Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Eternity"

Blastromen – “Cyberia”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, vinyl, digital
Skivbolag: Dominance Electricity
Releasedatum: 6 juli 2018
Genre: Electro, retrowave
Bandmedlemmar: Sami Koskivaara, Mika Rosenberg
Land: Finland
Recensent: Jens Atterstrand

 

(English version below)

I ljusets hastighet mot fjärran galaxer!

Spänn säkerhetsbältena för nu satan perkele blir det minsann åka av! Finska kultbandet Blastromen är nämligen tillbaka med tredje fullängdaren Cyberiasom likt från en annan planet anländer till bristningsgränsen laddat med duons originella scifi- och cyberpunk-influerade fartfyllda mix av hypermodern electro, techno- och trance-drypande retrowave. Via smattrande tomtom-trummor och en ständigt glittrande och glödhet bädd av arpeggios och frenetiska basgångar skickar finnarna sin lyssnare i ljusets hastighet mot fjärran galaxer sprängfyllda med hotfulla svarta hål.

Det storslagna instrumentala titelspåret, som agerar intro och tillika det avslutande outrot “Eternity”, leds fram på en våg av glittrande blipblop när de samsas med finurliga basgångar och ett synthblås som skulle kunna göra självaste Jean-Michel Jarre avis. Mycket till andrum är det dock inte frågan om inför vad som sedan komma skall. Blastromen sätter tvärtom omedelbart full kareta med hjälp av till minsta beståndsdelen exakta och avvägda sekvenser av rytmer och en myriad av spännande detaljer och vocoders – som i de inledande “Into the Void” (som även agerade ledmotiv inför albumet) och den beroendeframkallande, högoktaniga och träffsäkert repetetiva “Load Reload”.

“Outsider” (med gästspel av Acid Hausmeister aka Neeme Oja), “Unite Arise” och “R.U.R.”, som dyker upp på andra halvan, representerar tillsammans med electro-industrial-vibbarna i “Signals” de lite tuffare och mörkare låtarna, där de två förstnämnda med sina techno- och trance-influenser samt snygga mellanspel påminner mycket om hur Blastromen lät på bandets senaste, snäppet hårdare och mörkare, album Reality Opens (2014). Cyberia är dock ett mer varierat och bättre album och av de spår som sticker ut från standardmallen så gillar jag “Dream” allra bäst, med en tacksam tempoförändring där mystiken tätnar kring de fina ledmelodierna och mikrodetaljerna som placerats ovanpå en vacker kuliss av synthstråkar.

Cyberia är mycket riktigt ganska strömlinjeformat, men trots detta verkligen smått beroendeframkallande! Samtliga ljud, effekter och övrigt örongodis är smakfullt och med stor precision utplacerade på exakt rätt ställen vilket gör att det är enkelt att rätt snabbt den finska duon för att de anammar samma koncept upprepade gånger över de totalt tio spåren.

Cyberia är snabbt konstaterat ett av årets absoluta höjdpunkter när det kommer till den här typen av musik och alla som uppskattar retrowave bör absolut inte missa detta! Tyvärr har jag personligen lyckats missa bandets senaste Sverigebesök, men efter ha lyssnat på Blastromens senaste album så inser jag att jag skulle kunna tänka mig en hyfsat lång resa för att få chansen att se detta live!

Tracklist

01. Cyberia (02:28)
02. Into The Void (04:48)
03. Load Reload (05:10)
04. Outsider (feat. Acid Hausmeister) (06:00)
05. Dream (02:56)
06. Unite Arise (06:05)
07. Signals (05:29)
08. R.U.R (05:51)
09. Light Traveler (05:15)
10. Eternity (03:49)

(English version below)

At the speed of light towards distant galaxies!

Put your seatbealts on tight because satan perkele – you’re indeed off for a ride! The Finnish cult band Blastromen returns with the third full-length Cyberia, which, like from another planet, arrives to its burst limit packed with the duo’s original scifi and cyberpunk-influenced speedy mix of state-of-the-art electro, techno and trance-dripping retrowave. Through smattering tomtom drums and a constantly sparkling and glowing bed of arpeggios and frenetic basslines, the Finns send their listeners at the speed of light towards distant galaxies bursting with threatening black holes.

The magnificent instrumental intro title track and the ending outro “Eternity”, is led on a wave of sparkling blip blops when combined with fancy basslines and a synth brass that could make the very own Jean-Michel Jarre jelous. However, it’s not much of a breather when it comes to what lies next. On the contrary, Blastromen sets off in full speed ahead with the help of precise and balanced sequences of rhythms and a myriad of exciting details and vocoders – as in the introductory “Into the Void” (that acted as the teaser ahead of the album release) and the addictive, high-octane hit “Load Reload”.

“Outsider” (with a guest appearance by Acid Hausmeister aka Neeme Oja), “Unite Arise” and “R.U.R”, which appear on the other half, represent the slightly tougher and darker songs. The first two with their techno and trance influences and the electro-industrial vibes on “Signals” reminds me alot about how Blastromen could sound on the band’s latest slightly snappier, harder and darker, album Reality Opens released back in 2014. Cyberia, however, is a more varied and better album overall, and of the tracks that stand out from the default template, I like “Dream” the best, with a thankful tempo change, where the mystery seals around the fine lead melodies and microdetails that are placed on top of a beautiful backdrop of synth strings.

Cyberia is indeed comes in quite a streamlined form, but despite this it’s really addictive!All sounds, effects and other ear candy is tastefully and with great precision deployed in exactly the right places, making it easy to quickly forgive the Finnish duo for somewhat repeating the same concept several times over the total of ten tracks.

Cyberia is quickly noted as one of the absolute highlights of the year when it comes to this kind of music and everyone who appreciates retrowave should definitely not miss this! Unfortunately, I personally managed to miss the band’s latest Sweden visit, but after listening to Blastromen’s latest album, I realize I would invest a bit of travelling in geting the chance to watch this live on stage!

 

Syntec – “The Beginning”

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Infacted Recordings
Releasedatum: 23 september 2016
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Uwe Kallenbach, Tobias Hartwig
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

En ojämn men ytterst charmerande comeback

Tyska Syntec var en av den dryga handfull akter som, tillsammans med namn som And OneDance or DieSnog och Swamp Terrorists, gavs möjligheten till lansering via den numera smått legendariska skivbolagsetiketten Machinery Records i början av nittiotalet. Nu gör de comeback med det nya albumet “The Beginning”.

Om mitt minne inte sviker mig så upptäckte jag dem själv via en Hot Stuff-annons för debut CD-maxin “Puppets” (1993) och faktum är att bandets andra album “Upper World” från 1995 håller riktigt hög kvalitet även med dagens mått mätt.

Att som band göra comeback efter så här många års tystnad torde kräva såväl stort mod som eftertanke och att dessutom lyckas med bedriften att någonstans knyta samman det nya materialet med det tidigare lär också ha varit en stor utmaning under resans gång.

Låtmaterialet på “The Beginning” varierar en hel del i kvalitet på gott och ont. Välskrivna, refrängstarka, medryckande och melodiösa poplåtar som singelsläppet “Catch My Fall” samsas här med lite onödiga inslag som den relativt menlösa, om än väl framförda, covern på Real Lifes klassiker “Send me an Angel”. Spår som den ytterst riviga “Devil in Heaven”“Leave Me – Love Me” och det vocoderkryddade (i övrigt instrumentala) dansnumret “Liberté” med dess charmanta, och till synes rent utav avsiktligt, daterade ljudbilden förflyttar snabbt tankarna till ett mörkt dansgolv under mitten av nittiotalet.

“The Beginning” innehåller en bra mix av de olika stilar som ryms inom ramarna för vad Syntec vill förmedla med sin musik. Ljudbilden har fått en ansiktslyftning jämfört med när det begav sig utan att den för den sakens skull tappa bort identiteten på vägen. Electroballaden “She’s Gone” och pianoballaden “When I Call Your Name” når inte riktigt upp till samma höjder som “Eternity” (från “Upper World” (1995)) men tillsammans med de övriga spåren så bidrar de samtidigt till den trivsamma spännvidden av låtar som levereras här.

Slutsatsen är att “The Beginning” representerar en med beröm godkänd och ytterst charmerande comeback från ett band som debuterade för mer än två decennier sedan. Igenkänningsfaktorn är hög utan att för den saken ge intrycket av att att utvecklingen har stått still sedan det begav sig och någonstans har jag på känn att Syntec, den stundtals något daterade ljudbilden till trots, även kommer lyckas locka en del nya fans med det här tredje albumet i bagaget.

6/10 BRA!

Tracklist

01. Back to the Beginning (04:40)
02. Catch My Fall (04:39)
03. Devil in Heaven (03:43)
04. I Don’t Want to lie Anymore (05:33)
05. When I Call Your Name (03:47)
06. The End of the World (04:24)
07. Libertè (03:51)
08. Leave Me – Love Me (04:24)
09. She’s Gone (05:22)
10. Send Me an Angel (04:15)
11. January (05:38)

 

(English version below)

An uneven, but oh so charming comeback

The German act Syntec was one of the more than handful acts that, together with the the likes of And One, Dance or Die, Snog and Swamp Terrorists, was given the opportunity to launch their carriers on the now legendary record label Machinery Records in the early nineties. Now they’re making their comeback with the new album “The Beginning”.

If my memory serves me correct, I personally discovered them through a Hot Stuff (swedish post order record company back in the days) ad for the debut CD-maxi “Puppets” (1993) and the fact is that the band’s second album “Upper World” (1995) still represents top quality even by today’s standards .

To make a comeback after so many years of silence should require great courage as well as reflection and to additionally manages the feat of somewhere linking the new material with the former is also likely to have been a major challenge during the process.

The songs on “The Beginning” varys a lot in quality for better or worse. Well-written, catchy and melodic pop songs like the single release “Catch My Fall” are mixed up with some unnecessary features such as the relatively meaningless, although well performed, cover of the Real Life-classic “Send Me An Angel”. Tracks like the raunchy “Devil in Heaven”, “Leave Me – Love Me” and the vocoder-spiced (otherwise instrumental) dance number “Liberté” with its charming, and seemingly intentionally outdated, sound quickly moves your mind to a dark dance floor during the mid-nineties.

“The Beginning” contains a good mix of the different styles that fit within the framework of what Syntec want to convey with their music. The soundimage has had a facelift compared to back in the days without the sake of ruining the band’s identity during the process. Electro ballad “She’s Gone” and piano dito “When I Call Your Name” do not quite reach the same heights as “Eternity” (from “Upper World” (1995)) but along with the other tracks they make a nice contribution to the pleasant mix of songs that are delivered here.

The conclusion is that “The Beginning” represents a job well done and a utterly charming comeback from a band that debuted more than two decades ago. The recognition factor is high, wthout giving the feel that the band’s development has been standning still since back in the days and somewhere I have a hunch that Syntec, despite the the somewhat slightly outdated soundstage, even will manage to attract some new fans with this added third album.

Angels & Agony återvänder efter åtta år

Tags: , , , , , , ,


Angels & Agony har inte varit aktuellamed nytt material sedan man släppte “Unison” 2007.

Men efter en nästan åtta år lång dvala så återvänder man nu med “Monument”.

Den holländska futurepopduon, med Erik Wierenga och Fried Bruggink som på scen backas upp av Marco van Belle och Reinier Kahle, bildades 1995 och visade sitt första livstecken via EP:n “Unity” 1999.

Albumdebuten Eternity” släpptes 2001 efter att man då hade plockats upp av Out of Line Records.

Den kommande fullängdaren innehåller elva spår och blir Angels & Agonys fjärde i ordningen.

“Monument” släpps den 20 februari via Out of Line.

Tracklist

angels_&_agony_monument

01. Monument
02. Horizon
03. Illusions
04. Inside Sanity
05. Shine
06. Burn
07. The Story So Far
08. Omen
09. Sinner
10. The Road Not Taken
11. Journey

 

Ex Machina – “Eternity”

Tags: , ,


Ex Machina presenterar en video till “Eternity” som är hämtad från bandets nya album “No One”.