Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Lifelike Dreams"

Mechatronic – “Lifelike Dreams (2015)”

Tags: , , , , , ,


 

Uppsalabaserade Mechatronic presenterar en ny mix och video av “Lifelike Dreams”. Originalversionen finns att avnjuta på bandets andra album “Dreams” som släpptes via EKProducts dotteretikett Space Race Records 2013.