Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Incomplete Until Broken"

Battery Operated Orchestra – “Snare”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD-r, digital
Skivbolag: Osignerat
Releasedatum: 10 augusti 2018
Genre: Synthpop, electropop
Bandmedlemmar: Brigitte Rose, Chris Black
Land: Skottland
Recensent: Stefan Last

 

HemsidaFacebookLast.fmBandcampSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Tidlös retro för både hjärta och hjärna

Med sina två första album Incomplete Until Broken (2014) och Radiation (2016),har Chris Black och Brigitte Rose i Battery Operated Orchestra (BOO) etablerat sig som ”stolta leverantörer av medvetet opolerad, ironifri synthpop” som de själva uttrycker det, och båda plattorna har mötts av goda omdömen. Nu är är det då dags för deras tredje fullängdare Snare.

Det suggestivt vackra öppningsspåret ”Strange Goodbye” (som med rätta också är en av singlarna från albumet) suger försiktigt tag i en direkt från start och stärker sitt grepp med en uppbyggnad som gradvis ökar i intensitet innan den landar mjukt efter en fantastisk åktur. En klar favorit och en av BOOs finaste kompositioner hittills.

Efterföljande ”Sweet Dreams” är ett upptemponummer à la Ladytron med fläskiga basgångar, sprakande arpeggios och spöklika synthslingor i en skön blandning som torde göra Marnie och hennes polare gröna av avund. En fullträff som tydligt visar på BOOs förmåga att snickra ihop underfundiga poplåtar med ett uttryck som är alldeles unikt för bandet. Detta framgår med all önskvärd tydlighet även i ”Poliakov”, en klar singelkandidat!

Bella” släpptes passande nog som singel nummer två mitt i den varmaste sommaren i mannaminne. Den är ett bedrägligt luftigt, skimrande sommarsoundtrack som frammanar bilder av pastellfärgade solparasoller och glasstrutar, fast någonstans i bakgrunden lurar hela tiden en smygande melankoli…

Under The River” hade delvis kunnat vara något The Postal Service legat bakom. I likhet med många andra låtar på albumet kan man säkert göra associationer till och ana inspiration från andra artister, men helheten är ändå omisskännligt och oefterhärmligt BOO.

Snare ryms allt från glimmrande poppärlor till underbart skeva melodier som på något sätt alltid landar på fötterna. Låtarna växlar obekymrat mellan energisk intensitet och lågmäld reflektion vilket ger en föredömligt dynamisk helhet. Med ett ljudspektrum som till stor del är hämtat från 70- och 80-talen har BOO skapat ett helt unikt sound som aldrig fastnar i nostalgifällan. Chris och Brigitte gör musik som är tidlös och relevant oavsett vilket årtal som står i almanackan.

Slutligen bara några ord om CD-upplagan. Chris och Brigitte har alltid lagt stor vikt och möda på det visuella vilket de visar i såväl sina videor som i arbetet med de fysiska CD-släppen, och Snare är inget undantag. Det egenhändigt tillverkade omslaget och bookleten med låttexter är konstverk i sig och representerar pricksäkert det musikaliska innehållet. Mer än väl värt att lägga några extra kronor på.

Tracklist

01. Strange Goodbye (04:26)
02. Sweet Dreams (04:27)
03. Poliakov (03:57)
04. Perfect Wreck (04:49)
05. Nocturn (03:42)
06. Charismatic Megafauna (02:50)
07. Bella (03:52)
08. Optical (04:53)
09. Under The River (04:26)
10. A Clearing (05:11)
11. Borders (Fall) (04:50)

Timeless retro for both heart and mind

With their first two albums Incomplete Until Broken (2014) and Radiation (2016) Chris Black and Brigitte Rose of Battery Operated Orchestra (BOO) have established themselves as the self-proclaimed ”proud purveyors of irony-free synthpop” that they are, and both albums have been met by positive reactions. Now the time has come for their third full length release ”Snare”.

The hauntingly beautiful opening track ”Strange Goodbye” (which is quite rightly one of the singles from the album) carefully grabs you right from the start and then tightens its grip as it gradually builds in intensity before it lands softly after an amazing ride. A clear favourite and one of BOO‘s finest compositions to date.

The following ”Sweet Dreams” is an uptempo number à la Ladytron with squelchy bass lines, sparkling arpeggios and spooky synths in a lovely concoction that should make Marnie and her buddies green with envy. They really nailed it with this one and it clearly displays BOO‘s ability to conjure up quirky pop songs with an expression that is utterly unique to the band. This is also the case with ”Poliakov”, an obvious single candidate!

Appropriately enough, ”Bella” was released as single number two right smack in the middle of the hottest summer we’ve experienced in ages. It’s a deceptively airy, shimmering summer soundtrack that conjures up images of pastel-coloured parasols and ice cream cones, though somewhere in the background a sneaking melancholy is ever present…

Under The River” could, in part, have been something The Postal Service was behind. As with many other songs on the album, you could probably make associations to and sense inspiration from other artists, but the whole is still unmistakably and inimitably BOO.

Snare comprises everything from glimmering pop gems to wonderfully wonky melodies that somehow always manage to land on their feet. The songs shift effortlessly between intense urgency and mellow reflection which allows for a dynamic listening experience. With a sound spectrum predominantly rooted in the 70s and 80s BOO have created an entirely unique expression that never gets lost in nostalgia. Chris and Brigitte makes music that is timeless and relevant regardless of what year is currently on the almanac.

Lastly just a couple of words about the CD edition. BOO have always put a lot of time and effort into the visual aspect of the band which they prove in both their videos and with the physical CD releases, and Snare is no exception. The hand-made sleeve and the lyric booklet are works of art in their own right and a spot-on, tactile representation of the musical content. More than well worth spending a couple of extra pounds on.

Battery Operated Orchestra – “Radiation”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD-r, digital
Skivbolag: Osignerat
Releasedatum: 1 augusti 2016
Genre: Synthpop, electropop
Bandmedlemmar: Brigitte Rose, Chris Black
Land: Skottland
Recensent: Stefan Last

 

HemsidaFacebookLast.fmBandcampSoundcloudReverbnationYoutubekollapslogga

(English version below)

Ohämmad, elektronisk skaparglädje på egna villkor

I slutet av 00-talet fångade Chris Black och hans dåvarande musikaliska parhäst Donna Grimaldi min uppmärksamhet med låten ”Where Nobody Can Find Us” och sin kompromisslösa ”gör-det-själv”-inställning till såväl musik som videos och skivomslag. De kallade sig Katsen och fick en del uppmärksamhet bland synth- och electrobloggar och släppte albumet ”It Hertz!” 2009. När jag för några år sedan började fundera på vad som hände med bandet skulle det bara dröja några veckor tills jag fick höra talas om ett band som kallade sig Battery Operated Orchestra (eller kort och gott BOO) och som av någon anledning lät bekant. Det tog inte lång tid för pusselbitarna att falla på plats och jag kunde konstatera att det var Chris nya band, den här gången tillsammans med sin fru Brigitte Rose.

Debutalbumet ”Incomplete Until Broken” släpptes 2014 och visade tydligt att ”gör-det-själv”-andan under Katsen-tiden inte var en engångsföreteelse. Samma ideologi genomsyrade BOO, men man hade också utvecklat hantverket i alla delar av den kreativa processen vilket gjorde ”Incomplete…” till ett av det årets bästa och mest intressanta album. Glädjande nog visar det sig att uppföljaren ”Radiation” följer upp trenden med en än mer förfinad produktion, och den som bestämmer sig för att satsa på den fysiska CDn kommer också att se att de precis som vid sina tidigare fysiska släpp lagt ner mycket jobb på det fantastiska omslaget.

Albumet öppnar med ”New Town” och titelspåret ”Radiation”, en låtduo som redan från början sätter ribban högt och hintar om ett högt slutbetyg. Bitpop-kryddade ”Grey Room” fortsätter på den inslagna vägen.

The Sea” var den första singeln från det nya albumet och utgör en naturlig brygga mellan ”Incomplete…” och ”Radiation”, en treminuters käftsmäll till popdänga som platsat lika bra på båda albumen. Nyligen släppta ”Diamond Feelings” blev singel nummer två, ännu en härligt skruvad poplåt som sätter sig som kardborreband.

Det obönhörliga drivet i ”Rewild” och reflektionen över människans självdestruktiva sätt (min tolkning) i den upplyftande ”Fairy Tale” utgör ytterligare två av plattans höjdpunkter. Men egentligen är det nästan meningslöst att tala om enskilda låtar när de tio spåren tillsammans skapar en såpass tätt sammanhängande enhet. Istället bevisar BOO återigen att albumformatet INTE är dött.

BOO har utvecklat ett unikt sound som friskt blandar influenser från 70-talets synthexperiment, 80-telets lekfulla pionjäranda och 90-talets electro (typ Elecktroids och Yamo) med 2000-talets alla nya möjligheter. De beskriver sig själva som ”stolta leverantörer av medvetet opolerad, ironifri synthpop sedan 2010”. Ett band som ligger BOO nära musikideologiskt är kollegorna i Vile Electrodes. Även om soundet skiljer sig en del finns här ett tydligt släktskap i det att man gör precis det man själv vill på helt egna villkor.

”Radiation” är som en musikalisk Lego-byggsats. De hundratals enskilda bitarna i olika färger och former uppmuntrar nyfikenhet och skaparlust. När sedan Chris och Brigitte börjar sätta ihop bitarna växer en fantasieggande värld fram där inga externa begränsningar håller dem tillbaka. ”Radiation” som helhet har kanske en något mörkare ton jämfört med debutalbumet, men det är på intet sätt en dyster tillställning. Är man det minsta intresserad av elektronisk pop erbjuder plattan 42 minuters oavbrutet nöje som redan går på repeat här hos Elektroskulls lidköpingskorrespondent…

10/10 KLASSIKER!

battery_operated_orchestra

Tracklist

01. New Town (05:07)
02. Radiation (03:50)
03. Grey Room (03:29)
04. The Sea (03:08)
05. I Go Invisible (04:56)
06. Diamond Feelings (04:13)
07. Live Rail (03:50)
08. Rewild (04:28)
09. Fairy Tale (03:52)
10. Backburning (05:06)

 

(English version below)

Joyfully creative synthpop on their own terms

Chris Black and his then musical partner Donna Grimaldi caught my attention at the end of the noughties with their song ”Where Nobody Can Find Us” and their uncompromising DIY attitude towards both music and videos as well as artwork. They called themselves Katsen and received some well-earned attention within the synth and electro blogosphere and released the ”It Hertz!” album in 2009. A few years ago when I began asking myself whatever happened to the band, it would only take a few weeks before I heard about a band named Battery Operated Orchestra (or BOO for short) that sounded oddly familiar. It didn’t take long for the pieces to fall into place and I realised it was Chris‘ new band, this time teaming up with his wife Brigitte Rose.

The debut album ”Incomplete Until Broken” was released in 2014 and clearly showed that the DIY spirit from the Katsen era was not a one-time thing. The same ideology permeated BOO, but the craftmanship had also evolved in all aspects of the creative process which made ”Incomplete…” one of that year’s best and most interesting albums. To my joy it turns out that this trend continues on ”Radiation” with an even more refined production, and those who decide to invest in the physical CD will also find that they have put just as much hard work into the amazing cover artwork as they’ve done with previous releases.

The album opens with ”New Town” and title track ”Radiation”, two songs that set the bar high right from the start, hinting of a high final rating. Bitpop-induced ”Grey Room” continues along the same path.

The Sea” was the first single to be released from the new album and provides a natural bridge between ”Incomplete…” and ”Radiation”, a three-minute in your face pop stomper that wouldn’t have been out of place on either album. The recently released ”Diamond Feelings” was single number two, another wonderfully wonky pop tune that sticks like velcro.

The relentless drive of ”Rewild” and the reflection upon the self-destructive ways of human kind (my interpretation) in the uplifting ”Fairy Tale” are another couple of album highlights. But it’s almost pointless to talk about specific songs when the ten tracks together make up such a sonically coherent unit. Instead BOO once again prove that the album format is NOT dead.

BOO have developed a unique sound, happily mixing influences from the synth experimentalists of the 70s, the playful pioneering spirit of the 80’s and the electro of the 90s (such as Elecktroids and Yamo) with all the possibilities of the new millennium. They describe themselves as ”proud purveyors of unpolished on purpose, irony-free synthpop since 2010”. A band very close to their musical ideology are their colleagues in Vile Electrodes. The difference in sound aside, there is an obvious kinship there in that they’re doing exactly what they want, and entirely on their own terms.

Radiation” is like a musical Lego kit. The hundreds of individual parts in various shapes and colours encourage curiosity and creativity, and when Chris and Brigitte start putting the pieces together an amazing new world emerges where no external limitations are holding them back. ”Radiation” as a whole may be slightly darker in its overall tone compared to the debut, but it’s in no way a gloomy set of songs. If you’re even the slightest bit interested in electronic pop, then the album offers 42 minutes of uninterrupted pleasure that is already spinning on repeat over here…