Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Kevin Ogilvie"

ohGr – “trickS”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) Digital, vinyl, boxes etc.
Skivbolag: Osignerat (Pledge music)
Releasedatum: 18 juni 2018
Genre: Electro-industrial, electropop, experimental
Bandmedlemmar: Nivek Ogre (aka Kevin Ogilvie), Mark Walk
Land: Kanada
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Skruvad industripop med Skinny Puppyska undertoner

Skinny Puppy-frontmannen ohGr (alias Nivek Ogre aka Kevin Ogilvie – som är hans riktiga namn) tillsammans med den forne Pigface– och Skinny Puppy-producenten Mark Walk presenterar (efter en framgångsrik crowdfunding-kampanj via pledgemusic) nu det nya albumet trickS under monikern ohGr, det femte i ordningen sedan duon släppte det första albumet Welt (2000).

trickS är lika annorlunda skruvat ljudmässigt som den är intressant när det kommer låttexterna, men trots att ljudbilden är ganska abstrakt och kantig och (av uppenbara anledningar) har en viss Skinny Puppysk underton, så överraskas jag av den lekfulla attityden när det kommer till melodier och arrangemang. trickS har en ständig popnärvaro i en traditionell vers/refrängstruktur som vi inte jätteofta har varit bortskämda med när det kommer till huvudprojektet Skinny Puppys kryptiska och originella spoken word-låtskrivarstil. Kevins röst varierar från att vara direkt och avskalad till att vara till synes processad av hela maskinparken och budskapen i låtarna kretsar kring intressanta och tänkvärda budskap uppenbart inspirerade av det nutida samhällsklimatet i världen i allmänhet och USA i synnerhet.

Från originell industripop och rockigare nummer som andraspåret “Subject” breder låtmaterialet sedan ut sig till oljudsfyllda och lite mörkare nummer som “Mind Made God”. ohGr gräver dock verkligen både på djupet och bredden på trickS med influenser hämtade från såväl funk som hiphop. Som exempelvis när det kommer till det medryckande retropoppiga titelspåret och den efterföljande “Due They Know”, som tillsammans med ytterligare ett par av spåren på albumet för mina tankar till kantig industriell synthpop från tidiga Mute Records-akter som The NormalRobert Marlow och Fad Gadget.

Alla som, precis som undertecknad, verkligen längtar efter nytt material från Skinny Puppy bör definitivt inte missa trickS. Albumet är ett fint fall framåt och hör tveklöst till ohGrs starkare tillskott till en solodiskografi som jag har uppfattat som lite ojämn genom åren.

Tracklist

01. FreAky (04:10)
02. SubjecT (04:31)
03. TrickS (03:56)
04. dUe they kNow (05:04)
05. BlowBy (04:55)
06. ToXick (04:31)
07. ResoLuTe (04:22)
08. Mind made goD (05:17)
09. MudDle (04:59)
10. LYe (03:58)

(English version below)

Twisted industrial pop with Skinny Puppyish undertones

Skinny Puppy frontman ohGr (alias Nivek Ogre aka Kevin Ogilvie – his real name) and the former Pigface– and Skinny Puppy producer Mark Walk after a successful crowdfunding campaign on pledgemusic now presents the new album under the ohGr moniker. trickS is the fifth since ohGr released the first album Welt (2000).

trickS is just as oddly interesting soundwise as when it comes to the lyrics, but even though the sound is quite edgy and abstract and (for obvious reasons) has some Skinny Puppyish undertones, I’m positively surprised about its playful attitude when it comes to melodies and arrangements . trickS has a constant pop presence in a traditional verse/chorus structure that we have not been spoiled with when it comes to the main project Skinny Puppy’s often quite cryptic and original spoken word songwriting style. Kevin’s voice varies from being direct and stripped down to seemingly processed by the entire machine park and the messages in the songs revolve around interesting and thoughful topics evidently inspired by the present-day social climate, the world in general and the current United States political situation.

From the original industrial pop and to driven rock styled songs like the second track “Subject”, the song material then spawns into darker songs like “Mind Made God”. ohGr really digs both deep and wide on trickS with influences from everything from funk to hiphop. Like for example when it comes to the catchy title track and “Due They Know” that, along with a couple of other tracks on the album, makes me think of minimal industrial synth pop from early adopted Mute Records-acts such as The Normal, Robert Marlow and Fad Gadget.

Everyone who, like myself, really are longing for new stuff from Skinny Puppy should definitely not miss out on trickS. The album is a good fall forward and is without doubt one of ohGr’s stronger additions to a solo discography that I feel has been a little bit uneven down the years.

Liverapport: Skinny Puppy (+Inhalt) 20170614, Stockholm

Tags: , , , , , , , , ,


Electro-industrial pionjärerna Skinny Puppy tillsammans med amerikanska nykomlingen Inhalt gästade ett för kvällen utsålt Kraken i Stockholm den 14 juni.

Jens Atterstrand (text & foto), Niklas Hurtig (text),  och Patrik Lark (foto) var på plats för att dokumentera händelserna.

 

 

 

(English version below)

Skinny Puppy, som enligt de allra flesta räknas som en hel musikgenres gemensamma ursprungsband, gästade Stockholm för första gången sedan 2010 och konstnärerna från Kanada levererade en underhållande och bisarr show, idel fylld av handplockade pärlor hämtade framförallt från de äldre delarna av bandets långa diskografi.

Den ständigt energiske Kevin Ogilvie (alias Nivek Ogre) håller i ensam majestät uppe intresset under föreställningen, som musikaliskt levererar det man kan förvänta sig egentligen utan några större överraskningar. Det var varmt och svettigt, ölen flödade och humöret var på topp. Men kanske börjar det märkas att bandet inte släppt något nytt sedan 2013?

Skinny Puppy chockerade en hel värld med sina framföranden i mitten av 80-talet, fram till dess att originalmedlemmen och bandkamraten Dwayne Goettels tragiskt dog i en överdos 1995. Efter detta lades bandet på is för att under början av 2000-talet återvända med nya krafter och sedan dess har man genomfört flera starka turnéer världen över. Men överraskningsmomentet som alltid varit bandets starka sida lyser allt svagare med åren även om nivån är otroligt hög i sammanhanget. Kanske skulle ett nytt studioalbum kunna tända gnistan ordentligt igen? Oavsett detta gör Skinny Puppy dig aldrig besviken.

På grund av en, enligt rykten, pågående rättighetstvist, så domineras konserten av spår från bandets äldre album med låtar hämtade framförallt från “Vivi Sect VI” (1988), “Too Dark Park” (1990) och “The Process” (1996). “Village” från “HanDover” (2011) är faktiskt det nyaste inslaget i setlisten och även om publikfavoriten “Smothered Hope” fanns med på den fusklapp som ljudteknikern hade vid sin sida så utelämnades den. Snopet.

Precis som på Tyrol 2010 så inkluderade konserten Ogre iklädd ett antal nya masker och utklädnader med tillhörande rekvisita, som med hjälp av ett par extra medverkande på scenen kryddar upp showen. Skinny Puppys låtteman och texter som fokuserar på ämnen som miljöförstöring, djurförsök och kemiska stridsmedel är tyvärr lika högaktuella idag som för trettio år sedan och sätten på vilka Skinny Puppy tolkar vår omvärld och förmedlar den via sin musik är ibland nästan skrämmande träffsäker. Bandets liveframträdanden liknar ingenting annat och när de sista tonerna av det avslutande extranumret, med “VX Gas Attack” och “Candle” ekar ut i lokalen så lämnar Skinny Puppy sina fans rejält omruskade och chockerade i ett, i de flesta fall, totalt lyckorus.

Supportbandet Inhalt från San Fransisco, med den schweizfödde sångaren Philip Winiger, inledde för övrigt kvällen med en väldigt tysk-klingande och tempostark spelning. Deras musik, som skulle kunna beskrivas som en mix av DAF och Gesaffelstein, var väldigt medryckande, med en sällan stillastående energisk sångare och två i allra högsta grad aktivt medverkande keyboardister.

Setlist (Skinny Puppy)

01. Jahya
02. Dogshit
03. Fascist Jock Itch
04. Death
05. Tin Omen
06. T.F.W.O.
07. Curcible
08. Hardset Head
09. Village
10. The Choke
11. Worlock
12. Killing Game
13. Assimilate

Encore

14. VX Gas Attack
15. Candle

Skinny Puppy (Jens Atterstrand)

Skinny Puppy (Patrik Lark)

Inhalt

Skinny Puppy, who according to the vast majority would be described as the founding fathers of their own genre, visited Stockholm for the first time since 2010, and the artists from Canada delivered an entertaining and bizarre show filled with songs mainly picked out from the older parts of their massive discography.

The constantly energetic Kevin Ogilvie (alias Nivek Ogre) makes the main attraction on stage during a concert that musically delivers what is expected without any major surprises. It was hot and sweaty, the beer was flowing from the bars and the general mood at the venue was superb. But maybe we’re starting to get some signs that underlines the fact that they’ve not released anything new since back in 2013?

Skinny Puppy shocked the music world with their live performances in the middle 80’s until the original member and close friend Dwayne Goettel  tragically died from an overdose in 1995. After this, Skinny Puppy as a band was put hold too then return as a regained force in the early 2000’s. Since then they have completed several massive and highly appreciated worldwide tours. The real surprise moment, which has always been the strong side of the band, does shine somewhat weaker over the years, even though the peak level is incredibly high. Perhaps a new studio album could turn the spark back on properly? Nevertheless, Skinny Puppy never ever dissapoints you.

Due to a supposed ongoing conflict of copyrights, the setlist is dominated by tracks from the band’s older albums with songs primarily picked from “Vivi Sect VI” (1988), “Too Dark Park” (1990) and “The Process” (1996) . “Village” from “HanDover” (2011) is actually the newest feature in the set list, and although the massive fanfavourite “Smothered Hope” was enlisted on the soundtechnicians note, it was omitted in the end. Bummer.

Just like in Tyrol back in 2010, Ogre is wearing a number of different masks and outfits with accompanying tools wich with some assistance from a couple of extra participants on the stage spices up the show. The lyrical topics and themes, with songs about pollution, animal testing and chemical warfare are (unfortunately) just as relevant today as they were thirty years ago, and the ways that Skinny Puppy interprets our world and then communicates it back through their music is sometimes almost frigtenly spot-on. The band’s live performances are unlike anything else out there and when the final tones of the encore with “VX Gas Attack” and “Candle” fades out, Skinny Puppy leave their fans shaken, shocked and, in most cases, in complete euphoria.

The support band Inhalt, from San Francisco, with the Swiss-born singer Philip Winiger, opened up the evening in a enjoyable catchy mood in a German-scented style that could be described as a mix of DAF and Gesaffelstein. Compelling, with a charismatic and active singer and two just as energic and actively involved keyboardists.

Liverapport: Skinny Puppy (+Inhalt) 20170613, Göteborg

Tags: , , , , ,


Vår Göteborgsskribent och fotograf Krichan Wihlborg (text & foto) var på plats på på Brewhouse i Göteborg när de kanadensiska electro-industrial pionjärerna Skinny Puppy, i sällskap med San Fransisco-trion Inhalt, stod på scenen den 13 juni.

 

 

 

(English version below)

Med stora förväntningar räknar jag ner till Skinny Puppys liveframträdande. Senast jag själv fick uppleva dem live var på 80-talet. Brewhouse slog upp portarna tidigt, för att erbjuda besökarna lite mat och dryck, något som uppskattades av många. Förbandet Inhalt från USA väljer jag att inte kommentera så mycket mer än att beskriva dem som ett typiskt tyskt synthband någonstans mitt i mellan Welle:Erdball, Gesaffelstein och DAF.

Skinny Puppys konsert kan liknas vid ett enda långt performance-framträdande över de 85 minutrarna, som går väldigt fort då man får uppleva saker på scenen hela tiden. För ovanlighetens skull används (tacksamt) inte speciellt mycket rök vilket möjliggör att även den bakre delen av publiken ser bra. Ljudet var inte heller uppskruvad på max, utan mixen var snarare fokuserad på kvalitét vilket många uppskattade. Låtvalet var en blandning från i stort sett hela bandets karriär.

Mitt betyg är högsta möjliga och konserten hamnar bland mina topp fem bästa konserter någonsin.

(English version below)

With great expectations I’m counting down the clock until Skinny Puppy’s live performance. Most recently, I experienced them alive every 80’s. Brewhouse doors are opened early to offer the visitors something to eat and drink wich is appreciated by many. The trio Inhalt from San Fransisco opened the evening with a typical German sound somewhere in between Welle:Erdball, Gesaffelstein and DAF.

Skinny Puppys concert could be described as one single art of performance over the 85 minutes and time flies when you’re constantly fed with events on the stage. Thankfully not much smoke is used on stage, wich especially benefitted the ones in the back. Soundwise the mix was focused on quality instead of volume wich was appreciated by many and the song selection was a mixture of the whole band’s career.

My rating is the highest and this concert is among my top five ever best concert experiences.

Skinny Puppy- och Legendary Pink Dots-medlemmar på nytt från Ketvector

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Det experimentella projektet Ketvector, som skapades av Skinny Puppy– och Askew-bekantingen Justin Bennett samt Banter– och Detune-X-medlemmen Stefano Rossello, följer nu upp det första albumet “The Infinite Regress” (2008) med den kommande fullängdaren “Fig. 23”.

Konceptalbumet “Fig. 23” beskrivs som en resa genom jazzig electro noir med inslag av såväl trip-hop som psykedelia-inspirerad electro och experimentellt oljud. Gästspelar gör inga mindre än Skinny Puppy-sångaren Nivek OgreEdward Ka-Spel från Legendary Pink DotsGroovie Mann och Buzz McCoy från My Life With the Thrill Kill KultRyan Wildstar och Doriandra Smith från EXP och många fler.

Det nya albumet från Ketvector, som under 2015 även gjorde det delade LP-släppet “The Shock Exchange” tillsammans med Legendary Pink Dots, levereras utöver den ordinarie CD-utgåvan och den till 299 exemplar begränsade vinylboxen med tillhörande bonus-CD innehållande samtliga spår, även i en extra begränsad samlarbox som endast kommer att släppas i 23 exemplar!

“Fig. 23” släpps den 14 april via Rustblade.

Tracklist

01. ‘TIL THEN vocals & lyrics by Edward Ka-Spel, additional sounds by Filippo Corradin
02. WE’LL BE FINE vocals & lyrics by Suz
03. FORGOTTEN TIME additional keyboards & samples by Buzz McCoy
04. ARTIFACTS OF AN ANXIOUS MAN vocals & additional samples by Doriandra Smith, additional synths by Jeff Smith
05. FALLING INTO DREAMTIME vocals & lyrics by Ryan Wildstar, backing vocals by Manu Chintesco, additional drums & synths by Jacen Touchstone
06. NUOVA EPOCA additional sounds by Filippo Corradin & Jeff Smith
07. THE ELEPHANTS THAT CAME TO DINNER guitars by Dylan Beck
08. CURIOSITY LEADS THEM TO STRANGE PLACES vocals & lyrics by Groovie Mann
09. NATION IS COMING vocals & lyrics by Nivek Ogre, additional sounds by Jeff Smith & Filippo Corradin

CD Bonus Tracks:

10. EPHEMERALIZE
11. THE YOUNGER DRYAS additional production and keyboards by Dylan Beck
12. Merror (from “The Shock Exchange” vinyl only release) additional sounds by Jeff Smith
13. Anta (from “The Shock Exchange” vinyl only release) additional sounds by Trif-O

Revolting Cocks-duo tillbaka med nytt projekt

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Chris Connelly, som för de allra flesta mest kända för sin inblandning i industrirock-kollektivet Revolting Cocks, som bildades av Ministrys Al JourgensenLuc Van Acker och Richard Jonckheere (alias Richard 23 från Front 242) 1985, är nu redo att presentera debutalbumet med det nya projektet Cocksure tillsammans med vapendragaren Jason Novak (från Iron Lung Corp).

Duon har redan gjort två singelsläpp, varav det ena på den pånyttfödda klassiska etiketten Wax Trax! Records – och bland de nio spåren på albumet (som släpps både på CD och vinyl via Metropolis Records) finner vi även ett gästspel av Richard 23 (från Front 242).

(Provlyssna bandets två första EP:s “KKEP” och “TKO Mindfuck” nedan).

Cocksure är även inbokade till årets Bimfest som arrangeras i belgiska Antwerpen den 19-20 december där de kommer stå på scenen tillsammans med bland andra BorghesiaDie FormThe Force Dimension och Agent Side Grinder.

“TVMALSV” släpps den 12 augusti via Metropolis Records.

Tracklist

Cocksure_TVMALSV

01. Skeemy Gates
02. Alpha Male Bling (shower me!)
03. Guilt Speed & Carbon
04. Ah Don’ Eat Meat Bitch!
05. Cock Ripped to the Giddy Tits
06. Silikon Suckaz
07. Drug-a-bug*
08. TKO Mindfuck (featuring Richard 23)
09. Cocaine in my Brain


Skinny Puppy – ”Weapon”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital, LP
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 28 maj 2013
Genre: Industrial, Electro
Mix: Ken Marshall
Master: Ken Marshall
Bandmedlemmar: Kevin Cromptom, Kevin Ogilvie, Mark Walk, Justin Bennet
Land: Kanada
Recensent: Niklas Hurtig

Skinny Puppys nya album förvaltar synthvärldens tyngsta arv med bravur

Skinny Puppy är tillbaka med nyaste studioalbumet “Weapon” endast ett och ett halvt år efter förra släppet “hanDover”. Det albumet vart dock kraftigt försenat p.g.a. strul med gruppens förra skivbolag SPV och grundmaterialet hade varit klart en lång tid innan det. Personligen har jag lyssnat på Skinny Puppy i ca fem år och mitt kunnande om denna grupp är inte i närheten av vissa andra skribenters här på Elektroskull. Det jag dock kan bidra med i en recension som denna är att försöka förklara vad jag får ut av “Weapon”, som en liten bit i det gigantiska musikaliska pussel som fortsatt läggs varje dag i mitt huvud.

“Weapon” startar med “wornin'” som med elektro-trip-hoppiga synthar blandat med C64-inslag ger ett intryck som direkt länkar ihop med föregående album. Det man slås av redan från början är att Kevin Ogilvie, även kallad Ohgrs röst låter argarare och mörkare än på de senaste årens kreationer. Musiken i sig har dock inte genomgått samma förändring som sången.

Andra spåret “Illisit” är ett av albumets höjdpunkter där Ohgrs distade röst basunerar ut spårets budskap “This is a criminal age”. Texten om hur vanligt folk anses vara brottslingar i en polisstat påminner om ett av gruppens mest minnesvärda lånade citat: “The police used to watch over the people, now they’re watching the people”. Tredje spåret “Salvo” har bakgrundssynthar som låter väldigt lika de i klassikern “Smothered Hope”.

“Solvent” är en remake på spåret med samma namn från minialbumet “Remission” från 1984. Spåret är uppdaterat till 2013 års sound med samma tunga trummor och Ohgrs röst som är lika mörk och lidande som för nästan 30 år sedan. Det man kan sakna är att basgången är tunnare än 80- och 90-talets tunga Industrial-trummor som lät fantastiska. Resultatet överglänser dock originalet.

Avslutande “Terminal” – icke inräknat det dolda spåret “Overdose” på samma CD-spår – börjar nästan identiskt som en av Skinny Puppys bästa låtar: “Worlock” från albumet “Rabies”. Denna är dock en el-orgel-ljudande ambient historia med twistad sång och mässande röster i bakgrunden. Ett mycket speciellt verk som på sitt egna sätt är det intressantaste på hela albumet.

Skinny Puppy har ofta väldigt komprimerade låtar. Snitt-tiden för spåren landar runt fyra minuter vilket bör anses vara ett par minuter kortare än genregenomsnittet. Det finns med andra ord ingen plats för stämningsfulla intron eller långdragna experimentella avsnitt.

Gruppen har ett av de tyngsta arven att förvalta i synthvärlden. Jag har inte fått ut något minnesvärt från deras tre studioalbum på 2000-talet innan “Weapon”. Kanske har jag bara inte lyssnat tillräckligt mycket på dem, vilket i det fallet är mitt eget fel. Men med det resonemanget så har de flesta fans inte lyssnat tillräckligt mycket på dessa album då responsen och kritiken varit halvljummen. Och i all ärlighet, hur skulle en publik anse att en livespelning med material från “Greater Wrong of the Right” fram till “Weapon” vara till skillnad mot motsvarande fyra senaste album från t.ex. Front Line Assembly eller varför inte Skinny Puppys fyra första album..?

Den stora bristen på “Weapon” är att det tyngsta spåret är en remake på ett nästan tre decennier gammalt alster. Albumet är oavsett detta ett steg i rätt riktning i min mening och är bättre än föregångaren även om det inte visar sig i betyget.

Tracklist

 1. wornin’ (4:42)
 2. illisit (3:58)
 3. saLvo (3:46)
 4. gLowbeL (3:15)
 5. solvent (4:37)
 6. paragUn (4:53)
 7. survivalisto (4:51)
 8. tsudanama (5:53)
 9. Plasticage (3:13)
 10. terminal (5:00)
 11. Overdose (2:10)

Men Without Hats – “Head Above Water”

Tags: , , , ,


Kommande singeln “Head Above Water” från Men Without Hats kommande nya album “Love In The Age Of War” som släpps den 22 maj procuderat av Kevin Ogilvie (alias Nivek Ogre) från Skinny Puppy. Enjoy!

Ohgr – “Undeveloped”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: CD / Download
Skivbolag: SPV (Synthetic Symphony)
Releasedatum: 23 maj 2011

Genre: Electro, Industrial

6/10

En trevlig upplevelse i väntan på en ny Skinny Puppy

Jag hade förmånen att få intervjua Nivek Ogre (aka. Kevin Ogilvie) i samband med Skinny Puppys Stockholmsspelningar förra sommaren och det måste sägas att han är en förbaskat trevlig person. Avslappnad och med en stor portion självdistans berättade han om den här plattan, om Skinny Puppys försenade album, om sina skådespelarinsatser och om beryktade turnéminnen med Ministry.

Nu äntligen är det då dags för fjärde albumet från Ohgr, ett projekt som Nivek Ogre har tillsammans med Mark Walk, även han med i Skinny Puppy sedan 2003. “Welt” (som ursprungligen även var namnet på bandet) släpptes 2001 och har sedan följts upp med “SunnyPsyOp” (2003) och “Devils In My Details” (2008).

Musikaliskt är “Undeveloped” ganska lik “Devils In My Details”, en mörk skapelse fylld med skräckfilmssamplingar och en hel drös med skumma ljud som komplement till musiken.

“101 intro” har så snygga samplingar och ljud att jag önskar att hela albumet skulle fortsätta så här. Efter 1 min och 11 sekunder rycks jag upp ur drömvärlden och “101” tar vid. Här är det något som inte stämmer. Hör jag det jag hör? Jo visst är det “Assimilate” som ljuder ur högtalarna. Egentligen inte men nog är det grunderna av den gamla hitlåten som rullar i bakgrunden. “Who do I have to fuck? I don’t know!” skriker Ogre och detta är riktigt bra. Efterföljande “Crash” och “Pissage” är också mycket bra låtar där Ogre pratsjunger alternativt rappar fram orden. Med ganska hård framtoning skall tilläggas. Har egentligen alltid gillat Ogre mer när han varit hårt distad som i Skinny Puppy. Promobladet beskriver att Nivek Ogre i Ohgr rensat upp sina “infamous acid gargled vocal treatments” för att avslöja mer mänsklighet och humor. Vill jag ha det då? Nej egentligen inte. Tycker att en naken röst från Ogre är helt okej, bättre än de flesta röster, men som gurglande och hårt distad är han oslagbar. De lugna låtarna “Bellew” och “Screwme” samt “Hollow”, även den förhållandevis lugn, hade definitivt tjänat på en mer elak framtoning. Singeln “Tragek” är dock ett riktigt bra undantag. Här funkar Ogres nästan helt strippade sång perfekt och detta är en väldigt trevlig sång. I övrigt är “Come Down” och avslutande “Nitwitz” även låtar som höjer sig över mängden. Slutbetyget blir inte helt övertygande men i väntan på en ny Skinny Puppy platta är det absolut en trevlig upplevelse.

Tips: Gå in på www.wdihtf.com (whodoihavetofuck) där ni hittar Nivek Ogre i skumma miljöer, samplingar och andra konstiga ljudexperiment. Inte den mest informativa sidan men en fruktansvärt trevlig sådan.

Trivia: “Crash intro” innehåller samtalet till 911 där Michael Jackson’s död rapporteras.

Trivia 2: Promobladet är skrivet av Chris Alexander, chefredaktör på Fangoria Magazine.

// Thobias Wollhed, ElektroSkull – Synthportalen

Tracklist

 1. 101 intro  1:11
 2. 101  4:36
 3. Crash intro  1:47
 4. Crash  3:32
 5. Pissage  3:45
 6. Comedown  4:48
 7. Typer  4:11
 8. Screwme  4:09
 9. Bellew  4:20
 10. Hollow  3:30
 11. Tragek  3:47
 12. Animist  3:34
 13. Nitwitz  4:25
 14. Collidoskope  4:56

Skinny Puppy’s frontman släpper nytt med soloprojekt

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Efter en lång karriär som Skinny Puppy-frontman och sångare är nu Nivek Ogre (aka Kevin Ogilvie) åter aktuell med nytt material med sitt soloprojekt Ohgr, tillsammans med bundsförvanten och tillika producenten Mark Walk. Duon har med Ohgr tillsammans skapat innovativ och ständigt utvecklad musik. Duon har tidigare släppt tre studioalbum under monikern: “Welt” (2001), “SunnyPsyOp” (2003) och “Devils In My Details” som kom för tre år sedan (2008).

Nu följer man upp med nya albumet “Undeveloped” där radarparet åter skapar industriell innovation tillsammans. Skinny Puppy-frontmannen har den sista tiden hämtat stor inspiration genom inblandning i diverse projekt, senast som skådespelare via sin roll som Pavi Largo i rockoperan “Repo! The Generic Opera” liksom Haper Alexander och Tim Sullivan‘s nya skräckkomedi “2001 Maniacs: Field Of Screams”.

Albumet är i mångt och mycket en summering av en redan starkt illustrativ musikkarriär. Det är också en destruktiv utgutning av konstnärlig skönhet från en halvgalning som vet precis vad han sysslar med.

“Undeveloped” släpps den 23 maj via SPV / Synthetic Symphony.

Tracklist

 1. 101
 2. Crash
 3. Pissage
 4. Comedown
 5. Typer
 6. ScrewMe
 7. Bellew
 8. Hollow
 9. TraGek
 10. Animist
 11. Nitwitz