Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Monster"

Spark! – “Maskiner”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: Progress Productions
Releasedatum: 27 maj 2016
Genre: EBM, bodypop
Bandmedlemmar: Mattias Ziessow, Christer Hermodsson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogs

(English version below)

Mer punk än pop med trivsam igenkänningsfaktor

När originalsångaren Stefan Brorsson under vintern 2014 valde att lämna Spark! så var det många fans (inklusive undertecknad) som befarade att detta skulle innebära slutet för de svenska publikfavoriterna. Men hjärnan bakom det mesta av musiken, Mattias Ziessow, vägrade ge upp och förra årets albumsläpp “Spektrum” (som inkluderade en lång rad gästsångare) visade sig i sin tur även att komma bli det perfekta inträdesprovet för den nye sångaren Christer Hermodsson. Den forne S.P.O.C.K-medlemmen och Biomekkanik– och Sista Mannen På Jorden-bekantingen har nu tagit plats bakom mikrofonen i vad som skulle kunna beskrivas som Spark! v2.0.

Christers röst passar som handen i handsken till bandets sound, och samtidigt som igenkänningsfaktorn på det nya albumet “Maskiner” är på en mycket trivsamt hög nivå, så är faktumet det att den här nykomponerade duon har lyckats med bedriften att såväl ta några steg tillbaka mot bandets lite rakare och mindre komplexa rötter samtidigt som man i andra änden har injicerat ett antal nya inslag i ljudbilden.

“Maskiner” är måhända mer punk och mindre pop jämfört med “Hela din värld” (2011), det album som blir den naturliga referensen i sammanhanget (inte de senaste kollaborationsalbumet) men detta utan att på något sätt gå vilse och tappa bort bandets melodiösa lekfullhet och refrängstarka traditioner på vägen. De välskrivna låttexterna domineras av budskap som kretsar kring en lång rad av de problem vi har i dagens samhällsklimat och de speglar även många människors nutida oro för vår världs just nu väldigt orosfyllda och mörka tillvaro. Bandets tokroliga och skämtsamma sida har med andra ord tagit ett ordentligt kliv tillbaka den här gången.

Spark! v2.0 håller inte tillbaka på det tunga artilleriet någonstans. Redan några få takter in i den inledande “Alla på en gång” så är kanonerna framkörda och fulladdade och även om den ledande synthslingan i andraspåret “Brinner som vackrast” påminner förvånande mycket om diton på (låten) “Hela din värld” så fascineras jag över det stora antalet nya ingredienser som infogats i ljudlandskapen. Mattias verkar ha samplat fler akustiska trummor än någonsin tidigare och samtidigt som produktionen verkligen är genomgående kristallklar så har Spark! till stor del (tacksamt) återfunnit den grovhuggna och småskitiga touchen från bandets tidigare material vilket passar perfekt till det nya låtmaterialet.

De fantastiskt svängiga “Zombie” och “Stå emot!” är svenska bodyhits av stora mått och tillsammans med den högoktaniga och elektroniskt smattrande “Monster” så kan jag delvis blunda för den lite svagare “Liket lever” och det, för mig lite märkliga, avslutande futurepop-experimentet “Utan oss”.

Det är bara att ställa sig i givakt, ladda om kanonerna och snabbt konstatera att “Maskiner” är något av det bästa som någonsin har lämnat en Spark!-studio.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

Spark! presenterar "Maskiner"

01. Alla på en gång (03:33)
02. Brinner som vackrast (03:53)
03. Maskiner (03:54)
04. Monolog (05:12)
05. Vansinn-E (05:19)
06. Zombie (04:21)
07. Vi faller (03:43)
08. Stå emot (04:23)
09. Monster (03:25)
10. Liket lever (03:33)
11. Utan oss (03:53)

 

Bonus disc **

01. Stå Emot (Titans Remix) (04:16)
02. Norrland (04:55)
03. Stå Emot (Run Level Zero Remix) (05:09)
04. Zombie (No Smalltalk Remix) (04:22)
05. Stå Emot (Projekt 26 Remix) (03:28)
06. Dysfunctional V2.0 (03:07)
07. Stå Emot (Arvsynd Remix) (04:14)

 

(English version below)

More punk than pop with a pleasant recognition factor

When the original singer Stefan Brorsson chose to leave Spark! during the winter of 2014 there were many fans (including myself) who feared that this could become the end of an era of the Swedish crowd favorite. But the main member behind most of the music, Mattias Ziessow, refused to give in and last year’s album release “Spektrum” (which included a long list of guest vocalists) also proved to be the perfect entrance exam for the new singer Christer Hermodsson. The former S.P.O.C.K-member and Biomekkanik– and Sista Mannen På Jorden-acquaintance has now taken place behind the microphone in what could be described as Spark! v2.0.

Christer’s vocals fits perfectly to the band’s sound, and while the recognition factor of the new album “Maskiner” (Machines) is pleasantly high, so is the fact that this newly composed duo has managed the feat of both take a few steps back toward the band a little straighter and less complex roots while at the other end has injected a number of new elements in the sound.

“Maskiner” is perhaps more punk and less pop than “Hela din värld” (2011), wich is the natural point of reference here (not the last collaboration album “Spektrum”), but this without getting lost and missing out on the band’s melodic playfulness and the chorus strong traditions along the way. The well written lyrics are dominated by the message that revolves around a wide range of the problems we have in today’s social climate and they also reflect many people’s contemporary concern for our world right now very dark and worrying times. The band’s hilarious and playful side, in other words have taken a major step back this time.

Spark! v2.0 does not hold back on the heavy artillery anywhere at all. Already a few steps into the opening “Alla på en gång” the cannons are ready and loaded and even though the leading synth loop in the second track “Brinner som vackrast” reminds surprisingly much about the dito on (the song) “Hela din värld” I’m fascinated about the large number of new ingredients incorporated into the soundscapes. Mattias seem to have sampled more acoustic drums than ever before, and while the production really is consistently crystal clear Spark! seem to have (thankfully) rediscovered the crude, dirty and gritty touch from the band’s earlier work which is perfectly suited to the new song material.

The wonderfully catchy “Zombie” and “Stå emot” are Swedish body hits of large dimensions and along with the high-octane and electronic clattering “Monster” I can partially ignore the weaker “Like lever” and the to me a little strange trailing futurepop experiment “Utan oss”.

It’s just to stand at attention, reload the cannons and quickly conclude that “Maskiner” is one of the best that have ever left a Spark!-studio.

Shiv-R – “Wax Wings Will Burn”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Infacted Recordings, Metropolis Records
Releasedatum: 26 september 2014
Genre: Dark Electro, Aggrotech
Bandmedlemmar: Pete Crane, Ben Lee Bulig
Land: Australien
Recensent: Patrik Lark

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmwimpSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationBandcampYoutube

(English version below)

Bra produktion och varierad helhet men trög i starten

”Hard-hitting yet elegant” beskriver Australienfödda musikerna Pete Crane och Ben Lee Bulig sitt band SHIV-R som, eller ett ”monstrously seductive project.” De är också ett av de där banden som tar det estetiska uttrycket på största allvar. De har lyckats bygga upp ett rykte som ett riktigt bra liveband och även skapat några riktigt snygga videor, ibland rent bloddrypande (”The End”). Deras estetiska teman kommer ofta från fetisch-scenens mode mixat med BDSM och vampirism. Själva anser de sig skapa ”a unique aural and visual aesthetic, creating a world of fear, aggression and self-expression to confront the shadows within ourselves.” Deras beskrivningar är målande och ger en ganska bra bild av vad det hela handlar om.

SHIV-R springer ur aggrotech/dark electro-genren men har många element som är långt mer nyanserade och sofistikerade än så. ”Wax Wings Will Burn” tar ännu ett steg åt det mer varierade hållet med flera lugna spår som ligger tämligen långt ifrån deras två tidigare, hårdare album. Den tidigare så självklara kopplingen till dansgolvet har frångåtts på flertalet spår vilket gör skivan mer varierad och mindre kompakt än de tidigare. Men självklart finns också de klassiska SHIV-R-låtarna med och ser till att mörkerklubbarnas dansgolv får ett välkommet tillskott av untz-untz.

I vanlig ordning inleds albumet med en stämingsfull introlåt; ”Asylum”, men istället för att dunka igång tempot i den första riktiga låten så bjuds vi en halvlugn låt med gitarrinslag och melodiös sång. ”Monster” är en av de mest avvikande låtarna och även om den inte är dum alls så skulle den passa bättre senare på skivan. Nu blir det en märklig inledning på albumet som inte alls sätter ribban där den borde ligga. ”Eye of the Needle” låter mer typiskt SHIV-R men har inte heller den fullt tempo och insprängt i vissa partier finns något så obskyrt i sammanhanget som melodiös skönsång. Inledningen av albumet känns därför lite lam. Även fjärde låten ”Territory” är alldeles för avvaktande och sammantaget ger det känslan av att skivan inte riktigt vill komma igång.

Det är först med ”Wolfes” som det kickar igång lite mer ordentligt, fast även denna har sina långsamma partier och en väldigt melodiös refräng som knappast hör till det hårdare SHIV-R har gjort. Riktigt dansgolvstryck uppstår inte förrän på hårdstampande ”Chemical” som är mer typiskt för bandet.

Dance the Apocalypse” är inte alls någon danslåt men har ett härligt bombastiskt sound med starkt kontrasterande lugna partier. Knappast någon hit men ett riktigt skönt albumspår. ”Of the Machine” är i mitt tycke det bästa spåret och den troligaste klubbhitten. Här är tempot högt och sången betydligt aggressivare än i de flesta andra låtar. ”Shadow with a Voice” är nästan lika bra den och håller tempot uppe, dessutom med en riktigt bra refräng.

Blood Rose” är en ballad med lite pianoplink i som bryter tvärt mot urladdningen innan. Därefter följer hyfsade ”Payload” före två avslutande låtar som inte förmår engagera nämnvärt.

Sammantaget är ”Wax Wings Will Burn” en mycket proffsigare producerad och arrangerad skiva än SHIV-R:s två tidigare. Den har fler strängar på sin lyra och varierar uttrycket på ett helt annat sätt. Däremot är jag förvånad över hur de valt att placera låtarna på skivan. Hade de snabbare och tyngre spåren fått komma in tidigare så hade den känts mycket piggare. De lugna inledande låtarna är visserligen bra i sig men ger plattan ett något trögstartat intryck. Att placera de potentiella klubbhitsen på plats 8 och 9 är vågat, måste man säga.

Bästa låtar: “Of the Machine”, “Shadow with a Voice”, “Wolves”, “Chemical”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

shiv-r

01. Asylum (04:27)
02. Monster (04:23)
03. Eye Of The Needle (04:15)
04. Territory (04:06)
05. Wolves (05:02)
06. Chemical (05:00)
07. Dance The Apocalypse (04:31)
08. Of The Machine (04:18)
09. Shadow With A Voice (04:51)
10. Blood Rose (Transfused) (03:48)
11. Payload (04:31)
12. Retina (05:00)
13. Lifelike (04:32)

 

(English version below)

Good production and varied whole, but a slow starter

The Australia-born musicians Pete Crane and Ben Lee Bulig describe their band SHIV-R as “Hard-hitting yet elegant”, or like a “monstrously seductive project.” They are also one of those bands that take their aesthetic expression very seriously. They have managed to build a reputation of beeing a great live band and also creators of some really aesthetic videos, albeit sometimes ever so gory (”The End”). Their aesthetic themes typically come from the fetish fashion scene mixed with BDSM and vampirism. Themselves they call it “a unique aural and visual aesthetic, Creating a World of fear, aggression and self-expression to confront the shadows within ourselves.” Their descriptions are not misleading.

SHIV-R springs from aggrotech/dark electronica genre, but has many elements and passages that are far more nuanced and sophisticated than that. “Wax Wings Will Burn” is taking another step towards more variation and with several soft tracks which are quite far from their two previous, harder albums. The earlier so obvious connection to the dancefloor has been broken by a number of tracks that makes the record more diverse and less compact than the previous ones. But of course there are still some classic SHIV-R songs that well ensure the dark club dancefloors getting a welcome addition of untz-untz.

Like before, the album begins with some kind of moody intro song, “Asylum“. Instead of a pumped up beat for the first real song we get a rather soft song with guitar elements and melodic vocals. “Monster” is one of the most divergent songs, and even though it’s not bad at all, it would be better placed later on the album. Now it creates an atypical start to the album that is not setting the bar where it should be. “Eye of the Needle” sounds more typical SHIV-R, but is still no real upbeat song and also has lots of melodic singing interspersed. Therefore the album start feels a bit lame. Also the fourth song “Territory” is far too cautious and altogether it provides the feeling that the album doesn’t really want to take off.

The beat doesn’t kick in for real until “Wolfes“, even though it also has some soft parts and a type of melodic chorus that didn’t exist on earlier material. Actually serious dancefloor pressure does not occur until the hard pounding “Chemical” which is much more typical for the band.

Dance the Apocalypse” is not a dance tune at all but has a brilliantly bombastic sound with strongly contrasting soft parts. Hardly any hit but a really nice album track nevertheless. “Of the Machine” is in my opinion the best track and the most likely club hit single. Here the tempo is high and the song much more aggressively than most of the other tracks. “Shadow with a Voice” is almost as good and keeps the momentum going, and with a really good chorus too.

Blood Rose” is a ballad with a little melancholic piano plonk that really smooth things down again. The fairly good song “Payload” follow this before the two final songs that fails to engage the listener.

Overall, “Wax Wings Will Burn” is a more professionally produced and arranged record than SHIV-R‘s two earlier. It has more strings to its bow and varies expression in a completely different way. However, I’m surprised how they chose to arrange the order of the songs on the album. Had the fast and heavy beat tracks come earlier it would have felt much more energetic. The soft opening songs are certainly good by themselves but give the record a somewhat slow start impression. Placing the potential club hits as far back as number 8 and 9 are daring, you have to say.

Best songs: “Of the Machine”, “The Shadow with a Voice”, “Wolves”, “Chemical”

Suicide Commando – “When Evil Speaks”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, digital, box
Skivbolag: Out of Line
Releasedatum: 3 maj 2013
Genre: Harsh EBM, Dark Electro
Bandmedlemmar: Johan Van Roy
Land: Belgien
Recensent: Patrik Lark

 


Ger fansen precis det som förväntas

Efter tre år följer Suicide Commando – med belgaren Johan Van Roy – upp Implements Of Hell med en ny fullängdare: When Evil Speaks.

Försmaken – i form av EP:n “Attention Whore” (som släpptes redan förra året), tydde på ännu en typisk Suicide Commando-skiva fullmatad med hårt pumpande aggrotech-låtar ämnade för dansgolven på de allra mörkaste klubbarna. Johan Van Roy är inte direkt känd för att avvika från välbeprövade koncept, även om 90-talsskivorna drog mer åt EBM-hållet. Så det kom inte som någon chock att skivan i mångt och mycket påminner om de tidigare.

Suicide Commando-fansen får precis det de förväntar sig. Det är samma favoritteman som tidigare som florerar även på denna skiva: blod, död och hat. Dock når inte ”When Evil Speaks” riktigt upp till samma nivå som “Implements Of Hell” när det gäller låtmaterial. Framför allt är dansgolvslåtarna starkare på den förra skivan. Däremot har ljudbilden blivit lite renare och mer nyanserad, inte fullt så översmetad med distortion som på många av de tidigare skivorna. Det låter helt enkelt lite proffsigare.

Dessutom har Johan Van Roy lagt med några låtar som är långsammare, mer ambienta och med en elegantare och luftigare ljudbild. Dessa låtar – ”Monster”, “Repent or Perish” och den avslutande ”Song of No Tomorrow”, utgör välbehövliga lufthål till de tyngre spåren. Här kan man få lite vibbar av Front Line Assembly, inte minst vocoodersången för tankarna dit.

Men det är inte långsamma låtar som byggt Suicide Commandos varumärke genom åren. Johan Van Roy är en pionjär inom harsh EBM och aggrotech, eller ”hellectro” som det också kallas. Det han har lyckts bättre med än många andra band är den bombastiska tyngd som hans sound har. Synthbasarna är både feta och djupa och trumljuden bankar ner oss djupare i kängorna än de flesta andras. I jämförelse med andra storheter som Hocico och Agonoize förefaller de senare nästan lättviktiga, ungefär som om de spelade på plastiga Casio-synthar medan Johan Van Roy rundgångskopplat en gammal analog Minimoog. Beskrivningen är förstås överdriven, men det är aldrig tal om något blipp-bloppande i Suicide Commando, här är den kompakta svärtan intakt från första tonen till den sista. Några ljusglimtar i form av glättiga melodislingor släpps sällan in. Visst finns det en del melodier, men de är hårt hållna och blir aldrig insmickrande.

De tunga klubbhitarna som ska motsvara ovanstående på skivan är i första hand “Attention Whore”, som redan känns som ett etablerat club-anthem. Bakom den följer sedan titelspåret ”When Evil Speaks”, ”Unterwelt” och ”Cut Bleed Eviscerate”. Det är tungt nog för att blidka de flesta fans, men som sagt, inte riktigt i nivå med föregångaren.

Det bör också nämnas att ”When Evil Speaks” även finns i en Deluxutåva med bonusdiscen “When Hate Prevails” -** som innehåller fjorton remixer. Dessa håller en hög nivå och ska inte uppfattas som några utfyllnadslåtar. Bland de bästa kan nämnas Shiv-R:s remix av titellåten ”When Evil Speaks” och Betamorphose som lyckats lyfta den ganska mediokra ”Evacuate” till en ny nivå.

Bästa låtar: “Attention Whore”, “When Evil Speaks”, “Unterwelt” och “Cut Bleed Eviscerate”.

Tracklist “When Evil Speaks”

01. Feeding my Inner Hate (01:34)
02. Cut Bleed Eviscerate (06:05)
03. My Blasphemy (04:16)
04. When Evil Speaks (04:54)
05. Monster (05:14)
06. Attention Whore (04:54)
07. Repent or Perish (06:40)
08. In Guns We Trust (06:02)
09. Time (Rewind) (04:53)
10. Unterwelt (05:01)
11. Evacuate (Where’s the Exit Remix) (04:48)
12. Song of No Tomorrow (05:54)

 

Tracklist “When Hate Prevails” **

01. My Blasphemy (Die Sektor Remix) (06:14)
02. Attention Whore (Incestuos Remix by Alien Vampires) (04:16)
03. When Evil Speaks ( Shiv-R Remix) (04:51)
04. My Blasphemy (Absolute Body Control Remix) (04:16)
05. Repent or Perish (vProjekt Remix) (06:45)
06. When Evil Speaks (Sin D.N.A. Remix) (04:43)
07. My Blasphemy (Dust Mix by ES23) (04:15)
08. Evacuate (Apocalyptica Remix by Betamorphose) (03:59)
09. Attention Whore (Hydra Division V Remix) (03:55)
10. Monster (Unter Null Remix) (04:19)
11. My Blasphemy (Cygnosic Remix) (04:32)
12. God is in the Rain (First Black Pope Remix) (04:19)
13. Attention Whore (Nano Infect Remix) (05:14)
14. Song of no Tomorrow (Controlled Collapse Remix) (04:55)

 

Electro Spectre följer upp med “Dangerous Game”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Electro Spectre, som består av låtskrivaren och producenten Isak Rypdal tillsammans med Alexander Björneboe, gjorde albumdebut med “Watch It All” turn som släpptes första gången under 2009 via det egna skivbolaget Crab Key Records.

Bolaget är även känt för att under förra året ha släppt en ny utgåva av det populära – och sedan länge utgångna – Phonic Method-albumet “Digital Life” från 1999.

Albumet följdes upp med singelsläppen “Yes It’s Love” och “Monster” under 2010 och efter förra årets fristående singelsläpp av Elvis-covern “Suspicious Minds”, så återvänder nu den norska electropopduon med uppföljaren “Dangerous Game”. (Lyssna på smakprov nedan!)

Albumet innehåller tio nyskrivna spår av duons nittiotalsinfluerade synthpopsound med en välbalanserad mix av klassisk elektronik och mer akustiska inslag och introducerades via aptitretaren “Dancing Girl” tidigare i år. Duon spelade live på ElektroStat-festivalen 2010 och Isak Rypdal är också känd för att ha producerat akter som Freeloader och Dr.No.

“Dangerous Game” finns ute sedan den 2 september via Crab Key Records.

Tracklist

 1. Love Thief
 2. Dancing Girl
 3. Want
 4. World Keeps Turning
 5. America
 6. Flaming Red
 7. The Bell
 8. Tokyo Shuffle
 9. Miracle
 10. Fallen


Norska Electro Spectre gör Elvis-cover

Tags: , , , , , , , , , , ,


Oslobaserade Electro Spectre, som består av Isak Rypdal och Alexander Björneboe, debuterade under 2009 med albumet “Watch It All Turn”, ett album som släpptes på nytt under 2010 varpå bandet spelade live bland annat på norska ElektroStat-festivalen i höstas. (Läs recensionen av albumet här!)

Två singlar släpptes från albumet, den inledande “Yes, It’s Love” samt uppföljaren “Monster”, varav den förstnämda listades för bland annat c-rotation på MTV och norska NRK Svisj.

Nu återvänder electropopduon med en cover på Elvis Presley‘s klassiker “Suspicious Minds”, en låt som skrevs för Elvis av Marc James under sextiotalet och kan noteras som en av Elvis allra största hits.

Electro Spectre tar låten vidare in i 2000-talet med hjälp av klassiska analogsynthar och en kantig, dansant och elektronisk produktion. “Suspicious Minds” släpps senare under sommaren via Crab Key Records.

(Ett smakprov kan avnjutas nedan)

Electro Spectre – Suspicious Minds (clip) by Crab Key Records

Malakwa – “Street Preacher”

Tags: , , , , ,


Format: CD / 2CD / Digital Download
Skivbolag: Alfa Matrix
Releasedatum: 25 februari

Genre: Industrial Metal

8/10

Trent Reznor på uppåttjack

Från de skitiga kvarteren i Marseille kommer franska duon med det rätt sköna namnet Malakwa. Debutalbumet “Free the Machine” tog bandet ut på en turné i både Europa och Asien där man avverkade runt 150 konserter allt som allt – något som verkar ha gett bandet ny energi då uppföljaren “Street Preacher” är en ren urladdning. Malakwas sound är i mina öron helt unikt, blandningen av electro, punkrock och industri är förvånansvärt lyckad. Den bästa beskrivningen är nog att det låter som Trent Reznor på uppåttjack och grävt ner sig i synthskogen. Kalla elgitarrer, technobas, distad skriksång och samplade folkvrål bygger upp hela “Street Preacher”.

Malakwa trycker gasen i botten redan från början och släpper aldrig riktigt på tempot. Det är omöjligt att inte ryckas med och även de mest inbitna neohatarna kan inte undvika att börja stampa med foten. Soundet är så omedelbart och kör konstant rätt genom väggarna. Jag är överraskad att jag själv ibland gillar vad jag hör – det känns som jag inte borde men jag kan inte låta bli. Kasten mellan dödselectro och industripunk är ibland för tvära men allt som oftast oroväckande lyckade när man träffar rätt med technobakgrunden för att hålla samman låtarna. Emellanåt blir det lite för mycket och takten slås av, bryts upp och lappas ihop med plåster. Det lite burkiga soundet hjälper heller inte till vid de stunderna.

Själva kallar Malakwa musikstilen för digital punk och det är bara att hålla med. I bandets bästa stunder vill man inget annat än att kängstampa, störta kapitalet och riva hela skiten med en färgglad bergsprängare på axeln.

(Red.anm: Alfa Matrix levererar albumet utöver den ordinarie utgåvan i en begränsad dubbeldisc där bonusdiscen innehåller två exklusiva låtar samt ett antal remixer på bandets tidigare singelsläpp “Monster”)

// Joakim Holfve – ElektroSkull – Synthportalen

Tracklist

 1. Make up your rules
 2. Monster
 3. Get up now
 4. Street blast
 5. Mahakala
 6. In nothing we trust
 7. Break the silence
 8. Ride fast
 9. Wild trash lady
 10. Monster (MLK remix)

Bonusdisc *

 1. Too young to die
 2. Gimme danger
 3. Monster (IMPLANT remix)
 4. Monster (LEG LIFTERS remix)
 5. Monster (AMBASSADOR 21 remix)
 6. Monster (AMGOD remix)
 7. Monster (PSY’AVIAH remix)
 8. Monster (ESSENCE OF MIND remix)
 9. Monster (ESB remix)
 10. Monster (TEMPLE OF NEMESYS remix)
 11. Monster (KANT KINO flesh remix)

* Levereras med 2-disc utgåvan.

Malakwa – “Monster”

Tags: , ,


Fri nedladdning från belgiska Alfa Matrix. Enjoy!