Subscribe via: RSS

Tag Archive | "DWA"

PreEmptive Strike 0.1 – “Through the Astral Cold”

Tags: , , , , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital
Skivbolag: DWA
Releasedatum: 27 februari 2017
Genre: Dark electro, harsh EBM
Bandmedlemmar: George Klontzas, Jim “The Blaster”, Yiannis Dseq
Land: Grekland
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Grekiska folkmusikinfluenser i dansant mörk electro

Vid första anblicken så kan PreEmptive Strike 0.1:s nya album “Through the Astral Cold” lätt uppfattas som ett relativt alldagligt generiskt album i den mörkare skolan av electro och harsh EBM. Men så fort man grävt bara lite djupare i den snygga och melodiösa produktionen, så framträder i många av spåren ett mörker och en tyngd som många av banden i den här genren alltför ofta misslyckas med att förmedla numera.

Den Kreta-baserade frontmannen och låtskrivaren George Klontzas, tillsammans med kombattanterna Jim “The Blaster” och Yiannis Dseq har nu lämnat det grekiska mytologi-temat från aktens två föregående ordinarie studioalbum “T.A.L.O.S.” (2012) och “Epos V” (2015) bakom sig. “Through the Astral Cold” tar trion tillbaka till dess tidigare sci-fi tema när man berättar en mörk och dystopisk futuristisk thriller över nio kapitel samtidigt som man genomför ännu en attack mot scenens allra mörkaste dansgolv.

De grekiska folkmusikinfluenserna, som ständigt har kryddat PreEmptive Strikes originella ljudbild finns fortfarande representerade via originella melodistrukturer och akustiska inslag, även om de den här gången framträder något mer dolt, ständigt inbäddade i de råa och distinkta elektroniska arrangemangen. Mörka klubbdräpare som “Killing Protocols” och “Phantom” (med gästspel av Schwarzblut-sångaren Pascal Altena) möter Laibach-doftande marschtakter i titelspåret samt min personliga favorit – den ljuvt analogt basgångbubblande “Harbinger”.

Albumet levererar måhända lite väl mycket av det goda, konceptet upprepas lite för mycket på vissa ställen och mittpartiet innehåller tyvärr ett par-tre något svagare spår. Men när allt kommer omkring så är “Through the Astral Cold” ett härligt fartfyllt, snyggt producerat, melodiöst och ytterst dansant album på vilket PreEmptive Strike 0.1 på ett fascinerande sätt har lyckats injicera sina musikaliska grekiska rötter i en stil av musik som inte alltid verkar tillåta speciellt stora utsvävningar.

Tracklist

01. (A)llied (M)astercomputer (01:18)
02. Killing Protocols (05:26)
03. Phantom (feat. Scwarzblut) (05:02)
04. Pyrrhic Victory (04:29)
05. The Astral Cold (04:21)
06. More Than Flesh (05:50)
07. Once They Came (04:23)
08. Harbinger (05:59)
09. Stasis Capsules (03:48)

(English version below)

Greek folk influences in dancable dark electro

At a first glance it may appear that Preemptive Strike 0.1’s new album “Through the Astral Cold” perceives as a relatively common generic album in the darker school of electro and harsh EBM. But as soon as you’ve dug a little deeper into the sleek and melodic production, many of the tracks contains darkness and penderosity that many of the bands in this genre too often fails to convey these days.

The Crete-based frontman and songwriter George Klontzas, along with his combatants Jim “The Blaster” and Yiannis Dseq have now left the Greek mythology theme from the act’s two preceding regular studio albums “T.A.L.O.S.” (2012) and “Epos V” (2015) behind. “Through the Astral Cold” takes the trio back to it’s previous sci-fi theme telling a nine chapters long, dark and dystopian futuristic thriller while yet making another attack on the scene’s darkest dancefloors.

The Greek folk influences, that have constantly spiced up PreEmptive Strike’s original sound is still represented through original melody structures and acoustic elements, although this time it all appears discretely hidden and constantly embedded in the raw and distinct electronic arrangements. Dark club killers like “Killing Protocols” and “Phantom” (with guest appearance by Schwarzblut-singer Pascal Altena) meets Laibach-scented marching beats of the title track, as well as my personal favorite – the sweet analogue-bass-wobbling “Harbinger”.

The album might deliver a bit too much of the goods, the concept is repeated a few times too many here and there and the middle section unfortunetely contains two or three slightly weaker tracks. But after all “Through the Astral Cold” a wonderfully pacey, nicely produced, melodic and highly danceable album on which PreEmptive Strike 0.1 in a fascinating way has managed to inject their musical Greek roots in a style of music that doesn’t always seem to allow much debauchery.

Cygnosic – “Siren”

Tags: , , , , , , ,


Format: (Album) 2CD ***, digital, vinyl
Skivbolag: DWA (Digital World Audio
Releasedatum: 20 januari 2017
Genre: Harsh EBM, Dark electro, Aggrotech
Bandmedlemmar: Georg Psaroudakis
Land: Grekland
Recensent: Jens Atterstrand

(English version below)

Cygnosic kommer sprida lyckorus på de mörka dansgolven

Varje gång jag lyssnar på något med dark electro-akten Cygnosic, som debuterade med “A Deity in Pain” (2009) och sedan följde upp med “Fallen” (2011), så förstår jag varför hjärnan bakom projektet, greken Georg Psaroudakis, är en av den mörkare elektroniska scenens mest efterfrågade remixmakare.

Även om låtmaterialet har dippat något på den Athenbaserade aktens två senaste fullängdare; den lite platta och intetsägande “Fire and Forget” (2013) och det senaste självtitulerade tvådelade dark electr/industrimetall-eposet “Cygnosic” (som släpptes 2014), så visar Georg ljud- och produktionstekniskt ständigt framfötterna, speciellt i jämförelse med många av de andra akterna i den här ständigt växande genren.

Det nya albumet “Siren” lägger ribban högt redan från start via det högoktaniga och härligt melodiösa titelspåret. Ingen egentlig pardon lämnas förrän man kommer till sjättespåret “Free”, där ett par långsammare atmosfäriska mellanspel ger lite andrum och i alla fall tillfälligt sänker tempot något. Tempot i övrigt är nämligen genomgående skyhögt, med greppvänliga refränger, tjusiga bryggor och snyggt programmerade pads och ledsynthar. Låtar som andraspåret “The Swarm”, får mig att tänka på en mina tidigare Cygnosic-favoriter, som den lysande “One Step Forward” från “Fallen” (2011).

“Siren” upprepar måhända samma koncept ett par gånger för mycket och i sin helhet blir albumet ganska slätstruket. Kanske hade ett par temposänkningar till varit optimalt för ett mer helgjutet helhetsintryck. Men det är å andra sidan stundtals omöjligt att sitta stilla till det här albumet, som garanterat kommer sprida ett ordentligt lyckorus bland mörka dansgolvs-DJ:s runtom i världen.

Det är tur att jag inte är bilägare just nu för med “Siren” på hög volym i bilstereon skulle jag garanterat omgående bli av med körkortet eller krascha och dö en tämligen säker död på motorvägen. Skämt åsido, albumet är måhända inte mitt personliga favoritalbum i Cygnosics nu relativt starka diskografi, men det är verkligen ett ordentligt fall framåt och stora delar av det är synnerligen en riktig fröjd för öronen.

Missa inte: “Siren”“The Swarm”“Oceans of Time”

Tracklist

01. Siren (03:41)
02. The Swarm (03:19)
03. Survive (03:31)
04. Deadly Affair (03:23)
05. Aftermath (03:20)
06. Free (03:23)
07. Again (03:38)
08. Mind Crusher (03:13)
09. What Matters (03:04)
10. Unbroken (03:43)
11. I Am The Reason (03:48)
12. Oceans Of Time (03:07)

Bonus EP ***

01. Together (03:14)
02. Fear None (03:50)
03. Reborn (03:25)
04. The Swarm (Alternative Version) (03:15)

(English version below)

Cygnosic will spread euphoria on the dark dance floors

Every time I listen to anything from dark electro act Cygnosic, who debuted with “A Deity in Pain” (2009) and then followed up with “Fallen” (2011), I understand why the brain behind the project, the Greek Georg Psaroudakis, is one of the darker electro scene’s most requested remix makers.

Although the song material took a little bit of a dip on the Athens-based act last two full length albums; The somewhat dull and bland “Fire and Forget” (2013) and the latest self-titled two-part dark electro/industrial metal-epos “Cygnosic” (released in 2014), Georg’s sound and production qualities are constantly high, especially in comparison to many of the other acts in this ever-growing genre.

The new album “Siren” sets the bar high right from the start through the high-octane and delightfully melodic title track. No pardons or breathers are actually really delivered until you come to the sixth track “Free”, where a couple of slower atmospheric interludes gives some breathing space and at least temporarily reduces the pace slightly. The pace is otherwise sky high, with catchy choruses, fancy bridges and nicely programmed pads and lead synths. Songs like the second track “The Swarm” makes me think of my past Cygnosic favorites, like the brilliant “One Step Forward” from “Fallen” (2011).

“Siren” repeats the same concept perhaps a couple of times too many and in it’s whole the album becomes rather repetetive. Perhaps a couple more of the slower interludes and tempo cuts would have been optimal for a more seamless impression. But on the other hand, it’s sometimes impossible to sit still to this album, that’s sure will give a proper load of euphoria among dark electronic dance floor DJ’s around the world.

It is fortunate that I am not a car owner right now because with “Siren” playing on high volume in the car’s stereo system I would definetely immediately lose my licence or crash and die a fairly certain death on the highway. Jokes aside, the album is perhaps not my personal favorite album in Cygnosic’s now relatively strong discography, but it really is a proper step forward and much of it is rally a real feast for the ears.

Do not miss: “Siren”, “The Swarm”, “Oceans of Time”

Sirus – “Neon Dominion”

Tags: , , ,


 

Sirus har släppt en video till titelspåret på den nya EP:n som finns ute nu via DWA.

Rave the Reqviem – “Mono Heart”

Tags: , , ,


 

Svenska industrial-rockarna Rave the Reqviem presenterar videon till den nya singeln “Mono Heart” som finns ute nu via DWA.

VProjekt läker sår på andra fullängdaren

Tags: , , , , , , , , , ,


VProjekt är nu redo att presentera uppföljaren “Wounds in the Age of Healing”.

Hjärnan bakom projektet, som debuterade med den kritikerrosade “Exhilarate & Disgust” (2011), är australiensaren Eugene Nesci.

På debutalbumets bonusdisc “A Beautiful Reprise” (som även släpptes separat 2013) samarbetade han även med Suicide Commando-frontmannen Johan Van Roy som gästspelade på spåret “Swarms & Hives”.

VProjekt har sina rötter i den gamla skolan och band som WumpscutSkinny Puppy och Nine Inch Nails är lätta att plocka fram som ljudmässiga referenser.

Eugene Nescis moderna mörka electro- och ambient-influenser förflyttar VProjekt långt utanför de ordinarie elecro-industriella ramarna. På det nya albumet tar VProjekt sitt sound vidare via och finner snabbt sin plats i genrens rådande klimat tillsammans med heta nykomlingar som Youth Code och 3Teeth. 

(Lyssna på fyra smakprov och beställ albumet nedan).

Den första CD-utgåvan av albumet i 4-panels digipak som är begränsad till 250 exemplar levereras med fyra exklusiva bonusremixer *** signerade Wychdoktor, IszoloscopeHaujobb och ESA. Albumet är för övrigt mastrat av Kolja Trelle (Koltron Music Production) som mest känd från electroprojektet Soman.

De första smakproven i form av digital-EP:n “Paralell Commands” finns att avnjuta nedan!

“Wounds in the Age of Healing” släpps den 2 oktober via DWA.

Tracklist

vprojekt_wounds_in_the_age_of_healing

01. Fulcrum
02. Don’t Blink
03. Snakeskin Heartbeat
04. The Moon Reflecting Nothing
05. Zeroth (Part I)
06. Killer Instinct
07. Narrow Galaxy
08. The Wound Fractal
09. Strict Command
10. Zeroth (Part II)
11. In Sin Vex
12. Don’t Blink (Wychdoktor remix) ***
13. Killer Instinct (Iszoloscope remix) ***
14. Strict Command (Haujobb remix) ***
15. The Moon Reflecting Nothing (ESA remix) ***


Rave the Reqviem – “Aeon”

Tags: , , ,


Svenska Rave the Reqviem presenterar videon till “Aeon”.

DYM – “N.W.O. (Club Mix)”

Tags: , , ,


“N.W.O.” är titelspåret på DYM‘s nya EP som finns ute nu via DWA – Digital World Audio. Enjoy!

Rave the Reqviem – “Rave the Reqviem”

Tags: , , , , , , , , , ,


Format: CD (digipak)**, Digital
Skivbolag: Deathwatch Asia
Releasedatum: 21 april 2014
Genre: Industrial, Electro, Industrial Metal
Bandmedlemmar: Filip Lönnqvist, Carola Lönnqvist, Eric Cederberg, Petter Perseius
Land: Sverige
Recensent: Thomas Hulteberg

FacebookTwitterMyspaceLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationBandcamp

Modig debut som skakar om uppfattningar

Rave the Reqviem från Kalmar släpper sitt självbetitlade album via Deathwatch Asia och skakar om uppfattningen om hur industriell musik kan låta. Mitt första intryck av Rave the Reqviem är att låtskrivaren Filip Lönnqvist har tagit allt han tycker om och blandat det efter eget tycke, lite som att köpa godis i lösvikt du väljer bara de bitar du gillar och struntar i resten. Metalriff, samplingar, breakbeats och olika varianter av sång gör det här albumet väldigt spännande att lyssna på.

Fyra av skivans tretton låtar återfinns på en tidigare demo inspelning – “Ikaros”, “Fuck the Universe”, “Heroin(e)” och “Sloth Whore” – och även om de låtarna är helt fantastiska så väljer jag hellre att skriva om det nya materialet.

“The Ascension” inleder skivan med ett riktigt snyggt stackato riff som utan problem hade platsat på ett senare släpp med Fear Factory. Trummorna följer riffet och skapar en tjock vägg av ljud som bryts av med en simpel, men snygg, melodislinga på synth. Sången varieras mellan väldigt modulerad till skrik på ett sömlöst sätt och den snabba och aggressiva versen glider snyggt över i en lite långsammare refräng med vacker sång signerad Carola Lönnqvist.

“Exhale” är skivan sjunde spår och den låt som står ut mest. Låten är väldigt rak på sak med gitarren mixad långt bak och sina körer. Breakbeatsen som är en så stor del av Rave the Reqviems sound får här begränsat utrymme, istället bygger låten på ett traditionellt komp i 4/4 takt. “Exhale” är tillsammans med outrot “God Came through a Serpents Mouth” den enda låt som helt saknar sång från Carola Lönnqvist och oavsett hur förtjust jag är i hennes röst så tycker jag att Filip Lönnqvist gör en briljant insats.

Produktions mässigt så låter skivan väldigt bra men jag hade gärna sett att gitarrljudet varit lite renare så att man lättare kan höra riffstrukturen. Effekterna och mixningen på sången är en av skivans stora behållningspunkter. Rave the Reqviem har släppt en väldigt bra och väldigt modig skiva, de har vågat tänka utanför lådan och har ett väldigt unikt och eget sound. Det enda jag är rädd för är att den hamnar mellan genrer, för mycket synth för hårdrockarna och för mycket metal för syntharna. Det jag skulle vilja se från Rave the Reqviem, jag har ju tryckt upp egna fantröjor, är en riktigt trummis eftersom jag anser att det hade lyft bandet i live-sammanhang.

Bästa Låt: “Ikaros”
Sämsta Låt: “Heroin(e)”

8/10 STRÅLANDE!

Tracklist

01. The Ascension
02. System vs. Solitaire
03. Ikaros
04. Is Apollo Still Alive?
05. Aeon
06. The Svlphvry Void
07. Exhale
08. Fvck the Vniverse
09. Thistleblower
10. Schizophrenia in Reverse
11. Sloth Whore
12. Heroin(e)
13. God Came Throvgh a Serpent’s Movth
14. Ikaros (Fly Motherf**ker Fly Remix by COMBICHRIST)**
15. Exhale (NOISUF-X Remix)**
16. Aeon (Tranced by ALIEN VAMPIRES)**
17. Fvck the Vniverse (SERAPHIM SYSTEM Remix)**

 

Cygnosic – “Light”

Tags: , , , ,


Cygnosic presenterar en video till “Light” som är hämtad från den nya EP:n “Crawl” som finns ute nu via Deathwatch Asia. Videon är regisserad av Athina Tousia.

Blakopz – “As Nations Decay”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD (digipak), Digital
Skivbolag: Deathwatch Asia/Vendetta Music
Releasedatum: 13 december 2013
Genre: Harsh EBM, Aggrotech
Bandmedlemmar: Mike Weir, Alex King
Land: USA
Recensent: Thomas Hulteberg

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationBandcampYoutube

58 minuter soniskt våld

Amerikanska Blakopz släpper sitt andra album och det är ett album som inte erbjuder någon nåd. “As Nations Decay” är 58 minuter soniskt våld som anfaller lyssnaren med taktfasta beats, hårt distad sång och politiska texter om tillståndet i USA. Bandet verkar ha tagit inspiration från Gunnery Sergeant Hartman i “Full Metal Jacket” och verkar vilja mala ner lyssnarna till damm och sedan återuppbygga dem igen som aggressiva soldater på frontlinjen.

Titelspåret “As Nations Decay” sätter standarden för resten av albumet med gasen i botten redan från början. En sparsmakad synthmelodi bryter av den tunga basen och skapar läcker harmoni med trumljudet, lagom högt mixad ovanpå ligger den distade sången och skapar stämning. Andraspåret “The Beginning” är en studsigt låt med mycket hög dansgolvs varning. En utmejslad melodi löper genom hela spåret och gör det omöjligt att stå still, dans är helt enkelt ett krav. Tro nu inte att detta är en onyanserad hyllning, så är inte fallet.

“As Nations Decay” faller tyvärr en smula på eget grepp och blir onödigt monoton efter ungefär halva skivan. Det är en bra skiva, mycket bra till och med, men bristen på variation i tempo, melodi och sång gör att jag blir fort mätt på den. Om du letar efter en skiva som står i samma fack som FGFC820 och Phosgore och dessutom gillar politiska texter: Tveka inte. Köp!

Bästa spår: “The Beginning”
Sämsta spår: “#Culturedelete”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

blakopz

01. As Nations Decay (05:51)
02. The Beginning (05:22)
03. Long Live the New Flesh (05:14)
04. Business as Usual (04:23)
05. Behind the Curtain (05:11)
06. The Struggle (feat. Sleetgrout) (04:54)
07. #culturedelete (04:29)
08. Before the Rust (04:48)
09. Thick as Thieves (04:19)
10. Debris Machine (feat. Nitro/Noise) (04:05)
11. Turn Key Tyranny (04:43)
12. Detonation (04:58)