Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Guido Henning"

The Firm Incorporated – “Veritas”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Releasedatum: 29 april 2016
Skivbolag: Infacted Recordings
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Jens Kästel, Guido Henning, Jan Abraham
Land: Tyskland
Recensent: Thomas Hulteberg

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

Gammalt möter nytt

Jens Kästel var med och startade Funker Vogt 1995 och var bandets sångare fram till “Companion in Crime” (2013). Han valde sedan att lämna bandet hösten 2013 för att istället bilda The Firm Incorporated tillsammans med E-Craft-duon Guido Henning och Jan Abraham. The Firm Incorporated debuterade med EP:n “Abgebrannt” förra året och den lät bra, faktiskt väldigt bra, och rykten om en fullängdare från den nya trion började spridas snabbt på nätet.

“Veritas” är The Firm Incorporateds första fullängdare och består av 11 låtar rekorderlig EBM. Bandet har valt ett lite knepig väg mitt i mellan old school- och harsh EBM med mestadels snabba och råa beats, medan sången gastas fram utan effekter och det låter bra. Allra bäst låter det när tempot är högt och energin stark som i singelspåret “Leben (Speed)”. Men tyvärr finns det också ett par riktiga sömnpiller på “Veritas”. Den instrumentella “Reflektion” saknar existensberättigande eftersom den inte tillför någonting annat än ett abrupt stop mitt i skivan och det sista spåret “Frei” är i sun tur en tårdrypande ballad i lågt tempo, som får mig att vilja riva ut trumhinnorna och bli döv, eftersom Jens sjunger på samma sätt som vanligt även här och det skär sig tyvärr väldigt illa.

The Firm Incorporated låter som ett destillat av Funker Vogts två första album “Thanks for Nothing” (1996) och “We Came to Kill” (1997) och det sista Funker Vogt-albumet Jens Kästel medverkade på – “Companion in Crime” (2013). Min konklusion är enkel: jag gillar tidiga Funker Vogt och jag gillar “Companion in Crime” alltså gillar jag “Veritas”, som är ett album för dig som redan gillar Funker Vogt och vill ha mer av det goda.

Bästa spår: “Leben (Speed)”
Sämsta spår: “Frei”

Notering: Ovan nämnda Funker Vogt-albumet “Companion in Crime” innehåller även ett spår titulerat “The Firm”.

6/10 BRA!

Tracklist

the_firm_incorporated

01. Am Anfang (Intro) (03:11)
02. BUTF (Brotherhood Unity The Firm) (04:45)
03. Geschichten Ohne Wert (03:46)
04. Schluss Mit Lustig (05:27)
05. Reflexion (Instrumental) (03:58)
06. Projektil (05:20)
07. Leben (Speed) (04:30)
08. Abgebrannt (04:47)
09. Boxxxer (05:46)
10. Schuld (04:41)
11. Feuer (05:03)
12. Frei (04:59)

(English version below)

 

Old meets new

Jens Kästel founded Funker Vogt in 1995 and was the band’s lead singer up until “Companion in Crime” (2013). In the autumn of 2013 he chose to leave the band to start The Firm Incorporated along with the E-Craft duo Guido Henning and Jan Abraham. The Firm Incorporated debuted with the EP “Abgebrannt” last year. It sounded good, actually very good, and rumors of an album from the trio quickly began to spread online.

“Veritas” is The Firm Incorporated’s first full length album and it consists of 11 songs of genuine EBM. The band has chosen the a bit tricky path inbetween old school and harsh EBM dominated by fast and raw beats, while the vocals are shouted out without effects, which sounds good. The best parts are in the uptempo energetic mode like on the single track “Leben (Speed)”, but unfortunately there are also a couple of proper sleeping pills on “Veritas”. The instrumental track “Reflektion” has no right to exist because it does not add anything other than an abrupt stop in the middle of the album while the last track “Frei” is, in turn, a tearful ballad in slow tempo, which makes me want to tear out my eardrums and become deaf, because Jens sings in the same way as usual here and, unfortunetely, it turns out quite bad.

The Firm Incorporated sounds like a distillation of Funker Vogt’s first two albums “Thanks for Nothing” (1996) and “We Came to Kill” (1997) and the last Funker Vogt album Jens Kästel appeared on – “Companion in Crime” (2013). My conclusion is simple: I like the earlier stuff from Funker Vogt and I like “Companion in Crime” thus I do like “Veritas” which is an album for those who already like Funker Vogt and simply want more of a good thing.

Best track: “Leben (Speed)”
Worst track: “Frei”

Note: The aforementioned Funker Vogt album “Companion in Crime” also contains a track titled “The Firm”.

Di’Lectrix – “Angst in Dir”

Tags: , , ,


Di’Lectrix presenterar en video till “Angst in Dir”. Singeln släpps den 25 september och är mastrad av E-Craft-bekantingen Guido Henning. Låten är det första smakprovet från det kommande albumet “Reanimation”.

E-Craft – “Re-Arrested”

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) 2CD, Digital
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 30 maj 2014
Genre: Electro-industrial, EBM
Bandmedlemmar: Guido Henning, Jan Abraham, Jörg Slupecki, Marvin Gorecki, Wito Krüger
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookMyspaceLast.fmSpotifyDiscogsReverbnation

(English version below)

Nordamerikanskt sound från tysk kvintett

Tyska E-Craft har inte varit i blickfånget sedan “Unsocial Themes” som släpptes 2007 men nu är man tillbaka med ett nytt album – och på “Re-Arrested” så håller den här Stalinstadt-baserade kvartetten ett stadigt grepp om sina amerikanska och kanadensiska electro-industriella influenser.

Albumet andas såväl Combichrist (“Gone”“Book of Anger”) som Front Line Assembly (“Soldiers Conflict”“Humanity”“Blast Zone”) och gitarrinslagen och och de akustiskt ljudande trumrytmerna i flera av spåren tar ljudbilden tacksamt bort från den slätstrukna, generiska och typisk tyska harsh-electron som man snuddar vid exempelvis på (den delvis tyskspråkiga) “Something to Eat” (och som man även har levererat på tidigare album).

De minimalistiska arrangemangen får på många ställen sällskap av tjocka snygga ljudmattor med varsamt utplacerade samplingar, vocoders och vackra stråkarrangemang som ger luft till de, på många ställen, starka melodierna som framträder bortom de pulserande och mycket dansanta rytmerna.

Utöver en stor portion energi så innehåller “Re-Arrested” massor av skön atmosfär som i sin helhet ger spännande lyssning. Den är högoktanig, energisk, snygg och välljudande. Måhända är 14 spår i mesta laget och jag erkänner att den inte direkt saknar upprepningar. De instrumentala mellanspelen, bortsett från det härligt skruvade introt, tillför inte speciellt mycket. Höjdpunkterna på bonusdiscen, som innehåller ytterligare 11 spår, är relativt få och kanske hade materialet förtjänat ytterligare en eller två ordentliga gallringar till på vägen?

E-Crafts genomförande är dock med beröm godkänt och albumet innehåller tillräckligt med höjdpunkter för att sticka ut hyfsat bra i den breda floran som genren levererar just nu.

7/10 MYCKET BRA!

e-craft

Tracklist

01. Quia peccavimus (Intro) (03:10)
02. Gone V1.0 (04:13)
03. ReArrested V1.0 (05:33)
04. Unborn Retard (Instrumental) (04:45)
05. Something to Eat (04:20)
06. Soldiers Conflict (04:13)
07. Oppenheimer (Instrumental) (03:21)
08. Humanity (04:50)
09. Blast Zone (Target) (06:55)
10. Book of Anger V1.0 (06:34)
11. Fuckers & Pricks (04:03)
12. Down Under V1.0 (04:57)
13. From Above (Instrumental) (07:09)
14. Book of Anger (Reminder) (06:34)

 

Tracklist Bonus Disc

01. Gone V1.2 (04:28)
02. ReArrested V2.0 (minimal) (04:48)
03. Book of Anger V2.0 (IHNFIWIDH) (03:38)
04. ReArrested V4.0 (AntiDubMix) (04:48)
05. Fuckers & Prix V2.0 (ClubInstrumentalMix) (04:01)
06. Gone V2.0 (Taken) (04:49)
07. ReArrested V1.2 (RoughVersion) (06:16)
08. Down Under V2.0 (extended) (06:08)
09. ReArrested V3.0 (04:42)
10. Blast Zone (Target) – Reminder (00:46)
11. Revolts Blood V2.0 (FloorRMX2009) (05:08)

 

North-american sound from German quintet

German E-Craft haven’t been in the spotlight since “Unsocial Themes” that was released in 2007 but now they’re back with a new album – and on “Re-Arrested” this Stalinstadt-based quartet firmly hold on to their american and canadian electro-industrial influences.

The album ozes of Combichrist (“Gone”) aswell as Front Line Assembly (“Soldiers Conflict”“Humanity”“Blast Zone”) and the added guitars and acoustic rhythms on several of the tracks thankfully takes the sound away from the flat, generic and “typical” german harsh electro hinted on (the partly german) “Something to Eat” (and delivered on earlier albums).

The minimalistic arrangements are on several parts joined with thick and neat soundscapes with gently placed samples, vocoders and beautiful strings that breathes air into the, on many places, relatively strong melodies that appears beyond the pulsating and highly dancable rhythms.

Except for a large portion of energy “Re-Arrested” contains heaps of fine atmosphere, that all-in-all makes for exciting listening. It’s highoctane, energetic, neat and euphonious. Perhaps 14 tracks are abit too much and I admit that it doesn’t lack repeats. The instrumental parts, except for the lovely twisted intro, don’t add on much. The highlights on the bonusdisc, that holds another another 11 tracks, are few and perhaps the material would have deserved one or two thinnings more on the way?

E-Craft’s performance passes with great distinction though and the album contains enough highlights to stand out pretty well in the wide flora that this genre delivers at the moment.

E-Craft levererar rötterna på Infacted Recordings-klassiker

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Infacted Recordings har nu kommit fram till den tjugoåttonde delen i bolagets populära klassikerserie.

Näst på tur är nittiotalsbandet E-Craft med samlingen “The Roots”, som är baserad på bandets nittiotal och innehåller 17 remastrade hits släppta mellan 1993-1998 och enligt skivbolagets vana trogen så släpps den begränsad till 1000 exemplar.

E-Craft bildades i mitten av nittiotalet av Guido Henning, Mario Bernhardt och Enrico Wassilick. Efter att ha hämtat inspiration från stora namn inom genren som Front 242 och Nitzer Ebb men även det tidiga nittiotalets storheter som Orange Sector och Armageddon Dildos, så skrev man till slut på för Berlinbaserade skivbolaget Maschinenwelt Records.

Trion debuterade med albumet “Die Stahl” under 1996. Titelspåret gjorde bra avtryck på klubbscenen runtom i Europa och släpptes som en EP senare samma år. E-Craft släppte ytterligare två album under nittiotalet och ytterligare tre har släppts under 2000-talet.

Två av originalmedlemmarna (Mario Bernhardt och Enrico Wassilick) lämnade och idag består E-Craft av sångaren och frontmannen Guido Henning och Jan Abraham. Tidigare har även Andre Brummack och Steffen Bennewitz medlemmar i bandet. Det senaste albumet “Unsocial Themes” släpptes 2007 via Ausfahrts dotterskivbolag Electric Blue, som liksom bandets tidigare skivbolag Maschinenwelt distribuerades av SPV.

“The Roots” släpps den 17 februari via Infacted Recordings.

Tracklist

 1. Das Rad
 2. The New Right
 3. Man at Steel
 4. Stahl AG (Steel-Mill-Mix)
 5. Körper
 6. I had a Dream
 7. I hate my Body
 8. Stars & Stripes
 9. Silence
 10. Rebuilding the East
 11. Schmerzpervers
 12. Der Stahlinist
 13. Die Stahl Overtüre
 14. Der Suizid
 15. I want to go away
 16. Matris Maria
 17. Play my Game