Subscribe via: RSS

Tag Archive | "Divine Weapon"

3TEETH – “Shutdown.exe”

Tags: , , , , , , , ,


Format: (Album) CD, digital, vinyl
Skivbolag: OMF/Cleopatra Records
Releasedatum: 19 maj 2017 / 7 juli 2017
Genre: Industrial, industrial metal
Bandmedlemmar: A. Mincolla, X. Swafford, A. Means, C. Brawner
Land: USA
Recensent: Niklas Hurtig

 

FacebookTwitterLast.fmDiscogsSoundcloudBandcampYoutube

(English version below)

En diversifierad nedstängning av mänskligheten

Den Los Angeles-baserade kvartetten 3TEETH fångade mångas intresse när de gjorde sin självbetitlade debut med den metalliskt hårda “3TEETH” (2014) med ett lika hårt yttre främst personifierat av sångaren, och den ständigt solglasögonbärande, Alexis Mincolla. Ett sammanhållet budskap i allt från texterna på spåren, omslagsdesignen till debutalbumet till deras grafiska uttryck på sociala medier har gett bandet en säregen look.

Ljudbilden på “Shutdown.exe” är, precis som sången, mer diversifierad än på föregångaren. Det är dels uppfriskande och dels förskjuter det 3TEETH närmare andra gitarrbaserade industriband. Ibland lutar det åt din gemene Nine Inch Nails-favorit och ibland mot Rammsteins tunga gitarrmangel. Och ibland låter de helt enkelt som 3TEETH.

Bandet fortsätter sin attack på det sovande folket och medialandskapets fördummande av mänskligheten. Den ständigt uppkopplade människan med den ständigt frånkopplade hjärnan. Därav albumtiteln “Shutdown.exe”.

Soundet är tyngre än på föregångaren med fokus på distade gitarr-riff och de sedvanliga elektroniska inslagen. De visar sig från sin bästa sida när de frångår sedvanliga mallar för hur musik byggs upp. Inte helt olikt det som Sonic Mayhem gjorde på “Doomsday” från 2015. Det är i avarterna de intressantaste detaljerna framstår. Spår som “Divine Weapon”, “Pit of Fire” och “Slavegod” är tydliga exempel på detta.

3TEETH har med “Shutdown.exe” släppt ett hårt och aggressivt album som utvecklar deras säregna stil i rätt riktning där både tyngre, intressantare och mer diversifierade element samsas under samma estetiska profil och ständiga samhällskritik. Nu återstår bara att de släpper den där superhiten som gör bandet större utanför den redan frälsta skaran fans. Det är de värda!

Tracklist

01. Divine Weapon (03:59)
02. Pit Of Fire (04:14)
03. Atrophy (03:36)
04. Oblivion Coil (03:07)
05. Shutdown (03:46)
06. Degrade (03:30)
07. Tower Of Disease (03:38)
08. Tabula Umbra (02:44)
09. Voiceless (03:52)
10. SlaveGod (04:59)
11. Insubstantia (04:02)
12. B.O.A. (03:41)
13. Away From Me (04:31)

(English version below)

A diverse shutdown of humanity

The Los Angeles based quartet 3TEETH was on everyones lips when they released their self entitled debut album “3TEETH” back in 2014. A striking harsh metallic album accompanied with an equal harsh appearance, personified by the vocalist Alexis Mincolla.

A coherent message in the lyrics, cover art of the album and their graphical expressions on social media has given the act a special look.

The sound and vocals of “Shutdown.exe” are more diverse than on its predecessor. It is partly refreshing and in a way it shiftes 3TEETH towards other guitar based Industrial bands. Sometimes sounding like Nine Inch Nails, sometimes like Rammstein and sometimes just like 3TEETH.

The act continue its attack on the drowsy people and the medias stupefying of the human kind. The ever connected man with the ever disconnected mind. Hence the title “Shutdown.exe”.

The sound is heavier than on the predecessor focusing on distorted guitar riffs and the usual electronic elements. They show off their best skills when they detract from the usual templates of how music are constructed. Very much like what Sonic Mayhem did on “Doomsday” from 2015. It is in the perversions on tracks like “Divine Weapon”, “Pit of Fire” and “Slavegod” that the most interesting details emerge.

3TEETHs “Shutdown.exe” is a harsh and aggressive album that evolve their unique style in the right direction where both heavier, more interesting and more diverse elements cohere beneath the same estethic profile and constant social criticism.

All that remains now is for them to release that super hit to make them way bigger than is the case for the die hard fan. They are so worth it!