Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Fredrik Åhfeldt"

Presence of Mind – “Interpersonal”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Cramada
Releasedatum: 27 juni 2014
Genre: Synthpop, Electropop
Bandmedlemmar: Hannes Ambros, Anders Wallroth, Christoffer Lundström
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

 

FacebookSpotifyDiscogsSoundcloud

(English version below)

Träffsäkra pophits möter mörker och vemod

Någonstans på den övre halvan av duktiga band på den svenska synthpophimlen, där band som The Mobile HomesElegant MachinerySaft och några till får anses vara de starkast lysande stjärnorna som i mångt och mycket har banat vägen för en (till synes nästan oändligt) lång rad duktiga band i genren, så finner vi Mariestadstrion Presence of Mind.

Barndomskamraterna Hannes Ambros , Anders Wallroth och Christoffer Lundström bildade bandet redan 1993 tillsammans med (den numera avhoppade) fjärdemedlemmen Fredrik Åhfeldt. Deras första skivsläpp dröjde dock ända in på 2000-talet och efter samlingen “One Way Conversation 93-03” (2003) och två femspåriga EP:s – “Between Emotions” (2005) och “Pain of No Return” (2011) så är man nu redo att presentera Presence of Minds första riktiga album “Interpersonal”.

Med den moderna produktionstekniken, som man ibland får känslan av att bandet saknat en hel del när det begav sig tidigare, i ryggen och en till synes ordentligt uppdaterad, men ack så härligt retrodoftande, maskinpark att tillgå så presenterar man här tio nyskrivna låtar iklädda en relativt traditionell, men ack så snygg elektronisk popkostym, där ljudpaletten har erhållit en ordentlig uppdatering med den typiskt svenska touchen väl bevarad.

Albumet innehåller mängder av produktionstekniska finesser och massor med örongodis där refränger och bryggor biter ordentligt tag. Det blir aldrig långtråkigt och många av spåren innehåller mängder av intressanta detaljer som presenteras på ett fantastiskt sätt. Träffsäkra pophits som (förstasingeln) “Queen of Redeption” och “I Hope it Won’t Be Long” möter vemodet, mörkret och de starka känslorna i låtar som “One Step I”, den Psyche-doftande “Meant for You” och den avslutande pianoballaden “In My Dreams”.

Att vårt lilla avlånga land år efter år sätter ribban för hur bra synth- och electropop skall låta och fortsätter att influera mängder av nya band över hela världen är en ibland smått overklig bedrift i sig.

Presence of Mind kan verkligen rätta in sig i ledet för “Interpersonal” är ett otäckt jävla proffsigt och förbannat träffsäkert album på ren svenska.

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

presence_of_mind

01. Alive (04:24)
02. Queen of Redeption (04:52)
03. I Hope it Won’t Be Long (03:54)
04. All I’ve Been (04:43)
05. One Step I (04:11)
06. Why I Wonder Why (05:27)
07. Meant For You (04:02)
08. Handle it Later (04:29)
09. Definition of Time (04:06)
10. In My Dreams (03:25)

 

Spot-on pophits meets darkness and melancholy

Somewhere on the top half of the swedish synthpop-heaven, where bands like The Mobile Homes, Elegant Machinery, Saft and a few others are the most shining stars and in many ways have paved the way for an (apperantly endless) long row of good bands in the genre we find the Mariestad-based trio Presence of Mind.

Childhood friends Hannes Ambros , Anders Wallroth and Christoffer Lundström started the band allready in 1993 together with the (previous) fourth member Fredrik Åhfeldt. Their first album release was, however, not made until the early 2000s and after the collection “One Way Conversation 93-03” (2003) and two five-track EP’s – “Between Emotions” (2005) and “Pain of No Return” (2011) they’re now ready to present Presence of Mind‘s first real album “Interpersonal”.

With the modern production technology, which you sometimes get the feeling that the band lacked a lot in the old days, on their hand and with an obvious – but oh so delightfully retro fragrant – update in machinery they now present ten new songs dressed in a relatively traditional, but very stylish electronic popsuit where the sound palette has received a proper update with the typically Swedish touch well preserved.

The album contains lots of impressive production skills and plenty of ear candy in which choruses and bridges bite properly while It never gets boring and many of the tracks contains interesting details presented in a fantastic way. Spot-on pop hits like (the first single) “Queen of Redeption” and “I Hope it Won’t Be Long” meets melancholy, darkness and strong emotions in songs like “One Step I”, the Psyche-scented “Meant for You” and the closing piano ballad “In My Dreams”.

The fact that our little country year after year sets the bar for how good synth and electropop should sound and continues to influence huge amounts of new bands all over the world is a sometimes somewhat unreal feat in itself.

Presence of Mind can really align themselves in the ranks because “Interpersonal” is a simply bloody professional and damned spot-on album (pardon my french).