Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Echoes"

16 Volt-gitarrist på nytt album från Cynical Existence

Tags: , , , , , , ,


Den forne Menschdefekt och Project Rotten-bekantingen Fredrik Croona, som under de senaste två åren även har släppt inte mindre än två soloalbum, återvänder nu med den fjärde fullängdaren “Dying Light” med sitt aggrotechprojekt Cynical Existence.

På det senaste fullängdsalbumet “We are the Violence” (2015) arbetade den mycket produktive göteborgaren, som under Cynical Existence-monikern även släppte minialbumet “Echoes” under 2015, med George Klontzas från PreEmptive Strike 0.1 och Rave the Reqviem-bekantingen Filip Lönnqvist.

(Lyssna på smakprov nedan)

På det nya albumet, vars första singel “Through My Eyes” släpptes förra året, har den sistnämnda ersatts med bassisten och gitarristen Erik Gustafson, som tidigare har spelat med bland andra 16 VoltTherion och Dismember så vissa inslag av gitarr i Cynical Existences medryckande och melodiska aggrotech är med andra ord att vänta.

“Dying Light” innehåller, utöver de 12 ordinarie nyskrivna låtarna, även tre bonusremixer av Freaky MindIron Clad och Cutoff:Sky.

“Dying Light” släpps den 3 mars via Advoxya Records.

Tracklist

01. Edge Of Sanity
02. Utopia Burning
03. Fuck Your Crew
04. Through My Eyes
05. As I Break Down
06. Thank You
07. Wasteful Scum
08. I
09. As The World Stops
10. Hate By Design
11. End Of The Line
12. We Will Burn
13. Fuck Your Crew (Freaky Mind edit)
14. Through My Eyes (Iron Clad version)
15. Static (CutOff:Sky remix)Front Line Assembly – “Echoes”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, 2xLP (i 4 olika färger), Digital (Deluxe)**
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 13 maj 2014
Genre: Electro-industrial
Bandmedlemmar: Bill Leeb, Jeremy Inkel, Jared Slingerland, Jason Bazinet
Land: Kanada
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Ekogenetiskt örongodis

Efter en hel del framgångar med “Echogenetic”, som släpptes förra sommaren, så presenterar nu kanadensiska Front Line Assembly det 18 spår långa påföljande remixalbumet “Echoes”.

Det märks tydligt att någon har varit extra noga med att välja ut rätt ensemble till den här samlingen av nya versioner och alla inblandade parter har verkligen gjort sitt yttersta för att pressa ur sig helt fantastiska remixer.

De redan starka originalspåren bryts varsamt ner för att sedan byggas upp på nytt och på var och ett genomförs processen på ett fantastisk sätt. De nya versionerna ger också en, i sammanhanget, väldigt unik möjlighet för lyssnaren kunna ta sig an och uppskatta spåren ytterligare en gång. Samtidigt lyckas de också med bedriften att på ett ytterst smakfullt sätt lyfta fram de olika delmomenten ur originalarrangemangen.

Majoriteten av de totalt 16 remixerna (deluxe utgåvan) är egentligen rent örongodis var och en för sig, alla med sina unika delmoment. Men det nya Daniel Myer-projektet Liebknechts råa, blytunga och tämligen avskalade version av “Deadened”, den forne bandmedlemmen Rhys Fulbers dito av “Killing Grounds”Necro Facility-medlemmen Henrik Bäckströms blytunga dansgolvsversion av “Exhale”Haujobbs sönderslitna och underbart skruvade “Blood” liksom Greg Reelys version av “Killing Grounds” förtjänar alla att nämnas lite extra, även om jag egentligen skulle kunna rada upp majoriteten av bidragen här.

Lägg därtill Youth Codes retro-industriella oldschool-tolkning av titelspåret, vars skitiga framtoning ekar från en svunnen tid och album som “Gashed Senses and Crossfire” och helheten är synnerligen komplett.

Det är ytterst sällan ett remixalbum lyckas träffa så här rätt. De alternativa versionerna, tillsammans med de två nya originalspåren “Contagion” och “Next War” som för övrigt är skrivna tillsammans med Sneaker Pimps-bekantingen Ian Pickering och som ger oss ett Front Line Assembly i en ny, intressant, annorlunda och tämligen “poppig” kostym, ger nästan känslan av att Front Line Assembly med “Echoes” har levererat ett helt nytt (och otroligt starkt) album!

8/10 STRÅLANDE!

Tracklistfront_line_assembly

01. Contagion (04:52)
02. Leveled (Sonic Mayhem) (07:35)
03. Ghosts (Comaduster) (04:59)
04. Killing Grounds (Rhys Fulber) (06:05)
05. Echogenetic (Youth Code) (03:31)
06. Deadened (Liebknetch) (04:44)
07. Next War (06:05)
08. Echogenetic (Blush Response) (04:24)
09. Exhale (Henrik Bäckström) (04:54)
10. Prototyp (Hecq) (07:30)
11. Leveled (Slighter) (06:05)
12. Heartquake (Techdiff) (04:35)
13. Blood (Haujobb) (05:04)
14. Exo (Hijacker) (05:14)
15. Ghosts (Tweaker) (05:55)
16. Ghosts (Primitive Race) (05:02) **
17. Killing Grounds (Greg Reely) (07:17) **
18. Heartquake (Cyanotic) (04:55) **

 

Echogenetic earcandy

After a great deal of success with “Echogenetic” that was released last summer the canadian outfit Front Line Assembly now presents the follow-up 18 track sized remix-album “Echoes”.

It is obvious that someone has been extra careful to choose the right ensemble for this collection of new versions and all parties involved have really done their utmost to squeeze out completely amazing remixes.

The initially strong original tracks are gently broken down, then rebuilt again and each one has carried out the process in a fantastic way. The new versions also provide one, in context, very unique opportunity for the listener to take on and appreciate the tracks once again. At the same time they also manage the feat of an extremely tasteful way to highlight the different steps of the original arrangements.

The majority of the total of 16 remixes (on the deluxe edition) are really pure ear candy in itself, and each with it’s own unique parts. But the new Daniel Myer-project Liebknecht’s raw, leaden and fairly stripped down version of “Deadened”, the former bandmate Rhys Fulbers ditto of “Killing Grounds”, Necro Facility-member Henrik Bäckström’s leaden dancefloor version of “Exhale”, Haujobb’s tattered and wonderfully twisted “Blood”, as well as Greg Reelys version of “Killing Grounds” all deserve to be mentioned a little extra, although I actually could line up the majority of the entries.

Add on Youth Code’s retro-industrial oldschool interpretation of the title track, whose gritty appearance echoes of a bygone era that reminds of albums like “Gashed Senses and Crossfire” and it all becomes peculiarly complete.

There is rarely a remix album around that manages to hit spot on. The alternative versions, along with the two new original tracks “Contagion” and “Next War” – which by the way have been co-written with Sneaker Pimps’ Ian Pickering, and delivers Front Line Assembly in a new, interesting, different and somewhat “poppy” suit – and it all provides a close feeling that Front Line Assembly’s “Echoes” actually have delivered a brand new (and incredibly strong) album!

Remixalbum från Front Line Assembly

Tags: , , , , , , , , ,


Efter stora framgångar med det senaste studioalbumet “Echogenetic” så är nu kanadensiska Front Line Assembly redo att presentera remixalbumet “Echoes”.

Utöver de tio remixerna, där de – av bandet själva – handplockade bidragen har levererats från såväl etablerade namn i genren som Haujobb och Hecq  liksom heta nykomlingar som Blush ResponseComaduster och Youth Code, så finner vi även ett svenskt bidrag signerat Henrik Bäckström (från Necro Facility).

Utöver detta inkluderas även de två exklusiva bonusspåren “Contagion” och “Next War” som har skrivits i samarbete med Sneaker Pimps-bekantingen Ian Pickering.

Bandets europeiska skivbolag Dependent Records releasedatum har i skrivande stund ännu inte offentliggjorts, men europautgåvan lär sannolikt släppas i anknytning till den nordamerikanska.

“Echoes” släpps den 13 maj via Metropolis Records.

Tracklist

front_line_assembly_echoes

01. Contagion
02. Leveled – Sonic Mayhem
03. Ghosts – Comaduster
04. Killing Grounds – Rhys Fulber
05. Echogenetic – Youth Code
06. Deadened – Liebknetch
07. Next War
08. Echogenetic – Blush Response
09. Exhale – Henrik Backstrom
10. Prototyp – HECQ
11. Leveled – Slighter
12. Heartquake – Techdiff
13. Blood – Haujobb
14. Exo – Hijacker

 

Baron Bane – “Echoes”

Tags: ,


Officiella musikvideon till Baron Bane’s “Echoes”. Enjoy!