Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Infectious"

Spark! – “Spektrum”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: Progress Productions
Releasedatum: 5 februari 2015
Genre: EBM, Bodypop
Bandmedlemmar: Mattias Ziessow
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

FacebookLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogskollapslogga

(English version below)

Ett relativt välljudande ihopkok

Efter det att sångaren Stefan Brorsson lämnade Spark! under 2013 så var det många av oss som befarade att detta skulle bli dödsstöten för våra svenska publikfavoriter, men så var minsann inte fallet. Mattias Ziessow fortsatte komponera på egen hand och nu – nästan två år senare – presenteras det nya albumet “Spektrum” med hjälp av tio inkallade gästsångare från vitt spridda håll och genrer.

Av nyss nämnda anledningen så spretar det här albumet givetvis en hel del även och om de som är väl insatta i bandets signifikativa sound givetvis kommer känna igen sig så har de olika gästsångarna av förklarliga skäl satt en väldigt tydlig prägel på låtarna de framför.

Precis som tidigare så varvas tyngre oldschool-nummer som exempelvis den inledande “Infectious” (med Pontus från Spetsnaz), den blytunga “Fashion” (med Claus Larsen från Leaether Strip) med mer poppiga inslag där låtar som den av Rickard Svensson (från Dupont) framförda “Light On”“Midsommernacht” (Blitzmaschine) och “Momentum” (med Terje från Substaat) är bra låtar ur lite olika skolor. “Unforgiving” med Pouppée Fabrikk-frontmannen Henrik Björkks arga stämma river i sin tur så det står härliga till medan Bjørn Marius Borg från i Xenturion Prime på sitt norska modersmål levererar en ordenligt originell outsider via den på den powersynthiga “Fangesinn”.

Trots att många av spåren på “Spektrum” var och ett för sig är tvivelaktigt relativt starka nummer, så har jag tyvärr lite svårt att greppa det här albumet i sin helhet. Känslorna från “Hela din värld” är av naturliga skäl omöjliga frambringa men när allt kommer omkring så är “Spektrum” ett relativt välljudande ihopkok av ett antal starka låtar och det räcker långt.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

01. Infectious (feat. Spetsnaz) (04:53)
02. Nordost (feat. Patenbrigade :Wolff) (03:46)
03. Dysfunctional (feat. Biomekkanik) (02:42)
04. Weit Voraus (feat. NordarR) (04:15)
05. Light On (feat. Dupont) (04:39)
06. Fashion (feat. Leaether Strip) (04:59)
07. Fangesinn (feat. Xenturion Prime) (04:41)
08. A Final Twitch (feat. NZ) (03:45)
09. Mittsommernacht (feat. Blitzmaschine) (03:41)
10. Unforgiving (feat. Pouppee Fabrikk) (03:53)
11. Momentum (feat. Substaat) (04:28)

Bonus Disc **

01. Dysfunctional (feat. Biomekkanik) (Biomekkanik remix) (02:50)
02. Nordost (feat. Patenbrigade :Wolff) (Bodystyler remix) (03:03)
03. Momentum (feat. Substaat) (Titans remix) (04:48)
04. Fangesinn (feat. Xenturion Prime) (Xenturion Prime remix) (04:54)
05. Weit Voraus (feat. NordarR) (Nordarr remix) (03:04)
06. Rik pa frihet (feat. SWC) (03:44)
07. Light On (feat. Dupont) (Container 90 Halleluja remix) (01:49)

 

(English version below)

A relatively good-sounding mix

After the singer Stefan Brorsson left Spark! in 2013 there were many of us who feared that this would be the end of our Swedish favorites, but that was certainly not the case. Mattias Ziessow continued composing on his own and now – almost two years later – he presents the new album “Spektrum” with the help of ten drafted guest singers from widely scattered directions and genres.

For the aforementioned reason the albums sprawns alot and even though the diehard fans will feel perfectly at home here, the various guest singers for obvious reasons put on their own stamp on the songs each of them perform.

Just as before, interspersed heavier oldschool numbers such as the initial “Infectious” (with Pontus from Spetsnaz), the leaden “Fashion” (with Claus Larsen of Leaether Strip) meets the poppier elements where songs like the Rickard Svensson- (from Dupont ) performed “Light On”“Midsommernacht” (feat. Blitzmaschine) and “Momentum” (with Terje from Substaat) are good songs from slightly different schools of the genre. “Unforgiving” with Pouppée Fabrikk-frontman Henrik Björkk’s angry voice really tears things up to a good mood while Bjørn Marius Borg from Xenturion Prime on his Norwegian mother tongue delivers a very original outsider on the powersynthesquey “Fangesinn”.

Although many of the tracks on “Spektrum” are relatively strong in themselves I’m having some problems to digest this album in it’s entirety. The emotions from “Hela din värld” are ofcourse impossible to regain but when it all sums up “Spektrum” is a a relatively good sounding mix and match of songs after all and it goes a long way.