Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Elegies in Darkness"

Diary of Dreams – “Grau Im Licht”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Accession Records
Releasedatum: 16 oktober 2015
Genre: Darkwave
Bandmedlemmar: Adrian Hates, Gaun:A, Dejan Nikolic
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

 

HemsidaFacebookMyspaceLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogs

(English version below)

Falnande fascination för den mörka dagboken

Blott ett och ett halvt år efter förra fullängdaren ”Elegies in Darkness” är nu Diary of Dreams tillbaka med ytterligare ett inlägg i den drömska dagboken. Det man dock kan notera på ”Grau Im Licht” är att det verkar som att Diary of Dreams skriver musik rutinmässigt utan större omvälvningar av det etablerade soundet, likt en tysk maskin – fast halvsovande och med ena handen bakom ryggen. Produktionsvärdet är högt men det vara längesedan Adrian Hates överraskade.

Över tjugo års erfarenhet i musikvärlden ger ändock sitt avtryck i att varje individuellt spår är mästerligt utfört. Det jag kan sakna är det större sammanhanget – vad vill Adrian med sin musik nu för tiden? Han kan fortsätta att släppa ett nytt album vartannat år, men chansen att han överträffar sina verk under första hälften av karriären minskar för varje försök. Missförstå mig rätt nu. Om ”Grau Im Licht” var det första Diary of Dreams-albumet du lyssnade på skulle du förmodligen tycka att det var ett av de bästa. Men för oss som hört detta tio gånger tidigare falnar fascinationen. Ett längre uppehåll med en ordentlig tankeställare om den musikaliska inriktningen vore troligen på sin plats. Diary of Dreams har ju faktiskt skapat några av de mest melankoliska, tragiska och vackra låtar en mottagare av denna konstform kan tänka sig.

Det man kan nämna om albumet är att andra spåret ”Endless Nights” är härligt taktfast och melodiöst på det sätt som definierat ljudbilden de senaste tio åren. Avslutande ”Schwarz” är en instrumental, originell och intressant avstickare som samsas bland spår som låter som de vi lärt känna och är vana vid. Kanske är det så att det bara är jag som börjar tröttna på likformigheten – Adrian använder samma gjutform till i princip varje spår han skapar – och att ”Grau Im Licht” egentliga skulle behöva recenseras av någon som inte har 1500 spelningar av gruppen på Last.fm?

Nu är det oavsett detta min uppfattning av albumet som ska resultera i siffran som ska återspegla dess styrkor och svagheter kontra tidigare verk samt hela den övriga alternativa musikscenen. Detta har jag nu gjort och resten är upp till varje lyssnare då albumet åtminstone förtjänar ett par försök.

6/10 BRA!

Tracklist

Diary-of-dreams

10. Sinferno (5:48)
02. Endless Nights (4:34)
03. Ikarus (5:57)
04. Krank (5:55)
05. Die My Phobia (4:45)
06. Grau Im Licht (5:25)
07. SinnFlut (5:22)
08. HomeSick (4:44)
09. Schuldig! (5:33)
10. The Hunted (3:45)
11. mitGift (5:08)
12. Schwarz (9:33)

 

(English version below)

Fading fascination for the dark diary

Not even one and a half year has passed since Diary of Dreams last studio album ”Elegies in Darkness” was released, but yet another addition to the diary of dreams has now reached its audience.

The first thing that comes to mind when listening to ”Grau Im Licht” is that Diary of Dreams now seems to write music on routine. The sound is kept constrained within its basic foundation without surprises. And although the production values are high the tracks seem to be created without this pure creative energy, resulting in a mellow appearance.

With over twenty years in the music industry Diary of Dreams shows their experience in each and every track that is flawlessly produced. The thing that is lacking is the higher perspective. What is the purpose of the music Adrian writes today? He can continue to release an album every other year but for each try the chance of surpassing the albums of the first half of the act is becoming less and less likely. However if ”Grau Im Licht” is the first album you hear you’ll probably think that it’s one of the best ones, but it’s not that fascinating for us that have heard this ten times before. The best thing is probably for Adrian to put the project on hold until a complete rethinking of how Diary of Dreams should sound in the future. The fact is that the group has released some of the most melancholic, tragic and beautiful tracks any listener of this form of art can think of.

A few mentions of the album itself include the second track ”Endless Nights” that is a melodic and pumping track of the like that has defined the sound for the last ten years. The last track ”Schwarz” is a detour with its instrumental and original appearance, among others that sound just like we are used to. Perhaps it’s just me that is growing tired of the uniformity that the basic structure of the tracks contribute to, and that it probably would have been a good idea to let someone that doesn’t have over 1500 plays of Diary of Dreams on Last.fm to review the album.

Regardless it is up to me to summarize this into a figure that is supposed to reflect the weaknesses and strengths of the album compared to both earlier works and to the collective alternative music scene. This has now been done and the album truly deserves a few tries. The rest is up to the listeners.

 

Diary of Dreams – “Elegies in Darkness”

Tags: , , , , ,


Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Accession Records
Releasedatum: 14 mars 2014
Genre: Darkwave
Bandmedlemmar: Adrian Hates, Gaun:A
Land: Tyskland
Recensent: Niklas Hurtig

HemsidaFacebookTwitterLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Hårt blandat med mjukt ger ett perfekt avvägt resultat

Den evige darkwave-kreatören Adrian Hates är tillbaka med ett nytt album med sitt huvudprojekt Diary of Dreams och i vanlig ordning vet man vad man kan förvänta sig av ljudbilden på “Elegies in Darkness”. Med melodiösa och välproducerade spår har Adrian under över tjugo år höjt ribban för hur musik i gränslandet mellan goth rock och electro ska ljuda.

Soundet låter självsäkrare och uppkäftigare men med samma inramning som alltid och blandar i vanlig ordning texter på tyska och engelska.

Den som trodde att något arv från förrförra årets akustiska remake-album ”Anatomy of Silence” skulle hindra sig kvar misstar sig kraftigt. Detta är genomelektroniskt och blandar friskt från gammalt och nytt, där hårda kalla toner från “Nekrolog 43” blandas med mer melodiösa mjuka inslag från “(if)”. Albumet öppnar med “Malum” vilket är ett av de bästa spår Diary of Dreams spottat ur sig på senare år och är en hårdare variant av den gamla klassikern “E.-dead-Motion”. “StummKult” ger ett hårt och isande intryck och likheter kan ses i typ av spår som “The Plauge” och “Splinter”.

Detta album kommer knappast öppna upp för en ny publik utan vårdar det som redan finns ömt. Men med den ständiga professionalism som allt som kommer från Adrians “White Room”-studio har är det inte konstigt om fansen blir fler i antal.

Albumet släpps även i en deluxe-utgåva ** där ytterliggare tre spår återfinns och det är märkligt att den fantastiska “Mythology of Violence” inte ingår i den ordinarie utgåvan. “Elegies in Darkness” är ett mycket starkt album och gör ingen besviken oavsett om du är en trogen fan eller nyfrälst i Diary of Dreams universum.

Bästa spår: “Malum” and “A Dark Embrace”

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

Diary-of-dreams01. Malum (4:53)
02. The Luxury Of Insanity (5:57)
03. StummKult (4:53)
04. Dogs Of War (5:26)
05. A Day In December (4:12)
06. A Dark Embrace (6:33)
07. The Game (3:53)
08. Dream Of A Ghost (5:37)
09. Daemon (6:00)
10. House Of Odds (4:16)
11. The Battle (5:27)
12. Die Gassen Der Stadt (3:16)
13. Mythology Of Violence (4:15) **
14. An Empty House (4:30) **
15. Remedy Mine (5:28) **

 

Hard blended with soft gives a perfectly balanced result

The eternal darkwave creator Adrian Hates is back with a new album with his main project Diary of Dreams and as usual you know what to expect of the sound image in “Elegies in Darkness”. With melodious and well produced tracks Adrian has for more than twenty years raised the bar for how music in the borderland between goth rock and electro should sound.

The album sounds more self confident and saucier but with the same framing as always and mixes as usual lyrics in german and english.

Those who thought that a legacy from the acoustic remake album “Anatomy of Silence” from 2012 would linger is profoundly mistaken. This is pure electronic and mixes wide from old to new, where the hard cold tones from “Nekrolog 43” is blended with more melodious soft elements from “(if)”. The album opens with “Malum” which is one of the best tracks that Diary of Dreams has produced in the later years and is a harder variant of the old classic “E.-dead-Motion”. “StummKult” gives a hard and icy impression and similarities can be seen with tracks like “The Plague” and “Splinter”.

This album will hardly open the eyes for a new audience but instead nurses what already is tenderly. But the constant professionalism which everything that emerges from Adrians “White Room” studio has, it is not surprising if the fans increase in numbers.

The album is also released in a deluxe-version ** where an additional three track is present and it’s strange that the fantastic track “Mythology of Violence” is not included on the regular version. “Elegies in Darkness” is a very strong album and will not make anyone disappointed regardless if you are a loyal fan or a new one in the universe of Diary of Dreams.

Best tracks: “Malum” and “A Dark Embrace”

Diary of Dreams – “A Day in December”

Tags: , , ,


Tyska Diary of Dreams presenterar videon till “A Day in December”. Låten är hämtad från det nya albumet “Elegies in Darkness” som finns ute nu via Accession Records.