Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Loe and Hate Song"

Machinista – “Love and Hate Song”

Tags: , , , , , , ,


Den nya svenska duon Machinista, som består av sångaren John Lindqwister (från Cat Rapes Dog och Basswood Dollies) och Richard Flow (från Vision Talk och Haze For Sale) presenterar “Love and Hate Song”. Enjoy!