Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Ghost"

Priest – “New Flesh”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, box, digital
Skivbolag: Lövely Records
Releasedatum: 17 november 2017
Genre: Electropop, synthpop, electro
Bandmedlemmar: Mercury, Sulfur, Salt
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Sent ska syntharen vakna?

Undertecknad, och många med mig, blev säkerligen mäkta förvånade när Ghost-medlemmarna med aliasen Mercury, Sulfur och Salt tidigare under året, till synes från ingenstans, började rada upp mörka elektroniska poplåtar med element lånade från såväl åttiotalsdoftande electropop som coldwave och EBM under den nya monikern Priest.

“The Cross”“History in Black” och senaste släppet “Vaudeville” har gått varma hos undertecknad under hösten och har synnerligen höjt förväntningarna inför det kommande debutalbumet “New Flesh”. Sent ska syntharen vakna? Ja, kanske är det så det är.

“New Flesh” är lite ojämn på sina ställen men innehåller i sin helhet en dryg handfull ytterst välskrivna låtar vars refränger blixtsnabbt pulvriserar allt i sin väg och snabbt borrar sig in. Låttexterna tolkar både vår mörka nutid liksom förmedlar små personliga berättelser som kretsar kring personliga livskriser som vi alla mer eller mindre tvingas genomlida åtminstone någon gång i livet. Ljudmässigt är albumet klätt i en kristallklar elektronisk produktion i vilken det finns mängder med snygga detaljer att finna.

Priests sångare sjunger med en lätt touch av blues och hans röst för mina tankar till Delayklinikens sångare Mikael Fyrek. Tungt EBM-doftande basgångar skakar omgående om tillställningen i den inledande “The Pit” medan “Vaudeville” är bodypop av allra högsta klass. I den riviga, mörka och mystiska electrodängan “Populist” förmedlar Priest sedan en snudd på hotfull känsla omgiven av en bred matta av komplexa rytmer och oljud.

Priest visar upp en bred dynamik och albumet tar sig flera olika skepnader. Lättviktiga melankoliska poplåtar som “Private Eye” och “Call My Name” möter fullkomligt nattsvarta skapelser som “History in Black”. Låttexten på den senare står givetvis fri för alla att tolka på sitt eget vis men för mig personligen förmedlar den känslorna av att lyckats med att slå sig fri från en depression fylld av ångest och vemod när en vocoderkryddad Priest levererar albumets starkaste refräng: “I travelled with the enemy, I thought It was my destiny. I’m free of all the lunacy. I never want it back, my history in black”.

Jag är inte helt golvad av “New Flesh” och jag finner några få ojämnheter längs vägen. Men samtidigt är topparna skyhöga och jag har inga som helst problem med att fullfölja den musikaliska resan hela vägen.

Tracklist

01. The Pit (04:00)
02. Vaudeville (04:15)
03. History in Black (03:11)
04. Populist (03:47)
05. The Cross (03:15)
06. Private Eye (02:52)
07. Nightmare Hotel (03:15)
08. Virus (04:36)
09. Call My Name (03:41)
10. Reloader (03:24)

(English version below)

Late the electrohead shall arise?

Myself, and many with me, certainly was suprised bigtime when the aliases Mercury, Sulfur, and Salt from the swedish metal act Ghost earlier this year, apparently from nowhere, began lining up dark electronic pop songs with elements borrowed from eighties styled ectropop as well coldwave and EBM under the moniker Priest.

“The Cross”, “History in Black” and the latest track released “Vaudeville” have stayed with me all through the fall and have greatly increased the expectations of the upcoming debut album “New Flesh”. Late the electrohead shall arise, it seems..? Well, maybe that’s just the case here.

“New Flesh” is a bit uneven at some points, but contains a whole handful of extremely well-written songs with choruses that with the speed of light cuts through my defence to then stay with me. The lyrics deals with our world’s often sad and dark present as well as conveys short personal stories that revolve around the personal life crises that we all more or less are forced to suffer at least at some point of our lives. Soundwise, the album is clad in a crystal clear electronic production in which there are plenty of nice details to be found.

Priest’s lead vocalist sings with a light touch of blues and his voice makes me think of Delaykliniken‘s vocalist Mikael Fyrek. Heavy EBM scented basslines shakes it all off promptly in the initial “The Pit” and “Vaudeville” represents top-class bodypop. In the rippled, dark and mysterious electro track “Populist”, Priest then almost makes a threatening approach surrounded by a wide rug of complex rhythms and sounds.

Priest puts wide dynamics at display and the album takes on several different shapes. Lightweight melancholic pop songs like “Private Eye” and “Call My Name” meet their counterparts in pitch black creations like “History in Black”. The lyrics on the latter are, of course, free for everyone to interpret in their own way. But to me personally, they convey the feeling of being freed from a depression filled with anxiety and sadness when Priest on vocoder gives us the album’s strongest chorus: “I travelled with the enemy, I thought It was my destiny. I’m free of all the lunacy. I never want it back, my history in black”.

I’m not completely floored by “New Flesh”. I find it to be somewhat uneven along the path, but at the same time the peaks are very high and I have no problem whatsoever to complete the musical journey all the way.

Conjure One – “Holoscenic”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital, Digital**
Skivbolag: Armada Music
Releasedatum: 20 november 2015
Genre: Electro, Downtempo
Bandmedlemmar: Rhys Fulber
Land: Kanada
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudReverbnationkollapslogga

(English version below)

Rhys bemästrar begåvat kollektiv

Bakom Conjure One står kanadensaren Rhys Fulber, för de allra flesta mest känd som Front Line Assemby-frontmannen Bill Leebs högra hand, men som även har varit inblandad i en lång rad av Vancouverduons övriga gemensamma musikprojekt som DeleriumIntermixSynaesthesiaNoise Unit och Fauxliage. Han ligger även bakom det tidiga nittiotalsprojektet Will tillsammans med producenten och ljudkonstnären Chris Peterson och är nu själv högaktuell som producent av Los Angeles-duon Youth Codes kommande album. Dessutom kommer han göra comeback på scenen när Front Line Assembly ger sig ut på ny turné för att fira 30 års jubileum som band under året.

“Holoscenic” är den fjärde fullängdaren i ordningen sedan Conjure One 2002 gjorde sin självbetitlade albumpresentation och följer upp “Exilarch” som släpptes 2010. Precis som tidigare så har Rhys här arbetat med en rad sångare och låtskrivare varav några som exempelvis Kirsty Thirsk är bekanta sedan tidigare.

Ljudlandskapen är precis som tidigare konstruerade av breda stråkarrangemang, snygga synthar och små akustiska inslag av såväl piano som gitarr. Dessa binds i sin tur ofta samman med inslag hämtade från världsmusik som samplade österländska körer och andra detaljer vilket ger en spännande och intressant ljudbild.

Fyra av albumets tio spår är instrumentala där min absoluta favorit är “All That you Leave Behind” som verkligen visar upp Rhys känsla för rytmer och detaljer i sitt esse. Brittiskan Hannah Ray medverkar till den inledande dansanta och poppiga “Kill the Fear” där ett skruvat beat och basgång möter en vacker pianoslinga och en stark refräng. Leigh Nash står för albumets starkaste röstresurser när hon med stor pondus sjunger den storslagna “Under the Gun” medan rutinerade och mycket sjönsjungande Kirsty Thirsk i sin tur varsamt levererar den sorgsna och vackra “Ghost” som är byggt ovanpå ett en spännande ljudbild med inslag av såväl österländska körer som rytmer.

Conjure One påminner (av förklarliga skäl) på sina ställen en del om senare Delerium-albumen, men det som imponerar mest med “Holoscenic”, utöver den genomproffsiga och kristallklara produktionen, är hur Rhys har lyckats med bedriften att hålla ihop hela projektet. Räknar man in alla sångare, sångerskor och låtskrivare så är det dryga dussinet hjärnor bakom det här albumet som därmed bör tilldelas priset för 2015 års starkaste kollektiva insats.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

conjure_one

01. Kill The Fear (06:11)
02. Miscreant (05:59)
03. Under The Gun (05:34)
04. All That You Leave Behind (08:17)
05. Only Sky (05:23)
06. Serac (05:58)
07. Still Holding On (06:15)
08. Ghost (05:22)
09. The Garden (06:20)
10. Brave For Me (06:34)
11. Oceanic (05:10)
12. Face The Music (Andrew Kay Remix) (09:16) **
13. The Distance (03:54) **
14. Face The Music (Kaskade Club Mix Edit) (03:43) **

 

(English version below)

Rhys masters a talented collective

Behind the side project Conjure One we find Canadian mastermind Rhys Fulber, who to most people are probably most known as Front Line Assemby-frontman Bill Leeb’s right hand, but who also has also been involved in many of the Vancouver duo’s other joint music project like Delerium, Intermix, Synaesthesia, Noise Unit and Fauxliage. He was also involved in the early nineties project Will together with producer and soundmaster Chris Peterson and at the moment he’s also been selected to produce the Los Angeles duo Youth Code’s upcoming album. During this year he will also once again join his former bandmates on stage when Front Line Assembly tour to celebrate their 30:th anniversary.

“Holoscenic” is the fourth full-length album in order since Rhys presentented Conjure One through it’s self-entitled debut album in 2002 and its a follow-up to “Exilarch” which was released in 2010. As before, Rhys has worked with a number of singers and songwriters, some of which (like Kirsty Thirsk) we’re familiar with since before.

The soundscapes are as previously designed with wide string arrangements, fancy synths and small acoustic elements of both piano and guitar. These then makes a bond with elements often taken from world music like sampled oriental choirs and other details which makes the sound interesting and exciting.

Four of the album’s ten tracks are instrumentals where and my absolute favorite here is “All That you Leave Behind” a track that really shows off Rhys’ feel for the rhythms and details in his certain kind of sound element. The British singer Hannah Ray contribute to the initial dancepop number “Kill the Fear” where a swerving beat and bassline meets a beautiful piano loop and a strong chorus. Leigh Nash shows up one of the album’s strongest vocal contributions on the magnificent “Under the Gun” while experienced Kirsty Thirsk fragily delivers the vocals on the sad and beautiful “Ghost” a song constructed on top an exciting soundimage with elements of both oriental choirs and rhythms.

Conjure One reminds (for obvious reasons) of the newer Delerium-albums here and there, but what impresses most with “Holoscenic”, in addition to the professional and crystal-clear production, is how Rhys has managed the feat of keeping it all together. If you put together all the singers and songwriters included here, we’re talking about over a dozen people behind this album, which should award it the prize for the 2015 strongest collective effort.

Zynic – “Blindsided”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Conzoom Records
Releasedatum: 24 maj 2013
Genre: SynthpopElectropop
Bandmedlemmar: H.P. Siemandel
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

 

Uppföljaren förmedlar många starka känslor

Synthpopsensationen Zynic slog igenom med buller och brak med sitt debutalbum “Fire Walk With Me” som släpptes för lite drygt två år sedan och nu är det dags för uppföljaren “Blindsided”.

Precis som tidigare har hjärnan bakom projektet; den tyske sångaren, frontmannen och låtskrivaren H.P. Siemandel tagit hjälp av ljudkonstnären och producenten Olaf Wollschläger för att ge oss tio nya spår. Tracklisten innehåller precis som förra gången en smakfull mix av snyggt arrangerad, melodiös och refrängstark elektronisk pop och “Blindsided” innehåller både snabba och dansanta upptempospår samt atmosfäriska ballader.

Med en såpass stark debut i bagaget så har Zynic sannerligen inte gjort det lätt för sig. Men när allt kommer omkring så kan jag konstatera att “Blindsided” står sig väldigt bra i en jämförelse och den lyckas väldigt bra med att förmedla många olika känslor och intryck.

Budskapen i låttexterna skiljer sig något den här gången. De samhällskritiska budskapen från tidigare (som debutalbumet “Dreams in Black and White”, “Who’s To Blame” och “Soul For Sale”) finns inte representerade i lika stor usträckning den här gången. Istället har H.P. Siemandel valt att ställa en lång rad livsexistensiella frågor (som i “Escape Artist”, “Only Human” och “Paradise Falls”) och toppar med mörka kärlekshistorier som i “Ghost” och “Dead End” – där den sistnämnda på ett skruvat men fullkomligt genialt sätt beskriver en nattsvart hämd på en älskare; “One last endless ride, I’ll soak your head in gasoline. You won’t come home tonight, it will look like suicide.”

Ljudbilden på “Blindsided” påminner mycket om den på det första albumet. Den röda tråden som är Zynics signum är väl bevarad och kommer inte göra något av de redan frälsta fansen besvikna. De mörka analoga arrangemangen lättas precis som tidigare upp av ljud inspirerade av både 80- och 90-tal liksom modernare elektroniska poptoner.

Albumet är väl sammanhållet och lättlyssnat samtidigt som det är tillräckligt varierat för att hålla intresset uppe hela vägen. Balansen mellan de lite nya greppen, som den annorlunda midtempoballaden “Paradise Falls” och covern av Eagles-sångaren Don Henleys åttiotalsklassiker “Boys of Summer” ger god variation och trots att lägstanivån i låtmaterialet snabbt konstaterat inte håller en lika hög lägstanivå som på debutalbumet så är “Blindsided” en mycket stark uppföljare.

Tracklist

01. Escape Artist (05:34)
02. Dead End (04:41)
03. Cardiac Arrest (05:01)
04. Only Human (04:09)
05. Paradise Falls (04:42)
06. Hard to Breathe (03:52)
07. Ghost (03:58)
08. Boys of Summer (04:28)
09. Thanks for Nothing (04:54)
10. Never Enough (05:13)

Provlyssna Reizstroms kommande EP “Gitarre Kaputt”

Tags: , , , , , , ,


Stuttgartbaserade duon Reizstrom fick under förra året stor uppmärksamhet med det egenutgivna albumet “Dwarfs Like Giants”. Nu har bandet skrivit ett distributionsavtal med Ionium Records och det första skivsläppet blir 7-spårs EP’n “Gitarre Kaputt” där bandet gör elektroniska tolkningar av kända låtar.

Reizstrom är resultatet av de två anonyma herrarna MeCha och Skip Intro‘s gemensamma musikinfluenser som efter uppmärksamhet via myspace och andra musikcommunitys ledde fram till EP’n “Ghost” och efterföljande debutalbumet “Zettel Am Zeh” under 2009.

“Gitarre Kaputt” släpps digitalt den 3 juni via Ionium Records, men du kan redan nu provlyssna hela EP’n nedan.

Tracklist

  1. Vagabonds
  2. Human Fly
  3. The Passenger
  4. All Shook Up
  5. Rawhide
  6. Blister In The Sun
  7. Michelle