-tals industrial. Albumet är fullt av intressanta idéer men de blommar aldrig ut till att bli intressanta nog, på något plan. Debuten stannar vid ett godkänt betyg men det kan dock bli någorlunda intressant att se hur Thorn utvecklar detta i framtiden.

 

 

Tracklist

01. Instinct (06:38)
02. Movement (04:14)
03. Divine (06:41)
04. Mindlapse (05:52)
05. Nemesis (05:08)
06. Deathspread (05:51)
07. Weapon (06:12)
0B. 8rother (07:49)
09. 1st Of His Name (05:23)
10. Now You Can See (06:05)
11. Punisher (04:53)
12. Insanity (10:12)

(English version below)

This newcomers debut is hardly impressing

The new act 2nd Face originating from Germany is a one-man show signed the moniker Thorn, or Vincent Uhlig as the information states on the Facebook page, who released the debut album “Nemesis” in February on Dependent Records. The music is essentially modern Industrial, the aggressive kind with melodic elements and distorted vocals. Occasionally 2nd Face sounds like 1998-era In Strict Confidence, both in sound and vocals, and it’s only until the third track “Divine” where the music really gets my attention and I absorb the beautiful strings along with the dark rumble. Even on the song directly after, “Mindlapse”, which is likely the album’s highlight, one can’t help but think back to the late 90’s Dennis Ostermann-ian period in Germany.

However this sensation passes faster than one would hope on the album and quite quickly the sound returns to normal. One can hear influences of Front Line Assembly and maybe Combichrist but even then not quite as good as the original, nor as unique. Unfortunately the lyrics leave quite a bit to be desired and are for the most part about egocentric subjects with little else to offer.

Sonically 2nd Face utilizes repetitions in some parts, in lack of interesting melodic adventures. The entire sound as a whole though never fully develops to its full potential but instead stays between melodic, aggressive, and heavy, even though some melodic parts are really well-rounded.

The seventh track “Weapon” is despite the Skinny Puppy-ish title, more of a reference to Front Line Assembly’s “Target” and is the band’s fullfillment of the nowadays mandatory inclusion of 80’s Industrial. The album is full of interesting ideas but never blooms into something really interesting. 2nd Face barely pulles off this debut with a passing rate but it will be somewhat interesting to see how Thorn develops this in the future.

Dependent Records presenterar 2nd Face albumdebut

Tags: , , , , , ,


Electro/industrial-nykomlingen 2nd Face presenterar du detaljerna kring debutalbumet “Nemesis” efter att ha fångat den tyska jätten Dependent Records uppmärksamhet.

Bakom spakarna finner vi tysken Vincent Uhlig alias Thorn och på “Nemesis” levererar han tolv spår som gör sitt avstamp i den klassiska kanadensiska ljudbilden influerad av band som Skinny Puppy och Front Line Assembly.

Lyssna på det första smakprovet “Divine” och 2nd Face egensläppta EP (som även inkluderar en cover på Front Line Assemblys “Prophecy” ) från 2015 nedan.

2nd Face mixar oljudsfyllda rytmer och sekvenser med en mer klubbanpassad touch och maskinparken som har använts inkluderar såväl modernare utrustning som över 40 år gamla hårdvarusynthar.

“Nemesis” släpps den 17 februari via Dependent Records.

Tracklist

01. Instinct
02. Movement
03. Divine
04. Mindlapse
05. Nemesis
06. Deathspread
07. Weapon
08. Brother
09. 1St Of His Name
10. Now You Can See
11. Punisher
12. Insanity


Siva Six – “Nemesis”

Tags: , ,


Grekiska Siva Six presenterar en video till “Nemesis”.

Garten der Asche – “Nemesis”

Tags: , ,


Garten der Asche presenterar en video till “Nemesis”. EP:n finns ute nu via Juggernaut Services. Enjoy!

Apokalyptiska festligheter väntar Glis

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Det Seattlebaserade musikprojektet Glis, som grundades under 2000-talets början av Shaun Frandsen och Andrea Ashdown, släppte debutalbumet “Extract” under 2001 och uppföljaren “Balance” 2003 via det amerikanska synth- och electropopbaserade skivbolaget A.D.S.R. Musicwerks.

Andrea lämnade efter detta projektet i händerna på Shaun Frandsen. Under 2003 skrev man kontrakt med det belgiska skivbolaget Alfa Matrix som senare samma år släppte remixsamlingen “Equilibrium” och två år efter detta kom så det senaste studioalbumet “Nemesis” (2005). För fyra år sedan (2008) släppte man även samlingsskivan “2001-2008: A Shot and a Bassline”.

Efter detta har det varit tämligen tyst från Glis, i alla fall fram till nu. Singelsläppet “Apocalypse Parties” landade under hösten och är det första smakprovet från det kommande albumet “Phoenix”.

Efter tidiga dansgolvsdräpare som “It’s Empty in Her Eyes” och “No Pulse!” så står det nu klart att Glis har gått mot ett ännu mörkare och industriellare sound och på det nya albumet får Shaun även gästspel i form av sångerskan Lauren Krothe (från Panzer AG och Blip) samt proggrockaren Johnny Unicorn.

Det nya albumet har också ett svenskt inslag i form av en remix på “Apocalypse Parties” signerad Auto-Auto-bekantingen och tillika Aesthetic Perfection-keyboardisten Elliott Berlin. (Missa inte smakprov från det kommande albumet samt Elliotts remix nedan!)

“Phoenix” släpps den 15 mars via Alfa Matrix.

Tracklist

 1. Apocalypse Parties
 2. Insomniac
 3. Dead Set 7am
 4. Keep the Memory
 5. Death by Misadventure
 6. Burned Up
 7. Seconds
 8. Coldheart Tempo
 9. Reprise: The Way You’re Falling
 10. Take It This Far
 11. Watch over You
 12. Blue Sky Night
 13. Crush
 14. Stars in the Sea
 15. Apocalypse Parties (Trashed by Elliott Berlin)