Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Hasse Mattsson"

Xenturion Prime – “Humanity Plus”

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, digital
Skivbolag: Progress Productions
Releasedatum: 3 november 2017
Genre: Futurepop, retrowave, EDM
Bandmedlemmar: Bjørn Marius Borg, Hasse Mattsson, Cathrine Räisänen Andersen
Land: Norge
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

Stilren futurepop möter retrowave och psykadelisk trance

Forskarna är oense, men enligt vissa så väntar en gigantisk katastrof oss alla. Sjöar och hav kommer torka ut, det kommer bli 250 grader varmt och ett svart regn av svavelsyra kommer falla på hela vår planet. Men lugn, detta kommer i så fall inte ske under din och min livstid och om och när det väl sker, så har vi förhoppningsvis teknik att tillgå för att till exempel kunna flytta planeten en bit till från solen så att vi fortfarande ska kunna leva vidare på vår jordskorpa. En del av detta snappade jag nyligen upp i TV-serien “The Planets” när den i ett av avsnitten avhandlade vår systerplanet Venus. Tyvärr är hela serien redan färdigproducerad annars hade de fantastiska och retrowave-doftande instrumentala mellanspelen titulerade “Artifact” på Xenturion Primes nya album “Humanity Plus” varit det perfekta soundtracket.

Den från Code 64 kvarvarande duon, med sångaren Bjørn Marius Borg och Hasse Mattsson, har nu rekryterat den nya tredjemedlemmen och tillika sångerskan Cathrine Räisänen Andersen. Resan från den Manifestbelönade moderna och melodiösa synth- och futurepopen som Code 64 presenterade på “Trialogue” (2010) och de numera allt oftare förekommande inslagen av techno och trance blev kanske som allra tydligast när Code 64 blev Xenturion Prime någonstans mitt i mellan EP:n “Accelerate” (2013) och det första albumet “Mecha Rising” (2014) som introducerade oss till bandets egna begrepp powersynth. Den musikaliska resan är i sig egentligen inte alls ologisk och bandet skall ha en stor eloge för att de hela tiden velat vidareutveckla sitt sound.

På enstaka ställen på “Humanity Plus” kan dock tycka att bandets fina låtskrivarkvaliteterna går lite förlorade på vägen när man i alltför stor utsträckning väljer att arrangera dansanta psykadeliska tranceljudmattor istället för att skriva melodiösa elektroniska poplåtar. Ljud- och produktionstekniskt är dock “Humanity Plus” en verklig fröjd för öronen och de ytterst välkomponerade instrumentala mellanspelen som levereras i majestätisk och storslagen Vangelis och Jean-Michel Jarre-tappning lyfter verkligen helhetsintrycket och blir nästan till ytterligare ett album inuti den här fullängdaren i sig.

När det kommer till de ordinarie spåren så går Xenturion Prime omgående in för knockout på dansgolven, när de via stenhårda smattrande basgångar, snygga pads, vocoders och sprudlande arpeggios levererar storslagna moderna elektroniska poplåtar som “Propulsion” och “Milestone”. Den sistnämnda är så jävla vacker att den gör mig tårögd.

“Bulldozer” överraskar i sin tur med att presentera Xenturion Prime i något av EBM mode, medan den nyrekryterade sångerskan Cathrine Räisänen Andersen möter en vocodertung Bjørn Marius Borg i electropopdängan “Traveler”. Båda spåren är långt ifrån de bästa på albumet, men visar på stort mod och ger fin dynamik och bredd till låtmaterialet. Sångaren Bjørn Marius Borg levererar sannolikt några av sina absolut bästa insatser någonsin på det här albumet och balladen “Departed”, där ett vackert akustiskt pianoarrangemang får sällskap av en storslagen matta av retrodoftande synthar, levererar omgående gåshud.

Med tanke på det stora antalet olika stilar som samsas på “Humanity Plus” så hänger albumet ihop överraskande bra i sin helhet och alltsammans är paketerat i en ytterst välljudande och intressant produktion.

Xenturion Prime förmedlar positiva förhoppningar om att vi människor kommer finna harmoni och kunna leva tillsammans i fred. Låt oss alla göra vårt absolut bästa för att leva upp till det budskapet. Nu hävdar personer som Stewen Hawkins och en rad andra förvisso att växthuseffekter och annat inte alls kommer bidra till att jorden utvecklas på samma sätt som planeten Venus. Men om den gör det så kommer en enad mänsklighet definitivt krävas den dagen vi tillsammans behöver flytta planeten från solen eller göra andra insatser tillsammans. Min tro står fast.

“Together we will find our own perfect symmetry – our way towards serenity.”
“Together we will find our own perfect harmony and everlasting greatness.”

Jens favoritspår: “Propulsion”“Milestone”“Artifact I”“Departed”

Tracklist

01. Artifact I (04:27)
02. Propulsion (04:58)
03. Milestone (04:52)
04. Artifact II (02:14)
05. Bulldozer (04:13)
06. Revoltage (05:17)
07. Artifact III (01:33)
08. Vimana (06:25)
09. Departed (04:16)
10. Artifact IV (03:00)
11. Neoexogenesis (05:46)
12. Traveler (05:23)

Tracklist CD 2 ***

01. Archives
02. G.B.M.
03. Bulldozer (Club Version)
04. Propulsion (SKL feat. Psykosister Electrowatts Remix)
05. Red Neon

(English version below)

Neat futurepop meets retrowave and psychadelic trance

The scientists disagree, but according to some, a giant disaster awaits us. Lakes and oceans will dry out, temperatures will rise to about 250 degrees and a black rain of sulfuric acid will start falling on our planet. But relax, this will not happen during your and my lifetime if and when that happens, we hopefully have the technology available to, for example, move the planet a bit further from the sun so that we can still live upon our crust. I recently got this theory presented to me on the new TV show “The Planets” when one of the episodes was about our sister planet Venus. Unfortunately, the whole series is already done, otherwise the amazing and retrowave-scented instrumental parts titled “Artifact” on Xenturion Prime’s new album “Humanity Plus” would have been the perfect soundtrack.

The remaining duo from Code 64, with vocalist Bjørn Marius Borg and Hasse Mattsson, has now recruited the new third member and singer Cathrine Räisänen Andersen. The journey from the Manifest-rewarded modern and melodious synth- and future pop that Code 64 presented us to on “Trialogue” (2010) and the increasing evident elements of techno and trance, became apparent when Code 64 became Xenturion Prime somewhere in between the EP “Accelerate” (2013) and their first album “Mecha Rising” (2014) that introduced us to their own musical term powersynth. The musical journey itself is not at all illogical, and the band should have slot of praise for always having the urge to further develop their sound.

However, in some places on “Humanity Plus”, the band’s fine songwriting qualities become a little lost on the way when they’ve chosen to arrange danceable psychedelic trance sound carpets instead of writing melodic electronic pop songs. Sound and production wise, however, “Humanity Plus” is a real delight for the ears, and the extremely well-composed instrumental intermediate tracks delivered in majestic Vangelis and Jean-Michel Jarre vintage style raise the overall impression and they become almost like another album inside this longplayer itself.

When it comes to the regular tracks, Xenturion Prime instantly launches a knockout on the dance floor bringing great futurepop songs like “Propulsion” and “Milestone” with clattering nice basslines, neat pads, vocoders and sprawling arpeggios. The latter is so damn beautiful that it brings tears to my eyes.

“Bulldozer” surprises and presents Xenturion Prime in some sort of EBM mode, while the newly recruited vocalist Cathrine Räisänen Andersen teams up with a vocoder-treated Bjørn Marius Borg in the electropop tune “Traveler”. Both tracks are far from the best on the album, but show great courage and provide good dynamics and width to the song material. Singer Bjørn Marius Borg is probably delivering some of his best efforts ever on this album and the ballad “Departed”, where a beautiful acoustic piano arrangement is accompanied by a magnificent rug of retro-sounding synths, delivers instant gosebumps.

Given the large number of styles that are merged together on “Humanity Plus”, the album is surprisingly good in its entirety and it’s all packaged in a great sounding and interesting production.

Xenturion Prime brings positive message promoting the fact that we humans should be able to live torgether in peace and harmony. Let us all do our absolute best to live up to that message. Now, people like Stewen Hawkins and a number of others claim that greenhouse effects and other things will not contribute to the development of the earth in the same way as the planet Venus. But if it does, a united humanity will definitely be required the day we together need to move the planet from the sun or do other efforts together. My faith is unbreakable.

“Together we will find our own perfect symmetry – our way towards serenity.”
“Together we will find our own perfect harmony and everlasting greatness.”

Jens’ favourite tracks: “Propulsion”“Milestone”“Artifact I”“Departed”

Xenturion Prime (tidigare Code 64) blir trio på nytt album

Tags: , , , , , , , , , ,


Norsk-svenska powersynth/futurepop-duon Xenturion Prime adderar nu den tredje bandmedlemmen Cathrine Räisänen Andersen inför släppet av bandets kommande album “Humanity Plus”.

Xenturion Prime bildades av de kvarvarande Code 64-medlemmarna Bjørn Marius Borg och Hasse Mattsson som släppte den kritikerrosade “Mecha Rising” 2014.

“Humanity Plus” innehåller 12 nya spår och släpps i gammal god Progress Productions-anda även i en begränsad dubbeldisc-dito där bonusdiscen ***, utöver två remixer, även inkluderar tre exklusiva originalspår. Musiken är fortfarande episk powerynth som kombinerar olika stilar som synthpop, techno, ebm och edm till en unik blandning fylld av storslagna och atmosfäriska ljudbilder. Från tunga dansgolsvsdräpare som “Propulsion” (lyssna nedan) till grandiösa ljudlandskap i spår som “Artifact I-IV”.

Medlemmarnas tidigare band Code 64 bildades 2000 av Christian EspelandHasse Mattsson och originalsångaren Henrik Pihl. Tre år efter bandets andra albumsläpp “Departure” (2005), under sommaren 2008, tog norrmannen Bjørn Marius Borg över mikrofonen varpå bandet sedan släppte det hyllade och även av Manifestgalan prisade albumet “Trialogue” 2010.

Xenturion Prime kan ni även avnjuta på Sticky Fingers scen i Göteborg den 13 november när skivbolaget Progress Productions firar 13 år i sällskap med en lång rad av bolagets övriga akter.

“Humanity Plus” släpps den 3 november via Progress Productions.

Tracklist

01. Artifact I
02. Propulsion
03. Milestone
04. Artifact II
05. Bulldozer
06. Revoltage
07. Artifact III
08. Vimana
09. Departed
10. Artifact IV
11. Neoexogenesis
12. Traveler

Tracklist CD 2 ***

01. Archives
02. G.B.M.
03. Bulldozer (Club Version)
04. Propulsion (SKL feat. Psykosister Electrowatts Remix)
05. Red Neon

Xenturion Prime – “Mecha Rising”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2CD**, Digital
Skivbolag: Progress Productions
Releasedatum: 16 juni 2014
Genre: Synthpopelectropop, futurepop
Bandmedlemmar: Bjørn Marius Borg, Hasse Mattsson
Land: Sverige/Norge
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Code 64-duo i uppdaterad och välljudande kraftkostym

Efter Christian Espelands avhopp under det förra året så återvände den kvarvarande Code 64-duon, med sångaren Björn Marius Borg och (den numera Oslo-baserade) Hasse Mattsson, under den nya monikern Xenturion Prime med det första singelsläppet “Rise” i höstas.

Att den kvarvarande duon, via det nya bandnamnet, har haft syftet att sätta en allt tydligare science-fiction-prägel på vad de själva har valt att kalla för powersynth står snabbt klart när de nu levererar debutalbumet “Mecha Rising”.

Bandets typiskt breda, sprudlande och atmosfäriska fullmatande ljudlandskap med en mix av synthpop, futurepop liksom trance och technovibbarna man har gett oss mycket av tidigare har nu även fått sällskap av några intressanta flirtar med EBM liksom ett par spår med mer grovhuggna och skitigt industriella anslag.

“Rise” liksom den andra halvans “Skyline” och “Elite” är några av exemplen på just detta med sina snabba basgångar, grovhuggna rytmer och distade sångpartier medan “Transmissions”“Second Nature”“Voyagers” och den smått fantastiska, nästa sju och en halv minut långa “Radiant” med det härliga chip-baserade introt alla är ytterst starka spår med ett uppdaterat sound som utgår från en ljudpalett vi väl känner igen från Code 64. Utöver detta levererar man även den starka electroballaden “Realms” som, utöver en riktigt stark sånginsats, innehåller flera fantastiska delmoment.

“Mecha Rising” är liksom Code 64 Manifest-vinnande succéalbum “Trialogue” (från 2010) uppbyggt som ett konceptalbum som, trots en lätt avsaknad av de direkta hitlåtarna som återfanns i större skala på “Trialogue”, är en mycket stark och väl sammansatt fullängdare.

Låtmaterialet måhända inte är riktigt lika genomgående starkt den här gången. Men den uppdaterade och i sammanhanget härligt fräscha och nyskapande ljudbilden väger upp och gör albumet till rent och skärt örongodis som är svårt att tröttna på i första laget.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

01. Mecha (03:42)
02. Rise (04:01)
03. Transmissions (04:04)
04. Second Nature (06:06)
05. Radiant (07:27)
06. Vermilion (04:23)
07. Voyagers (05:52)
08. Realms (04:29)
09. Ignition/Power Up (04:26)
10. Skyline (07:16)
11. Elite (05:25)
12. Beyond Infinity (03:01)

 

Tracklist Bonus Disc **

01. Elite (Essence Of Mind RMX)
02. Makrowave
03. Radiant (SIDelicious RMX by HasseM)
04. Elite (Hell Sector Remix)
05. Vermilion (3×0 Cosmos RMX)
06. United

 

Code 64-duo in updated and sonorous powersuit

After Christian Espeland’s exit from Code 64 last year, the remaining duo with vocalist Björn Marius Borg and the (now Oslo-based) swede Hasse Mattsson, returned under the new moniker Xenturion Prime with the first single “Rise” last fall.

And that the remaining duo under the new bandname clearly has had the aim to increase their science-fiction theme on what the band themselves have chosen to label powersynth is quite obvious when they now deliver their debut album “Mecha Rising”.

The band’s typically wide, exuberant and atmospheric thick soundscapes with a mix of synthpop, futurepop aswell as trance and techno they have given us alot of in the past has now been joined by some interesting flirts with EBM as well as a couple of tracks with more crude and dirty industrial grants.

“Rise” as the second half’s “Skyline” and “Elite” are some of the examples of just that with their fast basslines, rough-hewn rhythms and distorted vocals while “Transmission”, “Second Nature”, “Voyager” and the somewhat fantastic, almost seven and a half minutes-long “Radiant” with the glorious chip-based intro are all extremely strong tracks with an updated sound emanating from a sound palette wellknown from Code 64. Apart from this, they also include the strong electro ballad “Realms” that, in addition to a really strong vocal performance, contains several amazing parts.

“Mecha Rising” is like Code 64’s Manifest Awards-winning hit album “Trialogue” (from 2010) built as a concept album which, despite a slight lack of direct hit songs that were found on a larger scale on “Trialogue” is very strong and well composed.

The songs might not be quite as consistently strong this time. But the updated and in context delightfully fresh and innovative sound image weighs up and makes this album to pure and simple ear candy that is hard to get tired of.

Xenturion Prime – “Launch Trailer”

Tags: , , , ,


Vila i frid Code 64. Länge leve Xenturion Prime!

Essence of Mind flyr vidare mot fjärde albumet

Tags: , , , , , , ,


Redan drygt ett år efter att den senaste fullängdaren “Indifference” landade i skivhyllorna så återvänder Essence of Mind med nytt material.

Den nya singeln “Escape” finns ute nu och levereras (utöver en singel- och en clubversion) med remixer signerade Junksista och Necro Facility-bekantingen Henrik Bäckström.

Låten är det första smakprovet från ett (ännu titellöst) fjärde album som är planerat för släpp senare i år. Låten kommer även med en tillhörande musikvideo.

(Se den nedan eller i vår välfyllda videokategori).

Essence of Mind – den norska elektroniska rocktrion med sångaren och frontmannen Erlend H. Eilertsen i spetsen, albumdebuterade med “Insurrection” under 2008 som sedan följdes upp med “Try & Fail” (2009).

Bandet har haft ett par olika konstellationer de senaste åren och har nyligen rekryterat keyboardisten Hasse Mattsson från den svensk-norska futurepoptrion Code 64.

“Escape” släpps officiellt den 21 juni via Alfa Matrix.

Tracklist

 1. Escape (Single edit)
 2. Escape (Club remix)
 3. Escape (Henrik Bäckström remix)
 4. Escape (Junksista remix)

Code 64 – “Accelerate EP”

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (EP) CDM (Limited Edition), Digital
Skivbolag: Progress Productions
Releasedatum: 20 mars 2013
Genre: Synthpopelectropop, futurepop
Bandmedlemmar: Bjørn Marius Borg, Hasse Mattsson, Christian Espeland
Mix: Code 64
Master: Stig E. Antonsen
Land: Sverige/Norge
Recensent: Jens Atterstrand
Köp: TBA

Bådar gott inför det kommande albumet

Efter stora framgångar med den senaste fullängdaren “Trialogue” som släpptes i september 2010, så återvänder nu den svensk-norska trion Code 64, som består av Hasse Mattsson, Christian Espeland och sångaren Bjørn Marius Borg, med EP’n “Accelerate” som är det första smakprovet från bandets kommande fjärde album “Power Up”.

“Accelerate” tar mångt och mycket vid ljudbilden från det senaste albumet. Men samtidigt tar den också trions sound vidare på en resa som skall bli väldigt intressant att följa på det kommande albumet.

Låten är en kraftfull och melodiös dansgolvsdänga i högt tempo med härlig atmosfär, snygga ljud och stråkarrangemang. Soundet byggs av bandets sedvanliga mix av future- och electropop samt den moderna touchen av trance och dansmusik. Den har också en väldigt medryckande och bombatisk refräng som sätter sig väldigt snabbt.

Utöver radioversionen av titelspåret får vi även två remixer signerade Apoptygma Berzerk och OK Minus och Necro Facilitys Henrik Bäckström. Den förstnämnda levererar låten i en retrodoftande danceversion medan den andra bryter ner låten till modern och härligt pulserande suggestiv dub-version. Båda remixerna fungerar väldigt bra var för sig och kommer garanterat leverera på de alternativa dansgolven i vår och sommar!

Den ena av de två b-sidorna “SD Sequence” är i sin tur ett sju minuter långt instrumentalt techno/trance-experiment där man visar upp härliga rytmer och en snygg ledande synthslinga. Utöver detta får man också en fullt godkänd – och väldigt snyggt arrangerad cover på U96-klassikern “Love Sees No Colour”.

“Accelerate” bådar gott inför det kommande albumet “Power Up” med en kristallklar produktion som vi nu är rätt så vana med vid det här laget. Plus i kanten för ett väldigt snyggt omslag signerat Jonas Mattsson.

Tracklist

01. Accelerate (Radio Edit) (04:51)
02. Accelerate (Apoptygma Berzerk v/s OK Minus Remix) (05:35)
03. SD Sequence (07:01)
04. Accelerate (Henrik Bäckström Remix) (06:25)
05. Love Sees No Colour (U96 Cover) (03:49)

Code 64 accelererar tillbaka i etern

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Code 64, som består av sångaren och frontmannen Bjørn Marius Borg tillsammans med Christian Espeland och Hasse Mattsson, har tagit god tid på sig, men nu är det äntligen dags igen!

Efter en hel del framgångar under 2010 med bandets tredje album, “Trialogue”, som både erhöll vår enda tiopoängare för året och dessutom vann pris på Manifestgalan när det begav sig – så presenterar man nu femspårs-EP’n “Accelerate” som är det första smakprovet från det kommande albumet “Power Up”.

Förutom en radioversion av titelspåret, samt två remixer av detta signerade Apoptygma Berzerk vs Ok Minus och Necro Facility-sångaren Henrik Bäckström så inkluderar man även två b-sidor.

Den första är titulerad“Sd Sequence” och den andra är i sin tur en cover på U96-klassikern “Love Sees No Colour”. Omslaget till EP’n är för övrigt designat av Hasse Mattssons bror Jonas Mattsson. (Missa inte smakproven nedan!)

Fotnot: “Trialogue” (2010) följdes även upp med singelsläppet “Masquerade” och EP’n “Deviant”.

Code 64 bildades 2000 i Lysekil av den förre sångaren Henrik Pihl, Hasse Mattsson och Christian Espeland och albumdebuterade med “Storm” under 2003. Uppföljaren “Departure” släpptes 2006 och efter byte av sångare (efter Henrik Pihls avhopp) så släppte man sedan “Trialogue” under 2010.

“Accelerate EP” släpps den 20 mars via Progress Productions.

Tracklist

 1. Accelerate (Radio Edit)
 2. Accelerate (Apoptygma Berzerk vs Ok Minus Remix)
 3. Sd Sequence
 4. Accelerate (Henrick Bäckström Remix)
 5. Love Sees No Colour

T.W.A.T. släpper nytt via Machineries Of Joy

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Efter att ha släppt två demo-EP’s på egen hand och deltagit på tre stycken samlingsskivor, så gör du svenska oldschool EBM-duon T.W.A.T. äntligen debut efter att ha plockats upp av belgiska skivbolaget Machineries Of Joy. Ett skivbolag som delvis drivs av personer bakom bandet Ionic VisionMachineries Of Joy har också tätt samarbete med COP International, något som ger T.W.A.T. möjligheten att distribueras vidare i Nordamerika och Kanada.

Först ut är den digitala 6-spårs EP’n “Working Class Love” som släpps inom kort. Förutom titelspåret i fyra olika versioner inkluderas de två exklusiva spåren “Lovesong” samt “United”. EP’n följs sedan upp med debutalbumet “Blood, Sweat and Teargas” senare denna månad. Albumet innehåller 14 spår samt en bonusremix av “Sverige” signerad Hasse Mattsson, som bland annat är känd från den svensk-norska trion Code 64.

Martin Sax började komponera sin originella Oi-EBM, efter att ha hämtat inspiration från den klassiska EBM-genren (som D.A.F. och Nitzer Ebb), men även från oi-punken, något som givit T.W.A.T. deras mycket originella sound. Mary S. Sax anslöt senare och duon har spelat live runtom i Europa de sista åren, både på de renodlade EBM-scenerna som Familientreffen, men även på sidoevent till WGT-festivalen med mera.

Den digitala EP’n “Working Class Love” samt albumet “Blood, Sweat and Teargas” släpps under april via Machineries Of Joy.

Tracklist “Working Class Love”

 1. Working Class (Rude radio mix)
 2. Lovesong (Exclusive track)
 3. Working Class (Boots and braces mix)
 4. Working Class (Texas riot remix)
 5. Lovesong (S.P.Z. remix)
 6. United (Exlusive track)

Tracklist “Blood, Sweat and Teargas”

 1. Func.
 2. Too Rude For Radio (punked up)
 3. Lazy Fuckers
 4. Conformity
 5. The Barricades
 6. Choke
 7. Run the Cameras
 8. Battleground
 9. My Skin
 10. Working Class
 11. Born and Raised
 12. Bow and Obey
 13. Sverige
 14. Off.
 15. Sverige (Hasse Code 64 Remix)

Code 64 – “Progenitor”

Tags: , , , , , ,


Bandets egna video för “Progenitor”, hämtad från senaste succéalbumet “Trialogue”. Enjoy!

Manifestgalan årets synt

Tags: , , , , , , , ,