Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Hysteria"

Neuroticfish – “Antidoron”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD**, Digital
Skivbolag: No Ordinary Records
Releasedatum: 14 december 2018
Genre: Futurepop, Synthpop
Bandmedlemmar: Sascha Mario Klein, Henning Verlage
Land: Tyskland
Recensent: Alexander Johansson

 

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutube

(English version below)

En nattmacka för fina fisken

Antidoron är Neuroticfishs mörkaste album. Första singeln “Hysteria” handlar om mental ohälsa och självmordstankar. I Sverige tog lite drygt 1 500 människor sitt liv i fjol och ytterligare nära 8 000 försökte. Kanske är det för att han inte har engelska som förstaspråk som låtskrivaren Sascha Mario Klein vågar och kan vara så saklig och direkt. (Angreppssättet, ur ett svenskt synthperspektiv, påminner om The Mobile Homes som på sina första två skivor på ett låtsat enkelt och samtidigt urstarkt sätt avhandlade stora frågor, t ex hustrumisshandel och miljöförstöring i “Afraid”, depression i “Lost the Lust” och ensamhet i “I’ll Never Find Anyone”.)

Klein sjunger på “Hysteria”, naket och trovärdigt:

Hate – I can embrace it
Pain – I’m sure I’ll face it
To give what’s left inside
leads to suicide

Flera låtar på albumet handlar om samma ämne, t ex mollstämda “Walk Alone” med dess fina överstämma, fina balladen “Lovely Walls” och avslutande “Invisible” som handlar om att uppmärksamma medmänniskor. Neuroticfish skrev på Facebook när Hysteria-videon lanserades att ämnet låg dem nära hjärtat. I samma post uppmanar de olyckliga medmänniskor att vända sig till suicidpreventiva instanser och inte låta det gå för långt.

Albumet börjar stilla med mäktiga “Colourblind” och “Walk Alone” och det är först med upptempo-låten “Fluchtreflex” som det börjar ta sig och Neuroticfish visar sin storhet och osvikliga förmåga att kombinera synthpop med techno. Låten har en ljus, fin och ettrig melodislinga som snabbt sätter sig. Det är en av årets finaste futurepoplåtar. “Honesty” är tyvärr mer tjatig än bra. “Hold of Me” är en riktig höjdare med en vacker och smart basgång och snygga cut-up röster. “What is Wrong” har ett fint driv och suggestiv överstämma. Ljudbilden är som vanligt oantastlig. Neuroticfish levererar.

Det heliga brödet Antidoron når inte riktigt upp till Michelinklassmackan Gelb (2005) men albumet är i stort sätt lika bra som förra albumet A Sign of Life (2015). Det är futurepop av absolut världsklass. Antidoron gick direkt in på förstaplatsen på DAC-listan (Deutsche Alternative Charts). Där kommer den att ligga ett tag.

Bästa låtar: “Fluchtreflex”, “Hold of Me” och “What is Wrong”

Tracklist

01. Colourblind (04:00)
02. Walk Alone (04:40)
03. Fluchtreflex (04:54)
04. I Am Here (05:12)
05. Hysteria (04:48)
06. Honesty (05:15)
07. Challenge You (04:32)
08. Lovely Walls (04:32)
09. Hold Of Me (04:37)
10. What Is Wrong (04:09)
11. Fail To Disagree (05:33)
12. Invisible (04:31)
13. Dots (03:37) **
14. Hysteria (Alternative) (05:44) **

(English version below)

The best fish around goes darker

Antidoron is Neuroticfish’s darkest album. The first single “Hysteria” is about mental illness and suicidal deliberations. In Sweden with 10 million inhabitants, more than 1 500 persons took their own lives in 2017, and almost 8 000 persons tried to. Songwriter Sascha Mario Klein has a very direct and objective way of dealing with these subject matters, perhaps because he does not have English as his native language? From a Swedish perspective, this approach reminds me of Swedish synth band The Mobile Homes and their first two albums from the early 90’ties where they, in a very simplistic manner dealt with e.g. wife batting and pollution in “Afraid”, depression in “Lost the Lust” and loneliness in “I’ll Ever Find Anyone”. Klein sings in “Hysteria”, naked and believable;

Hate – I can embrace it
Pain – I’m sure I’ll face it
To give what’s left inside
leads to suicide

There are more songs on the album that is about the same subject, e.g. minor tuned “Walk Alone” with a fine bright pitch, the charming ballad “Lovely Walls” and the last song “Invisible” with the emphasis on attention towards fellow creatures. When the Hysteria-video was released Neuroticfish wrote in a Facebook post about suicide prevention and that nobody should go that far and reach for help. The mental illness subject lay them close to the heart.

The album starts with mighty “Colourblind” and “Walk Alone” and it is first with the third song “Fluchtreflex” when Neuroticfish shows their greatness and unavoidable ability to combine uptempo techno with synth pop. The song has a bright, fine and fiery melody that is very catchy. It is one of the best futurepop songs of 2018. Honesty is nagging and could be the weakest track. “Hold of Me” is a beautiful song with clever bass and neat cut-up voices. “What is Wrong” has a powerful beat and suggestive choir.

Neuroticfish delivers once again with the Antidoron album and the soundscape is rich and powerful in the way we appreciate with them. Unfortunately, this holy antidoron bread does not reach the Michelin culinary sandwich standards that Gelb did in 2005. But it is equal to the prior album A Sign of Life (2015) which means world-class futurepop. Antidoron entered in the first place directly in the DAC list (Deutsche Alternative Charts), it will stay there for some time.

Best songs: “Fluchtreflex”, “Hold of Me” and “What is Wrong”

Felix Marc – “Alternative Facts”

Tags: , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) Digital
Skivbolag: RecordJet (osignerat)
Releasedatum: 7 juli 2017
Genre: Synthpop, futurepop
Bandmedlemmar: Felix Marc
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutube

(English version below)

Långt ifrån en besvikelse

Diorama- och Frozen Plasma-sångaren Felix Marc har nu släppt det tredje albumet i ordningen sedan solodebuten med “Pathways” (2008). Fjorton spår långa “Alternative Facts” är i mångt och mycket en fortsättning på det som han presenterade på “Parallel Worlds” (2011) och ljudmässigt placerar lyssnaren i en intressant, detaljrik och snyggt producerad ljudbubbla fylld av modern synth- och futurepop.

“Alternative Facts” är möjligtvis något mer opolerat i kanterna jämfört med Felix tidigare låtmaterial. Allra tydligast blir detta i avskalade, dansanta electro- och futurepopnummer, som den vocoderkryddade “Misery”“Fine Line” bryter sedan mönstret ordentligt i en industriosande duett där Felix får sällskap av Klangstabil-sångaren Boris May. De stora stråkarrangemangen, sammetslena padsen och greppvänliga synthslingorna dominerar albumet, i storslagna, melankoliska och atmosfäriska spår som “Hysteria”“Iceland” och “Miracles” men dessa tar i sin tur några kliv tillbaka när de lämnar utrymme för mörkare, framtunga, avskalade och dansanta rytmer i låtar som “Liar” och “Vain”. Den vackra, sorgsna och väldigt åttiotalskt retroljudande “The Final Cut” avslutar sedan albumet, byggd ovanpå ett par riktigt snygga ledande synthslingor.

Även om “Alternative Facts” är väldigt långt ifrån en besvikelse, så konstaterar jag att låtmaterialet är snäppet svagare och att arrangemangen inte känns fullt lika genomarbetade den här gången. Faktumet att Felix Marcs solomaterial ligger relativt nära de i inledningen nämnda akterna behöver man sedan inte vara någon raketforskare för att lista ut vad det beror på. Felix har ju en väldigt signifikativ sångröst, som de som har lyssnat in sig på tidigare nämnda akter är väl bekanta med vid det här laget. Han är måhända ingen storslagen sånggigant, men i sammanhanget är han en med beröm godkänt sådan.

“Alternative Facts” innehåller en god handfull väldigt välskrivna låtar, med starka ledande melodier och personliga och eftertänksamma budskap i låttexter som avhandlar livet, döden och alla de filosofiska frågeställningar som vi människor kan tänkas stöta på under den trivsamma resan mot det evighetslånga mörkret och icke-existensen som så småningom väntar oss alla.

Bästa spår: “Hysteria”“Miracles”“The Final Cut”

Albumet levereras även i en förlängd instrumental deluxeutgåva med exklusiva bonusspår och remixer!

Tracklist

01. A New Life (03:11)
02. Hysteria (05:07)
03. Iceland (05:11)
04. Still Turn Me On (04:23)
05. Fine Line (05:03)
06. Miracles (04:33)
07. Misery (05:28)
08. Liar (05:50)
09. Vain (05:05)
10. The Final Cut (04:56)

(English version below)

Far from a disappointment

Diorama and Frozen Plasma singer Felix Marc has now released the third album in order since he made his solo debut with “Pathways” (2008). Fourteen track-long “Alternative Facts” very much continues down the path from “Parallel Worlds” (2011) and it puts the listener in an interesting, detailed and nicely produced sound bubble of modern synth- and future pop.

“Alternative Facts” may be slightly rougher around the edges compared to Felix’s previous song material, a fact that becomes clear in downsized, dancable electro and future pop inserts, like the vocoder-filled “Misery”. “Fine Line” breaks the pattern with an industrial-sounding duet where Felix is ​​joined by Klangstabil singer Boris May. The great string arrangements, velvety pads and grip-friendly synthesizers dominate the album in magnificently melancholic and atmospheric tracks like “Hysteria”, “Iceland” and “Miracles”, but these touches then take a few steps back as they leave space for darker and tougher, downstripped and dancable rhythmic electro tracks like “Liar” and “Vain”. The beautiful, sad and very eighties-sounding “The Final Cut” then finishes the album off, built on top of two very stylish conductive leading synthlines.

Although “Alternative Facts” is quite far from a disappointment, I find relatively quickly that the song material is a snap weaker and that the arrangements are not as fully worked through this time around. The fact that Felix Marc’s solo material is relatively close to the music of the in the aforementioned acts is something that it doesn’t take a rocket scientist to figure out. Felix has a very significant voice, something that all of you who have listened to the aforementioned acts are well acquainted with at this time. He may not be a grand vocalist, but in this context he is one who deserves quite some praise.

“Alternative Facts” contains a good handful of very well-written songs, with strong conductive melodies and personal and thoughtful messages in song lyrics that deals with life, death and all the philosophical issues that we humans may encounter during the pleasant journey towards eternal darkness and non-existence that eventually awaits all of us.

Best tracks: “Hysteria”“Miracles”“The Final Cut”

The album is also available in an extended deluxe version that includes bonustracks and remixes!