Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Johanna Gerwin"

Parralox – “Holiday ’17”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) Digital
Skivbolag: Subterrane Records
Releasedatum: 15 december 2017
Genre: Electropop, synthpop
Bandmedlemmar: John Von Ahlen med gäster
Land: Australien
Recensent: Stefan Last

 

HemsidaFacebookTwitterLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

En jultradition som värmer ett synthpophjärta!

För fjärde året i rad bjuder Parralox på en coverkavalkad och får nog härmed anses ha etablerat en ny jultradition. Det som började som en hyllning till The Human League och deras ”Holiday ’80”-EP bjuder som vanligt på både välkända hits och bortglömda guldkorn.

Säsongen till ära inleds årets upplaga med ”O Tannenbaum”, ett stycke med flera hundra år på nacken och som med tiden blivit ansedd som en klassisk julsång. För de vokala insatserna står den londonbaserade tyskan Katja von Kassel som ger låten ett lags moderniserad Marlene Dietrich-touch.

Under senare delen av 70-talet släppte Fleetwood Mac singeln ”Dreams” och här blir den snyggt Parraloxifierad med skönsjungande Louise Love bakom micken.

The Human League har av naturliga skäl alltid varit en självklar del av ”Holiday…”-serien, så även denna gång. I år får de dock nöja sig med att representeras av en låt – instrumentala ”The Dignity Of Labour (Part 3)” från 1979, en del av uppföljaren till deras debutsingel ”Being Boiled”.

Albumets fjärde låt tar oss in i 80-talet med ”I’m Not Scared” som läpptes av Eighth Wonder 1988 och både skrevs och producerades av Pet Shop Boys. Parralox version är trogen originalet och Louise Love fångar föredömligt Patsy Kensits sånginsats.

Den första av två Depeche Mode-låtar som tolkas på albumet är ”Shine” som i original fanns med på albumet ”Exciter” från 2001. Kul med ett inte alltför uppenbart låtval, här klädd i en lätt housekryddad danskostym av John von Ahlen som också själv står för sånginsatsen.

Charmiga ”Who Knows What Love Is?” var en av singlarna som släpptes från Strawberry Switchbaldes självbetitlade album 1985. Jag har själv ingen tidigare relation till bandet, men Parralox framförande, återigen med Louise Love på sång, gör mig faktiskt nyfiken på att kolla upp dem.

Den andra Depeche Mode-låten Parralox tar sig an är ”Fools”, b-sida på ”Love In Itself”-singeln från 1983 och en av en handfull av deras låtar som skrevs av Alan Wilder. Här har tempot dragits ner jämfört med originalet men i övrigt är det en relativt trogen tolkning.

I ett halsbrytande genrebyte ger sig Parralox sedan på Elvis Presleys ”Love Letters”. Alla har vi väl artister som i vår barndom inpräntades i våra minnen då vi hörde dem spelas av våra föräldrar vilket så klart kan påverka hur vi känner för dem. För mig hörde dock inte Elvis till dessa. Den här låten gör tyvärr inget för mig, inte ens i den här tolkningen. Inte så att jag skippar den, men den passerar utan att göra något större intryck.

Tre minuter senare rättar dock allt till sig igen när turen kommit till en svensk komposition. Det är Secret Services ”The Dancer” (också känd under den mer otympliga titeln ”When The Dancer You Have Loved Walks Out The Door”) som visar sig funka alldeles utmärkt i händerna på Parralox. John von Ahlens röst funkar perfekt som inhoppare för Ola Håkansson på denna dansgolvsstänkare.

Låtlistan hade kunnat vara slut här, men i sista minuten bestämde sig John för att lägga till ytterligare två låtar. Den första är The Cure-klassikern ”A Forest” som här iklätts en synnerligen välsittande synthskrud. Den andra är instrumentala ”Stop/Start” som i original var b-sida på det kortlivade Vince Clarke-projektet The Assemblys fantastiska och enda singel ”Never Never” från 1983. Vince har legat bakom ett flertal grymma instrumentaler genom åren och den här har alltid varit en personlig favorit. Med en ny basgång och en ljudbild som är omisskännligt Parralox så har den här versionen ändå kvar essensen av originalet med sina lager av sammanvävda melodislingor. Guldstjärna!

”Holiday…”-serien har som sagt blivit en välkommen jultradition, och ”Holiday ’17” bara bekräftar detta ytterligare. Jag ser redan fram emot julen 2018!

Tracklist

01. O Tannenbaum (feat. Katja von Kassel) (02:40)
02. Dreams (04:24)
03. The Dignity Of Labour (Part 3) (03:33)
04. I’m Not Scared (07:29)
05. Shine (04:53)
06. Who Knows What Love Is? (03:48)
07. Fools (05:14)
08. Love Letters (03:02)
09. The Dancer (04:24)
10. A Forest (05:32)
11. Stop/Start (04:13)

(English version below)

A Christmas tradition that warms a synth pop heart! 

For the fourth year running Parralox invites us to a cover fest and have thus created what must be considered a new Christmas tradition. What started as a tribute to The Human League and their ”Holiday ’80” EP, now offers both well-known hits and forgotten gems.

In spirit of the season the album opens with ”O Tannenbaum”, a piece with several hundred years behind it and which with time has become regarded as a Christmas classic. London-based German Katja von Kassel provides the vocals, giving it a bit of a modernised Marlene Dietrich vibe.

In the later part of the 70s Fleetwood Mac released their single ”Dreams”. Here we get to hear it beautifully Parraloxified with a fine vocal delivery by Louise Love.

For obvious reasons The Human League have always been a natural part of the ”Holiday…” series, and this time is no exception. This year, however, they have to settle with one song – the instrumental ”The Dignity Of Labour (Part 3)” from 1979, a part of the follow-up to their debut single ”Being Boiled”.

Track number four brings us swiftly into the 80s with ”I’m Not Scared”, released in 1988 by Eighth Wonder and both written and produced by Pet Shop Boys. The Parralox version remains faithful to the original and Louise Love perfectly captures Patsy Kensit‘s vocal delivery.
The first of two Depeche Mode tracks covered on the album is ”Shine” which in its original form appeared on the ”Exciter” album from 2001. Extra points for choosing a not too obvious tune, here transformed into a slightly house-tinted dancefloor stomper by John von Ahlen who also provides the vocals.

The charming ”Who Knows What Love Is?” was one of the singles released from Strawberry Switchblade‘s self-titled album in 1985. I personally don’t have any relation to the band, but the Parralox version, again with Louise Love on vocals, makes me curious to investigate them further.

The second Depeche Mode-song Parralox takes on is ”Fools”, the b-side from the ”Love In Itself” single from 1983 and one of a handful of songs written by Alan Wilder. The tempo has been taken down a few notches compared to the original but it is otherwise a relatively faithful interpretation.

In a daredevil genre-change Parralox then gets to work on Elvis Presley‘s ”Love Letters”. We all have artists that were imprinted on our minds during childhood when we heard them being played by our parents which of course can affect how we feel about them. For me though, Elvis wasn’t one of them. I’m afraid this song doesn’t do anything for me, not even in this guise. Not that I’ll skip it, but it passes by without making much of an impression.

Three minutes later things are back on track when it’s time for a Swedish composition. It’s the Secret Service track ”The Dancer” (also known under its more cumbersome title ”When The Dancer You Have Loved Walks Out The Door”) which is the perfect subject for a Parralox rework. John von Ahlen‘s voice works great as a substitute for Ola Håkansson‘s on this dance floor filler.

The track listing could have ended here, but at the very last minute John decided to add another two tracks. The first one is The Cure‘s classic ”A Forest” which has been dressed in a superbly well-fitting synth suit. The second addition is his take on ”Stop/Start”, an instrumental that originally appeared as the b-side on the short-lived Vince Clarke project The Assembly‘s amazing but only single ”Never Never” from 1983. Vince has been responsible for several great instrumentals over the years, and this one has always been a personal favourite. With a new bassline and a sound that is unmistakably Parralox, this version still retains the essence of the original with its layers of intricately woven melodies. Two thumbs up!

The ”Holiday…”-series has, like I said above, become a welcome Christmas tradition, and ”Holiday ’17” confirms this even further. I’m already looking forward to Christmas 2018!

Parralox gråter på dansgolvet på ny singel

Tags: , , , , , , , , , , , ,


“Crying on the Dancefloor” är titeln på Parralox nya singel som även presenterar den australiensiska electropopakten i en ny tappning. Låten är skriven och producerad i samarbete mellan den nya sångerskan Johanna Gerwin och den London-baserade diton Francine som också båda bidrar med en sånginsats på titelspåret.

Parralox, med John Von Ahlen och den (numera avhoppade) sångerskan Amii (Amy Jackson) var senast albumaktuella med “Metropolis” 2010 och som sedan har följt upp med remix/bonusalbumet “Metropolism” (2011). Parralox släppte även coveralbumet “Recovery” förra året.

“Crying on the Dancefloor” kommer utöver titelspåret och tre tillhörande remixer även med tre bonusspår som en sju spår lång EP och ackompanjeras av en animerad video signerad John Von Ahlen (se nedan) och kommer följas upp med en remix-EP senare i sommar. Låten är det första smakprovet från bandets kommande album “Subculture”.

Det nya materialet kommer släppas på John Von Ahlens nybildade skivbolagsetikett Subterrane Records som även gav oss frontmannens egna solodebut “Life is Calling” under monikern Sound of the Crowd i vintras.

“Crying on the Dancefloor” släpps den 28 juli via Subterrane Records.

Tracklist

parralox_crying_on_the_dancefloor_feat_francine

01. Crying on the Dancefloor
02. Crying on the Dancefloor (7th Heaven Radio Edit)
03. Crying on the Dancefloor (Supasound Radio Edit)
04. Crying on the Dancefloor (John von Ahlen’s Haus Mix)
05. Faded Memory
06. Dry 2 the Bone (138.065 Edit)
07. De ses Cendres