Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Electro Spectre"

Electro Spectre – “Been Too Long”

Tags: , , ,


 

Norska Electro Spectre är tillbaka med nytt material. “Been Too Long” är det andra singelsläppet från bandets kommande album som släpps senare under året.

Model1 – “The Vocoders Strikes Back”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD ***, digital
Skivbolag: Razgrom Music
Releasedatum: 22 augusti 2016
Genre: Synthpop, electropop
Bandmedlemmar: Isak Rypdal
Land: Norge
Recensent: Stefan Last

 

FacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcamp

(English version below)

En lovande start på ett nytt soloprojekt

Model1 är ett nytt soloprojekt från Isak Rypdal, ena halvan av norska Electro Spectre. Det ska genast göras klart att undertecknad inte är speciellt insatt i Electro Spectres utgivningar. Efter att ha sett dem live för ett par år sedan sorterades bandet in under kategorin ”Inte riktigt min grej”. Därför var jag inledningsvis lite tveksam till att ge mig på att recensera Model1s debut, men jag tog mig i alla fall en provlyssning och blev positivt överraskad.

Lätt synthwaveinfluerad synthpop i form av ”If the Machines Comes Back” inleder albumet på starkast tänkbara sätt. Snygga melodier klädda i flera lager av sköna synthmattor kompletterat med vocoders vräker undan alla tvivel och jag lyssnar vidare med nytänd nyfikenhet.

Albumet fortsätter med ”Fading Away”, ”Turn Back the Time” och ”The Human Race”. De är kanske inte riktigt lika starka som öppningslåten, men snyggt och kompetent producerade, och ljudbilden består i stort sett, dock utan vocoders. Detsamma gäller ”It’s Been a Long Time” som dyker upp lite senare på plattan.

The Back Hands Of Time” bjuder på typisk modern synthpop och passerar, i jämförelse med tidigare låter, tämligen obemärkt. Inget som stör den övergripande lyssningsupplevelsen, men heller inget som sticker ut.

Vocodern hälsar på igen i ”Leave this Fort” och de subtila synthwaveinfluenserna är tillbaka. Dessa finns också med på efterföljande ”Release Me Now”. Här gästar också Kist och höjer låten ytterligare med en grym sånginsats. Mer vocoders blir det på korta ”I Need to Be Found” som följs av tidigare nämnda ”It’s Been a Long Time”Kist gör ytterligare ett välkommet besök på lugna ”Let Me Fly Away”. Låten kunde nästan varit hämtad från något av Bel Cantos tidigare album. Stämningsfullt och vackert.

Den digitala versionen av albumet avslutas med ”Running For You”, en låt som hamnar bland de som är helt ok snarare än riktigt bra. Som en odramatisk landning efter en resa som blandat fantastiska upplevelser med slentrianmässiga turistfällor skulle man kanske kunna säga. Om man investerar i den begränsade CD-upplagan av albumet bjuds man dock på ytterligare en låt. Det blir då ”River of Men” som avslutar lyssningen istället. Tyvärr har jag i skrivande stund inte tillgång till låten, men då Kist åter gästspelar känns det med tanke på vad vi hört tidigare som en bra idé att utöka CD-samlingen.

Sammanfattningsvis måste jag säga att ”The Vocoders Strikes Back” är en mycket lovande start på detta soloprojekt. Glädjande nog läser jag i pressmeddelandet att det kommer att vara mycket fokus på Model1 de närmaste åren. Jag hör definitivt till de som ser fram emot att höra mer.

6/10 BRA!

Tracklist

model1

01. If the Machines Comes Back (04:15)
02. Fading Away (03:42)
03. Turn Back the Time (04:03)
04. The Human Race (02:57)
05. The Back Hands of Time (03:40)
06. Leave This Fort (03:02)
07. Release Me Now (feat. Kist) (03:05)
08. I Need to Be Found (02:27)
09. It’s Been a Long Time (03:33)
10. Let Me Fly Away (feat. Kist) (03:39)
11. Running For You (05:48)
12. River of Men (feat. Kist) (03:06) ***

(English version below)

A promising start to a new solo project

Model1 is a new solo project from Isak Rypdal, one half of Norwegian band Electro Spectre. Let me make it clear right from the start that yours truly is not particularly familiar with the back catalogue of Electro Spectre. After seeing them live a few years ago they were filed under ”Not quite my thing”, hence me being slightly hesitant about taking on a review of the Model1 debut. But I gave it a listen and was pleasantly surprised.

The synthwave influenced synthpop of ”If the Machines Comes Back” opens the album in the strongest possible way. Engaging melodies dressed in layers of synths with added vocoders pushes all my doubts out of the way and I keep on listening with newfound curiosity.

The album continues with ”Fading Away”, ”Turn Back the Time” and ”The Human Race”. They may not be quite as strong as the opening track, but they’re well-crafted and manages to remain fairly close to the sound of their precursor, although without the vocoders. The same goes for ”It’s Been a Long Time” which appears a bit later on the album.

”The Back Hands of Time” offers a slice of fairly typical modern synthpop and, compared to the previous songs, passes by rather unnoticed. It’s nothing that will disturb the overall listening experience, but neither does it stand out. The vocoder is back again on ”Leave This Fort” as are the subtle synthwave influences. They remain present on ”Release Me Now”. The latter also features Kist who’s excellent vocal contribution gives the track a further boost. There’s more vocoders on the short ”I Need to Be Found” which is then followed by the previously mentioned ”It’s Been a Long Time”. Kist makes another welcome appearance on the serene ”Let Me Fly Away”. The song could almost be taken from one of Bel Canto‘s earlier albums. Atmospheric and beautiful.

The digital version of the album closes with ”Running For You”, a track that falls among those that are quite ok rather than very good. Like a smooth landing after a journey that has mixed amazing experiences with regular tourist traps, so to speak. If you invest in the limited CD edition of the album you’re treated to one more track. The album then finishes off with ”River of Men” instead. Unfortunately, at the time of writing, I do not have access to this track. But as Kist once again contributes, I feel that it might be worth adding this release to the CD collection.

All in all ”The Vocoders Strikes Back” is a very promising start to this solo project. I was glad to read in the press release that Model1 will be very much focused upon over the next couple of years. I definitely belong to those who are looking forward to hearing more.

Kist – “Musickist”

Tags: , , , , , , , , ,


Format: (Album) Digital
Skivbolag: Crab Key Records
Releasedatum: 1 juli 2016
Genre: Electropop, Synthpop
Bandmedlemmar: Christine Litle, (Isak Rypdal)
Land: Norge
Recensent: Jens Atterstrand

 
FacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesBandcampSoundcloudYoutube

(English version below)

Välproducerad och snygg electropop

Bakom det nya electropopprojektet Kist finner vi den numera välrenomerade producenten och låtskrivaren Isak Rypdal tillsammans med sångerskan Christine Litle. Norrmannen är för de allra flesta i vår scen mest känd från synthpopduon Electro Spectre som sedan debuten 2009 har fem studioalbum i bagaget. Isak har även haft kommersiella framgångar med akter som Dr. NoDisco Valente och Freeloader sedan början av 2000-talet.

Alla ni som har lyssnat på Electro Spectre kommer snabbt känna er väldigt hemmastadda i ljudbilden på “Musickist” och den genomgående luftiga, härligt analogblippande och genomgående snygga produktionen lyfter verkligen helhetsintrycket av det här albumet. Låtmaterialet är i sin tur tyvärr något av en berg och dalbana där smått geniala små poplåtar som de inledande singelspåren “Release Me Now”“I Just Wanna Dance” och den vackra balladen “Let Me Fly Away” samsas med ett antal lite mer trubbiga experiment av en sort som ibland kan vara lite svårare att ta till sig.

Christines sånginsats kan genomgående beskrivas som helt okej, även om hennes sensuella och genomgående väldigt soul- och bluesdoftande klang stundtals blir väldigt platt och slätstruken och det gör tyvärr att flera långa partier av albumet har väldigt lätt att flyta ihop till en enda tjock trög massa. En massa av svårtuggat mellantempo där de stundtals väldigt starka ledande melodierna har svårt att vinna mark och inte alltid tillåts ta den plats de kanske hade förtjänat.

Allra bäst på “Musicklist” är de något mer tillbakalutade avskalade spåren som den melankoliska “A Haunited House”, en av mina personliga favoriter på albumet.

Plockar man russinen ur den här kakan så blir “Musickist” ett aning mindre och bara stundtals välsmakande mellanmål från firma Litle och Rypdal.

6/10 BRA!

Tracklist

kist

01. Release Me Now (03:00)
02. I Just Want To Dance (03:43)
03. Rainy Day (03:02)
04. Delicious Confessions (02:26)
05. Let Me Fly Away (03:39)
06. River Of Men (03:06)
07. Lead Us On (04:22)
08. A Haunted House (03:39)
09. Embraced Falling (03:23)
10. Nemesis (04:57)
11. Release Me Now (DJ TM Remix) (05:37)
12. I Just Want To Dance (DX Dance Dub) (04:24)
13. Release Me Now (CAPA Remix) (03:46)

 

(English version below)

Well produced and neat electro pop

Behind the new electropop project Kist, we find the now renowned Isak Rypdal and the singer Christine Litle. The norwegian songwriter and producer is to most people in our scene best known from the synthpop duo Electro Spectre who since their debut in 2009 have five studio albums under their belt. Isak has also had some commercial success with acts like Dr. No, Disco Valente and Freeloader since the early 2000s.

All of you who have heard Electro Spectre will quickly feel very comfortable with the sound of “Musickist” and the consistently airy, delightfully analog blipping and throughout stylish production really lifts the overall impression of this album. The song material is, in turn, unfortunately something of a roller coaster where small ingenious little pop gems as the initial (single) tracks “Release Me Now”“I Just Wanna Dance” and the beautiful ballad “Let Us Fly Away” are mixed up with a number of more blunt experiments of the kind that can sometimes be a bit more difficult to absorb.

Christine’s vocal performance can be described as okay throughout, although her sensual and consistently very soul and blues fragrant connotation sometimes becomes very flat and undistinguished, and it does unfortunately several long sections of the album is very easy to merge into a single thick viscous mass. A lot of hard chewed middletempo tracks where the sometimes very strong leading melodies have difficulies gaining their ground and tend sometimes to not get the space they might deserve.

The best parts of “Musickist” are the somewhat more minimally arranged tracks like the melancholic “A Haunted House”, my personal favourites of the album.

Picking the cherries off “Musickist” makes the cake alot smaller and only makes an occasionally tasty snack from the firm of Litle and Rypdal.

Fjärde albumet från Electro Spectre ute nu

Tags: , , , , , , , ,


Norska Electro Spectre med Isak Rypdal och Alexander Björneboe, som senast var albumaktuella med “Pop Ghost” (2012), återvänder nu med Bullets and Desert Blooms”.

Den nya fullängdaren blir bandets fjärde i ordningen sedan debuten med “Watch It All Turn” från 2009 och uppföljaren “Dangerous Game” som släpptes för två år sedan (2012). (Lyssna på smakprov nedan).

CD-utgåvan, som är begränsad till 500 exemplar, innehåller det exklusiva bonusspåret “The Sorrows of these Streets” samt ytterligare fem remixer *** varav den ena signerad svenska Cryo med Martin Rudefelt. Den digitala utgåvan levereras istället med tre alternativa versioner av “America”“The Bell” och hiten “Dancing Girl”. **

“Bullets and Desert Blooms” finns ute nu via Crab Key Records.

Tracklist (Digital)

electro_spectre_bullets_and_desert_blooms

01. You Push For the World
02. Your Love Is a Criminal
03. Heartbeat
04. As Long as it Pays
05. Superstar
06. Graveyeards Eyes
07. Behind the Perfect Face
08. Silver Eyes
09. Fashion
10. Bullet & Desert Blooms
11. America (2014 bonus edit) **
12. The Bell (2014 bonus edit) **
13. Dancing Girl (2014 bonus edit) **

 

Tracklist (CD)

01. You Push For the World
02. Your Love Is a Criminal
03. Heartbeat
04. As Long as it Pays
05. Superstar
06. Graveyeards Eyes
07. Behind the Perfect Face
08. Silver Eyes
09. Fashion
10. Bullet & Desert Blooms
11.  The Sorrows of these Streets ***
12. Heartbeat (Cryo remix) ***
13. You Love is a Criminal (Club Edition) ***
14. You Push for the World (Club Edition) ***
15. Graveyards Eyes (Teletronix Dub) ***

Electro Spectre – “Bleeding”

Tags: , ,


Norska Electro Spectre arbetar just nu med nytt material, men under tiden bjuder de på en video till den tidigare outgivna “Bleeding” som spelades in till en norsk långfilm under 2008. Enjoy!

Electro Spectre – “Tokyo Shuffle”

Tags: , , , , , , , ,


Den officiella musikvideon till “Tokyo Shuffle”. Titelspåret är hämtat från bandets senaste album “Dangerous Game” och EP’n som finns ute nu innehåller (utöver singelversionen av spåret) tre remixer av detsamma samt remixer av albumspåren “Dancing Girl” och “Love Thief”. Videon är regisserad av Rune Hov och är inspelad på nattklubben Pigalle i Oslo. Enjoy!

Electro Spectre – “Dangerous Game”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album), CD, Digital
Skivbolag: Crab Key Records
Releasedatum: 2 september 2012
Genre: Synthpop, Electropop
Recensent: Joakim Holfve

 

En mörkare, vuxnare och dovare uppföljare

Tre år efter att debutalbumet “Watch It All Turn” såg dagens ljus (2009), så är nu norska Electro Spectre tillbaka med uppföljaren. Med sin mission att skapa en ny “Violator” siktar man så högt det bara går – och faktum är att man inte är långt ifrån!

Electro Spectre har sina hemmatillhörigheter i Oslo och består av Isak Rypdal och Alexander Björneboe. Med debutalbumet “Watch It All Turn” satte norrbaggarna genast sin egen prägel på skandinavisk synthpop och fick en hel del välförtjänt beröm. Duon själva vill gärna se sig som Norges svar på halvgrannarna från de brittiska öarna – Depeche Mode. Och att försöka leva upp till ett band som är ett av världens största, mest framgångsrika och älskade är definitivt ingen dålig målsättning! (fortsättning nedan)

Ljudbilden på “Dangerous Game” har tydligt svängt från föregångaren – till något bättre. “Watch It All Turn” hade sin svaga partier, när det poppiga fick ta för stor plats och allt blev glättigt. Det nya albumet är betydligt mörkare, vuxnare och dovare. Att Electro Spectres inspiration kommer från Depeche Mode-album som “Violator” och “Songs of Faith and Devotion” lyser igenom redan på den inledande ”Love Thief” och ligger sedan inkokt ända fram till den “Stripped”-doftande avslutningen “Fallen”. “America” och “Tokyo Shuffle” låter som om de var tjugo år gamla Depeche-dängor samtidigt som balladen “The Bell” vaggar in lyssnaren i svart trygghet. Det akustiska har i princip helt fått stå tillbaka för syntharnas dova, metalliska men mjuka och varma klang. Sånginsatsen är klanderfri, där både Isak och Alexander visar prov på storartad sång.

Det sägs ju att man ska sno från andra när de gör något bra. Electro Spectre har tagit fasta på detta och har skamlöst lånat – eller inspirerats, som det lite finare kallas, från de nyss nämnda legendariska Depeche Mode-albumen och blandar det i sin tur med det bästa från “Ultra”. Det glättiga från “Watch It All Turn” är bortblåst, de sämre spåren utrensade och produktionen är klanderfri. Allt fokus har lagts på att skapa en synthmusik som 2012 nästan känns främmande – men som jag utan att tveka ett ögonblick välkomnar med öppna armar!

Electro Spectre ville göra en ny “Violator” och ingen annan har kommit närmare.

Tracklist

 1. Love Thief  3:46
 2. Dancing Girl  3:22
 3. Want  3:54
 4. World Keeps Turning  3:57
 5. America  3:30
 6. Flaming Red  4:07
 7. The Bell  3:58
 8. Tokyo Shuffle  3:27
 9. Miracle  2:20
 10. Fallen  7:37

Electro Spectre följer upp med “Dangerous Game”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Electro Spectre, som består av låtskrivaren och producenten Isak Rypdal tillsammans med Alexander Björneboe, gjorde albumdebut med “Watch It All” turn som släpptes första gången under 2009 via det egna skivbolaget Crab Key Records.

Bolaget är även känt för att under förra året ha släppt en ny utgåva av det populära – och sedan länge utgångna – Phonic Method-albumet “Digital Life” från 1999.

Albumet följdes upp med singelsläppen “Yes It’s Love” och “Monster” under 2010 och efter förra årets fristående singelsläpp av Elvis-covern “Suspicious Minds”, så återvänder nu den norska electropopduon med uppföljaren “Dangerous Game”. (Lyssna på smakprov nedan!)

Albumet innehåller tio nyskrivna spår av duons nittiotalsinfluerade synthpopsound med en välbalanserad mix av klassisk elektronik och mer akustiska inslag och introducerades via aptitretaren “Dancing Girl” tidigare i år. Duon spelade live på ElektroStat-festivalen 2010 och Isak Rypdal är också känd för att ha producerat akter som Freeloader och Dr.No.

“Dangerous Game” finns ute sedan den 2 september via Crab Key Records.

Tracklist

 1. Love Thief
 2. Dancing Girl
 3. Want
 4. World Keeps Turning
 5. America
 6. Flaming Red
 7. The Bell
 8. Tokyo Shuffle
 9. Miracle
 10. Fallen


Electro Spectre – “Suspicious Minds”

Tags: , , , , , ,


Senaste singeln från norska Electro Spectre, en cover på Elvis Presley-klassikern “Suspicious Minds”. Singeln finns ute nu, släppt digitalt via Crab Key Records. Inkluderar även b-sidan, som är ytterligare en cover – av Depeche Modes “Fools”. Enjoy!

Crab Key Records släpper klassiskt synthpopalbum på nytt

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


Efter stark efterfrågan så har norska Crab Key Records – med musikern och producenten Isak Rypdal i spetsen – nu beslutat att släppa en remastrad nyutgåva av Phonic Method‘s synthpopalbum “Digital Life” från 1999. Albumet har tidigare bara vara tillgängligt i ett fåtal butiker och anses enligt många vara ett av de mest klassiska progressiva synthpopalbumen som släppts i Norge.

Phonic Method bildades under mitten av nittiotalet och består av Claus Christensen, Marcus Furuholmen och producenten och låtskrivaren Isak Rypdal. Trion figurerade frekvent på de alternativa klubbscenerna i Oslo mellan 1997 och 2000, med konserter på bland annat So What, Centrum Scene, Rebekka West och Chatau Neuf.

Albumet “Digital Life” skrevs under 1997-1998.

Isak Rypdal är också känd för bland annat tranceprojektet Doctor No och Freeloader (tillsammans med Hanne Romsaas) samt som producent för bland Disco Valente. I synthkretsar är han kanske framförallt känd från electropopduon Electro Spectre (tillsammans med Alexander Björneboe) som debuterade med “Watch It All Turn” under 2009.

“Digital Life” finns ute nu i nyutgåva via Crab Key Records.